s

Glosario

Voces do S
[últ. rev.: 22/07/2023]ImprimirAlternar visualización dos exemplos
sen prep. 'sen'
3.7 viver com’ora sen ela viv’i||3.9 E, pois que m’eu de viver atrevi / sen na veer, ... / dereito faz se me mal talan ten||3.18 pois vivi tanto sen tornar ali / u ela é||8.32 e nembrar-m’-ia / que [sen] ela non podia / viver quand’alhur morava||10.9 Que forçad’oje e sen sabor / enno mundo vivendo vou||10.22 a máis mansa que nunca vi / nen máis sen sanha, pois naci||11.12 como poss’eu sen vós guarir||11.19 tal que per ren non poss’osmar / como sen el possa estar||14.42 quando vós, que ben queria, / tan sen razon fui perder||20.8 e non m’atrevo sen vós a guarir!||23.8 e pois ei, / sen vosso ben que sempre desejei / des que vos vi, en tal coit’a viver||24.20 guisad’é que non perderei, / sen morrer, coita nen afan / por vós, senhor||28.25 por El, que vos fez, vos rog’eu / (e non cousa mui sen razon) / que por vos eu muit’amar non / vos caia, senhor, en pesar||34.12 ca, sen vee-la, que prol mi terria?||34.16 da que me faz viver tan sen sabor / como quen ten a morte por melhor||35.14 e guarda-me-vos ora quando non / me sei, sen vós, conselh’, ergo morrer||35.15 Sen vós, senhor, non me sei eu per ren / conselh’aver||42.28 e que padeci / sen ben d’amor, que nunca eu perdi||45.15 ca assi faz quen erra sen razon / com’eu errei||46.7 Ora, quando m’alongarei / de vós, viverei sen sabor||47.12 que eu ben pod[er]ei guarir / oimais sen vós||47.16 que fara a dur tal traiçon / sobre seu ome sen razon||51.8 Muit’é contra mí pecador / el-rei, fort[e] e sen amor||52.27 ca, se vos ren fiz sen razon, / dereit’é de m’eu padecer||56.17 porque non sei sen vós viver||63.13 mais [non] sõo quite de perder / per nulha guisa, sen morrer, / gran coita do meu coraçon||63.24 agora quando m’eu quitar / aqui de vós e sen vós for / u vos non vir nen vos falar||64.17 ca non éste cuita d’amor / ũa que ome fillar ven / se ome leixa sen seu ben||64.18 se ome leixa sen seu ben / ou sen morte ou se faz mellor||65.7 tan gran cuita que mil vezes me ten, / sennor, sen fala e sen todo sén||65.7 tan gran cuita que mil vezes me ten, / sennor, sen fala e sen todo sén||66.16 se m’end’ouvesse a quitar / nulla cousa sen morte, mia sennor||68.28 ca, se o vir, log’á d’aver / mui gran cuita sen neun ben||70.17 E quitou-me por sempre, mia sennor, / ..., de nunca eu saber / sen veer-vos, sennor, que x’é prazer||72.23 cousa faria sen razon / eu se mi assi fosse cuitar / con mia mort’, ...||73.1 Que sen consello que vós, mia sennor, / me en este mundo fazedes viver!||73.5 ca me non sei, sennor, sen vosso ben / niun consell’, ...||73.7 e viv’assi por én / sen consello e del desasperado||83.23 E Deu-los leix’assi ficar / com’eu, sennor, sen vós fiquei||85.6 que ome perdera per ren / coita d’amor sen aver ben / da dona que lla faz aver||85.21 mui máis sa morte ca ‘tender / de viveren tan sen sabor / com’oj’eu viv’, ...||88.2 Ja m’eu, sennor, ouve sazon / que podera sen vós viver / u vos non viss’, ...||98.1 Quand’eu estou sen mia senhor||99.12 come ja sen vós estarei / (aquesto sei), / des que viver / non poder vosco nen veer||100.13 nen Deus non me pode tolher / coita sen [eu] ante morrer||103.3 Toda-las gentes mi a mí estraias son, / e as terras, senhor, per u eu ando / sen vós||103.8 En nen ũa terra non poss’eu achar / sabor sen vós||115.16 o om’é de seu / triste e nojoso e torp’e sen mester||120.4 onde me non poss’eu quitar / sen mort’, ...||132.3 Ja, mia sennor, niun prazer / non me fara mui gran prazer / sen vosso ben||133.16 E desta cuita’n que me vós tẽedes, / en que oj’eu vivo tan sen sabor, / que farei eu||143.2 e sen seu ben / non ei mui gran coita a perder||143.7 pero non perderei / gran coita sen seu ben-fazer||165.10 e, pois m’eu for e me sen vós achar, / sennor fremosa, que farei enton?