s

Glosario

Voces do S
[últ. rev.: 14/08/2023]ImprimirAlternar visualización dos exemplos
sabor s. m. 'pracer, satisfacción; desexo'
A distinción entre os matices semánticos de sabor é certamente dificultosa, por canto se mesturan en mútiplos contextos o valor de ‘gosto, pracer’ co de ‘desexo, vontade’
7.25 se m’oj’avergonhades, / fazede como sabor ei / e dade-m’al i||8.18 Non o ouvess’oj’eu melhor, / e vivess’en tal sabor!||9.5 amor me mostraria / por me fazer, a meu pesar, viver / q[u]and’eu sabor ouvesse de morrer||10.9 Que forçad’oje e sen sabor / enno mundo vivendo vou||10.11 ca nunca pudi aver sabor / de min nen d’al, des que foi sou, / senon dela! E que farei?||18.3 Pois me fazedes, mia senhor, / de quantas cousas no mund’á / desejos perder e sabor / senon de vós||20.15 e perdud’ei gasalhad’e sabor / de quanto al no mundo soia amar||23.11 que maior / sabor avedes de me non fazer / ben, mia senhor, e de me mal querer / ca se vos eu oesse desamor||24.4 pois vós non avedes sabor / que vos eu diga nulha ren / de quanto mal me por vós ven||25.18 Deus-lo sab’, e nunca cuidei / en me partir de vós nen ei / sabor senon de vos servir||34.16 da que me faz viver tan sen sabor / como quen ten a morte por melhor||35.9 Assi me podera de mal quitar / se El ouvera de meu be[n] sabor||35.20 ca non poss’eu sabor aver en al, / erg’en cuidar no vosso parecer||40.4 sab’ora Deus que me fora gran ben / con a mort’e ouvera i sabor||40.5  sabor ouvera de morrer log’i / por non viver com’eu depois vivi||46.7 Ora, quando m’alongarei / de vós, viverei sen sabor||46.10 vós, en lezer e sabor, / aviades de me matar||47.21 e descobrir- / -vos-ei d’ũu voss’entendedor / vilão, de que vós sabor / avedes||51.4 Gran mal me faz agora’l-rei, / ..., / porque me parte d’u eu ei / prazer e sabor de guarir||51.9 porque me quita do sabor / e grande prazer de guarir||53.27 que non ja con sabor / que eu aja, senhor, de non morrer||58.10 pois, u vos vejo, tal sabor / ei que me faz escaecer / quanta coita soia prender||66.17 quitar-m’end’-ia o mui gran sabor / que vos vejo aver de m’alongar / de vós||69.11 por quite me tenn’eu d’aver / vosso ben, ... / nen al en que aja sabor||71.3 de grado querria saber / se avedes algun sabor / en quanto mal m’ides fazer||71.5 ca, se sabor avedes i, / gran ben per-éste pora mí||71.12 ca me seria mui mellor / de sempre de vós mal prender, / se sabor ouvessedes i||79.18 e por end’ei sabor / de a servir, pero que é meu mal||82.3 e quant’ali ei de sabor / se mi ar torna pois en pesar / des que m’eu part’, ...||85.21 log’averian a querer / mui máis sa morte ca ‘tender / de viveren tan sen sabor / com’oj’eu viv’, e non por al||86.9 Mais, de pran, algũa sazon / an esses sabor d’outra ren / e queren-xe viver por én||88.25 e qual sabor / eu ei de convosco falar / vos faç’aver de m’ascuitar||95.19 ca non ei d’outra ren sabor / erg’en viver u ela for||96.26 Ca todo [o] sén perderá / con gran sabor de a veer||98.12 Se me calar, pode-la-ei / veer enquanto lhi negar / ca a non vejo con pavor / que lh’aja, nen ei én sabor||103.8 En nen ũa terra non poss’eu achar / sabor sen vós senon u vou cuidando / en vós||103.24 de tod’al do mund’ei eu perdudo sabor.||105.6 Vós sodes mia mort[e] e meu mal, mia senhor, / e quant’eu no mund’ei de ben e de sabor||107.42 ca ja por tod’outro sabor / do mund’, ...