s

Glosario

Voces do S
[últ. rev.: 14/08/2023]ImprimirAlternar visualización dos exemplos
sempre adv. temp. 'sempre'
1.27 e que polo meu gran mal vi / e de que sempre atendi / mal||4.8 ca ali u eu Deus oro / sempre lhe peç’e pedi / ela||7.8 devedes / oj’a mia barva a onrar, / que sempr’onrada sol andar||7.21 o por que vos sempr’amei / per ren non mi-o tenhades||7.23 e semp[re] vos servirei||16.3 ei-vos ja sempr’a desejar / enos dias que vivo for||18.23 que eu sempre ei ja a desejar / ... / mia mort’, e vosso semelhar||20.1 Ai mia senhor, sempr’eu esto temi / des que vos vi||20.14 Ca vos vi eu por meu mal, mia senhor, / por vos aver ja sempr’a desejar||20.19 Por meu mal foi, pois que vos ja sempr’eu / averei ja [e]no meu coraçon / a desejar||21.2 e digo-lh’eu sempre que lho farei / e que m’atenda e guisá-lho-ei||23.8 sen vosso ben que sempre desejei / des que vos vi||25.24 sempre vos eu ja servirei, / mentr’eu viver, e querrei ben||26.8 amar-vos-ei, / e pero sei que sempre m’én verra / mal||28.4 porque temi / sempr[e] o que m’ora dara / a[s] coitas||29.4 sempr’eu punhei en lhi buscar / quant’én soubi maior pesar||33.7 Pero sempre vos eu servi de grado / o melhor que [o] eu soubi fazer||38.4 ca ja, entanto com’eu vivo for, / averei sempre que lhi gradecer||38.7 Sempr’eu a Deus por mia morte roguei / gran sazon||47.6 avendo-mi vós desamor / u vos amei sempre a servir / des que vos vi||48.11 Pero mi ora dar quisesse / quant’eu dela desejei / e mi aquel amor fezesse, / por que a sempr’aguardei||50.2 ja vós sempre seredes, / senhor fremosa, de mí poderosa||51.2 Gran mal me faz agora’l-rei, / que sempre servi e amei||52.11 Que nunca eu ja poderei / por vós tanta coita prender / que m’eu por én possa creer / se[m]pre voss’om’e quite non||54.25 Ca, mia senhor, sempre vo-lo eu neguei / por me guardar desto que m’oj’aven||57.2 ja vos eu sempre por Deus rogarei / que mi valhades||60.20 ja vos eu sempre gracirei||61.13 ca me soub’eu sempre mui ben guardar, / ..., de m’omen fazer / nen a molher a verdad’én saber||67.14 Mais pero, enquant’eu viver, / sempre a ja máis amarei / d’outra cousa||71.11 ca me seria mui mellor / de sempre de vós mal prender, / se sabor ouvessedes i||71.13 ca de prender ja sempre assi / de vós ben se vos foss’én mal||71.19 ca ja eu sempre guardar-m’-ei / d’aver máis ben do que oj’ei / se per vosso mandado non||72.7 que tanto valer / sol sempre a quen na Deus quer dar||80.23 des que vos vi, / mia sennor, sempr’eu desejei / o vosso ben||81.1 De quant’eu sempre desejei / de mia sennor non end’ei ren||81.5 ca sempr’eu desejei máis d’al / de viver con ela||82.21 sempr’en cuida-l’o poss’aver||82.26 ca sempr’en ela cuidarei||82.27 e sempr’en ela ja terrei / o coraçon mentr’eu viver||83.14 e Deus poder / me leix’aver d’i sempr’estar||83.16 E dé-me poder de negar / sempr’a mui gran cuita que ei / por vós||86.12 ca por al ben tenn’eu que non / querrian ja sempre viver / por tamanna cuita sofrer / qual sofr’eu||92.9 de que m’ouve sempre a guardar, / ..., de m’entender / qual ben lle quero||93.9 E por én e por voss’amor / ja sempr’eu gran coit’averei / aqui enquant’eu vivo for||95.21 ca non ei d’outra ren sabor / erg’en viver u ela for, / e desto m’ei sempre a guardar||96.6 ben o dev’a sofrer en paz / e mostrar sempre que lhe praz / de quanto a ela prouguer||98.2 Quand’eu estou sen mia senhor / sempre cuido que lhi direi, / ..., o mal que ei / por ela e por seu amor||98.24 ante que en coita viver / sempre, direi-lho por morrer!||102.25 amar-vos-ei sempre, senhor||108.15 e sempr’i tornará o meu cuidado / por quanto ben vi eu en elas ja||113.2 – Vi eu donas encelado / que ja sempre servirei / porque ando namorado||118.6 sennor, agora vi / de vós quant’eu sempre temi||119.15 desejando sempr’aquel ben / do mundo máis grave d’aver||123.7 e eu sempr’o meu amarei||123.8 E sempre serviç’e amor / eu a meu linnagen farei||125.2 Meus ollos, gran cuita d’amor / me dades vós, que sempr’assi / chorades||129.11 porque vos fez Deus entender / de todo ben sempr’o mellor||130.9 E grave dia con Amor foi nado, / que me de cuita sempre sofredor / fez||132.13 ca, mia sennor, / sempr’eu mia morte desejei||133.19 Que farei eu, vivendo sempr’assi?||135.25 se sodes vós a mia sennor / que amei sempre e servi||138.12 faz-me, sennor, en vós sempre cuidar||138.30 Pero, entanto com’eu vivo for, / queixar-m’-ei sempre de vós e d’Amor||139.21 e, se a vós prouguer que sej’assi, / sempre por én bõa ventura ajades||142.31 mais creê-ll’-ei a quen leixar / tod’outro ben por desejar- / -vos, que sempre desejarei||144.5 ca sempr’eu dela atendi / desej’e coita, ca non al||146.27 ca sempre vos por consello darei / que o voss’ome de morte guardedes||147.6 por gran coita que d’amor ei / ja sempre doo averei / de quen dele coitado for||147.11 sempre me teve na maior / coita das que no mundo sei||150.11 Mellor me seria a min de morrer / ca sempr’, assi como vivo, viver / coitado||150.19 E, poi-la eu vi, sempre a vi punnar / en me de seu preito e de sí quitar||151.4 se sempr’ei d’aver atal andança, / cativo||152.4 e tod’ome que me consellar ben / consellar-m’-á que more sempr’aqui||154.7 Ja sempr’en coita viverei||160.20 que eu ja sempr’ei a servir / moller que mi-o non quer gracir||162.5 mentr’eu viver, sempre lle ben querrei||162.6 e sempre a ja «sennor» chamarei||163.12 [E] que prol vos á d’eu estar / sempre por vós en grand’afan?||166.9 Pero faça como quiser, / ca sempre a eu servirei||166.25 e a que eu sempre servi / me desama máis d’outra ren||167.14 É a que Deus fez por meu mal, / ca ja ll’eu sempre ben querrei||169.2 Pois naci, nunca vi Amor / e ouço del sempre falar||170.16 E, Deu-lo sabe, quan grav’a min é / de lles dizer o que sempre neguei!