s

Glosario

Voces do S
[últ. rev.: 08/06/2023]ImprimirAlternar visualización dos exemplos
senhor1 ~ senher1 ~ sinher1 s. m.
1. 'señor'
O nome senhor é aplicado tanto ao namorado ou amigo como utilizado como tratamento dado a persoas importantes (fidalgos, bispos, reis etc.)
101.5 ca tod’el faz come senhor||230.9 E p[er]o é sobre todos maior / senhor en poder de quantos eu sei||329.5 e por én non sei, / d’eu por vassal[o] e vós por sen[h]or, / de nós qual sofre máis coita d’amor||329.15 e estas coitas, senhor, minhas son||336.19 mentirei ao amigo e ao senhor, / e pojará meu prez e meu valor / con mentira||400.6 non me queredes vós a mí mellor / do que vos eu quer’, amig’e sennor||460.15 – Senhor, mui ben me vos fostes salvar / de pena veira que trager vos vi||481.1 Senhor, justiça viimos pedir / que nos façades||484.18 porque [o] fez desguiar da fronteira / e en tal guerra leixar seu sen[h]or||489.28 que rapazes dos martinhos, / que non tragian sen[h]or, / sairon aos mesquinhos||489.36 ao son do atambor / os deitavan dos arções / ant’os pees de seu senhor||495.28 porque a vós farei maior / mingua que fez Nostro Senhor / de vassal’a senhor prender||538.15 Mais Deus, que de tod’é senhor, / me queira põer conselh’i||598.16 mais Deus escolha, come bon senhor, / ..., / que non moirades vós nen eu assi||602.16 Senhor do meu coraçon, cativo / sodes en eu viver con que vivo||704.8 alo achei, madr’, o senhor deles / e de mí, [louçana]||723.8 Quand’eu catei das torres [en] derredor / e non vi meu amig[o] e meu senhor||798.10 tanto punha de me servir / o senhor do meu coraçon, / meu amigo, que ést’aqui||833.21 mais, pois vos ides, amig’e senhor, / non vos poss’eu outra guerra fazer||876.1 O meu senhor, o bispo, na Redondela, ũu dia, / de noit’e con gran medo de desonra fogia||895.2 ca, pois omen ben serv’a bon sennor, / bon galardon devedes a levar||924.22 E, senhor rei de Portugal, aqui / julgad’ora se eu, ... / dev’a seer desamado por én||925.6 ca os leixa morrer con grand’amor, / desemparados de ben de senhor||925.12 e o senhor, que acorrer non quer / a seus vassalos quando lh’é mester, / peca mortal||925.15 Todo senhor, demais Rei natural, / dev’os vassalos de mort’a partir||931.9 mais log’el seja o senhor / e eu sua||968.1 Meu senhor rei de Castela, / venho-me-vos querelar||968.15 Senhor, por Santa Maria, / mandad’ante vós chamar / ela e min algun dia||969.22 – Senhor, por Santa Maria, / non estedes máis aqui, / mais ide-vos vossa via||989.26 poi-lo bon / rei Don Afonso nos foi dar / por senhor||989.27 ca, se nos bon senhor levou, / mui bon senhor nos foi leixar||989.28 ca, se nos bon senhor levou, / mui bon senhor nos foi leixar||989.29 E Deus bon senhor nos levou||993.5 e de Valença é senhor||1027.20 Non podedes dous senhores servir / que ambos ajan ren que vos gracir||1119.4 porque perderon tan boo senhor / come el-rei Don Denis de Portugal||1119.19 matar-se devian con sas mãos / porque perderon atan bõo senhor||1182.14 u migo man meu lum’e meu senhor, / ven log’a luz de que non ei sabor||1195.15 ũa me faz, senhor, de vós sen al, / outra de sí e de quant’al ouver||1195.19 De vós me faz ũa parte, ai senhor / e meu amig’e meu lum’e meu ben||1214.9 ca se quer ir meu lum’e meu senhor||1247.9 que, por seer deste mundo senhor, / non quisera que veessedes i||1327.1 Bispo, senhor, eu dou a Deus bon grado / porque vos vej’en privança entrar / d’el-rei||1327.13 bispo, senhor, ... / fio per Deus que privado seredes / per este Papa||1327.20 bispo, senhor, ... / vós seeredes privado toda via / deste vosso beneficio [ja]||1329.19 outorgad’ora, senhor, ... / ..., / que o poedes tod’o voss’à vista||1332.9 – [E]stevan da Guarda, pode quitar / qual judeu quer de peitar os senhores||1332.18  ... e / que per senhores aja defenson / de non peitar com’outro peitador||1332.27 mais, pois seu senhor / lha peita, quanto val tal quitaçon!