||108.20 se das gentes algun sabor avia / ou das terras en que eu guarecia||109.25 U vos eu vi un dia e os vossos olhos ouve de veer sabor||109.27 que moiro, senhor, / por vós e que d’outra ren nen sabor non ei||110.2 Senhor, perdud’ei por vós ja o coraçon / e sabor do mundo que soia eu aver,||110.12 pois que de min nen deles nen un sabor e[i]||110.19 e ei rogar a Deus que se nembre de min, / que vós fezestes perder do mundo sabor||114.17 averedes i gran sabor / se vo-lo contar, cuido-m’eu||114.32 e, depois que lh’o Soldan deu / o perdon, ouve gran sabor / de se tornar||119.3 Quantos aqui d’Espanna son / todos perderon o dormir / con gran sabor que an de s’ir||130.23 E dereit’é, ca fui mal consellado, / que lle falei, pero m’ouv’én sabor||133.16 E desta cuita’n que me vós tẽedes, / en que oj’eu vivo tan sen sabor, / que farei eu, pois mi-a vós non creedes?||137.19 nunca de Deus nen de mí prenderei / prazer nen ben de que aja sabor||138.18 aquant’eu posso de vós entender, / de mia mort’ouv’, e de meu mal, sabor||140.28 de me matar ou me guarir, / averei de qualquer sabor||141.16 nunca por outro pesar / averei sabor de morrer||153.4 non ll’ei a dizer ren / de com’oj’eu averia sabor||153.16 Pero ei gran sabor de lle falar / quando a vejo||156.13 que non / ouve de min nen d’al sabor / quando vos non pudi veer||157.4 Pois que vós avedes, senhor, / tan gran sabor de me matar||161.22 com’averei ja do mundo sabor||163.4 pois eu non sei al ben querer / no mundo nen ei d’al sabor?||181.2 e de mia mort’ei eu mui gran sabor / por non sofrer mui gran coita d’amor||181.10 Soia-m’eu mia morte recear / e avia gran sabor de viver||184.4 nen ouvi d’outra ren sabor, / sempre cuidando, mia senhor, / en vós||186.10 tan gran sabor ei / de a veer, amigos||191.15 e faz-m’aver de mia morte sabor||196.4 de que m’eu triste chorando parti, / e muit’anvidos e mui sen sabor||197.18 tolle-mi o corpo que ja nunca dia / éste, nen noite, que aja sabor / de min nen d’al||197.25 ca non ouve sabor / de min nen d’al, nen vi nunca prazer||202.18 e son por én / sandeus e non an d’outra ren sabor||204.25 ca siquer ante algũa vez dormia / ou avia d’algũa ren sabor||214.2 Que grave cousa, sennor, d’endurar, / pera quen á sabor de vos veer||216.17 ca non ei sabor / de nulla ren u vo-lles eu mostrar / non poss’, ...||238.15 E, se m’eu ei de mi-a loar sabor, / non an por én por que se mi assannar||238.21 sei ben que non á / de fazer a min ben niun sabor||242.2 e gran sabor / ei eu de as servir por mia sennor, / que amo muit’, ...||253.6 e partido serei log’i / d’aver sabor d’al nen de mí||257.5 ca depois nunca, ... / pud’eu en outra ren aver sabor, / erg’en coidar en vós, ai mia sennor!||261.9 nen aver d’al sabor / senon de vós||261.15 des quando vos amei / todo sabor do mundo perdud’ei||264.12 Quand’eles viron mia sennor, / muit’ouveron én gran sabor||267.1 Meus amigos, que sabor averia / d’a mui gran coita’n que vivo dizer / en un cantar que querria fazer!||272.15 E na sazon que lles eu entendi / que eles avian de a veer / maior sabor||289.4 ca me faz el tan coitado viver / que muit’á i que ouvera sabor / que me matasse||291.13 e, se mostrar / algũa vez Nostro Senhor / mi-a quis, ouvi tan gran sabor / que nunca m’al pode nembrar||298.3 ei d’ir, u ela é, sabor / máis d’outra ren||301.9 tan gran sabor ei eu de a veer||310.4 muit’ouve gran sabor de m’enganar||312.9 ca muito per-á gran sabor quen sennor ama de falar / en ela se acha con quen||312.14 mas do om’ei eu gran sabor, porque a viu, de o veer||313.3 e u eu d’ir