276 [= Tav 79,50]: Joan Soarez Coelho «Sennor, por Deus, que vos fez parecer» [A 169, B 320]

Transcrición paleográficaImprimir

A


Sennor por deus que uus
fez pareçer. per bōa fe mui ben e ben
falar que uus non pes de uus en
preguntar. desto que querria de uos
saber. [ ]e me fazedes por al sennor
mal. senon por que uus amo mais
ca min nen al.
 
[P]er boa fe nen ca os ollos meus1
e se uos menço d’s non me ꝑdon.
sennor demin ꞇ do meu coraçon.
dizede mesto se uos ualla deus.
[S]e me fazedes poral sēnor mal
 
[ ]en ca outromen nūca amou moll’
ese por est e mal dia naçi
mas enꝑo sēnor q̄ seia ssi
saber mio q̄reu deuos se poder.
[S]e me fazedes por al sēnor mal.

B


Senhor por deꝯ queuꝯ fez parecer
Per boa fe muj ben e ben falar
Queuꝯ non pes deuꝯ en preguntar
Desto que queria deuos saber
Semi fazedes por al senhor mal
Senon por queuꝯ amo mays q̄ mj̄ nen al
 
 
Per2 boa fe nen caos olhꝯ meꝯ
E seuꝯ mēço d’s nōmj ꝑdon
Senhor demj edomeu coraçon
  1. ^

    O texto está afectado polo excesivo corte que sufriu o folio na súa marxe superior.

  2. ^

    Colocci marcou os tres versos da fiinda cunha liña en vertical á esquerda.