||177.21 sei ben que non posso veer / prazer nunca sen a veer||188.28 coidei dela, des que a vi, / aver gran coita sen seu ben||193.12 u Deus sobre min á tan gran poder / que m’eno mundo faz viver assi / sen ela||196.4 de que m’eu triste chorando parti, / e muit’anvidos e mui sen sabor||201.6 ca, pois mi Amor ante vós quer matar, / matar-xe-mi-á se me sen vós achar||209.14 Podedes-vos nembrar de min / depois mia morte sen al ren||213.24 com’aver a viver sen quen / sei eu ben no meu coraçon / ca nunca ja posso prazer, / u a non vir, de ren prender||236.10 sabe-lo ela ben sen llo dizer||254.1 Que sen mesura Deus é contra mí!||262.7 Ai eu, cativo, que non poderei / prender consello, pois sen vós ficar!||267.12 u mia sennor vi en tan grave dia / sen outras coitas que depois sofri||272.8 ca me non podian per nulla ren, / sen vee-lo mui bon parecer seu, / fazer gran mal||274.21 que, pero me Deus ben fazer quiser, / sen ela non me pod’én fazer nada!||278.2 Desmentido m’á ‘qui un trobador / do que dixi da ama sen razon||278.20 ca sen ela non poss’eu ben aver / eno mundo nen de Nostro Sennor||284.13 ca mi semella cousa sen razon||288.10 mais nunca om’en tal coita sera / com’eu serei, mentre sen vós morar||294.4 ca, u quer que eu sejo, / sen vós non me sei eu enno mundo guarida||345.12 Non sabedes, amiga, como m’ouve jurado / que nunca se partisse de mí sen meu mandado||356.8 E non pode per mí saber meu mal / sen devinna-lo||362.5 ca non cuidei sen vosso ben / tanto viver per nulla ren||365.14 A meu pesar quanto morei / sen vós foi||368.18 e acho ja razon / como a veja sen med’e con sén||370.6 nunca me vall’a min Nostro Sennor / se eu cuidasse que tanto vivera /  sen a veer||370.10 se cuidasse viver quanto vivi / sen a veer||370.15 mas non / cuidei que tanto podesse viver / como vivi sen a poder veer||372.11 porque ei medo que alguen dira / que sen mesura sodes contra mí||372.19 E veer-m’-an mui trist’e sen sabor||379.4 mal que lhes pes non mi-a poden tolher / que a non veja sen nen ũu pavor||380.4 ca me ven coita, nunca vi maior, / sen outro ben por vós, sen[h]or||381.18 a vós manda fiz sen falha / porque vós por mia demanda / nunca destes ũa palha||392.16 ca nunca prazer veerei sen a veer||403.6 e ir morar allur sen vosso ben||404.4 andei sempre tan sen sabor / que nunca eu pude veer / de ren, u vos non vi, prazer||404.8 Na terra u me fez morar / muito sen vós, mia sennor||405.6 por én / me faz a min sen meu grado viver / longe dela e sen seu ben-fazer||411.22 ca sen desejos nunca eu vi quen / podess’aver tan verdadeir’amor||415.9 e creede que non / se pod’o mundo sen el governar||418.6 pois m’eu de vós a partir ei / e ir allur sen vós viver||428.3 e non posso guarir / sen a veer||430.24 ca sen razon / me dá tal coita Amor que me conven / a viver trist’e sen todo prazer||433.15 que me leixades morrer sen razon / por vós||440.8 E, mia sennor, por vos eu non mentir, / sen vosso ben non poss’eu guarecer||459.10 todos calvos e sen lanças e con grandes çapatões||459.11 a ren creede ben sen dultança||461.5 e depois ir a Alcala se[n] pavor e sen espanto||461.5 e depois ir a Alcala se[n] pavor e sen espanto||464.14 mui ben seede fis / que nunca eu sen cuidado / én viverei||466.10 nen atan coitado / foi eno mundo por sa senhor / omen que fosse nado, / penado, penado, / se[n] nulha ren||466.11 sen vosso ben, / que tant’ei desejado / que ja o sén / perdi por én||466.16 e viv’atormentado / sen vosso ben||479.12 e foi-a ela colher logo sen sanha||482.16 Quisera-m’eu fogir logo d’ali, / e non vos fora mui[to] sen razon||489.15 Vi coteifes de gran brio / eno meio do estio / estar tremendo sen frio / ant’os mouros d’Azamor||494.13 O que tragia o pendon [sen] cinco||494.16 O que tragia o pendon sen oito||494.19 O que tragia o pendon sen sete||494.22 O que tragia o pendon sen tenda||494.29 pero tragia pendon sen caldeira||525.19 ca, par Deus, semelha mui sen razon / d’aver eu mal d’u o Deus non pôs, non||527.6 pois tamanho temp’á que guareci /  sen seu mandad’oir e a non vi||538.23 Pero, se eu ei de morrer / sen vo-lo nunca merecer, / non vos vej’i prez nen loor||552.20 E assi me poderedes guardar, / senhor [fremosa], sen vos mal estar||558.6 