||1336.1 Dizen, senhor, que un vosso parente / vos ven fazer de seus serviços conta||1336.13 certa resposta deve a levar / de vós, senhor||1336.18 mais vós, senhor, con ledo contenente / lhi devedes i logo a tornar / certa resposta||1337.15 «Senhor, non vos está ben / de perfiardes, mais está-vos mal, / co[n] vos[s]a madr’»||1338.12 deverades casar melhor, / senhor||1348.1 Ora faz ost’o senhor de Navarra, / pois en Proenç’ést’el-rei d’Aragon||1348.7 mais, se Deus trag’o senhor de Monçon, / ben mi cuid’eu que a cunca lhis varra||1348.16 e veredes navarros lazerar / e o senhor que os todos caudela||1381.19 ca est’é, ai meu senhor, / o jograr braadador / que nunca bon son disse||1401.1 – Senhor, eu quer’ora de vós saber||1401.6 que farei [eu], a que faz mal Amor / de tal guisa que non dórmio, senhor, / nen posso contra el conselh’aver?||1401.13 ca tanto mal mi faz a mí Amor / que, se eu fosse do mundo senhor, / da-lo-ia por amor non aver!||1401.15 – Senhor, direi-vos que oi dizer / a quen del foi coitado gran sazon: / ... ||1406.17 ante tenh’eu que é ben sabedor / de posfaçar d’amig’e de senhor||1423.15 nen fiar’o senhor [e]no malado / nen o malado [e]no senhor ren||1423.16 nen fiar’o senhor [e]no malado / nen o malado [e]no senhor ren||1430.17 ca todos tres eran senhores i / das comendas||1431.24 e a vós, senhor, melhor estaria / d’a tod’ome de segre ben buscardes||1444.14 e, pois vos assi travan en trobar, / de vos julgar, senhor, non me coitedes||1447.23 E, u comprir conselh’ou sén / a seu senhor, non saben ren / senon en todo desigual||1459.1 Meu senhor, se vos aprouguer, / comendador, dade-mi mia molher||1465.1 Meu senhor, direi-vos ora, / ..., / [...] / ..., / ca, pero que alguen chora, / trag’eu o our’e o mouro||1465.13 Meu senhor, que vos semelha / do que xe vosc’aparelha / e vos anda na orelha||1467.9 El foi comprado tres vezes / ogano de tres senhores||1467.15 Se máis senhores achara / ca os tres que o compraron||1489.20 Ai meu senhor, ... / u é Joan Aranha, o vosso companhon / e voss’alferez, que vos ten o pendon?||1489.34 Senhor, non valredes un pan / se os que son en Basto se xi vos assi van||1503.10 ca el ten que mái-lo merece / ca o merec’a senhor vassalo||1521.6 «Ajudar quero senhor e amigo»||1527.1 Senhor, Don Ansur se vos querelou / por couces muitos que lhi foron dar||1527.8 E, senhor, nunca Don Ansur cuidou, / ..., / que lh’os couces non mandassen dobrar / os alcaides||1531.17 nen vós, senhor, non o oistes a min||1536.17 como perdeu i / senhor, parentes||1541.1 Quite-mi a mí meu senhor / e dé-m’un bon fiador / por mia soldada||1543.1 Os vossos mil maravedis, senhor, / ... / ..., / ei-os d’aver enquant’eu vivo for||1543.6 A vossa mia soldada, senhor rei, / ..., / ..., / ei-a d’aver enquant’a viver ei||1543.11 Os vossos meus dinheiros, senhor, non / pud’eu aver, pero servidos son||1551.1 Ben sabedes, senhor rei, / des que fui vosso vas[s]alo, / que sempre vos aguardei||1569.5 nós, que avemos mui bon rei por senhor / e no-lo alhur fazen emperador||1569.24 eu ben cuidaria / que o reino non á por que perder / por el-rei nosso senhor máis valer||1574.2 Lop’Anaia non se vaia, / ca, senhor, se s’ora vai / e lhi frorecer a faia, / a alguen jogará lai||1574.6 Se lhi frorec’o bastage, / meu senhor, seede sage / que prendades dele gage||1602.1 Meu senhor arcebispo, and’eu escomungado / porque fiz lealdad’...