s

Glosario

Voces do S
[últ. rev.: 20/10/2023]ImprimirAlternar visualización dos exemplos
seu ~ sou pron. pos. m. tónico, de P3 'seu'

1.20 máis loo meu prez ca o seu||1.40 cofonda-vos por én quen ten / en seu poder máis ca m’ar [vi]||4.10 e, pois eu demoro / en seu amor, por Deus, de mí / aja mercee||6.15 ja chus seu nome non direi||8.9 e non gradecia / a Deus qual ben mi fazia / en sol me leixar veer / o seu mui bon parecer!||8.31 saber-lh’-ia ben sofrer / seu amor||10.25 ca sõ[o] tan en seu poder||11.4 ca perdud’ei / o seu amor e quero-m’ir||11.31 ca non quer’eu filhar o seu / nen lh’ar querrei leixar o meu||13.13 mais forçaron-mi os olhos meus / e o bon parecer dos seus||13.14 mais forçaron-mi os olhos meus / e o bon parecer dos seus, / e o seu preç’e un cantar||22.5 ca, se eu seu mandado / non vir, trist’e coitado / serei||22.13 Tu, que ora viste os olhos seus||22.14 tu, que ora viste os olhos seus||23.40 e vós nembrar-vos-á ben lheu / assi de min como se sol do seu / omen nembrar, depois sa mort’, alguen||32.18 mais mia senhor faz seu prazer||32.19 pois que me ten en seu poder||32.25 pero con que olhos irei / ant’Amor e a seu poder?||34.23 sol que eu viss’o seu bon parecer||36.24 o por que ome a seu poder / serv’e se non trabalha d’al||38.5 ca me mostrou o seu bon parecer||41. quando m’ela mostrou / ... o seu bon parecer||41.5 e o seu bon parecer, que lh’eu vi, / por meu mal foi||42.4 como leixar-m’en seu poder d’Amor||42.7 atan falso nen atan traedor / que nunca punha erg’en destroir / o que é seu||42.9 Eu, que non ei u lh’ir que a tornar / non aja a el e ao seu poder||44.8 Eu lhi dixi quan grand’afan / me faz o seu amor sofrer||45.18 porque non fiz seu mandad[o] enton||47.16 que fara a dur tal traiçon / sobre seu ome sen razon||48.16 Nen ar sei prol que m’ouvesse / seu ben||59.12 qual ben Amor / a[o] seu preso faz prender / quando se dele sol doer||64.17 ca non éste cuita d’amor / ũa que ome fillar ven / se ome leixa sen seu ben||74.27 seu amor non faria mal / a null’ome nado, nen ben||77.5 Viv’en mui gran tormenta / Dona Or[r]ac’Abril / per como a quer casar seu pai||79.17 que a donzela en seu parecer / semelha muit’, ...||81.13 e sei-ll’eu un seu ome atal / que ll’aver’a morrer por én||82.19 ja máis seu ben non averei / senon assi como mi-o ei||86.3 aqueles que non an seu ben||87.3 ||87.4 pero forçou-mi o seu amor / e seu fremoso parecer||87.5 pero forçou-mi o seu amor / e seu fremoso parecer||87.6 e meteron-m’en seu poder / en que estou a gran pavor / de morte||92.22 de qual, desejando seu ben, / me faz o seu amor sofrer||92.23 de qual, desejando seu ben, / me faz o seu amor sofrer||94.16 Mais gran med’ei de me forçar / o seu amor||96.20 ca non ést’ome en seu poder||96.23 Mais per qual guisa poderá / os seus olhos dela partir / ome coitado, poi-la vir?||98.4 sempre cuido que lhi direi, / ..., o mal que ei / por ela e por seu amor||102.11 faça de min o seu plazer||104.16 quand’eu ant’os seus olhos for?||106.13 que o seu coraçon mui ben partisse / de vo-lhi nunca desejar, senhor||108.8 con seus desejos non me veerán / chorar nen ir triste||112.8 Por quantas vezes m’ela fez chorar / con seus desejos [e] cuitad’andar||123.17 Pero nunca vistes moller / nunca chus pouco algo fazer / a seu linnagen||123.21 e non lle custar / a ela ren de seu aver||128.8 o seu ben que non á i par||128.12 e d’atal dona o seu ben / non sei oj’eu no mundo quen / o podesse saber osmar||128.23 por én, non devi’a quitar / os seus ollos de a veer||129.13 devia-s’a nembrar do seu / omen coitad’...