||171.10 e, pois me tever i / en sa prison, sempre eu esto direi||173.14 que nunca ousei dizer / a coita que me fazedes aver, / que neguei sempr’, á i mui gran sazon||175.18 negá-ll’-ei sempr’atá que moira ja||179.13 ca, de-lo dia en que a connoci, / sempre lle quige mellor toda via||181.4 por non sofrer mui gran coita d’amor / que sofri sempre no meu coraçon||182.10 e por non sofrer a maior / coita das que Deus quis fazer, / que lla eu sempr’ei a sofrer / por vós||182.17 ca, se viver, sempr’averei / coita d’amor||183.5 ja m’eles sempre mal poden querer / por aquesto||184.5 nen ouvi d’outra ren sabor, / sempre cuidando, mia senhor, / en vós||189.18 e desejo sempre máis d’al / de llo dizer||192.13 Ca, poi-la vejo, coido sempr’enton / no seu fremoso parecer||193.5 e ar fez-me des i / que lle quis sempre d’outra ren mellor||195.27 ca sei eu que non / verei prazer e sempr’averei mal / se non vir ela||198.20 sempre des i / me quis gran mal, maior non poderia||200.15 E por atal coido sempr’a viver / en grave coita mentr’eu vivo for||203.14 desejo morte, que sempre temi||204.20 e por aquesto ei ja sempr’a viver / en maior coita que ante vivia||206.11 desejo morte, que sempre temi||206.16 e choro sempre quand’outren canta||207.17 e quant’El sempre no mund’entendeu / de que eu mui gran pesar prenderia||208.10 Por mia morte, que vos vi desejar, / rog’eu a Deus sempr’, e non mi-a quer dar||210.15 ja sempr’eu serei seu||212.9 por én serei sempr’a Deus rogador / de min e dela, que m’esto buscou||213.22 que m’én fez alongar / por viver sempr’en gran pesar / de min e por perder o sén||216.4 ca faz-me tanto mal Amor / que eu ja sempr’assi ll’ei de rogar: / que El cofonda vós e vosso sén / e min||217.16 Mai-la mesura, que tanto valer, / sennor, sol sempr’a quen na Deus quer dar, / me valla contra vós||220.11 com’aver sempr’a desejar / máis d’outra ren de a veer||221.1 Sennor fremosa, que sempre servi||223.2 sennor fremosa que sempre servi||225.1 Des oje-mais ja sempr’eu rogarei / Deus por mia mort||225.7 E ja eu sempre serei rogador / des oje-mais pola mia mort’a Deus||226.6 sennor, que sempre ben quige||230.16 E pero Deus é o que pod’e val / e pode sempre nas cousa[s] que son||232.4 que sempre temi / máis ca morte des que a vi||232.10 vi-lh’aver / sempre pesar do meu prazer||232.11 e sempre sanha contra mí||237.4 ora soubessedes quant’eu temi / sempre o que ora quero cometer||238.20 com’a min faz aquela que eu ja / loarei sempre||239.4 com’eu fiz sempre des aquel dia / que eu mia sennor non pudi veer||240.1 Sempr’ando coidando en meu coraçon / com’eu iria mia sennor veer||241.16 coidando sempre no meu coraçon / no mui gran ben que ll’oj’eu quer’, ...||242.6 querrei-lles fazer / serviço sempr’...||242.7 e querrei-as veer / sempr’u poder||243.3 Nunca fiz cousa de que me tan ben / achasse come de quanto servi / sempr’ũa dona des quando a vi||243.4 que amei sempre máis ca outra ren||243.15 E, de pran, sempre des que ll’eu quis ben / maior ca min, e con maior razon,||243.17 sempr’eu coidei que verria sazon / que ll’ousaria eu algũa ren / dizer do ben que ll’eu quer’, ...||244.16 aque-m’aqui eno vosso poder, / en que foi sempr’e ei ja de seer||252.16 ei ja sempr’a fazer assi / a mia sennor mui gran pesar||254.2 Pois que me faz sempre pesar veer, / por que me leixa no mundo viver?||255.8 Por quanta coita, ben de-la sazon / que vos eu vi, sempre por vós levei||255.14 Ai mia sennor, lume daquestes meus / ollos, que eu vi sempre por meu mal||257.8 Desses vossos ollos e destes meus / me vẽo sempre coit[a] e pesar||268.12 A coita que eu prendo non sei quen atal prenda, / que me faz fazer sempre dano de mia fazenda||290.11 mais calar-m’-ei con quanto mal me ven / e sempr’assi mia coita sofrerei||290.24 e non saberen quen / é por quen moir’e que sempre neguei||292.11 mais, per quanto eu del conhosco, / sempre serei de seu bando||298.7 E cuido-ll’eu sempr’a dizer / quando a vir, per bõa fe, / a coita que me faz aver||306.2 A mia sennor, que mui de coraçon / eu amei sempre des quando a vi||310.3 e que sempr’eu punnei de a servir||314.13 ca muit’á ja que ll’eu sempre roguei / por outro ben, e non mi-o quis El dar||316.3 afan e coita ei sempre d’aver!||317.25 pois mia sennor non quer por mí dar ren / de que eu sempre andei enganado||319.5 e sempre ll’eu gran ben querrei||320.1 Sempr’eu, sennor, roguei a Deus por mí / que me desse de vós ben, e non quer||320.13 Pois assi é que m’El sempre deu al, / ..., / rogar-ll’-ei est’, ...||321.3 e, poi-la eu ja sempr’ei a sofrer, / non mi ten prol de vo-lo máis jurar||321.8 E non mi creedes qual coita sofri / sempre por vós nen quant’afan levei||322.3 que farei eu, que vos sempr’amei?||324.3 mai-la do mundo maior / eu mi-a ouvi sempre doita||328.15 E, mia senhor, ja vos sempre diran, / se eu morrer, que culpa avedes i||334.6 ar maravilhan-s’én / de mi fazerdes sempre mal / e nunca mi fazerdes ben||335.1 Ai amiga, sempr’avedes sabor / de me rogardes por meu amigo / que lhi faça ben||342.1 Cativ’, e sempre cuidarei / e cuido, se Deus mi perdon!||345.4 e vai-s’ora de carreira sa via, / e sempre mi assi mente e non á de mí vergonha||346.8 E esta coita, de que eu jaço / cuidando sempre des que me deito||348.15 E por esto non poderán saber / nunca meu mal per min mentr’eu poder, / e poderei sempre||355.14 sempre me calei, / que nunca dix’ũa cousa que sei||356.5 pois que eu punno sempre en o negar, / maldito seja quen mi-o devinnar!