||1602.3 soltade-m’, ai senhor, / e jurarei, mandado, que seja traedor||1625.5 Deu por vassalo de sí a senhor||1636.2 – Ũa pregunta vos quero fazer, / senhor, que mi devedes a saber: / ... ||1636.13 – Senhor, por esto non dig’eu de non, / de ben jantardes, ca é gran razon||1649.5 Senhor, vós creed’a mí, / que o sei mui ben contar: / ... ||1667.8 oimais, maos costumes, outro senhor catade||1667.11 se tal senhor queredes, / alhu-lo demandade||1671.22 Vedes que bisp’e que senhor, / que vos cuida a fazer creer / que é de Conca||1679.3 por quant’está con seu senhor mui ben
491.4 Senher, / con estes livros que vós veedes (dous) / e con os outros que el ten dos sous / fod’el per eles quanto foder quer||578.10 E por aquesto vos mand’eu, senher, / que, ben [quanto quiserdes des aqui / fazer, façades enfinta de mí]||1324.18 se vai a antre Doir’e Minho, / senher, vaa-s’en [bon] ponto!||1388.20 e a mui corta, senher, non conven / a vós, que sodes cortês e casado||1473.5 Senher, vós non mi afrontedes assi, / e sera’gora un judeu aqui / con que barat’, ...
1431.29 – Sinher, conhosco-mi-vos, Picandon, / e do que dixi peço-vos perdon||1500.13 sinher, querede-mi desto creer||1644.23 Non quer’eu custa recear, / pois salmon fresco acho, sinher
2. 'Deus'
En dúas ocasións, Senhor aparece atribuído a un santo
64.1 Deus, meu Sennor, ... / Vós me tollede este poder / que eu ei de muito viver||185.21 non vos poss’eu dize-lo mui gran ben / que lhe Vós, meu Senhor, fazer fezestes||222.4 avede de mí / doo, Sennor||482.12 «Sen[h]or, / beeito sejas Tu, que sofredor / me fazes deste marteiro par Ti!»||482.19 Deus, meu Sen[h]or, / esta paixo[n] sofro por teu amor||482.26 Fel e azedo bivisti, Senhor, / por min||482.29 E por ende, ai Jesu Cristo, Sen[h]or, / en juizo, ... / nembre-ch’esto que por Ti padeci||1064.15 Deus, meu Senhor, se lhi prouguer, / mi-a leix’ant’ũa vez veer
1217.4 San Clemenço, Senhor, / se vingada non for, / non dormirei||1218.14 nunca tantos estadaes arderan ant’o meu Senhor

Deus Senhor ~ Deus Senher 'Deus'. Cf. Senhor Deus
Esta expresión nominal, coa variante Deus Senher, tamén aparece en invocacións igual que a forma simple Deus

45.11 mais Deus Senhor a leixe perdoar / a min||183.17 e Deus Sen[n]or non me dé [de] vós ben||259.17 nen quer Amor que m’én possa quitar, / nen Deus Sennor, nen vosso semellar||285.3 mas rog’a Deus Sennor, que pod’e val / e que o mund’e vós en poder ten||305.13 E Deus Sennor, que lle tanto ben fez, / ... / ..., tant’ela máis valra||432.1 Q[ue Deus Sennor] me guisou de viver / na mui gran coita, ... / quando [me fez] querer ben tal sennor / que me non quer sol dos ollos catar||634.24 ca de viver eu en tan gran tristura / Deus Senhor non no mande!||1078.10 ja Deus Senhor non mi faça lezer||1084.4 mais Deus Senhor non mi faça lezer / se eu ja mui gran coita tenh’en ren||1415.16 Ajades por én galardon / de Deus Senhor, se a El praz||1418.5 «Por Deus Sen[h]or, que vos tan bon rei fez, / perdoad’a meu amig’esta vez»
112.3 ai Deus Senhor, se lh’ousarei dizer||889.22 Ai Deus Senhor, quando se nembrará / esta dona, que tant’amo, de min
286.1 Por Deus Sennor, que vos tanto ben fez / que vos fezo parecer e falar / mellor, sennor||384.7 morreo, por Deus [Senhor], por quen trobades?||500.5 por Deus Senhor, a quen direi / quan muito mal [lev’e] levei / por vós senon a vós, senhor?