E por én / peç’eu tant’a Nostro Senhor: / que vos mud’esse coraçon / que mi avedes tan sen razon||559.8 Ben parecedes, sen falha, / que nunca viu ome tanto / por meu mal e meu quebranto||559.18 Da vossa gran fremusura, / ... / ..., / mi ven gran mal sen mesura||572.9 e por esto faz sen falha / mui gran razon, per bõa fe||578.14 nen mi dá / de s’enfinger de mí mui sen razon / ao que eu nunca fiz se mal non||579.15 ca de vos el amar de coraçon / non vej’eu ren que vós i perçades, / sen i máis aver||591.6 poder meu amigo viver sen||592.7 El andava trist’e mui sen sabor||593.7 mais que gran coita d’endurar / mi sera, pois me sen vós vir!||593.14 mais pois [s]e[n] vós ũa vez ja||593.15 – Amig’, eu sen vós morrerei||593.21 ca eu sen vós de morrer ei||596.3 Por Deus, amigo, quen cuidaria / que vós nunca ouvessedes poder / de tan longo tempo sen mí viver!||596.14 Jurastes-m’enton muit’aficado / que logo, logo, sen outro tardar, / vos queriades pera mí tornar||598.2 Meu amigo, non poss’eu guarecer / sen vós nen vós sen mí||598.2 Meu amigo, non poss’eu guarecer / sen vós nen vós sen||612.1 Ai fals’amig’e sen lealdade, / ora vej’eu a gran falsidade / con que mi vós á gran temp’andastes||613.7 U quer que sen vós seja, / sempr’o meu cor deseja / vós atá que vos veja||620.1 Vai-s’o meu amig’alhur sen mí morar||628.20 por Deus, vos rogo que esto non seja / nen façades cousa tan sen razon||629.8 ca muit’á i [j]a gran peça / que foi sen mant’a concelho||637.13 per desamor / que m’ela ten mui sen razon||642.14 Matar-mi-ei se mi-o dizedes: / que vós ren sen mí podedes / viver||649.10 aquel Deus que me fez / que nunca eu ja viva sen vós tan[t]’outra vez||649.14 E ben assi mi-o quiso mia ventura guisar / que nunca sen vós ouvi sabor||652.13 E os meus olhos, sen vós, que prol mi an||681.2 que me non poss’assanhar sen razon / eu contra vós come vós||682.8 Viste-las juras que jurou enton, / que verria sen mort’ou sen prison||682.8 Viste-las juras que jurou enton, / que verria sen mort’ou sen prison||685.5 e, pois sen vós viver non poderei, / vivede mig’, amig’, e viverei||685.21 ca, pois sen vós for, / non poderei viver, per bõa fe||710.6 como pôd’aquesto fazer, / poder sen mí tanto morar / u mi non podesse falar?||710.10 Non cuidei que tan gran sazon / el podesse per ren guarir / sen||710.17 que terra foi a que achou / u el sen min tanto morou||711.16 e que mi avia jurado, / sen gran coita toda via / de morte||723.9 que oj’el por mí vive tan sen sabor||747.6 mais eu non cuido, se el cuidasse / en mí, que tanto sen mí morasse||775.3 Fez meu amigo, amigas, seu cantar, / per boa fe, en mui boa razon / e sen enfinta||776.3 que prol ten / servir-vos sempre mui de coraçon / sen ben que aja de vós se mal non?||776.9 – Que prol ten el ou que talan lhe dá / de vos servir e amar máis que al / sen ben que aja de vós senon mal?||779.5 ca, sen clerigo, como averedes / [...]||790.10 e foi-se sen meu mandado||803.2 Porque se foi d’aqui meu amigo / sen meu mandado e non mi-o fez saber||803.6 assanhar-m’-ei e farei-lh’entender / que outra vez non se vaia d’aqui / per nulha ren sen mandado de mí||809.4 e ora me quero de vós partir / sen galardon de camanho temp’ei / que vos servi||809.28 e vou-m’eu d’aqui, / ..., / buscar u viva pouc’e sen sabor||809.31 mui sen vergonha irei per u for||812.30 se non, sen ben viverei sempr’assi||821.16 E cuid’eu ben del que se non partisse / de trobar por mí sen mort’ou sen al||821.16 E cuid’eu ben del que se non partisse / de trobar por mí sen mort’ou sen al||823.13 e eu sen sabor / ando porque non sõo sabedor / se vo-lo faz fazer coita d’amor||835.16 mais, porque m’el fez ben, sen lho pedir, / o que do mar meu amigo sacou / [saque-o Deus de coitas, ca jogou]||843.2 Foste-vos vós, meu amigo, d’aqui / noutro dia sen vo-lo eu mandar||847.20 Mostrou-mi-o Deus e fez-mi gran prazer, / sen aver eu a vós que gradecer||850.2 Ai mia senhor, quer’eu provar / se poderei sen vós viver||850.4 e veerei se ei poder / d’algũa vez sen vós morar||851.4 