980 [= Tav 45,2]: Fernan Padron «Os meus ollos, que mia sennor» [A 287, B 978, V 565]

Transcrición paleográficaImprimir

A


[ ]s meus ollos que mia
sennor. foron ueer aseu pesar. mal
per foron de si pensar. que non po
derian peor. [P]oys ora en logar es
tan. que a ueer non poderan.
 
[S]ey ca non poderan dormir
ca uiron o bon semellar
da que os faz por si chorar
ꞇ aueloan a sentir
[P]oys ora en. l. e.
[Q]uanto prazer uiron enton
 
semella que foy por seu1 mal
ca se lles deus ora non ual
non iaz y se morte non
[P]oys ora. e. l.
 
[Q]uando a uiron gran prazer
ouuende o meu coraçon
mays direy uos ūa razon
non llo deuia gradeçer
[P]oys ora. e. l.

B


O s meꝯ olhos que mha senhor forō ueer
A seu pesar. mal ꝑ foron dessy penssar  
Que non poderiam peor  
Poys ora eu logar estam  
Quea ueer non poderam  
   
Sey ca non poderam dormir  
Que uirō o bon semelhar  
Dꝯ que os faz pᵃ ssy chorar  
E auelo aua sentir  
Poys ora  
   
Quanto prazer uiron enton2  
Semelha que foy pᵉ. seu mal  
Ca sselhis d’s agora non ual  
Non iaz hi sse morte non  
Poys ora.  
   
Quando a uiron gram p̃zer  
Ouuendo meu coraçon  
Mays diseyuos huā zazon  
Non lho deuy a gradecer  
Poys ora.

V


Os meus olhos que mha senhor foron ueer
a seu pesar mal per foron dessy penssar  
que non poderiam peor  
poys ora eu logar estam  
que a ueer nō poderam.  
   
Sey ca nō poderā dormir  
q̄ uirō o bon semelhar  
dꝯ q̄ os faz pᵉ ssy chorar  
eauelo an a sentir  
poys ora.  
   
Quanto prazer uiron enton  
semelha q̄ foy pᵉ seu mal  
ca sselhis đs agora nō ual  
non iaz hi sse morte non  
poys ora en loḡr estam.  
   
Quando auiron gram praz̃  
ouu endo meu coraçon  
mays dyreyuos huā rrazō  
n̄o lho deuya gradecer  
poys ora.
  1. ^

    A tinta deste vocábulo e do precedente está moi deteriorada.

  2. ^

    O <n> final ten un trazado irregular.