||360.12 e o cordo dira sempre cordura||360.18 mais eu a negar / a averei sempre||364.2 O meu Sennor [Deus] me guisou / de sempr’eu ja coita sofrer||365.7 e sempre trist’andei / com’omen que con gran pesar / vivo||372.2 sempr’eu punhei de me guardar que non / soubessen qual coita no coraçon / por vós sempr’oue||372.4 punhei de me guardar que non / soubessen qual coita no coraçon / por vós sempr’oue||372.12 que vos amei sempre máis d’outra ren||373.10 sempr’averei muit’est[ra]nho d’andar / dos que an de falar en algũu ben||374.11 ca, mao pecado, / sempre eu ouve por amar desamor||376.4 polo grand’amor / que vos sempr’ouvi al m’end’aven||376.6 u vej’est’ar cuido no al / per que sempr’ouvi por vós mal,||376.8 per esso me fezestes ben / sempre levar assaz d’afan / por vós, mia sen[h]or||377.1 Sempre vos eu d’outra ren máis amei / por quanto ben Deus en vós pôs, sen[h]or||380.9 porque vos eu servi / sempr’e digo que sode-la milhor / do mund’e trobo polo voss’amor||380.24 eu servi sempr’e nunca vos pedi||382.3 pera sempre fazerde-lo peior, / quero-vos eu dizer como façades||382.12 fazede ben sempre a quen vos mal faz / e matade min, sen[h]or, pois vos praz||382.16 Ca non sei omen que se mal non queixe / do que m’eu queixo, d’aver sempre mal||384.30 – Vaasco Martĩiz, pois vos morreo por quen / sempre trobastes, maravilho-m’én, / pois vos morreo, como [vós] non morredes||385.7 Sempre m’eu d’Amor queixarei, / ca sempre mi dele mal ven||385.8 Sempre m’eu d’Amor queixarei, / ca sempre mi dele mal ven||385.10 mais os meus olhos quer’eu ben / e ja sempre Deus amarei||385.14 E mui gran queixum’ei d’Amor, / ca sempre mi coita sol dar||389.4 sofrendo coita sempre a servi / e ora ja por ela ‘nsandeci||389.9 e lle sempre con meu trobar pesava||389.14 e dereit’é de sempr’andar assi||389.19 sandece e morte que busquei sempre i, / e seu amor me deu quant’eu buscava||390.12 e sei mui ben, per bõa fe, / que ja sempr’assi andarei||391.6 mais mentr’eu vos vir, mia sennor, /  sempre m’eu querria viver / e atender e atender||394.13 Eu lhe neguei sempre, per boa fe, / a gran coita que por ela sofri||396.5 ca ja sempr’eu veeria d’aqui / aquelas casas u mia sennor vi||397.16 mais os cativos destes ollos meus / morrerán sempre por veer alguen||398.22 E o que sempre neguei en trobar / ora o dix’, ...||402.2 Senhor fremosa, des que vos amei / sab’ora Deus que sempre vos servi / quant’eu máis pud’;...||404.4 e na terra u eu vivi / andei sempre tan sen sabor||404.14 fezo-me sempr’aver, de pran, / Nostro Sennor mui grand’afan||404.16 e sempre tan coitad’andei / que nunca eu pude veer / [de ren, u vos non vi, prazer]||405.10 por mi-a fazer sempre máis desejar / me faz a min sen meu grado viver / ...longe dela||406.7 ca, mia sennor, sempre o eu neguei / quant’eu máis pude||407.13 nunca Deus quiso dar a entender / atal razon qual oj’eu mester ei / pera falar no que sempre cuidei||408.14 – Pero cuid’eu, fremosa mia sennor, / des que vos vi, que sempre me gua[r]dei / de vos fazer pesar||409.26 e desejar seu ben e atender / sempre seu ben||411.5 e quero ja sempre coidar / en qual vos vi||411.19 ca sempre cuid’en qual vos vi||411.29 desejar sempre, ca, des que non vi / vós, non vivera ren do que vivi||413.10 e porque sempre vos ei a servir, / e polo ben que vos quer’outros[s]i, / [ai meu lume, doede-vos de min!]||417.7 E sempr’eu, mia sennor, esto temi, / que m’ora dizen de vós, a veer||417.10 des que vos soube mui gran ben querer, / per bõa fe, sempr’eu esto temi||417.13 E sempr’end’eu, sennor, ouvi pavor / des que vos vi e convosco falei||420.1 Nostro Sennor, que eu sempre roguei, / pola coita que m’Amor faz sofrer||420.5 des oje-mais sempre ll’eu rogarei, / pois ei gran coita, que me dé maior / con que moira||420.10 pois s’El nunca de min quiso doer / e me faz viver sempr’a gran pavor / de perde-lo sén||420.17 mentr’eu viver sempre o servirei||421.3 porque eu pedi a Nostro Sennor / das coitas do mundo sempr’a maior||425.8 E al ouv’eu vosc’a falar, / senhor, sempr’u vosco falei, / vedes por que||425.15 des que vos eu primeiro vi / sempre mui gran coita sofri||429.13 sempre [e]no meu coraçon muito veer desejo / a senhor do melhor prez||433.8 Pois se non dol Deus de mí nen Amor / nen vós, sennor, que eu sempre servi||435.10 que nunca me perdon / Nostro Sennor se máis de coraçon / vos pud’amar do que vos sempre amei||436.15 mia sennor, que sempr’amarei, / mentr’eu for vivo, máis ca min nen al||436.24 prenderei morte, pois que Deus non á / doo de min, nen vós, que sempr’amei||437.2 [S]ennor fremosa, querria saber / de vós, que sempre punnei de servir||437.20 sen[n]or fremosa, que sempre servi||438.13 Sempre vos eu, sennor, consellarei / que me façades ben por me guarir / de mort’, ...||441.8 sempr’andarei / por voss’om’e servir-vos-ei||443.3 e que máis desejo / e en que sempre cuidando sejo, / non cha direi||446.1 Sempr’eu punhei de servir mia senhor / quant’eu máis pud’, assi me venha ben||446.8 ca non catei por al des que a vi / senon por ela, e sempre punhei / de a servir||446.13 E sempr’eu cuidei no meu coraçon / de lhi fazer serviç’...||461.9 que sempre avedes a morrer en invern’o[u] en estio||461.13 Por que vos todos amassen sempre vós muito punhastes||461.15 e quen se convosco filhou sempre vós del guaanhastes||461.16 Sen esto fostes cousido sempre muit’e mesurado||461.27 a quen quer que cometestes, sempre mal o escarnistes||461.35 porque sempre as tragedes agudas e amoadas||464.30 ante ben sei ca morrerei / se non ei / vós, que sempre i amei||465.9 Pois me tal coita faz sofrer / qual sempr’eu por ela sofri, / des aquel dia’n que a vi||468.28 ca sempre fui temuda e dultada||484.26 Par Deus, adail, muit’ei gran razon / de sempre en vós mia fazenda leixar||493.14 per sas armas e per com’er’arteiro, / ja sempre end’ela seera sinalada||497.4 que vos servi sempr’e vos fui leal / e serei ja sempr’enquant’eu viver||497.5 que vos servi sempr’e vos fui leal / e serei ja sempr’enquant’eu viver||498.17 ca El sabe mui ben / ca sempre foi meu saber e meu sén / en vos servir||503.2 Da mia senhor, que eu servi / sempr’e que máis ca mí amei, / veed’, amigos, que tort’ei||503.5 ca, pero a sempre servi, / grand’é o mal que mia senhor / mi quer||505.15 e por én vos quero dizer aqui / mia fazenda, que vos sempr’encobri||507.14 E, pero que vos diz que non / trobo por vós, que sempr’amei / máis o gran sabor que m’end’ei, / mente||508.20 ca máis meu ben é de morte sofrer / ante ca sempr’en tal coita viver||510.2 Pois que vos Deus fez, mia senhor, / fazer