avia gran sabor / e me d’ali non podia partir||319.10 mas avia de lle falar / gran sabor, e de a veer||319.21 e ora muit’á gran sabor / de mia morte cedo saber / porque fui seu entendedor||335.1 Ai amiga, sempr’avedes sabor / de me rogardes por meu amigo / que lhi faça ben||338.7 Per bõa fe, de mia mort’ei sabor||338.13 E, per bõa fe, gran sabor per-ei / con mia morte||347.13 Algun sabor prend’ome quando diz / ja-que da coita que sofr’, e do mal, / com’eu sofro||354.2 Sazon sei ora, fremosa mia sennor, / que eu avia de viver gran sabor||358.12 e, pois eu ido fosse, ele chegasse / u de chegar eu ei mui gran sabor||360.2 Muitos vej’eu que, con mengua de sén, / an gran sabor de me dizer pesar||360.20 eu ben falarei da sa fremosura / e de sabor||367.6 tal coita ei que non poderia viver / se non foss’o sabor que ei de a veer||367.9 mais ora ei d’ir i mui gran sabor||371.20 que nunca vilão aja sabor / d’outra tençon comego começar||372.19 E veer-m’-an mui trist’e sen sabor||373.1 Mui gran sabor avedes, mia sen[h]or, / que nunca perca coita nen pesar / eu||375.7 Pois de vos servir ei mui gran sabor||379.14 tant’averan de a catar sabor!||391.4 Quantos an gran coita d’amor / eno mundo qual oj’eu ei / querrian morrer, eu o sei, / e averian én sabor||396.9 Par Deus Senner, viçoso viveria / e en gran ben e en mui gran sabor||399.7 tan gran sabor ouv’eu de lle dizer / a mui gran coita que sofr’e sofri / por ela!||404.4 e na terra u eu vivi / andei sempre tan sen sabor / que nunca eu pude veer / de ren, u vos non vi, prazer||408.16 ca por vós moir’e non ei d’al sabor?||411.17 mais eu fill’i sabor, / ca desejo qual vos vi||412.11 e gran sabor / ei eu desto, mais mal baratará, / pois eu morrer||420.7 ca mui gran sabor ei, / per bõa fe, de máis non guarecer||420.16 pois m’El non quis nen quer del defender / e de meu mal ouve tan gran sabor||422.7 que avedes sabor / do mui gran mal que mi a min faz aver||423.15 e, por én, gran sabor / ei de mia morte se mi-a quiser dar / Amor e Deus, que me fez gran pesar||430.11 e, pois sabor / á de mia morte, rogá-ll’-ei que non / mi-a tarde muito||436.4 pois vejo que avedes gran sabor / que vos non diga quanto mal me ven / por vós||439.6 ao demo comend’Amor / e min se d’amar ei sabor!||445.8 Assi me ten forçad’Amor, / par Deus, por ela, que sabor / non ei de min||447.5 e ja perdud’ei, / de quant’al avia, sabor||454.13 Mandou-m’el furtar a ‘lvor / o meu podengo melhor / que avia, e sabor / de penhorá-lh’ei, de pran||464.3 que nunca veeria sabor / de ren, pois vos eu non visse||484.3 tan gran sabor ouve d’ir a sa terra / que log’enton por adail filhou / seu coraçon||486.20 mais tant’á el de quitaçon sabor / que a nega, pero xa leva dobrada||491.17 e el á tal sabor de os leer / que nunca noite nen dia al faz||496.10 Ca sei mui ben que nunca poss’achar / nen ũa cousa ond’aja sabor / senon da morte||507.3 Senhor, dizen-vos por meu mal / que non trobo con voss’amor, / mais ca m’ei de trobar sabor||507.15 E, pero que vos diz que non / trobo por vós, que sempr’amei / máis o gran sabor que m’end’ei, / mente||548.7 da mor- / t’averei prazer e sabor||549.1 O gran viç’e o gran sabor / e o gran conforto que ei / é porque ben entender sei / que o gran ben da mia senhor / non querra Deus que err’en mí||581.15 Ela trabalha-se, á gran sazon, / de lhi fazer o vosso desamor / aver e á ende mui gran sabor||592.7 El andava trist’e mui sen sabor, / come quen é tan coitado