396.8 Par Deus Senner, viçoso viveria / e en gran ben e en mui gran sabor
Nostro Senhor
5.6 ca este escudo é do melhor / omen que fez Nostro Senhor||32.7 Nostro Senhor mi-o saqu’a ben!||67.4 Nostro Sennor lle ponna i / consello||104.20 Nostro Senhor, e que farei?||106.8 [E] que gran ben fez i Nostro Senhor / a quen El quis que vos [a vós] non visse!||114.16 E diz que vio ũu judeu / que vio prender Nostro Senhor||114.29 Per i andou Nostro Sen[h]or, / d’ali diz el que foi romeu||118.9 Nostro Sennor, quant’end’eu receava / ei! ei! ei!||125.4 mais ja des aqui, / meus ollos, por Nostro Sennor, / non choredes||130.1 Nostro Sennor, como jaço coitado / morrend’assi en tal poder d’Amor||151.8 Nostro Senhor, e como non morri||152.15 Nostro Sennor, e quen me cousirá / d’aqui morar?||157.5 rogar quer’eu Nostro Senhor / que vo-lo leix’acabar.||157.8 quer’eu rogar Nostro Senhor que me non leixe máis viver||158.1 Nostro Sennor, en que vos mereci / por que me fostes tal sennor mostrar,||159.13 E rog’eu a Nostro Sennor / que, ... / que me dé mia morte por én||171.5  Nostro Senhor, non me leixes viver / se estas [coitas] non ei a perder!||177.10 se Nostro Sennor me dé ben / dela||181.18 En me prazer con mia morte razon / faç’eu mui grande, par Nostro Sennor||185.1 Nostro Senhor, e por que mi fezestes / nacer no mundo?||185.12 e, Nostro Senhor, máis vos én direi||193.6 e, pois mi aquesto fez Nostro Sennor, / ar fez ela morrer||195.10 ca tan fremosa dona nunca fez / Nostro Sennor de quantas donas fez||195.17 a que deu tanto ben Nostro Sennor||195.19 mais rogarei tanto Nostro Sennor / que El me lev’u a possa veer||200.2 Ora vej’eu que xe pode fazer / Nostro Sennor quanto xe fazer quer||200.23 nen mi-o quis nunca dar Nostro Sennor||219.2 Quan muit’eu am’ũa moller / non o sabe Nostro Sennor||241.1 Nostro Sennor, e ora que sera / de min||241. E de mí que sera, / Nostro Sennor||241.28 Nostro Sennor, u me faredes ben?||265.1 Nostro Sennor, que mi a min faz amar / a mellor dona de quantas El fez||265.13 e, se m’esto non der Nostro Sennor, / por que me fez El tal sennor fillar?||278.6 u non dixi o meo do parecer / que lli mui boo deu Nostro Sennor||278.13 e por esto rogo Nostro Sennor / que lle meta eno seu coraçon / que me faça ben||278.21 ca sen ela non poss’eu ben aver / eno mundo nen de Nostro Sennor||291.12 e, se mostrar / algũa vez Nostro Senhor / mi-a quis, ouvi tan gran sabor||304.4 Nostro Sennor, que á mui gran poder, / me dé seu ben||309.2 Par Deus, ai Dona Leonor, / gran ben vos fez Nostro Sennor!||314.1 Nostro Sennor, que me fez tanto mal, / ainda me poderia fazer ben||317.1 Nostro Sennor, que non fui guardado / d’eu en tal tempo com’este viver||332.13 E non mi foi Nostro Senhor mostrar / os seus olhos, de pran, por ben dos meus||358.1 Nostro Sennor, quen m’oj’a min guisasse / o que eu nunca guisad’averei||370.4 nunca me vall’a min Nostro Sennor / se eu cuidasse que tanto vivera / sen a veer||370.16 ca Nostro Sennor nunca me perdon / se eu cuidasse que tanto v[ivera / sen a veer||371.27 «Le[i]xade-m’ora, por Nostro Sen[h]or»||379.8 des i sabedor / sõo d’atanto, par Nostro Sen[h]or||384.3 de que agora, par Nostro Sen[h]or, / quero saber de vós, que mi-o digades||385.16 mais os meus olhos quer’amar / e quer’amar Nostro Senhor||404.15 fezo-me sempr’aver, de pran, / Nostro Sennor mui grand’afan||405.4 na mui gran coita que me faz levar / Nostro Sennor, que mi-a mostrou||405.13 me faz a min sen meu grado viver / [longe dela e sen seu ben-fazer] / Nostro Sennor||413.1 por Nostro Sennor / e por mesura e porque non á / en min senon mort’, ...