122 [= Tav 97,41]: Paai Soarez de Taveiroos «Sennor, os que me queren mal» [A 36]

Transcrición paleográficaImprimir

A


Sennor os que me queren mal.
sey eu ben que uus uan dizer. todos sen
nor por me fazer. perder con uusc e
non por al. dizen uus ca uus quero
ben. sennor e non deuo poren. eu escō
tra uos a perder.
 
E ia desta mezcra tal
de me guardar nō ey poder.
ca uus sey muy gran ben q̄rer.
pero me contra uos nō ual.
e uꝯ por tollerdes mio sen.
nuncalles q̄redes ꝑ ren.
esta mezcra de min creer.
 
E mia sēnor quereu pūnar.
se me posso saluar se non.
e direlles a quātos son.
q̄ mio nō poderam prouar1
mais eles sei eu q̄ faran.
log an̄t uos mia frontarā.
q̄ uꝯ amo de coraçon.
  1. ^

    O pergamiño está raspado. Os dous últimos vocábulos da liña foron corrixidos. Na marxe esquerda da columna o pergamiño tamén foi raspado (seguramente se cancelou o texto que se empregou para realizar a emenda).