d’amor||607.10 er anda muit’alongado / d’aver prazer nen sabor / senon ali u eu for||624.15 E, pois eu nunca d’outra ren sabor / poss’atender pera me conortar||628.13 non vos faria de todos senhor / nen d’outra cousa onde sabor ouvesse||638.4 e non / aver eu ja d’outra cousa sabor / senon da morte||649.14 que nunca sen vós ouvi sabor, erg’en chorar||651.10 Se m’eu a vós, que amo máis ca min, / non assanhar se sabor ouver i, / por Deus, a quen m’a[ssanharei,||654.9 mais enmentou-m’, e todo con sabor / de lhi saberen que mi [quer gran ben]||675.14 – Diga, filha, de quant’ouver sabor, / e sera ben||699.3 direi-vos quant’á que sabor / non ar ouve d’al nen de mí, / per boa fe, meu amigo||701.7 ca, pero m’end’eu gran sabor ouver / e mui gran coita no meu coraçon / de lho [a]guisar, ... / non lho [a]guisarei||716.2 ca non ei eu no mund’outro sabor / senon catar ali per u á viir / meu amigo||722.21 mais sempre m’eu d’atal preito guardei / o máis que pud’e non ouv’i sabor||723.9 e non vi meu amig[o] e meu senhor, / que oj’el por mí vive tan sen sabor||725.15 e en filhar sanha ouve gran sabor||742.8 Elas non saben qual sabor eu ei / de lhi fazer ben no meu coraçon||756.4 Disseron-m’ũas novas de que ei gran sabor, / ca chegou meu amigo||774.7 Perdoei-lh’eu, mais non ja con sabor / que [eu] ouvesse de lhi ben fazer||783.8 Eles, amigas, perderon sabor / de vos veeren||804.3 e da vossa mesura que sabor / an muitos por esto de vos veer||809.28 e vou-m’eu d’aqui, / d’u eu tanto lazerei e servi, / buscar u viva pouc’e sen sabor||811.2 Senhor, sempr’os olhos meus / an sabor de vos catar||823.13 – Vós trist’andades, e eu sen sabor / ando porque non sõo sabedor / se vo-lo faz fazer coita d’amor||847.14 Vós non quisestes que veess’aqui / o meu amig’, ond’avia sabor / de o veer||852.20 Pero que m’eu i ei a lazerar, / sabor m’ei eu no que m’el faz cuidar||861.12 Des que m’espertei ouvi gran pesar, / ca en tal sonho avia gran sabor||863.9 atant’ei ja de vos veer sabor / que sol non vej’, ...||864.28 e tornei-m’eu logo a meu caminho, / ca de a nojar non ouve sabor||869.22 mais end’ei eu conort’e sabor||872.11 de viver el pouco gran sabor avedes, / pois que me mandades que [baile ant’el ben]||879.13 e á el-rei sabor de os oir, / mais eu non sei que lhe van conselhar||880.21 e por én tenh’eu que faz sen-razon / quen deste mundo á mui gran sabor||889.14 ca est’é o meu ben / e aquest’é meu viço e meu sabor||889.26 Pois en cuidar tan gran sabor ach’eu, / ren non daria, se ouvess’o seu / ben, por quant’outro ben eno mund’á||897.8 Mundo tẽemos fals’e sen sabor, / mundo sen Deus e en que ben non á||910.20 Pero que ora, senhor, an / en vos veer mui gran sabor||912.2 A dona que eu quero ben / tal sabor ei de a veer / que non saberia dizer / camanh’é||912.14 Se a non vir, non averei / [nunca] de min nen d’al sabor||914.16 sabor averia del ja / se apos to[d’aqueste mal / eu atendesse de vós al]||923.4 por que non quer agora Deus / que vós ajades tal sabor / de viver migo||932.9 – Non vos leixedes én por mí, / filha, que lhi non faledes / se vós én sabor avedes||941.6 como vive quen á coita d’amor / e non á de sí nen de ren sabor||945.1 De me preguntar an sabor / muitos||952.3 non moiro nen ei én sabor / nen morrerei||954.21 que m[i] fez sempre viver sen sabor / e sen vosso ben-fazer, mia senhor||959.18 e esta vida foi tan sen sabor||960.3 Non quer’a Deus en conto receber / os dias que vivo sen mia senhor / porque