901 [= Tav 143,8]: Roi Fernandiz de Santiago «Ora começa o meu mal» [A 309, B 901 (= B 901bis), V 486]

Transcrición paleográficaImprimir

A


[O]ra começa o meu mal.
de que ia non temia ren. ꞇ cuyda
ua que mya ben. ꞇ todo se tornou
en mal. [ ]a odem agora da**
fez fillar outra sennor.
 
 
[E] ia dormia todo meu
sono. ꞇia non era fol
ꞇ podia fazer mia prol
mays lo poder ia non e meu
[C]a odem agora. d. m.
 
[Q]ue ledo me fez̄a ia
quandoss amor de min quitou
un pouco que mia min leyxou
mays doutra guisa me uay ia
[C]a odem agora. d. m.
 
[E] non se deu om alegrar
muyto de ren que poss auer
ca eu que o quige fazer
non ey ia de que malegrar1
[C]a odem agora. d. m.
 
[A] dem acomend euamor
ꞇ bēeyga deus la sennor
[D]eque non sera sabedor2
null omen quant eu uiuo for

B


Ora comeca omeu mal
De que ia non tenha ren  
E cuydaua quema ben  
E todo sse tornou en mal  
Ca o de magora damor  
Me fez falhar. outra senhor  
   
E ia dormia todo meu  
Sono e non era fol  
E podia fazer mha prol  
Maylo poder ia non e meu  
Cao de magora  
   
Que ledo me fez’a ia  
Quandoss amor demj quetou  
Hun pouco que mhamj leixou  
Mays dout̃ guysa mj uay ia  
Cao de.  
   
E nō sse deuome alegrar  
Muyto de ren que possauer  
Ca eu queo qⁱgi fazer

V


Ora começa o meu mal
de que ia non ten ha ren  
e cuydaua que mia ben  
ecodosse tornou en mal  
ca a demagora damor  
me fez filhar outra senhor.  
   
E ia dormia todo meu  
sono enō era fol  
epodia fazer mha ꝓl  
maylo poteria nō e meu  
cao de magora da.  
   
Que ledo me feza ia  
quando ssamor demi qⁱton  
hū pouco q̄ mhami leixon  
mays dout̃ guysa mi uay ia  
cao de.  
   
E nō sse de nome alegrar  
muyto de rē q̄ possa auer  
ca eu q̄o qⁱgi fazer  
nō ey ia de q̄ malegrar  
cao de mago  
   
A dema comēdeu amor  
e beenga đs a senhor  
de q̄ nō sera sa bedor  
nu lho mē en quāteu uyuo for.
  1. ^

    O vocábulo está afectado por unha mancha que dificulta a súa lectura.

  2. ^

    Na marxe esquerda da columna de escritura unha man tardía anotou ao ** / ao d** / o amor.