66 [= Tav 151,26]: Vaasco Fernandez Praga de Sandin «Sennor fremosa, par Deus, gran razon» [A 3, B 93]

Transcrición paleográficaImprimir

A


Sennor fremosa par deus gnʷ1
sazon seria ia agora se en prazer uos
caesse de quererdes prender doo de
min ca ben dela sazon. que uus eu
uj. ꞇ que uusco falei deulo sabe ca
nunca deseiei. ben deste mundo se
o uosso non.
 
Ben deseiarei no meu coraçon.
en quāteu ia eno mundo uiuer
ca de prā uꝯ sei mayor ben querer2
de quātas cousas eno mundo son3
e de mais uā cousa uos direi.
no me qⁱtara ren eu beno sei
(e̻)4 de uos q̄rer assi se morte nō
 
Ca de prā semend ouuesse aqⁱtar
nulla cousa sen morte mia sēnor
quitar mendia. o mui gran sabor.
q̄ uꝯ ueio auer demalōgar.
de uos mui mais ca outrome poren.
mais mia senor direi uꝯ ūa ren.
nō uus ameu5 por uos ar dessamar.
 
Beno creede mais por uos buscar
muito ƥuic enquanteu uiuo for
e por que uꝯ fez pareçer mellor
deus doutra dona e mellor falar.
eelque6 uꝯ tal fez semalgū ben.
nō der deuos sēnor nō me de sen.
nen poder deuos porē desamar.
 
Ca sei eu ben u outra ren nō iaz
ca me sera mia sēnor mais mest’
de ueer uus seend a uos ꝓuguer.
ca me sera o mayor ben q̄ faz
eeste mund ome outra moller.

B


Senhor fremosa ꝑ deꝯ g̃m sazon
seria ia ora se en prazer
uꝯ caesse de queredes prender
doo demj ca ben de la sazon
que uꝯ eu uj eque uosco faley
deulo sabe que nunca deseiey
ben deste mundo seo uosso non
 
Nē deseiarey no meu coraçō
enquāteu ia no mūdo uiuer
ca de pram uꝯ sey mayor bē q̄rer
de quātas cousas e no mūdo son
edemays hūa cousa uꝯ direy
nōme quitara ren eu beno sey
edeuꝯ q̄rer assy se morte non
 
Ca deprā semendoessa quytar
nulla cousa sen morte mha senhʳ
qⁱtar mendia omuy grā sabor
q̄uꝯ eu ueiauer demalongar
deuos muj mays ca outomē pʳ en
mays mha senhor direyuꝯ hūa
nōuꝯ ameu pʳ uꝯ ar desamar
 
Bēno creede mais por uꝯ buscar
muyto ƥuiçen quāto uiuo for
epʳ q̄uꝯ fez pareçer melhor
dʼs doutra dona emelhor falar
e el q̄uꝯ tal fez semalgū ben
nō der deuos senhor nōme de sen
nē poder deuꝯ por en desamar.
 
Ca sey eu bē hu out͂ rē nō iaz
camj sera mha senhor mays mestʼ
dauʼ uos seendauos ꝓuguer
camj sera omayor bē q̄ faz
en este mūda hom̄ out͂ molher
 1. ^

  Na marxe esquerda da columna de escritura, unha man tardía anotou boa.

 2. ^

  Na marxe esquerda do verso raspouse un segmento de texto. Sobre uꝯ apréciase unha lineta, similar a unha marca de corrección, raspada.

 3. ^

  Na marxe esquerda do verso quedan vestixios dun fragmento de texto anulado mediante raspadura. A partir de eno, o verso foi corrixido; o pergamiño está raspado.

 4. ^

  O grafema subpunteado foi anulado, ademais, con dous trazos de pluma.

 5. ^

  En correspondencia con esta forma, o pergamiño parece raspado.

 6. ^

  Neste punto do texto o pergamiño presenta unha dobrez.