do ben sempr’o melhor||510.8 E, pois sabedes entender / sempr’o melhor e escolher, / verdade vos quero dizer||513.20 c’a vezes ten en al o seu, / e sempre sigo ten o meu||514.1 Sempr’eu, mia senhor, desejei / máis que al||526.10 e assi foi sempre des que vos vi||528.6 quix ben e quer’e querrei tal molher / que me quis mal sempr’e querra e quer||536.18 [e] er saben que sempre vos servi / o melhor que pud’e soubi cuidar||538.11 mais sabe ben que vos servi, / des que vos vi, sempr’o melhor / que nunca [eu] pudi fazer||542.7 Pero sempre vos soub’amar, / des aquel dia que vos vi||542.13 Des que vos vi, sempr’o maior / ben que vos podia querer / vos quigi a todo meu poder||546.2 Que grave coita, senhor, é / a quen sempr’á [a] desejar / o vosso ben||547.11 e cuido sempre no mal meu||547.13 com’aver sempre [a] desejar / o mui gran ben que vos Deus deu||547.21 non ei d’aver se coita non, / que sempr’ouvi des que vos vi!||549.6 que a sempr’amei e servi / e lhi quero ca mí melhor||557.8 pois a de que sempre foi servidor / me fez e faz cada dia peior||557.11 e, pois ei por vós tal coita mortal, / faça Deus sempre ben a mia senhor||561.3 Amor fez a mí amar, / gran temp’á, ũa molher / que meu mal quis sempr’e quer||561.14 des enton / non mi deu se coita non, / e do mal sempr’o peior||561.23 A min fez gran ben querer / Amor ũa molher tal / que sempre quis o meu mal||561.33 Amor fez a min gran ben / querer tal molher, ond’ei / sempre mal e averei||562.3 que cuida sempr’en qual vos vi||562.5 mais non / poss’eu per ren nen mí nen el forçar / que non cuide sempr’en qual vos eu vi||562.15 E, mia senhor, u sempr’ei de cuidar / no maior ben dos que no mundo son / qual ést’o vosso||562.21 e d’aver sempr’a mort’a desejar||563.4 mais, pois vos praz de non seer assi / e do mal ei de vós sempr’o peior||564.18 mais ja vos ei de servir / sempr’e por voss’andarei||564.21 ca voss’amor me forçou / assi que por vosso vou, / cujo sempr’eu ja serei||564.33 «O meu», diss’ela, «sera / u foi sempr’e u está, / e de vós non curo ren»||566.1 Senhor, aquel que sempre sofre mal / mentre mal á non sabe que é ben||566.3 e o que sofre ben sempr’outro tal / do mal non pode saber nulha ren||566.6 por vós fui sempre de mal sofredor||567.7 Pois sempre á en vós mesura / e todo ben e cordura||568.13 Sempre vos desto bon grado darei||610.4 e por én sejo / sempr’en coita tan forte / que non m’é senon morte||613.8 U quer que sen vós seja, / sempr’o meu cor deseja / vós atá que vos veja||624.12 serei sofredor / sempre de coita enquant’eu viver||633.2 que «ben e mal sempre na face [v]en»||633.23 [E] des enton, amigos, entendi / que este vervo, que eu sempr’ouví, / é con verdad’en [meu] dan’acabado||634.21 non quedarei ar, meu ben e meu lume, / de chorar sempre||634.31 pois entendo / de chorar sempre e andar sofrendo / coita desmesurada||635.1 Por partir pesar que [eu] sempre vi / a mia senhor aver do mui gran ben / que lh’eu quero, desejava por én / mia mort’, ...||635.8 Veend’eu ben que do mui grand’amor, / que lh’eu sempr’oui, tomava pesar||636.1 Sempr’eu, senhor, mia morte receei / máis d’outra ren||636.7 Cuidava-m’eu que sempre de temer / ouvess’a morte, que sempre temi||636.8 Cuidava-m’eu que sempre de temer / ouvess’a morte, que sempre temi||636.19 a gran coita [que por vós ei, senhor, / me faz perder de mia morte pavor], / que eu sempr’ouv’, ...||639.1 Do que ben serve sempr’oi dizer / que ben pede||640.2 Nostro Senhor, e ora que sera / daquel que sempre coitado viveo?||640.11 E que sera do que sempre servir / foi quen lhi quis e quer por en[de] mal||643.4 ave-l’-ei ja sempr’a desejar||658.4 E sempr’eu punhei de lhi mal fazer||666.11 – Sempre lh’eu coita vi / por vós e mort[e]||676.6 Por desamor que lhi sempr’ouvestes, / madre velida||685.8 Vivede mig’e ben vos estara, / e averei sempre que vos gracir||686.5 ca o poder que sempre ouvi m’ei, / e eu vos fiz e [eu] vos desfarei||686.16 e perderedes i / se eu poder, e poderei, assi / como fiz sempr’, ...||690.1 O por que sempre mia madre roguei / (que vos visse), meu amigo, non quer||690.19 Sempr’eu punhei de mia madre servir / máis por esto ca por outra razon||692.7 ca sempre m’eu de tal guisa guardei / que non soubessen meu mal nen meu ben||707.7 Sempre lh’eu «madr’e senhor» chamarei||713.5 e mal sén foi, pois m’el tan gran ben quer, / que o tive sempr’en desden||713.15 Por lhi dar coita por sabe-lo seu / coraçon ben, que eu sabia ja, / m’encobri de máis sempr’, ...||714.1 Ja eu sempre, mentre viva for, viverei mui coitada / porque se foi meu amigo||715.5 E cuid’en esto sempr’e non sei que de mí seja||722.20 mais sempre m’eu d’atal preito guardei / o máis que pud’e non ouv’i sabor||724.7 leix’a coidar eno mal que lhi én ven / e coida sempre [en] meu bõo parecer||724.21 leix’a coidar eno seu grande afan / e coida sempre en meu bon semelhar||737.3 sempre vos eu por én querrei ben, / par Deus, amiga, se o fazedes||738.25 E sempre m’én mal acharei / porque lh’enton non perdoei||747.4 que morre quando non é comigo, / cuidando sempre no meu parecer||749.10 e ei que gradecer / a Deus ja sempr’o máis que poder / que m’El [fremosa fez:||751.8 – Dizede-lh’ora que se parta ja / do meu amor, onde sempr’ouve mal||753.16 mais por veer o que eu muit’amei / sempr’, e non vẽo o meu traedor||757.9 preçade sempr’amor de cavaleiro||760.14 Ai Don Joan de Guilhade, / sempre vos eu fui amiga, / e queredes que vos diga?||762.11 Sempr’avera Don Joan de Guilhade, / ..., amigas, das mias dõas||762.14 des i terrei-lhi sempre lealdade||766.2 quando veer meu amigo / falade sempr’ũ’às outras enquant’el falar comigo||772.8 Os grandes nossos amores, / que mí e vós sempr’ouvemos, / nonca lhi cima fezemos / coma Brancafrol e Flores||773.5 Ca un amigo que eu sempr’amei / pediu-mi cinta e ja lha er dei||773.14 Deus me cofonda se lh’eu cinta desse, / e perder-s’-ia ja sempre [con] migo||776.2 – A voss’amig’, amiga, que prol ten / servir-vos sempre mui de coraçon / sen ben que aja de vós se mal non?