300 [= Tav 147,15]: Roi Paez de Ribela «Quando vos vi, fremosa mia sennor» [A 189, B 340]

Transcrición paleográficaImprimir

A


[Q]uando uus ui fremosa
mia sennor. logo uus soube tan grā
ben querer. que non coidei que ouues
se poder per nulla ren de uus querer
mellor. [E] ora ia direi uus que
mia uen. cada dia uus quero
mayor ben.
 
[E] porque uꝯ ui fremoso falar.
e pareçer logo uus tantamei.
sennor fremosa que assi coidei.
q̄ nunca uꝯ podesse mais amar.
[E]1 ora ia direi uꝯ que miauen.
 
[A]mei2 uus tant u uꝯ pⁱmero3 ui.
que nunca ome tan de coraçon.
amou moller e coidei eu enton
que mayor ben nō auia ia y.
[E] ora ia direi uꝯ que mia uen.

B


Quandouꝯ ui fremosa mha senhor
Logouꝯ soubi tan gram ben querer
Que non cuydey que ouuesse poder
Per nulha ren de uos querer melhor
Cora ia direiuꝯ que mhauen
Cadadiauꝯ quero mayor ben
 
 
E porqueuꝯ uj fremoso falar
E parecer logouꝯ tātame
Senhor fremosa que assy cuydei
Que nuncauꝯ podesse mays amar
Cora ia direi uꝯ.
 
Ameyuꝯ quandouꝯ pⁱmeyro uj
Que nunca home tam de coraçon
Amou molher . e cuydei enton
Que mayor ben non auya ia hi
Cora ia.
  1. ^

    A minúscula destinada a servir de guía ao rubricador está moi apagada.

  2. ^

    A letra de espera está moi apagada.

  3. ^

    A sílaba inicial do vocábulo está escrita sobre raspadura; foi corrixida.