e desto xi m’atou morte, sen poder / que eu aja d’end’al fazer||851.7 A provar averei eu se poderei / guarir sen a ir veer||857.6 por én, senhor, máis val d’eu ir d’aquen / ca d’eu ficar sen vosso ben-fazer||866.4 por que ando i led’e sen cuidado||867a.26 e é cousida sen dultança||867b.29 ca trobei tanto por senhor, de pran, / que de beldade quantas eu sei val, / de mesur’e de ben falar / e de todo ben, sen dultança||874.14 e fazed[e] de guisa que seja sen meu dano||890.6 que me semelha cousa sen razon / d’omen, con coita de mort[e], cantar||896.23 e sennor tan sen maldade / non me fara sempre mal||897.8 Mundo tẽemos fals’e sen sabor||897.9 mundo sen Deus e en que ben non á||898.2 [A]lgũa vez dix’eu en meu cantar / que non querria viver sen sennor||898.6 que non queria sen sennor viver / com’or’assi me foi d’amor quitar||898.11 Aver-lles-ei mia fazend’a mostrar / que non tennan que viv’eu sen amor||902.6 non cuidara tant’a viver / como vevi sen vos veer||917.9 E quen ali, com’eu cheguei, chegar / se[n] mentir’e non tever mal por ben / quitar-s’-á én com’eu vi min quitar||918.4 porque fezestes ũa cavalgada, / sen seu mandad’, a Roda noutro dia||918.5 sen sa ajuda e sen seu dinheiro / fostes ala matar un cavaleiro||918.5 sen sa ajuda e sen seu dinheiro / fostes ala matar un cavaleiro||928.6 mais farei-lh’eu por én, / ..., / que and’ũu tempo sen meu ben-fazer||928.14 Porque se foi, e o ante non vi, / sen mi-o dizer, a cas d’el-rei morar||933. se non, irei sen mandado / vee-l’e sen vosso grado||947.4 gran verdad’é, quand’eu alhur guarir / ei sen vós, que non posso ben aver||947.10 e verdad’é, seed’én sabedor, / u eu alhur sen vós ei de viver||954.21 que m[i] fez sempre viver sen sabor / e sen vosso ben-fazer, mia senhor||954.22 que m[i] fez sempre viver sen sabor / e sen vosso ben-fazer, mia senhor||957.19 E vós guarredes sen mí, mia senhor||959.10 mais mort’a que én eu passei / sen mia senhor||959.13 os dias que viv’ome sen pesar / [dev’a contar que viv’, e outros non]||959.15 E os dias que me sen mia senhor / Deus fez viver passei-os eu tan mal||959.18 e esta vida foi tan sen sabor||960.2 Non quer’a Deus en conto receber / os dias que vivo sen mia senhor||960.3 porque os vivo mui sen meu sabor||967.6 ca nunca vi molher máis sen amor||970.12 ca mia fazenda vos dig’eu sen falha||978.5 que mig’avedes fillada perfia / tal que non sei como possa viver / sen vós||978.23 e, pois sen vós non posso guarecer, / se me matassedes ja, prazer-m’-ia||983.30 e desaconsellado / fic’eu sen vós||990.6 leixou-lhi tant’ome sen prez||999.6 ca, sennor, non ei eu poder / de viver máis sen vos veer||1010.20 Quiça quer-mi ora tal cousa dizer / que lha poss’eu sen meu dano fazer||1025.3 ca non ei sen meu dan’én poder||1025.10 mais dizede-mi como vos valer / possa sen meu dan’...||1063.11 ben saberia com’é forçador / e sen mesura e de gran poder||1064.6 leixa-me sen seu ben viver / coitad’, e, se mi non val[v]er||1065.30 pois, sen ben-fazer, / vos ei ja sempr’a desejar||1078.15 Nen ren non poden veer estes meus / olhos no mund’[ond]’eu aja sabor / sen veer vós||1103.8 ca non poss’eu sen vós guarir||1111.3 ca el sen vós non mi-as podera dar, / nen vós sen el||1111.4 ca el sen vós non mi-as podera dar, / nen vós sen el||1115.6 ca non sera tan pequena sazon / que sen vós more, se Deus mi perdon||1115.21 log’ei de teer / que á mil dias que sen vós morei||1119.20 de que posso eu ben dizer sen pavor / que non ficou [a]tal nos cristãos||1120.8 Tan sanhudo non m’é, ... / que muit’alhur sen mí possa viver||1121.4 Jurava-mi o meu amigo, / ..., / que nunc’alhur viveria / sen||1126.10 mais faç’a mí mui gran pesar por én: / viver sen vós, ai meu lum’e meu ben!||1144.3 que non faledes ao voss’amigo /  sen mí, ai filha fremosa!||1160.5 ca non ei, sen vós, a veer, / amigo, ond’eu aja prazer||1160.7 e com’ei, sen vós, a veer / ond’eu aja nen ũu prazer?