||780.6 a donzela por que sempre trobou||786.1 O meu amigo, que sempr[e] amei / d[e-l]o primeiro dia que o vi||787.20 E, amiga, quen alguen sab’amar, / mal pecado, sempr’end’á o pesar||790.2 Vistes vós, amiga, meu amigo, / que jurava que sempre fezesse / todo por mí quanto lh’eu dissesse?||793.1 Ai mia madre, sempre vos eu roguei / por meu amig’, ...||798.12 meu amigo, que ést’aqui, / a que quix [sempre] ben des que o vi||798.18 sempre lh’eu por ende melhor querrei / ca lhi quer’, ...||806.3 pero que sempre mi fez e faz mal / e fara, direi-vo-lo que m’aven||806.10 ela ja nunca ben mi á de fazer, / mais sempre mal||810.8 Mui fremosa, que eu por meu mal vi / sempr’, e mias coitas, por Deus, ca non al||810.14 Mui fremosa e muit’aposta senhor, / sempre mui mansa e de bõa razon||811.1 Senhor, sempr’os olhos meus / an sabor de vos catar||811.7 e catarán / vós, que a desejar an / sempr’enquanto vivo for||811.13 e catarán / vós, [que a desejar an] / sempre, mia senhor||812.1 Oi eu sempre, mia sennor, dizer / que peor é de sofrer o gran ben / ca o gran mal||812.12 faça-o viver / Deus con mal sempr’e con coita d’amor||812.26 e faz gran traicion / o que ben á se o seu coraçon / en al pon nunca senon en guardar / sempr’aquel ben||812.27 mais eu, que mal sofri / sempre por vós, e non ben, des aqui / terriades por ben de vos nembrar||812.30 se non, sen ben viverei sempr’assi, / ca non ei eu outro ben de buscar||838.1 – Voss’amigo, que vos sempre serviu, / dized’, amiga, que vos mereceu||838.15 – Vós, amiga, non podedes partir / que non tenhan por cousa desigual / servir-vos sempr’e fazerdes-lhi mal||838.17 el quer sempr’oir / novas de pouca prol pera morrer||840.10 nembre-vos sempr[e] e faredes i / gran mesura||840.18 mais quer, sen[h]or, sempre vosco morar||842.1 A meu amigo, que eu sempr’amei, / des que o vi, mui máis ca min nen al||851.17 Nunca tal ventura vistes qual eu ei / contra ela, que servi sempre e amei||852.1 Ai mia senhor, sempr’eu a Deus rog[u]ei / q[u]e vos visse e nunca al pedi||855.9 pero ben sabe Deus, que pod’e val, / que sempr’eu pugi no meu coraçon / en vos servir||855.15 que eu vi sempre por gran mal de mí||856.10 que sempre eu soub’amar / e servir máis que outro servidor||857.9 e desejar o vosso ben, senhor, / de que eu sempre foi desejador||858.10 e quis que ja sempre eu vivess’assi||858.11 en gran coita como sempre vivi||858.16 non me deu morte, que de coraçon / lhe roguei sempr’e muito lha pedi||859.9 E por én sempre todo m’estranhar / devi’aquesto con mui gran razon||860.6 porque vos vej’ambos andar / mui tristes e sempre chorar||865.16 E en Cistel, u verdade soia / sempre morar, dis[s]eron-me que non / morava i avia gran sazon||866.6 sempre i anda led’e mui loução||867a.4 e faz-m’alegr’e faz-me trobador / cuidand’en ben sempr’;...||867b.17 e faz-m’alegre e faz-me trobador / cuidand’en ben sempre||869.19 Assi me ten en poder voss’amor / que sempre cuid’en como poderei / vosso ben aver||871.14 ca sempre comigo ficades||873.3 ũa dona que eu quero gran ben / e querrei sempre ja, mentr’eu viver||881.2 Por vós, senhor fremosa, pois vos vi, / me faz viver coitado sempr’Amor||882.2 O gran prazer e gran viç’en cuidar, / que sempr’ouvi, no ben de mia senhor||882.10 ca sempr’Amor per ben se quer levar / o pequeno e o grande e o maior||882.20 ca non poss’end’o coraçon partir, / ca mi-a faz sempr’ant’os meus olhos ir||889.12 ante mi dé sempre poder e sén / de a servir||889.16 ca seu fremoso catar e riir / e falar ben sempr’en bõa razon / assi m’alegra no meu coraçon||894.2 [J]a eu, sennor, muitas coitas passei / sempr’atendendo ben que non prendi / de vós||896.3 [C]ativo, mal consellado, / que me non sei consellar / e sempre viv’en cuidado||896.11 ca me quis Deus aguisar / que sempr’amei desamado||896.24 e sennor tan sen maldade / non me fara sempre mal||896.25 ca sempr’eu serei pagado / de quanto s’ela pagar||897.11 e mundo tal que non corregerá, / ante o vejo sempr’empeorar||898.30 E de tal coita, enquant’eu poder, / guardar-m’-ei sempr’, ...||900.19 e sempre m’aver a queixar / a Deus por El esto querer||900.24 que aja sempre que doer / e que nunca possa toller / estes meus ollos de chorar||900.27 e que sempr’aj’a desejar / vós e o vosso parecer||900.30 e no meu mal sempre cuidar||907.13 De ja sempr’esta dona amar / per min non se pode partir||908.13 E sempr’eu esforç’averei / contra pesar||912.6 poi-la end’eu máis desejo /  sempre cada que a vejo||912.20 que eu ja sempr’esta molher / non veja cada que poder||916.7 e catarán muito contra u jaz / a terra desta dona que os faz / sempre chorar e o sono perder||926.28 [ai] lume destes meus / olhos, que sempre máis que min amei!||927.10 e sempre achou / desmesura, que me tolheu||927.16 A vossa mesura gardei, / senhor, sempre máis d’outra ren||929.2 Conhosco-me, meu amigo, / que sempre vos fiz pesar||940.9 pero sempr’esto cuidava||944.7 Servi-a sempre mui de coraçon / enquanto pudi, segundo meu sén||944.13 Servi-a sempr’e non catei por al / des que a vi||944.14 e sempre aver cuidei / algũu ben dela||952.5 porque sempr’atend’aver ben / da dona que quero gran ben||954.21 avia que rogar Nostro Senhor, / que m[i] fez sempre viver sen sabor||955.7 ca ja vos sempr’averei de querer / ben||955.13 ca, mia senhor, sempre vos ben querrei||955.16 e [eu] tenh’ora, e sempre terrei, / mui guisado de vos fazer pesar||961.3 sempr’eu farei quanto m’ela mandar / a meu grado que eu possa fazer||964.3 sempr’ando led’, ...