os vivo mui sen meu sabor||963.1 Ouvi agora de mia prol gran sabor / mia senhor||964.6 des i, ar ei gran sabor de guarir / con quen sei que quer falar en prazer||986.1 Pois de mia morte gran sabor avedes||991.17 que ei gran sabor de contar / do ben que fez, mentre durou||1010.14 Se vos prouguer, venha falar aqui / con mig’, ai madre, pois én sabor á||1011.8 Loar-mi-á muito e chamar-mi-á «senhor», / ca muit’á gran sabor de me loar||1013.15 pois que vo-lo fustan vir, / avera gran sabor de vos cousir||1020.8 – Preguntade, ca ei én gran sabor||1027.13 Sabor avedes, a vosso dizer, / de me servir, amig’, ...||1031.10 mais, pois end’avedes tan gran sabor, / faze-lo [quer’e non farei end’al,||1039.24 quant’ome máis ouver ou acabar / tanto d’aver máis avera sabor||1043.13 E ben sei de quen tan gran sabor á / de mentir||1044.4 ca tal sabor ei de o veer / que o non posso creer||1050.22 E cofonda quen á tan gran sabor / d’antre min e vós meter desamor||1063.2 Non sei eu tempo quand’eu nulha ren / d’Amor ouvesse ond’ouvesse sabor||1078.14 Nen ren non poden veer estes meus / olhos no mund’[ond]’eu aja sabor / sen veer vós, e non mi val Amor||1080.3 nunca de min ouve sabor, / per boa fe, nen averei, / se non vir ela, d’outra ren||1083.9 senon porque ouv’El [mui] gran sabor / [de] que sofr’eu, con estes meus, pesar, / olhos||1085.2 Con gran coita sol non posso dormir / nen vejo ren de que aja sabor||1089.1 Senhor, vej’eu que avedes sabor / de mia morte veer e de meu mal||1090.10 por én nunca me poden entender / o mui gran ben que vos eu sei querer / nen o sabor d’oir en vós falar||1096.15 E sabor [á] de min, que por seu ando||1107.3 nen ei sabor de mí, erg’en cuidar / en como vos poderia veer||1114.3 e, pero que m’ei d’ir i gran sabor, / sol non vou i||1128.20 e servirei enquant’eu vivo for, / ca non ei d’outra ren tan gran sabo||1163.3 Per ribeira do rio / vi remar o navio, / e sabor ei da ribeira||1182.15 ven log’a luz de que non ei sabor, / e ora vai noit’e ven e crece||1191.8 E, se molher ouve d’aver / sabor d’amig’ou lho Deus deu||1200.7 E non ei eu de lhi mentir sabor, / mais mentir-lh’-ei con vosso pavor||1200.10 De lhi mentir nen un sabor non ei, / con vosso med’a mentir-lh’averei||1205.7 E con sabor delos / lavei meus cabelos||1205.10 E con sabor delas / lavei mias garcetas||1223.2 – Amigo, mando-vos migo falar / cada que vós end’ouverdes sabor||1274.3 – Por Deus, amiga, que pode seer / de voss’amigo, que morre d’amor / e de morrer á ja mui gran sabor, / pois que non pode vosso ben aver?||1278.13 Que gran sabor eu avia / de as oir cantar enton!||1304.1 D’ir a Santa Maria do Lag’ei gran sabor||1304.7 Gran sabor averia [e]no meu coraçon / d’ir a Santa Maria||1310.10 pola fremosa do bon parecer, / que de matar ome sempr’á sabor||1350.9 que nunca end’ouve seu padre sabor / nen lho mandou nunca, pois que foi nado||1367.15 [Vedes] qual é meu sabor||1375.13 por estes cantares que fazedes d’amor, / en que lhis achan os filhos sabor / e os mancebos||1376.5 des i, ar ei mui gran sabor de morar / per estas ruas, vivend’apartado||1377.15 De se comprar ouv’el sabor / tan grande que se non guardou / de mercar mal||1387.9 E, pois a dona Caralhote viu / antre sas mãos, ouv’én gran sabor||1395.6 ouve sabor de foder, e fodeu, / e perdeu todo o cantar por én||1397.4 e non cata parente nen vezinho / con sabor de tee-la terra en paz||1398.11 enos cantares que fez, á sabor / de morrer i e des i d’ar viver||1406.3 Querri’agora saber de grado / d’un ome, que sei mui posfaçador / [e] de posfaçar á tan gran sabor||1413.7 Das casas ouve sabor||1415.14 e todos me preguntarán / se vos saberei eu servir / quan ben o soubestes guarnir / de quant’el avia sabor||1420.28 o trobar nunca [o] eu leixarei, / poi-lo ben faç’e ei [i] gran sabor||1425.3 e como faz de vós aver sabor / os que vos veen, que vós non veedes?