||413.15 e por qual / vos fezo Nostro Sennor, e por al||413.21 e por quan aposto vos fez falar / Nostro Sennor||417.4 dizen-mi ora que mi-o aguis’assi / Nostro Sennor como m’eu receei||419.15 E por maior ei eu, per bõa fe, / aquesta coita de quantas fara / Nostro Sennor||419.20 pois que mi-a fez aver pola mellor / dona de quantas fez Nostro Sennor||420.1 Nostro Sennor, que eu sempre roguei, / pola coita que m’Amor faz sofrer||421.2 porque eu pedi a Nostro Sennor / das coitas do mundo sempr’a maior||425.16 e assi quis Nostro Sen[h]or||430.28 e me conven tal afan a sofrer, / que maior non fezo Nostro Sennor||435.9 que nunca me perdon / Nostro Sennor se máis de coraçon / vos pud’amar do que vos sempre amei||482.5 ca non é esta de Nostro Sen[h]or / paixon, mais é-xe de min, pecador||487.19 nen d’outras festas de Nostro Sen[h]or / nen de seus santos||495.27 porque a vós farei maior / mingua que fez Nostro Senhor / de vassal’a senhor prender||499.14 porque por morte perderei / aquel dia coita que ei, / qual nunca fez Nostro Senhor||505.6 ven-mi gran mal de vós, ai mia senhor, / en que nunca pôs mal Nostro Senhor!||505.19 ca non pôs en vós mal Nostro Senhor / senon quant’a min fazedes, senhor!||508.4 que nunca mi valha Nostro Senhor / se ant’eu ja non queria morrer||519.4 guisar-lh’-ia Nostro Senhor / que vivess’en mui gran pesar||519.6 guisando-lho Nostro Senhor / como [o] mi a mí foi guisar||520.1 Nostro Senhor, ajades bon grado / por quanto m’oje mia senhor falou||520.8 Porque mi falou oj’este dia, / ajades bon grado, Nostro Senhor||533.13 ca tal a fez Nostro Senhor||538.8 Pero sabe Nostro Senhor / que nunca vo-l’eu mereci||542.16 e pero quis Nostro Senhor / que nunca tevestes por ben / [de nunca mi fazerdes ben]||544.1 Nostro Senhor, se averei guisado / de mia senhor mui fremosa veer||548.4 que, se Nostro Senhor / a mia senhor non met’en cor / que se de min doa, da mor- / t’averei prazer e sabor||558.4 E por én / peç’eu tant’a Nostro Senhor: / ...||561.15 por end’a Nostro Senhor / rog’eu mui de coraçon / que El m’ajude a tan forte / coita||599.4 Mais, se eu posso, par Nostro Senhor, / que o veja e lhi possa falar, / guisar-lho-ei, e pes a quen pesar||624.1 Que muito ben me fez Nostro Senhor / aquel dia en que m’El foi mostrar / ũa dona||639.16 o mui gran ben que Nostro Senhor deu / a esta dona||640.1 Nostro Senhor, e ora que sera / daquel que sempre coitado viveo?||685.20 por Nostro Senhor, / vivede migo||699.2 Amigo, pois me vos aqui / ora mostrou Nostro Senhor||700.1 Amigas, por Nostro Senhor, / andade ledas migo||701.14 ca eu nunca con nulh’ome falei, / tanto me non valha Nostro Senhor||707.3 Nostro Senhor lho gradesca por mí||731.20 quero-vos ante muito rogar, / meu amigo, por Nostro Senhor, / que nunca [vós, amig’, ajades / amig’a que o digades||737.10 e dizede-mi-o, por Nostro Senhor||753.13 Fui eu rogar muit’a Nostro Senhor||759.2 Quer’eu, amigas, o mundo loar / por quanto ben mi Nostro Senhor fez||815.9 e, se verdad’é, par Nostro Senhor, / direi-vos como me cuid’a vingar||841.10 e quen este mal foi