||129.27 que ei pavor / de que tẽen, sennor, por mal / de quen a seu ome non val||130.12 e d’u eu vi o seu bon parecer||131.22 Ca, des que m’eu en seu poder meti, / non desejei ben que podesse aver||136.8 mais non a viu, e vai-m’agora dar / tal consello en que perde seu sén||136.12 que me terrá mia morte por mellor / ca me partir de seu ben desejar||136.13 ca, se el vir o seu bon semellar / desta sennor||137.24 e perderei des i / Deus, mia sennor, e o seu ben e mí||140.11 e seu torto x’é se me fal||141.11 e, Deus, se vos for én prazer, / sacade-me de seu poder||143.2 e sen seu ben / non ei mui gran coita a perder||143.7 pero non perderei / gran coita sen seu ben-fazer||148.14 ca me non an por én a desfiar / seu linhagen nen deitar a Castela||149.2 Pois non ei de Dona ’Lvira / seu amor, e ei sa ira||150.20 E, poi-la eu vi, sempre a vi punnar / en me de seu preito e de sí quitar||151.2 Pois que se non sente a mia senhor / da coita en que me ten seu amor||160.16 E moir’, e non me ten por seu||164.16 que me dé seu ben, que m’é mui mester||167.18 que foi trist’, á i gran sazon, / polo seu ben, ca non por al||171.14 E a min faz oj’el maior pesar / de quantos outros seus vassalos son||174.19 ca, pois que viss’o seu bon parecer, / aver-ll’-ia log’eu d’escaecer||174.24 que ren do meu nen do seu non dissesse||175.30 ca, pois vir, ... / o seu fremoso parecer enton, / demo xo lev’o que ll’al nembrará!||178.29 E, se me Deus quisesse dar seu ben / dela, ja ll’eu quitaria por én / seu parais’...||178.31 E, se me Deus quisesse dar seu ben / dela, ja ll’eu quitaria por én / seu parais’...||184.19 pero Deus meta seu poder / por outra tan bõa fazer, / come vós non faria ja!||185.19 non vos poss’eu contar todo seu ben||186.4 mais non vos direi / seu nome||186.18 e por mal de quantos no mundo son / que viren o seu mui bon parecer||187.14 nunca direi nen o seu parecer||188.3 Por mui coitado per-tenn’eu / quen vai querer ben tal moller / que seu serviço non lle quer / per nulla guisa gradecer||188.8 non por al senon polo seu / bon parecer da mia sennor||188.12 se Deus me leix’aver / dela ben e me mostr’o seu / bon parecer||188.28 coidei dela, des que a vi, / aver gran coita sen seu ben||192.7 non lle digo de quanto coido ren / ant’o seu mui fremoso parecer||192.14 Ca, poi-la vejo, coido sempr’enton / no seu fremoso parecer||193.20 a coita de quantas Deus fez maior / en que eu vivo polo seu amor||195.31 e, se non, leve Deus u son os seus / estes meus ollos que vejan os seus||195.32 e, se non, leve Deus u son os seus / estes meus ollos que vejan os seus||199.26 castigar-s’én pelo seu coraçon / qual pera sí non quisesse||200.25 tal que por min lle fezess’entender / com’oje moiro polo seu amor||204.4 ca, se a viss’eu, i diria / com’oj’eu moiro polo seu amor||210.9 Diria-ll’eu de coraçon / como me faz perder o sén / o seu bon parecer||210.15 ja sempr’eu serei seu||211.2 Quand’eu mia senhor conhoci / e vi o seu bon parecer||211.9 quando os seus