||1176.20 Pois me quisestes tan ben aguardar, / par Deus, non me leixes sen ti morar||1182.1 Sen meu amigo manh’eu senlheira / e sol non dormen estes olhos meus||1185.8 ca non podia muito sen mí alhur morar||1188.6 Sabedes ca sen amigo nunca foi molher viçosa||1189.10 e dizede sen jurar: / ... ||1195.15 ũa me faz, senhor, de vós sen al, / outra de sí e de quant’al ouver||1198.6 e non s’atreve sen mí a guarir||1216.9 E, des que m’eu sen vós achei, / sol non me soubi conselhar||1233.10 e fui ala e achei-o jazer / sen fala ja||1240.18 e, par Santa Maria, / sen vosso ben non o guarir á nada||1242.18 pois ben sabedes vós de mí que non / poss’eu sen el viver, per bõa fe||1245.9 ca, u vos fostes sen meu mandado, / jurei que nunca vos fezesse ben?||1246.5 que, sen vosso ben, creede per mí / que lhi non pode ren morte tolher||1246.13 – Par Deus, amiga, vinga tan sen sén / nunca vós faredes||1246.22 mas sen morte nunca lhi mal verra||1250.9 ca vós quisestes aver aquel ben / de min que vos non podia fazer / sen meu gran dan’, ...||1252.8 torto mi ten ora / o meu namorado, / que tant’alhur mora / e sen meu mandado||1257.14 ca se foi el d’aqui / sen meu mandad’e non me quis veer||1261.2 Fostes-vos vós, meu amigo, d’aqui / sen meu mandad’...||1261.7 ca vós fostes sen meu mandad’e sei / que mi pesava mui de coraçon||1270.2 Disseron-m’agora do meu namorado / que se foi sanhud’e sen o meu mandado||1301.3 Ai ondas que eu vin veer, / se me saberedes dizer / por que tarda meu amigo sen min!||1313.1 O vos[s]’amigo trist’e sen razon / vi eu, amiga||1316.9 Ficará en cos / sen estes panos do ver-gros||1325.8 Pois con muitos á baralha / por te juntar prol sen falha||1328.21 por én vos compre, ... / ..., sejades / mui aguçosa, sen outro desvairo||1332.21 como [o] peita qualquer talhador / quanto lhi talhan, sen escusaçon||1336.9 Ca, se vos el quer fazer entendente / que vos serviu sen outra encoberta||1336.20 con ledo contenente / lhi devedes i logo a tornar / certa resposta, sen ja máis coidar||1340.5 ca o fezeron sen prol ordinhar / por egreja que lhe non queren dar||1340.13 e as planetas o tornaron fol, / sen egreja nen capela de prol||1340.14 e as planetas o tornaron fol, / sen egreja nen capela de prol / e sen o mester per que guarecia||1342.7 e per Saturno cobrou tal egreja / sen prol nen ũa en logar deserto||1348.20 ca van a furt’e tornan sen correr||1353.3 Jograr Sac’, eu entendi, / quando ta medida vi, / que sen pan t’iras d’aqui||1358.2 A mí quer mal o infançon, / a mui gran tort’e sen razon||1389.8 Aquestas son as que el enviara, / sen as outras que con el[e] ficaron||1396.13 e non cavalguedes tan sen razon, / siquer por vossas bestas, que matades||1408.7 e todo seu saber é sen sabença||1408.14 e, u deve sofrer, é sen sofrença||1408.21 e, u lh’aven algũa cousa tal / que lh’é mester, scient’é sen ciença||1426.6 sen leterad’ou trobador seer, / non pod’omen departir este «grave»||1429.1 Bon casament’é, pero sen gramilho, / ena Porta do Ferr’ũa tendeira||1433.11 ca vos soub’eu dous cantares fazer, / sen outros seis ou sete que vos fiz||1433.17 e ar chamad’o comendador i, / que fezeron comendador sen mí / de mias comendas||1440.43 pois Marinha jaz transida / e sen cea||1444.7 se ei culpa no que me van dizer, / vingade-o sen toda bandoria||1447.13 e quen d’el-rei quiser tirar / ben sen servir, ... / ave-lo-á u l[h]o pedir||1451.24 El acertou na espera / qual planeta ten por certa, / que lhe outorga sen referta / [...]||1474.7 que non quer ja sen clerigo viver||1474.20 que, sen ũu deles, sabede vós ben / que a non pode a morte tolher||1489.8 en cima del un velho selegon, / sen estrebeiras e con roto bardon||1489.11 mais trax perponto roto sen algodon / e cuberturas d’un velho zarelhon||1489.16 cuitel’a cachas, cinta sen farcilhon||1496.21 con atal viss’el a casa arder / e lhi leixasse Deus morte prender / sen confisson||1516.19 e el guarria mui melhor / sen trobar e sen citolon||1516.19 e el guarria mui melhor / sen trobar e sen citolon||1534.7 Se[n] ũa destas nunca bon segrel / vimos en Espanha nen d’alhur ven||1534.9 Se[n] ũa destas nunca bon segrel / vimos en Espanha