272 [= Tav 79,38]: Joan Soarez Coelho «Non me soub’eu dos meus ollos mellor» [A 164, B 317]

Transcrición paleográficaImprimir

A


[ ]on me sou beu dos meꝯ  
ollos mellor.1  per nulla ren uingar2  
ca me uinguey ꞇ direy uos que3  
mal que os matei. leuei os du  
ueyan sa sennor. ( )4 fiz seu mal e do  
meu coraçon. por me uengar deles  
e por al non..  
   
Ca me non podiam per nulla ren {mellor}
sen ueelo mui bon pareçer seu  
fazer gran mal mas q̄lles ar fiz eu.  
leueyos dua uijan por en.  
[E] fiz seu mal edo meu coraçon.  
   
[E]5na sazon quelles eu entendi.  
que eles auiam de a ueer  
mayor sabor pero me de fazer  
mui graue foy leuei os (d̻)ali6  
[ ] fiz seu mal e do meu coraçon.  
   
E na uengança que deles prendi. grā  
mal per fiz a eles e amin.7  

B


Non me souben dꝯ meꝯ olhꝯ melhor
Per nulha ren uingar ca me uinguey
E direyuꝯ que mal que os matei
Leueyos du ueiā asa senhor
E fiz seu mal edo meu coracon
Por me uingar deles epor al non
 
 
Ca me non podiā per nulha ren
Sen ueelo muj bon parecer seu
Fazer g̃m mal . mays quelhar fizeu
Leueyo dua uijam pᵉ en
E fiz seu mal .
 
E ira sazon quelhis eu entendi
Que eles amandea ueer
Mayor sabor . ꝑome de faz’
Muj g̃ue foy . Leueyos eu ali
E fiz seu mal
 
Ena uingāça que deles p’ndi
g̃m mal per fiz a eles e a mj̄
 1. ^

  Aínda que presenta un trazado moi fino (esta zona foi corrixida), obsérvase un punto.

 2. ^

  Con excepción do primeiro vocábulo, o resto do verso foi corrixido; está escrito sobre raspadura.

 3. ^

  Agás o último vocábulo, o resto do verso foi corrixido; está escrito sobre raspadura. Na marxe dereita da columna de escritura o pergamiño tamén está raspado.

 4. ^

  O pergamiño está raspado. Anulouse mediante raspadura o carácter escrito erroneamente, xa que, ao tratarse de refrán, debía pintarse a correspondente maiúscula.

 5. ^

  A letra de espera está moi apagada, pero aínda é perceptible.

 6. ^

  O verso está afectado polo excesivo corte que sufriu o folio na súa marxe superior.

 7. ^

  Fiinda con disposición similar á da primeira cobra da cantiga.