177 [= Tav 125,2]
Ai eu, coitad’, e por que vi

Ai eu, coitad’, e por que vi
a dona que por meu mal vi!
Ca, Deus-lo sabe, poi-la vi,
nunca ja máis prazer ar vi,
per boa fe, u a non vi,
ca, de quantas donas eu vi,
tan bõa dona nunca vi
tan comprida de todo ben;
per bõa fe, esto sei ben,
se Nostro Sennor me dé ben
dela, que eu quero gran ben,
per bõa fe, non por meu ben,
ca, pero que ll’eu quero ben,
non sabe ca lle quero ben,
ca llo nego po-la veer,
pero non a posso veer;
mais Deus, que mi-a fezo veer,
rog’eu que mi-a faça veer,
e, se mi-a non fezer veer,
sei ben que non posso veer
prazer nunca sen a veer,
ca lle quero mellor ca min,
pero non o sabe per min
a que eu vi por mal de min
nen outre ja mentr’eu o sén
ouver; mais, se perder o sén,
direi-o con mingua de sén,
ca vedes que ouço dizer:
que mingua de sén faz dizer
a ome o que non quer dizer!
 
 
 
 
5
 
 
 
 
10
 
 
 
 
15
 
 
 
 
20
 
 
 
 
25
 
 
 
 
30

Manuscritos


A 87, B 191

Edicións


I. Edicións críticas: Michaëlis (1990 [1904]: I, 185-186); Blasco (1984: 88-89 [= LPGP 810-811]); Marcenaro (2012b: 156-157); Littera (2016: II, 342-343).
II. Outras edicións: Molteni (1880: 81-82); Carter (2007 [1941]: 52-53); Machado & Machado (1949: I, 310-311); Fernández Pousa (1953: 7-8); Arbor Aldea (2016b); Rios Milhám (2018a: II, 177).
III. Antoloxías: Nunes (1959: 257-258); Torres (1977: 111); Ferreira (1991: 14-16); Diogo (1998: 85-86); Arias Freixedo (2003: 744-745); Fidalgo (2009: 46).

Variantes manuscritas


1 coitad’, e] cuytade B   3 Deus-lo] deulo B   4 ar] er B   7 bõa] bona A : boa B   9 sei] sei eu B   10 se] si B; me] mj B   13 que] om. B   14 sabe ca lle quero] sabē q̄heu q̄ro B   22 lle] lhi B   24 vi] hj B   25 outre] out’m B   26 perder] poder A   27 direi-o] direo A : dereyo B   29 mingua] migua A

Variantes editoriais


5 boa] bõa Michaëlis, Marcenaro   7 bõa] boa Blasco, Littera   10 dé] dê Michaëlis, Littera   12 non] se non Marcenaro   22 min] mi Michaëlis   23 min] mi Michaëlis : mi[n] Blasco   24 min] mi Michaëlis   30 ome] om(e) Michaëlis

Métrica


Esquema métrico: 3 x 8a 8a 8a 8a 8a 8a 8a 8a + 8a 8a 8a (sobre I) + 8a 8a 8a (sobre
II) + 8a 8a 8a (sobre III) (= Tav 4:1)

Encontros vocálicos: 17 mi-‿a; 18 mi-‿a; 19 mi-‿a; 30 ome‿o

Notas


Texto
 • *

  Sobre o carácter de verdadeira cantiga ateúda atá a fiinda desta composición véxase nota á cantiga 15, por máis que nas anteriores edicións, especialmente en Blasco, Marcenaro e Littera, non se trata esta peza como unha cantiga ateuda (Carolina Michaëlis introduce unha ruptura sintáctico-conceptual entre as estrofas II e III).
  Obsérvese, por outra banda, o artificio métrico coa repetición da mesma palabra rimante en cada unha das cobras e das fiindas.

 • 3

  Para a grafía arcaica (en A) da asimilación que se produce no encontro de Deus co pronome identificador véxase nota a 83.21.

 • 4

  Sobre a variación ar ~ er véxase nota a 134.15.

 • 7

  Neste verso aparece <bona>, o único caso en Ajuda en que a nasalidade vocálica se representa por medio da grafía -n-, procedemento que aparece esporadicamente en BV, especialmente con esta voz bõa (véxase Ferreiro 2008b). Véxase nota a 25.5.

 • 9

  Para a presenza espuria de eu en B, véxase nota a 4.10-12.

 • 10

  Para o uso de se ‘así’ en frases optativo-desiderativas, véxase nota a 100.1.

 • 12

  A conxunción condicional que Marcenaro introduce no segmento é innecesaria desde o punto de vista semántico e sintáctico; ademais, rompe a medida, perfecta, do verso, que se torna hipérmetro.

 • 14

  Sobre a variación ca ~ que véxase nota a 66.6.

 • 22

  Se na expresión amar máis ca mí/min (nen al) non ten cabida a preposición a (véxase nota a 44.13), o mesmo ocorre en querer melhor ca mí/min (261.8-9, 530.4, 531.r, 683.7, 830.13-14, 1091.19), que tampouco recorre á preposición para introducir o complemento. Véxase nota a 861.9. Cfr. notas a 44.13 e 243.16.

 • 26

  Poder en A, en vez de perder, é un claro lapso de copia, infrecuente neste cancioneiro. Porén, véxase o mesmo erro en B vs. V (635.19 e 1502.9), e inverso en 873.4 e 1502.9 (tamén B vs. V).

 • 27

  Sobre o erro <e>/<ei> en A véxase nota a 122.17.

Buscar
  Non se atopou ningún resultado