||964.12 que trob’e cant’e cuido sempr’en ben||964.16 Nostro Senhor, que á mui gran poder, / é sempre ledo no seu coraçon||964.19 por én faz mal, quant’é meu conhocer, / o que trist’é, que sempre cuida mal||966.5 Par Deus, sempr’eu alongado vevi / dela e do seu ben||967.2 A mia senhor, que eu sei muit’amar, / punhei sempre d’o seu amor gaar||967.7 E des que a vi sempre a muit’amei||967.8 e sempre lhi seu amor demandei||973.7 E [eu] sempre por fol terrei / o que deseja ben maior / daquele que eu receei||975.20 E perço meus dias assi / porque vos eu sempre servi / e sérvio muit’, e non mi val||979.11 a que non ouso dizer ren / de quanto mal me faz aver, / que me sempre por ela ven||982.2 Se eu podesse desamar / a que me sempre desamou||982.4 e podess’algun mal buscar / a quen me sempre mal buscou||982.7 assi me vingaria eu / se eu podesse coita dar / a quen me sempre coita deu||982.14 porque non posso coita dar / a quen me sempre coita deu||982.18 vel que podess’eu destorvar / a quen me sempre destorvou||984.2 A mia sennor, que eu máis d’outra ren / desejei sempr’e amei e servi||984.6 ca meu ben é d’eu por ela morrer / ante ca sempr’en tal coita viver||985.15 Ai eu, cativ’e coitado, / en forte pont’eu fui nado, / que servi sempr’endõado||986.8 mais sempr’aquesto rogarei a Deus / en tal que tolha El dos vossos dias||987.9 que ja no mundo sempr’an que dizer / de quan ben soube conquerer Sevilha||987.23 Mai-lo bon rei, que Deus manten e guia / e quer que sempre faça o melhor, / este conquis ben a Andaluzia||989.12 e que sempre fez o melhor||991.7 pois que Don Telo fez end’ir, / que sempre ben fez e cuidou||991.9 e punhou / sempr’en bondade guaanhar||991.20 e tod’ome que m’i oir / sempr’avera que departir / en quanto bon prez del ficou||991.28 e mái-lo fez por se riir / deste mal mund’e escarnir, / que sempre con aleiv’andou||993.4 Valença se quer manteer / e sempr’en Valença entendeu||993.8 E per valença sempre obrou / por aver Valença, de pran||995.2 cuidando sempr’en quanto mal me ven / por ũa dona que quero gran ben||997.14 E, meus amigos, mal dia naci / con tanta coita que sempr’eu levei||1000.8 senon gran coit’, en que sempre vivi / des que vi ela, que por meu mal vi||1001.7 Non me val ela, que eu sempr’amei, / nen seu amor, que me forçado ten||1004.11 que mi quer ben e sempre mi-o querra||1004.16 Falarei con el, ... / par Deus, amiga, ca sempre punhou / de me servir||1015.10 quer corvo seestro sempr’ao partir||1023.15 eu fui [mui] trist[e] e sempre chorei, / amiga, depois que s’el foi d’aquen||1024.13 Queixa-s’el e diz que sempre foi meu / e diz gran dereito, per bõa fe||1025.7 Queixades-vos que sempre fostes meu, / amig’, e vos leixo por mí morrer||1026.13 E sempre catan estes olhos meus / per u eu cuido que á de viir / o mandadeir’, ...||1027.8 Ides-vos vós e fic[o] eu aqui, / que vos ei sempre muit’a desejar||1032.9 e sempre me temi / de mo saberen||1033.13 Sempre mi pesa con sa companha / porque ei medo de mi crecer prez / con el com’outra vegada ja fez||1034.9 Dizedes-mi que, ... / [...] / que faredes sempre quant’eu quiser||1049.1 Amei-vos sempr’, amigo, e fiz-vos lealdade||1050.11 mais rog’a Deus sempr’e roga-lo-ei / que cofonda quen vo-lo diss’assi||1058.3 e d’Amor, que sempre servi, servir||1058.9 E leixar-[m’-ia] qual coita mi deu / Amor, ... / e qual pesar sempre sofr’e sofri||1059.2 Senhor fremosa, que de coraçon / vos servi sempr’e sé[r]vi’e servirei||1062.9 vós, que eu sempre desejei / des aquel dia’n que vos vi, / cousimento faredes i||1062.22 averei sempr’a desejar, / vós e mia mort’, a meu pesar||1065.31 pois, sen ben-fazer, / vos ei ja sempr’a desejar||1067.2 Senhor fremosa, pois assi Deus quer / que ja eu sempre no meu coraçon / deseje de vós ben e d’alhur non||1067.7 E ja que eu sempr’a desejar ei / o vosso ben||1067.15 que me non quer leixar per nulha ren / partir de vos ja sempre querer ben||1068.5 A que tenh’eu por lume destes olhos meus / e por que choran sempre||1072.20 mais tal senhor am’eu que, poi-la vi, / sempre por ela gran coita sofri||1073.10 mais d’Amor sempre a queixar-m’averei||1074.42 ca ben sabemos, Don Bernaldo, qual / senhor sol sempr[e] a servir segrel||1076.1 Amigos, cuido sempr’en mia senhor / por lhi fazer prazer||1076.9 log’en cuidar sempre cuidei assi||1086.6 cuidand’en vós, e non en outra ren, / e desejando sempr’o vosso ben||1090.7 Pero punho sempre de preguntar, / por én nunca me poden entender / o mui gran ben que vos eu sei querer||1102.3 e sempr’eu, namorado, / ei a viver coitado||1105.7 ca, per bõa fe, sempre m’eu guardei / quant’eu pudi de lhi pesar fazer||1106.19 [nen do gran ben que lhe quis, poi-la vi], / e quer’e querrei sempre des aqui||1108.15 e d’aver sempr’, en logar de ben, mal||1113.15 que lhis diga quen ést’a que loei / en meu trobar sempre quando trobei||1118.15 e des i, e sempre, cura / d’el-rei, seu padre, guardar||1125.14 Agora ja me partirei / de vós, senhor, que sempr’amei||1127.2 Senhor, que forte coraçon / vos Deus sempre contra mí deu||1128.17 pero sempr’eu punhei de a servir||1136. – Non poss’eu, madre, sempre andar cantando||1136.7 – Non vos vej’eu, filha, sempre cantar, / mais chorar muit’, ...||1138.9 fiar-m’-ei máis en voss’amor / e sempre m’end’averedes melhor||1140.13 Porque oi sempre dizer d’u ome muit’amou molher / que se non podia end’ir||1145.10 e dixi-lh’o gran torto que sempre dele prix||1154.14 Aquel dia que se foi mi jurou / que por meu ben me sempre tant’amou / e amará||1161.15 Quen lhi visse andar fazendo / queixumes d’amor d’amigo, / que avia sempre sigo||1185.4 Atendamos, ai madr’, e sempre vos querrei ben||1189.9 ca sempr’o falso sol / jurar muit’, ...||1197.7 mais u fostes achar / d’irdes por entendedores filhar / sempre quand’amas, quando tecedores?||1214.7 Ir-m’-ei con el, que sempre falarán / desta morte||1218.6 nen mi aduz o meu amigo, que sempr’amei, des que o vi||1222.7 E, per bõa fe, sempre lh’eu querrei / o maior ben de pran que eu poder||1223.16 – Nostro Senhor, ... / vos dé sempre mui bon grado por én / de tod’este ben que mi dizedes||1227.4 e non posso / estar sempr’en esto falando, / mais queredes falar migo?||1227.13 Amiga, sempre queredes / que fale vosc’e falades / no voss’amig’...