fazer / guise-lh’assi Nostro Senhor||847.15 e quis Nostro Senhor / que o eu visse||858.2 Que pret’esteve de me fazer ben / Nostro Senhor||858.14 E vej’eu que mal coraçon me ten / Nostro Senhor, assi El me perdon||861.13 como rogar-me, por Nostro Senhor, / o que me sabe máis que sí amar||873.1 Nostro Senhor, e por que foi veer / ũa dona que eu quero gran ben||880.1 Amigos, cuid’eu que Nostro Senhor / non quer no mundo ja mentes parar||904.5 Nostro Senhor, quen m’oj’a mí desse / que a que ben quigi ben quisesse||915.4 se prouguer a Nostro Senhor, / alongar-me querrei d’aqui||935.8 Ben o sabe Nostro Senhor / que me pesa, pois que s’ir quer||954.3 por quanto vos vejo rogar / Nostro Senhor||954.5 en que vos podia Nostro Senhor / fazer máis ben do que vos fez, senhor?||954.20 Eu, cativo, mui coitado d’amor, / avia que rogar Nostro Senhor||956.4 e por aquesto, par Nostro Senhor, / non queria que mi fezesse ben||961.13 mais non posso querer mal a quen / Nostro Senhor quis dar tan muito ben||963.8 Por Nostro Senhor, / quitade-vos, amigo, de mal sén||964.15 Nostro Senhor, que á mui gran poder, / é sempre ledo no seu coraçon||989.2 Que ben se soub’acompanhar / Nostro Senhor esta sazon||989.13 por én xo quis Nostro Senhor / põer consigo par a par!||1014.15 mais ouv’i pavor / de mi pesar e, par Nostro Senhor, / p[ro]uguera-m’end’, ...||1015.11 e por én dig’eu a Nostro Senhor / que El[e] me dé, ... / capon cevado||1025.4 e por én guise-mi-o Nostro Senhor / que vos faça eu ben en guisa tal / que seja vosso ben e non meu mal||1050.4 e por én rog’eu a Nostro Senhor / que confonda quen vo-lo foi dizer||1082.1 Mia senhor, por Nostro Senhor, / por que vos eu venho rogar||1082.4 quero-vos agora rogar, / mia senhor, por Nostro Senhor, / que vos non pes de vos amar||1089.4 rogar-vos quero, por Nostro Senhor, / que vos non pes o que vos rogarei||1129.16 por én Nostro Senhor, / se mi der mort’, e[i que lhi gradecer||1140.2 dizede, por Nostro Senhor: / ... ||1159.7 Vivo coitada, par Nostro Senhor, / por meu amigo, que me non quer ja / valer||1187.20 e ide-vos ja, por Nostro Senhor, / e non venhades nunca u eu for||1211.14 E por én sei ca mi quer ben fazer / Nostro Senhor||1214.1 Nostro Senhor, e como poderei / guardar de morte meu amig’e mí||1215.13 E, se mi a mí guisar Nostro Senhor / aqueste preito, sera meu gran ben||1223.3 – Nostro Senhor, fremosa mia senhor, / vos dé grado, que vo-lo pode dar||1223.10 Nostro Senhor vos dé [mui] bon grado / de tod’este ben que mi dizedes||1223.15 – Nostro Senhor, que vos [fremosa] fez, / vos dé sempre mui bon grado por én||1277.3 «Nostro Senhor, / oj’eu foss’aventurada / que oiss’o meu amigo / com’eu este cantar digo!»||1292.16 Rog’eu Santa Cecilia e Nostro Senhor / que ach’oj’eu i, madr’, o meu traedor||1376.1 Nostro Senhor, com’eu ando coitado / con estas manhas que mi quisestes dar!||1399.1 Nostro Senhor, que ben [eu] alberguei / quand’a Lagares cheguei, noutro dia||1401.20 fazed’esto, quiça Nostro Senhor / vo-lo fara por [aqu]esto perder||1401.27 rogarei muito a Nostro Senhor / que mi dé mort’ou mi-o faça perder||1407.15 Diz que o non guii Nostro Senhor / se vos mui ced’outr’atal non fezer||1415.1 Abadessa, Nostro Senhor / vos gradesca, ... / porque vos nembrastes de mí||1420.22 – Joan d’Avoin, por Nostro Senhor, / por que leixarei eu trobar atal / que mui ben faç’e que muito mi val?