1235a [= Tav 117,6]: Pedr'Eanes Solaz «[N]on ést’a de Nogueira a freira que m’[en] poder ten» [A 282]

Transcrición paleográficaImprimir

A


[ ]on esta de nogueyra afrey
ra quem ı1 poder ten. mays exoutra
fremosa a que me quereu mayor ben.
[ ] moyro meu pola freyra. mays non
pola de nogueyra.
[ ]on est a de noguera a
a freyra. ond eu ey amor
mays exoutra fremosa
aque me q̄reu muy mellor
[ ] moiro meu pola freyra
[ ]e eu afreyra uisse o dia
o dia que eu quisesse
non a coyta no mūdo
nen mīgua q̄ ouuesse
[ ] moyro meu pola freyra
[S]emela mīamasse
muy gran dereyto faria
calle quereu muy gʷn ben
e punn y mays cada dia.
[ ] moyro meu pola freyra.
  1. ^

    O copista trazou a curvatura do que podería ser un e, que non se rematou.