||1228.2 O meu amigo, que mi gran ben quer, / punha sempr’, amiga, de me veer||1228.15 nen per el sempre de mi-o demandar||1232.12 e, pois por aquela dona trobou, / cada [que] quis sempre migo falou||1236.6 eu das arenas la mirei / e des enton sempre penei||1237.35 rafec’ome non vi / perder per mui bõa dona servir, / mais vi-lho sempre loar e gracir||1237.42 esto vi sempre e oi departir / do mui bon ome||1237.44 de lh’a ben sair / sempre o que faz||1241.2 Amigo, sei que á mui gran sazon / que trobastes sempre d’amor por mí||1242.8 E ben vos digo que des que oi / aquestas novas sempre trist’andei||1243.8 – Filha, non sei se á i máis, se non, / mais vejo-vos sempre con el falar||1244.7 ca sempr’ouvestes a fazer por mí / quant’eu mandass’, ...||1244.12 Que non ouvess’antre nós qual preito á / per qual [a] vós [vos] foi sempre mester||1248.2 Madr’, o que sei que mi quer mui gran ben / e que sempre fez quanto lh’eu mandei||1248.16 ca en todo logar / me serviu sempr’a todo seu poder||1249.7 El quis comprir sempre seu coraçon||1251.2 Ai meu amigo, pero vós andades / jurando sempre que mi non queredes / ben ant’as donas quando as veedes||1263.12 non no posso sofrer / e cuido sempr’a tornar i||1276.19 E, senhor, sempre cuidarei / que tardo muito, e que farei?||1279.12 Muitos cantares á feitos por mí, / mais o que lh’eu sempre máis gradeci / de como se ben defendeu||1279.15 nas entenções que eu del oi / sempre por meu amor venceu||1282.13 Pero, amiga, sempre receei / d’andar triste quando gran prazer vir||1288.15 punharei sempre ja de vos servir||1293.3 disseron-mi que sa coita sempr’avanta / por mí, Deus, a Vós grado||1305.6 ca falei con meu amigo, que sempre [muito] desejei||1307.4 pero fazede por mí ũa ren / que aja sempre que vos gradecer||1309.5 ali u sempre queria / falar mig’e non podia!||1310.3 que te faz enviar / cada u dórmio sempre m’espertar||1310.10 pola fremosa do bon parecer, / que de matar ome sempr’á sabor||1312.7 A minha coita, par Deus, non á par, / que por vós levo sempr’e levarei||1317.12 ca en tal tempo a mandou podar / que sempr’e[la] lhe ficou decepada||1322.6 sempre me diz que está embargado / de tal guisa que me non pod’oir||1326.8 ca sempre contan por ensibidade / ao pastor preçar-se de gran sén / nen gran saber||1326.13 que punhes sempre, antr’as outras cousas, / seeres partido de torpidade||1326.20 mais sei sempr’acordado / de seeres partido de loucura||1327.9 fazede sempre quant’al rei prouguer||1330.3 seendo povr’e o gran ben-fazer / que lh’eu fiz sempre o faz ensandecer||1332.7 per qual razon Don Foã[o], judeu, / a que ja talha foi posta no seu, / s’escusa sempre de vosco peitar?||1335.11 mái-lo dever’a guardar de foder, / pois con el sempre alberga e come||1337.8 Sempr’esto ouvemos d’uso / eu e mia madre en nosso solaz||1337.14 “Se non perfias, eu te maldirei, / que sejas sempre maldito e confuso”||1344.30 mais, pois eu non acho vao / a meu feito, sempre vaa / sa fazenda en ponto mao||1354.9 «Por caridade, / u é d’aqui salvidade / que sempr’amou castidade?»||1371.4 – Don Fernando, comer-mi-ei sol, / ca assi fez sempre meu avol||1379.8 E chamou sempre: «Non moir’Albar- / dar!»||1385.21 ca vo-lo iran so o manto cortar / de guisa que vos sempr’én doeredes||1391.17 pois sempr’a touca mal posta tragedes||1395.3 e vi-lhe sempre, mentre foi pastor, / mui boa voz e vi-o cantar ben||1401.22 – Pero Garcia, sempr’oi dizer / que os conselhos boos boos son||1408.15 Des i er fala sempr’en conhocença / que sabe ben seu conhocer mostrar||1411.15 Sempre De[u]s por sa vida rogarei, / e dereit’é que todo-lo façamos||1414.1 Pero d’Ambroa, sempr’oi cantar / que nunca vós andastes sobre mar / que med’ouvessedes nulha sazon||1417.2 Maestre, todo-los vossos cantares / ja-que filhan sempre d’ũa razon||1417.9 D’amor e d’escarnh’en todas razões / os seguides sempre||1419.20 porque, des quando começou / a cantar, sempre mal cantou / e cantará mentre viver||1420.21 quita-te sempre do que teu non for!||1423.7 E sempre esto foi profetizado / par D[e]us, cinque o[s] sinaes da fin||1432.9 eu ouvi sempre lealdade migo||1441.13 E por én seerei ja sempre do seu lado||1442.2 – Rodrig’Ianes, queria saber / de vós por que m’ides sempre travar / en meus cantares||1442.15 – Rodrig’Eanes, sempr’eu loarei / os cantares que mui ben feitos vir||1443.11 ena ũa vai-o escarnecer / con seus cantares sempre en seu son||1445.11 eu trobo ben quanto quero trobar, / p[e]ro non o quero sempre fazer||1446.12 e diz que pode, per u for, levar / sempr’a cabeça ben descuberta||1453.6 que me querades mal por én, / ja vos eu sempre querrei ben||1453.19 Senhor, sempre vos querrei ben / atá que moir’ou perça o sén||1469.3 trobei eu sempre polo seu amor||1472.17 mais sempre vós avedes a cobrar / e eles an máis a enfraquecer||1474.1 Maior Garcia sempr’oi[o] dizer / por quen-quer que, [se] podesse guisar / da sa mort’e se ben maenfestar, / que non podia perdudo seer||1476.28 fic’o seu cuu quebrantad’assi / que ja sempre aja d’espanhoes medo||1478.10 e en vós ouve sempre gran largueza||1487.20 pois filha perfia / e corvej’aqui sempr’o máis do dia||1490.8 E quen mi-a desse sempre o serviria||1492.20 ca, de-lo dia en que o eu sei, / sempre a gran coita deante lh’andei||1492.21 e el sempre deante me metia||1500.7 punhade d’ir adeant’ũa vez, / ca atra aqui fostes sempr’a derredo||1500.8 ca fostes sempre desaventurado||1500.20 e, pois punhastes sempre d’ir atras, / ar punhad’agora d’ir adeante||1508.2 Elvira Lopez, que mal vos sabedes / vós guardar sempre daqueste peon||1508.15 O peon sabe sempr’u vós jazedes / e non vos sabedes dele guardar||1510.2 Martin jograr, que gran cousa, / ja sempre convosco pousa / vossa molher!