nen d’alhur ven, / e sen outra, que a todos conven||1551.5 que sempre vos aguardei, / ..., / sen voss’aver e sen dõa||1551.5 que sempre vos aguardei, / ..., / sen voss’aver e sen dõa||1555.2 De Joan Bol’and’eu maravilhado / u foi sen siso||1555.24 mais, se el fica, per quant’eu entendo, / sen cajon dela, ést’aventurado||1557.8 Falou migo o que quis falar / e con outros mui sen razon||1561.3 Com’ora perdeu Joan Simion / tres bestas non vi de maior cajon / nen perdudas nunca tan sen razon||1569.20 mais perde o rein’e vós perdedes i, / os que sen el ficaredes aqui||1570.18 ca Deu-lo sabe que é sen razon / por end||1572.2 Ai amor, amore de Pero Cantone, / que amor tan saboroso á sen tapone!||1578.13 Travan-lhi mui sen razon / a ome de tal coraçon||1586.3 Mui sen razon / me demandades||1604.4 e, meus amigos, por Deus, que farei / eu, sen conselho, desaconselhado||1621.24 pero sõo mui [pobr’e] sen soldado||1631.20 mui sen doair’e sen sabor, / des i mui pobr’e forçada||1631.20 mui sen doair’e sen sabor, / des i mui pobr’e forçada||1633.14 ja m’eu d’aqui non irei sen a capa||1637.18 e, pois s’acabar, / estara da madeira sen pavor||1656.3 amor sen prol é palavra doada||1667.7 Se Don Martinh’é morto, sen prez e sen bondade||1667.7 Se Don Martinh’é morto, sen prez e sen bondade||1671.7 mais daqueste mi venha mal / se nunca tan sen conca vi||1672.8 E, pois ficastes prob’e sen aver, / non veedes ca fezestes mal sén?
A preposición sen na construción sen + xerundio equivale a sen + infinitivo
639.23 Por end’a min conven, quere[n]d’ou non, / de servir ben, sen avendo razon, / que, per servir, aja ben d’atender

seer sen guisa 'ser desaxeitado, indebido ou inxusto'
60.10 E de tal coita, mia senhor, / non é sen guisa d’eu morrer||295.8 pois s’esto faz e non posso morrer, / toda-las cousas se poden fazer, / que son sen guisa||295.8 ca sen guisa é / en viver eu u non veja os seus / olhos||295.15 pois s’esto f[az e non posso morrer, / toda-las cousas se poden fazer], / que son sen guisa||295.22 pois s’[esto faz e non posso morrer, / toda-las cousas se poden fazer], / que son sen guisa||608.5 ca, per boa fe, / non é sen guisa de por mí morrer / quen mui ben vir este meu parecer||1323.10 non é sen guisa / de trager, [por seu Pedrolo, / o filho d’outro no colo]
seer sen ventura 'ser desventurado'
104.25 Mui sen ventura per-serei / se lho agora ja negar, / pois vejo que moiro d’amor||281.4 tan sen ventura foi que non morri

sen al loc. adv. af. 'con certeza, certamente'
1192.8 Bon dia vejo, / pois vos vej’aqui, meu amigo, meu, a la fe, sen al
sen contenda loc. adv. mod. 'sen dúbida'
37.17 pero sei ben, sen contenda, / da que me faz tan longada- / -mente viver, e coitada / vida||1451.16 E diz que vio [e]na lũa / que avera sen contenda / igreja de mui gran renda
sen conto loc. adv. cant. 'sen fin, innumerábel'
595.15 Naci en forte ponto, / e, amigo, partide / o meu gran mal sen conto
sen esto loc. adv. incl. 'á parte disto, alén diso'
461.16 Sen esto fostes cousido sempre muit’e mesurado||480.15 E, sen esto, er foi el gaanhar / máis ca os seus avoos primeiros
sen + pos. + grado 'contra a miña ... súa vontade'
29.8 mais ora non me saberei / conselhar quando lh’averei, / sen meu grad’, a buscar prazer||56.19 non sei al deste mundo desejar / senon vós, que muit’é sen meu grado||179.5 que viss’a dona que veer querria / ... / de que m’eu mui sen meu grado parti / e mui coitad’, ...||252.4 pois sen meu grad’ei a fazer / a mia sennor mui gran pesar, / ca lle pesa de a amar||288.1 Que sen meu grado m’oj’eu partirei / de vós, sennor, u me vos espedir!||344.1 Que sen meu grado me parti / de mia senhor e do meu ben, / que quero melhor d’outra ren!||370.2 Quando m’eu mui triste de mia sennor / mui fremosa sen meu grado quitei / e s’ela foi, mesquinn’, ...