170 [= Tav 106,15]: Nuno Fernandez Torneol «Preguntan-me por que ando sandeu» [A 81, B 184a]

Transcrición paleográficaImprimir

A


  Preguntan me por que ando san1
  deu. ꞇ non lle lo (o̻u̻s̻o d̻ize̻r) quereu ia
  mais negar. ꞇ pois me deles non poss
  amparar. nen me leixan en cobrir cō
  meu mal.2 direlles eu a uerdade e
  non al. Direlles ca en sandeçi3. pola.
  mellor dona que (nunca)4 ui.
   
   
  Nen mais fremosa lles direi depran.
  calles nō quero negar nulla ren.
  de mia fazenda. calles q̄ro ben.
  nen pola q̄ ogeu sei mais de p᷈z.
  e se mar p̄gūtaren outra uez.
  Direilles ca ensandeçi.
   
   
  E deulo sabe quā grau amī e
  delles dizer oq̄ senp᷈ neguei.
  mais pois me coitan dizerlle la ei.
  ameus amigos. ꞇa outros non.
  mui gran uerdade si d’s me ꝑdon.
  [D]irelles ca ensandeçi.
   
  [E]5 se a eles uiren creeram
  calles digeu ūdade u al nō a.
‹de me p᷈gūtar ia› {me} eleixar man de me pre( )6 gūtar ia.
{en} e se o nō ar quiseren( )7 fazer.
  querelles ei (eu)8 auerdade dizer.
  [D]ireilles ca en sandeçi.

B


Preguntāme porque ando sandeu
enonlhelo q̄reu ia mays negar
e poys medeles nō possenparar
nenme posseu en cobrir con meu mal
direilhis eu auerdade non al
Direylhis ca enssandeci
pola melhor dona q̄ nūca uj
 
 
Demays fremosa lhis direi de prā
ca lhis nō quero negar nulha rē
da mha fazenda q̄lhis q̄ro bē
nē pola q̄ eu sei mais de prazer
essemar p’gūtarē out̃ uez
Direylhis ca ensandori9
pola melhʳ dona
 
Edeulo sabe ꝙʷ g̃ue amj̄ e
delhis dizer oq̄ semp’ neguey
mays poisme coitā diz’ lheloey
ameꝯ amigꝯ ea outrꝯnō
muj g̃m u’dade se d’s mj ꝑdon
Direylhis ca
 
E sse eles uirē mj̄ creerā
calhis digueu uerdade du al nō a
e leixarmā de p’gūtar ia
esseo nō ar qⁱƥem faz’
q̄irey lhis eu auer dade dizer
Direilhis q̄ enssandeci
pola
 1. ^

  Na marxe dereita da columna de escritura figura a nota tardía α boa.

 2. ^

  A tinta do punto está moi apagada.

 3. ^

  O <a> é froito de corrección. Inicialmente debeuse trazar un <o>.

 4. ^

  O vocábulo foi anulado mediante raspadura.

 5. ^

  Parece que primeiro se trazou un <d>, que despois foi corrixido.

 6. ^

  Anulada mediante raspadura unha sílaba.

 7. ^

  O vocábulo foi corrixido. Do texto primitivo aínda fica algún resto a seguir do último grafema do verbo.

 8. ^

  A forma foi anulada mediante raspadura.

 9. ^

  O <ri> final podería lerse como un <u> corrixido en <ri> ou mesmo en <ci>.