||1511.5 e el ten sempr’o cono sobejo||1513.9 – Joan Garcia, soo sabedor / de meus mesteres sempr’adeantar||1514.13 non mi mandedes a cevada dar / mal nen o vinho que mi non dan i / tan ben com’[o] eu sempre mereci||1515.9 [E] ora cuid’eu cobrar o dormir / que perdi sempre||1515.17 farei-t’eu sempr’amor, / e tenho que farei mui gran razon||1517.9 E ja me nunca temerá, / ca sempre me tev’en desden||1517.11 des i ar quer sa molher ben / e ja sempr’i filhos fara||1518.6 mandade sempr’a best[a] achegar / a un caralho de que cavalguedes||1518.13 e punhade sempr’en [a] guarecer||1518.23 eu vos conselho sempr[e] a ficar / ante con mũacho novo ca mũa||1519.6 se pudi, sempre a servi / e sempr’a ele busquei mal||1519.7 se pudi, sempre a servi / e sempr’a ele busquei mal||1520.20 mais [às] que me criaron dar-lhis-ei / sempr’en que vivan e vesti-las-ei||1520.21 e seran donas de mí sempr’amadas||1520.22 Lourenço, di-lhe que sempre trobei / por bõas donas||1520.23 e sempr’estranhei / os que trobavan por amas mamadas||1523.7 polos pecados que lhi faz fazer / o demo, con que x’ela sempr’andou||1523.14 diz que quer teer / un clerigo con que se defender / possa do demo, que sempre guardou||1523.24 ouve grand’amor / antr’ela sempr’[e] o demo maior / atá que se Balteira confessou||1524.8 E deste mal sempr[e] é mui coitado||1538.7 Sempr’eu mia mort’adevinhei: / ...||1540.5 sempre por vós esto farei, / cada que m’ouverdes mester||1542.2 Mentr’esta guerra foi, assi / m’avẽo que sempre guari / per pé de cavalo||1550.2 D’un ome sei eu de mui bon logar / que filha sempre, u anda e aqui, / alg’a quen-quer||1550.17 por én dizen que nunca máis valra / ome que filha sempre e que non dá / [...]||1550.19 Ante cuido que sempre decerá / d’onra e de bondad[e] e d’aver||1551.3 Ben sabedes, senhor rei, / des que fui vosso vas[s]alo, / que sempre vos aguardei||1551.16 Fostes mui ben aguardado / de min sempre u vós andastes||1553.15 El fez sempre mal e cuidou / e ja máis nunca fezo ben||1553.18 [e] eu sõo certo por én / del, que sempr[e] en mal andou||1554.7 que provará ante qual juiz quer / que a trouxe sempre des que foi nada||1554.14 per que el poderá provar mui ben / que aquela mua, que ora ten, / que a teve sempre mentre foi mua||1557.19 E sempre m’eu mal acharei / porque lh’eu enton non trobei||1560.16 e anda én guisado / quen sempr’o seu guardou||1567.7 Sempr’eu pequei [i], des que fui fududa||1570.7 e non soubestes entender / o mui gran mal que vos sempr’én verra||1570.8 – Joan Vaasquiz, sempr’eu direi ja / de molheres moito mal u as vir||1570.11 sempre mi gran mal quis e querra ja, / por gran ben que lh’eu sabia querer||1570.30 ca enas molheres sempr’ouvo ben / e avera ja, mais pera vós non||1575.13 e as sas rẽes sempre magra[s] son, / mais nas queixadas á fortes grossuras||1585.17 e viveu sempre en exec’[e] en guerra||1585.26 o que el máis amava / e que sempr’ante muito ben fazia||1595.7 e dix’eu que cuidavades en al, / ca vos vi sempre daquesto guardar||1597.23 des que fui nado, quig’eu sempre mal / a velha fududancu[a] peideira||1603.5 mais a min vai moi peor, mal pecado, / con Sancha Diaz, que sempre quix ben||1604.9 E, meus amigos, mal dia foi nado, / pois esta dona sempre tant’amei||1604.12 e diz que sempre me terrá en vil / atá que barate ũu maravedil||1604.16 E vej’aqui outros eu, desemparado, / que an seu ben, que sempr’eu desejei||1605.10 [E] esta dona de pran á jurado, / meus amigos, ... / que jasca sempre, ... / ela con outr’...||1606.12 e diz que sempre querra i morar / e que quer i as carnes marteirar||1608.21 que, se mil anos no mund’el viver, / que ja sempr’aja de que se vingar||1609.5 ca ũa dona, que sempre loei / en meus cantares e por que trobei, / anda morrendo por un [e]scolar||1619.2 Lourenço Bouçon, o vosso vilão, / que sempre vosco soedes trager, / é gran ladron||1622.8 Se a romaria fazer quiser / como a sempre [a] fazer soia, / outro caminho cate toda via||1622.14 E, cada que el ven a Santaren, / sempre alo vai fazer romaria||1623.12 como foi sempre ũu gran jogador, / disse que vira outra vez melhor, / ..., en cas da Ifante||1624.5 sempre en verão lhe vejo trager, / e no inverno, çapato dourado||1624.12 a el conven / que traga sempre çapato dourado||1624.13 El se veste sempre ben como quer||1624.18 ca, en inverno e per qual tempo quer, / sempre lhe vejo çapato dourado||1625.6 faz sempre nojo, non vistes maior||1639.15 tan negra ora vos eu vi / que o meu cor sempre des i / nas vossas feituras cuidou||1640.2 Marinha Crespa, sabedes filhar / eno paaço sempr’un tal logar / en que an todos mui ben a pensar / de vós||1644.9 ca muit’á ja que non comi / salmon, que sempre desejei||1648.21 ca Sueir’Eanes nunca lhi fal / razon de quen el despagado vai, / en que lhi troba tan mal e tan lai, / per que o outro sempre lhi quer mal||1650.9 por dizer a quantos sempre vir pesar||1650.15 Ca o torpe que sempr’anda calado / non o deven por torpe a razõar||1652.27 e sempre o terrei / por cousa que non vai nen ven||1654.12 ca, pois o cadead’én foi perder, / sempr’a maeta andou descadẽada||1661.9 Este ten o Parais’en mão, / que sempr’amou, con sén cristão, paz||1664.18 – Don Garcia, como direi / a quen sempr’amei e servi / atal pesar||1664.32 cuid’acabar / quanto ben sempre desejei||1664.36 como direi tan gran pesar / a que[n] servi sempr’e amei?||1665.1 Eu en Toledo sempr’ouço dizer / que mui maa [vila] de pescad’é||1669.6 e, Tisso Perez, que demo mi-o deu / por sempre migo querer trebelhar?||1669.10 ca non dórmio de noite con pavor, / ca me trebelha sempre ao lũar||1670.5 ca queres sempre por dinheiros dar / a melhor capa||1675.26 ei ferivelha sempr’ao sair

por ja sempre loc. adv. temp. 'para sempre, perpetuamente'
188.14 que lle Deus deu / por ja sempr’a min mal fazer
por sempre loc. adv. temp. 'para sempre, perpetuamente'
70.15 E quitou-me por sempre, mia sennor, / ..., de nunca eu saber / sen veer-vos, sennor||773.9 O meu seria perdudo co[n] migo / por sempr’, amigas, se mi pediss’al||993.2 O que Valença conquereu, / por sempre máis valenç’aver||1245.11 Por sempre sodes de mí partido / e non vos á prol de seer viido / à mia mesura