||403.15 ca mi avẽo assi outra vez ja, / mia sennor fremosa, que me quitei / de vós e sen meu grad’allur morei||404.2 Parti-m’eu de vós, mia sennor, / sen meu grad’ũa vez aqui||405.5 por én / me faz a min sen meu grado viver / longe dela e sen seu ben-fazer / Deus||688.19 Pois vos ides sen meu grado / e non dades nada por mí||693.5 que ei perdud[o], e el mi [á] perduda / porque se foi sen meu grado d’aqui||705.7 Foi-s’el mui sen meu grado / e non sei eu mandado||739.7 E, se soubesse quan sen meu grado / non fiz por el quant’eu quisera enton / fazer||790.16 ca, pero mi fezera gran preito, / foi-se d’aqui sen meu grad’, amiga||800.5 porque morastes o digo / mui longi de min e mui sen meu grado||843.8 Meu talan era de vos non parcir / porque vos fostes sen meu grad’enton||854.21 quer lhi pes, quer lhi praza, or’assi / seera ja sen meu grado, de pran||928.4 perol foi-s’el noutro dia d’aqui / sen meu grado||983.1 Agora me part’eu mui sen meu grado / de quanto ben oje no mund’avia||985.9 en forte pont’eu fui nado, / que vos amo sen meu grado / e faço a vós pesar i||1008.2 Dizen, amigo, que outra senhor / queredes vós sen meu grado filhar / por mi fazerdes con ela pesar||1051.2 A que mi a min meu amigo filhou / mui sen meu grad’e non me tev’en ren||1157.7 Filha, que mal baratades, / que o sen meu grad’amades, / pois que vos non quer veer!||1158.5 se ora for sen meu grad’u ir quer, / achar-s’-á ende mal se eu poder||1160.18 Chorarán estes olhos meus, / pois vos ides sen meu grado||1641.27 e el i / atanto me convidou / que, sen meu grado, jantei / con el, mal que mi pesou
130.24 ca entendi que foi tan sen seu grado / que lle fogi da terra con pavor / que ouve dela e fiz mui mal sén||148.17 Se eu netas de conde sen seu grado / tomar, ... / nunca por én serei desafiado / nen pararei mia natura peior||672.7 Por quanto m’outra vegada sen seu grado con el vi, / guarda-me del a perfia||851.13 [E] pero nunca lh’eu cousa mereci / per que me mate, ventura me faz i / sen seu grado ben querer||1051.6 mal i sera quando lho eu filhar / mui sen seu grad’e non a preguntar||1382.14 [...] / e pois guarra a morte, sen [seu] grado||1603.7 ca jur’a Deus que nunca mi deu ren / senon ũu peid’, o qual foi sen seu grado
221.5  sen vosso grado me vos faz Amor, / e sen o meu, querer gran ben, sennor||846.16 Sera migo seu mandado, / e praz-mi que veeredes / por quanto mal mi fazedes, / mia madre, sen vosso grado||933.6 se non, irei sen mandado / vee-l’e sen vosso grado||1257.20 E sei ben que non é tan ousado / que vos el veja sen vosso grado
O posesivo pode levar artigo ou, mesmo, estar antecipado o substantivo grado
95.7 mais fez-mi-a Deus, des que a vi, / sen o meu grado muit’amar||176.19 pois eu, cativo, desaconsellado, / sen no meu grado vos quero gran ben||687.2 Pero vos ides, amigo, / sen o meu grad’alhur viver, / non vos ides, ond’ei prazer, / por non falardes comigo||829.10 E vistes u s’el partia / de mí mui sen o meu grado / e jurando que avia / por mí penas e cuidado?||1267.2 Porque se foi meu amigo / sen o meu grad’alhur viver
221.6 sen vosso grado me vos faz Amor, / e sen o meu, querer gran ben, sennor
292.9 vós e nós chorando vosco, / e el, mui sen o seu grado, ouve-s’enton d’ir connosco||1350.11 e, a pesar dele, sen o seu grado, / non quer Vela de sobre sí tolher
sen grado loc. adv. mod. 'de má vontade'
14.23 ei log’a buscar, sen grado, / razon por me lhe salvar||24.14 ca, se d’al ouvesse poder, / aver-vos-ia desamor / assi como vos ei gran ben / a querer, sen grad’;...||262.3 Ai mia sennor, quero-vos preguntar, / pois que vos ides e eu non poss’ir / vosco per ren e, sen grad’, a partir / m’ei eu de vós e de vosco morar||478.32 e andar de noite armado / sen grado / o faço, e a rolda[r]||859.14 ei a viver sen grad’e, des enton, / viv’en pesar
sen guisa loc. adv. mod. 'desaxeitada ou indebidamente'
684.10 mais tan sen guisa o fostes fazer / que direi, amigo, per bõa fe, / [como parec’e seu nom’e quen é]||689.15 e mentiu-m’ora tan sen guisa mal / que non fiarei en ren des aqui||762.7 por s’ir queixar, mias donas, tan sen guisa, / fez-mi tirar a corda da camisa
sen (mal) engano loc. adv. mod. 'sen má fe, abofé, sinceramente'