||1425.2 Don Estevan, que lhi non gradecedes / qual doairo vos deu Nostro Senhor||1426.17 e ben vos juro, par Nostro Senhor, / que nunca eu achei [molher] tan grave / come Maria (...) / do Grav’, ...||1431.20 nunca Nostro Senhor tan cortês fez / como vós sodes||1469.18 ca, amigos, da morte pret’estou / se mi a esto Nostro Sen[h]or non val||1481.2 mais a Nostro Senhor rogo / que, a tal, demo o tome, / per que tolhan o nome||1519.19 ca ela fez Nostro Senhor / e el fez o demo maior / e o demo o fez falar||1523.3 e log’a Nostro Senhor / pormeteu, ... / que tevess’un clerig’a seu poder||1553.7 que eu soo ben sabedor / ..., / que nunca poderá veer / a face de Nostro Senhor||1555.14 Mais non foi esto senon seu pecado, / que el mereceu a Nostro Senhor||1594.25 que xas fezo todas Nostro Senhor||1596.4 loado a Deus, / que non morreron, por Nostro Senhor, / en ũa lide que foi en Josafas||1618.19 e ten-vos (juro par Nostro Sen[h]or) / [...], pois nós morrermos, non for||1631.19 Atal a fez Nostro Senhor||1639.23 irad’ouve Nostro Senhor / quen vos viu e vos desejou
Nostro Senhor Deus
235.1 Nostro Sennor Deus, e por que neguei / a mia sennor quando a eu veer / podia e lle podera dizer / muitas coitas que por ela levei?||429.4-5 a que parece melhor / de quantas Nostro Senhor / Deus fez||988.1 Nostro Senhor Deus, que prol vos ten ora / por destroirdes este mund’assi
Senhor Deus
43.1 Senhor Deus, que coita que ei / no coraçon e que pesar!||141.1 Meu Sennor Deus, se vos prouguer, / tolled’Amor de sobre mí / e non me leixedes assi / en tamanna coita viver||222.1 Meu Sennor Deus, venno-vos eu rogar / con a maior coita que nunca vi / aver a ome||222.5 avede de mí / doo, Sennor, e nunca tal pesar / me façades, meu Sennor Deus, veer / per que eu aja o corp’a perder||314.22 e quanto mal me fez / non sera ren se m’oir esta vez / meu Sennor Deus e mi-a mostrar quiser||364.1 O meu Sennor [Deus] me guisou / de sempr’eu ja coita sofrer||1098.1 Meu Senhor Deus, pois me tan muit’amar / fezestes, quan muit’amo, ũa molher, / rogue-vos outren quanto xi quiser||1098.5 ca vos non quer’eu máis desto rogar, / meu Senhor Deus, se vos én prazer for: / ...

assi mi valha a mí Nostro Senhor
1391.9 E, se esto fezerdes, averedes, / assi mi valha a mí Nostro Senhor, / bon parecer e bon talh’, ...
fe que dev’a Nostro Senhor
594.14 – Amig’, eu non vos creerei, / fe que dev’a Nostro Senhor, / que m’avedes tan grand’amor
se me valha Nostro Senhor ~ se mi valha Nostro Senhor
147.4 mais d’outra guis’aven a mí, / se me valla Nostro Sennor
510.5 ũa verdade vos direi, / se mi valha Nostro Senhor: / ...
se Nostro Senhor + pron. pers. + perdon
518.9 ca non atend’eu de vós al / nen er passa per coraçon, / se Nostro Senhor mi perdon||787.9 pero non pudi outra ren / fazer, se Nostro Senhor mi perdon
679.2 Irmãa, o meu amigo, que mi quer ben de coraçon / e que é coitado por mí, se Nostro Senhor vos perdon, / treide-lo veer comigo||732.7 – Se Nostro Senhor vos perdon, / pois aqui sedes coitado, / quando fordes alongado, / por Deus, que faredes enton?
se Nostro Senhor vos empar
1264.4 fazed’e[n]d’o que vos direi, / se Nostro Senhor vos empar
si me valha Nostro Senhor
263.2 Non soube que x’era pesar, / si me valla Nostro Sennor, / quen Deus non fez, a seu pesar, / longe viver de sa sennor