136 [= Tav 97,26]: Martin Soarez «O que consell’a min de m’eu quitar» [A 49, B 161]

Transcrición paleográficaImprimir

A


O que consell amin de meu quitar
de mia sennor por que me non faz
ben. ꞇ me por tan poderos(o)1 ora ten. de men
partir nunca el ouu amor qual ogeu ei
nen uiu esta sennor con que amor
fez amin començar.
 
Mais nona uiu. ꞇuay miagora dar.2
tal consello3 en que ꝑde seu sen.
ca se a uir oulla mostrar alguen
ben me fazen datanto sabedor.
que me terra mia morte por mellor
ca me partir de seu ben deseiar.
 
Ca se el uir oseu bon semellar.
desta sēnor ꝑq̄ mia mī mal uen.
nō mar terra q̄ meu possa ꝑ ren.
dela ꝑtir enquāteu uiuo for.
nen q̄ mend eu tēna por deuedor.
nen outr ome que tal sēnor amar.
 
E pois la uir se poder si guardar.
de a ueer comend a mī auen.
ben terrei eu q̄ escapara en.
mais dūa ren ei ora gran pauor.
des q̄ a uir este consellador.
de nō poder min nē si cōsellar.

B


Oque conselha mj demeu quitar
demha senhor por q̄me nō faz beij
eme por tam poderosora ten
demen partir nūca el ouuamor
qual oieu ey nen niuesta senhor
con que amor fez amj começar
 
Mays noua uiu euay magora dar
tal ꝯselho enq̄ ꝑdesso sen
ca sea uir oulha most̃r alguē
bēme façeu datanto sabedor
q̄me (possa) ·ceira· mha morte pʳmelhʳ
ca me ꝑtir do seu ben deseiar
 
Case el uir o seu bon semelh̃r
desta dona pʳ ‘q̄mhamj’ maluē
nōme teira q̄me ꝑ ren
dela ꝑtir en ꝙʷteu uiuo for
nē q̄medeu tenha pʳ deuedor
nē outᵒme q̄ tal senhʳ amar
 
E poila·uir se podeʳssy guardar
delha uijr comēdamj̄ auē
ben teirey eu q̄ escapara en
mays dūa rē ei ora g̃m pauor
desq̄a·uir este ꝯselhador
denō poder mj̄ nē ssy cosselhar
  1. ^

    A vogal anulada tachouse cun dobre trazo de pluma.

  2. ^

    A partir do último grafema de nona o texto está deteriorado; no soporte de escritura aprécianse raspaduras. Así mesmo, despois desta liña de escritura, o pergamiño está engurrado.

  3. ^

    O último grafema do vocábulo foi anotado en letra diferente, máis pequena.