760.3 e, per fe, sen engano, / ora vos par’e vos digo / ca nunca ja esse [preito] / mig’, amigo, sera feito||845.17 Porque mi-o referistes ogano, / que me non viu, per fe, sen engano, / demandar-lh’-ei que se veja migo||1620.25 Farei-o, sen engano, / ca ja en min meteu do seu i ben
1525.12 mais, par fe, sen mal engano, / non terria por guisada / cousa, se el-rei quisesse, / de molher cono nen nada / vender se o non ouvesse
sen mentira loc. adv. af. 'verdadeiramente, con certeza'. Cf. sen todo mentir
149.3 Pois non ei de Dona ’Lvira / seu amor, e ei sa ira / esto farei, sen mentira, / pois me vou de Santa Vaia
sen mesura loc. adv. cant. 'sen medida, extraordinariamente grande'
561.29 mais Deus, que sab’o gran torto / que mi ten, mi dé conorto / a este mal sen mesura, / que tanto comigo dura||619.17 «Senhor, creede / que a vossa fremosura / mi faz gran mal sen mesura, / por én de min vos doede»||1193.9 Porque as Deus fez tan grandes, sen mesura desiguaes, / e as eu dormir non posso||1429.15 E ben seria meu mal e meu dano, / per bõa fe, e mia meosventura / e meu pecado grav’e sen mesura, / pois que eu con atal molher casasse
sen (nulha) falha loc. adv. af. 'sen dúbida, certamente'
493.4 empero foi ela i tan ardida / que ouve depois a vencer sen falha, / e, de pran, venceu bõo cavaleiro||574.7 Muito mi tarda, sen falha, / que non vejo seu mandado||846.7 Mal me trouxestes, sen falha, / e non á ren que detenha / meu amigo que non venha||1016.7 Ambos morremos, sen falha, / por quanto nós non podemos / falar||1252.18 De pran con mentira / mi andava sen falha, / ca se foi con ira||1414.19 e por én cuidan quantos aqui son / que vossa madre con algun caçon / vos fez, sen falha, ou con lobaganto||1417.6 mais este[s] seguides ben, sen falha, / e non vi trobador per tantos logares||1605.13 jasc’eu mor[r]endo d’amor e, sen falha, / polo seu rostro velh’e enrugado||1611. E diz o bispo: «[...] sen falha;||1618.16 Ben vo-lo juro, amigo[s], sen falha, / non sei eno mundo aver que a valha
1677.8 Marinha Mejouchi, sen nulha falha, / Pero d’Ambrõa en Çoco de Ven / filhou a cruz pera Jerusalen
sen par loc. adv. mod. 'singular, único/a'
234.9 – Quen ben serve, sen[h]or, sofre gran mal / e grande afan e mil coitas sen par||539.17 E por én seria, senhor, / gran ben de vos amercear / de min, que ei coita sen par||541.12 non an tal coita qual eu ei sen par||543.9 Tantas coitas levei e padeci, / ..., que non poss’oj’osmar / end’a maior, tantas foron sen par
sen + (art.) + (pos.) + prazer 'de modo doloroso'
337.8 e vivo no mundo mui sen prazer, / e as mias coitas non ouso dizer||430.26 ca sen razon / me dá tal coita Amor que me conven / a viver trist’e sen todo prazer||960.7 ca non é vida viver sen prazer
1091.7 e de que me parti / mui d’anvidos e sen [o] meu prazer||1261.14 ca vos fostes mui sen o meu prazer||1267.3 Porque se foi meu amigo / sen o meu grad’alhur viver / e se foi sen o meu prazer||1267.8 Porque se foi a meu pesar / e se foi sen o meu prazer, / esto lhi cuid’eu a fazer||1271.9 Assanhou-s[e] e foi-se sen o meu prazer
206.3 desejar mort’e aver a viver / com’oj’eu viv’, e mui sen meu prazer!||371.8 – Meen Rodriguiz, mui sen meu prazer / a farei vosc’, assi Deus me perdon||371.14 e atal entençon, se a vós praz, / a farei vosco mui sen meu prazer||422.14 e vos de min non quiserdes doer / e da gran coita, de que sofredor / foi, e do mal, muit’á, sen meu prazer, / a vós dev’én mui bon grad’a põer||789.13 Do que vós vistes mui sen meu prazer / partir d’aqui||833.19 Aquesta ida tan sen meu prazer, / por Deus, amigo, sera quando for||928.5 mais farei-lh’eu por én, / por quant’andou ala sen meu prazer, / que and’ũu tempo sen meu ben-fazer||1051.9 ca o levou de min sen meu prazer / e ora ten que o levará assi||1216.2 Des quando vos fostes d’aqui, / meu amigo, sen meu prazer, / ouv’én tan gran coita des i / qual vos ora quero dizer
220.6 nen o ar faz longe morar / d’u ela é, sen seu prazer
sen todo mentir loc. adv. mod. 'con sinceridade'. Cf. sen mentira
1189.16 mais dized’ora, sen todo mentir: / ...