||1442.27 de tod’omen que entendudo for / non avera en teu cantar sabor / nen cho colherán en casa d’el-rei||1457.10 mais, poi-la vós fostes comprir / de quant’ela ouve sabor, / tenhades vós, comendador, / [comenda do demo maior]||1461.3 e averia gran sabor / de comer se tevesse pan||1461.10 dé-lhis Deus [a]tan gran sabor / com’end’eu ei||1462.17 [E] trage seu leit’e seu cobertor, / e jograrete, de que á sabor||1469.19 pero da morte ei sabor, a la fe||1490.2 atant’ei gran sabor de a fazer / que ja máis custa non recearia||1493.4 e contarei-vo-lo jantar aqui, / ca x’á ome de falar i sabor||1498.7 porque non ven ao reino el-rei, / non vee cousa ond’aja sabor||1501. E, se vós de trobar sabor avede / aqui trobad’e faredes i sén||1501.13 mais, se avedes de trobar sabor, / Martin Alvel’é aqui con que trobedes||1513.1 – Lourenço jograr, ás mui gran sabor / de citolares, ar queres cantar||1523.17 e d’esmolnar ouv’ela gran sabor||1531.26 ouve un dia de trajeitar sabor / e, por se meter por máis sabedor, / fez [Foan] cavaleiro do Espital||1555.15 ir seu rocin, de que el gran sabor / avia, dar por mua mal manhada||1570.2 – Joan Airas, ora vej’eu que á / Deus mui gran sabor de vos destroir||1586.20 se do embiigo avedes sabor, / contra o rabo vo-lo filharei||1607.21 e deste-la vinga el, ca de min non, / pois á sabor de lhi vingança dar||1609.10 pero conorto m’ei [e] gran sabor / de que a veerei cedo pobr’andar||1631.20 mui sen doair’e sen sabor, / des i mui pobr’e forçada||1636.24 ca de mui bõo jantar ei gran sabor||1637.22 E Don Afonso, pois á tal sabor / de fazer bõa casa, começar / a dev[e] assi||1655.13 Ca el non faz nen un lavor / de que nulh’om’aja sabor / nen sab’adubar de comer||1657.17 e por est’avemos sabor / de lhi sas cantigas cantar||1663.15 E quen d’aver ouver sabor / non ponha sa filh’a tecer / nen a cordas nen a coser||1669.7 De trebelhar mi á el[e] gran sabor / e eu pesar, nunca vistes maior||1671.15 E, po-lo bispo aver sabor / grande de conca non aver, / non lho queremos nós caber||1678.11 e diz-mi-o ela con sabor / que ouves[s]’eu algo de meu

a (gran) sabor loc. adv. mod. 'gostosamente, con pracer'. Cf. a + pos. + sabor
1167.5 «Venhan-nas barcas polo rio /  a sabor»
2.4 porque nós aqui cantando / andamos tan segurado, / a tan gran sabor andando||2.9 Mal grad’aja, pois canta[n]do / nós aqui danças fazemos, / a tan gran sabor andando||840.13 pois vosco fica a tan gran sabor, / no[n] o devedes a desemparar||1278.20 E, se as eu máis oisse, / a que gran sabor estava!||1285.10 e non vi / meu amigo, con que quisera falar / a mui gran sabor nas ribeiras do mar
a + pos. + sabor loc. adv. mod. 'gostosamente, con pracer meu ... seu'
959.20 os dias que viv’om’a seu sabor / [dev’a contar que viv’, e outros non].||1639.21 Mais que fara o pecador, / que viu vós e vossa coor / e vos non ouv’a seu sabor?
1052.11 os dias que vós a vosso sabor / non passastes, eu vo-los cobrarei||1100.11 que vos darei boas toucas d’Estela / e boas cintas de Rocamador / e d’outras doas, a vosso sabor