olhos catei||213.20 e mia senhor mi-a faz saber, / e o seu mui bon parecer, / e Deus||218.12 ainda vos de seu ben máis direi: / ... ||219.19 que, tanto que sabe que ten / eno seu mui gran coita alguen, / que logo ll’i consello pon||227.10 ca me faz Deus por meu mal entender / todo seu ben||230.7 que, pero El pod’, en quanto Deus é, / seu ben que perça non pod’El poder||231.2 Muitos que mi oen loar mia sen[h]or / e falar no seu ben e no seu prez||231.2 Muitos que mi oen loar mia sen[h]or / e falar no seu ben e no seu prez||231.7 Fal’eu da sa bondade e do seu sén||231.9 e dizen-m’eles, ... / que ben mi fez porque sõo tan seu||232.8 Esto entend’eu do seu amor||233.13 pois ben nen mal non m’é senon o seu||240.23 Eu e non outre, por quen mi non ten / por seu, e moir’, ...||251.14 mais non pod’ela por ende / o meu / coraçon partir do seu||269.15 [P]ero vos eu seu ben queira dizer / todo, non sei||270.14 quando esto dix’e quando vi os seus / ollos||272.5 e fiz seu mal e do meu coraçon / por me vengar deles e por al non||272.8 ca me non podian per nulla ren, / sen vee-lo mui bon parecer seu, / fazer gran mal||277.15 E en seu ben per mí seer loado / non á mester de ende máis dizer||277.20 e ben maravillado / sera quen vir a sennor que eu vi / pelo seu ben||278.14 e por esto rogo Nostro Sennor / que lle meta eno seu coraçon / que me faça ben||278.18 non querria seer / rei nen seu fillo nen emperador||278.19 se per i seu ben ouvess’a perder||284.10 nen niun ben aver / dela, nen d’outri, se fosse seu mal||284.15 seu ben por seu mal quer||284.15 seu ben por seu mal quer||289.8 Porque sei eu que faz el outrossi / aos outros que en seu poder ten / com’a mí faz||292.11 mais, per quanto eu del conhosco, / sempre serei de seu bando||295.9 u non veja os seus / olhos||301.4 pero me faz muito mal seu amor||302.4 e como me ten / forçad’e preso seu amor||302.19 Pero m’ela non ten por seu, / mui gran verdade vos direi: / ... ||303.6 non querria das outras a mellor / eu querer ben por aver seu amor / e non amar mia sennor||304.5 Nostro Sennor, que á mui gran poder, / me dé seu ben||304.9 ca non m’é mester / d’eu viver máis se seu ben non ouver||306.13 porque desejo de vee-los seus / ollos tan muito que non guarrei ja||309.15 En vós mostrou El seu poder||310.20 e, pois viu que seu amor me forçou, / leixou-m’assi desemparad’andar||310.25 e guarde-se ben de non ir / com’eu fui log’en seu poder entrar||311.15 Eu perdia enton o sén, / ..., / por seu ben, que me desejar / faz||318.9 o que non cuido mentr’eu vivo for, / nen o cuidei nunca, des que a vi: / d’aver seu ben||319.23 porque fui seu entendedor||326.2 Non am’eu mia senhor, par Deus, / por nunca seu ben asperar||326.8 Non a amei, des que a vi, / por nunca dela aver seu ben||326.14 Non a amo, per bõa fe, / por nunca seu ben aver ja||331.18 «Non a serviádes nen sejades seu»||332.14 E non mi foi Nostro Senhor mostrar / os seus olhos||336.9 ca vej’eu ir melhor ao mentireiro / ca o que diz verdade ao seu amigo||339.5 e por esto quer’eu por seu amor / leixa-lo mundo falso, traedor||342.6 ar cuid’eu aver seu amor||352.14 ca enquant’eu for / vivo desejarei o seu / ben||358.26 pero que me matasse / o seu amor||360.8 nen ar catan como perden seu sén / os que m’assi cuidan a enganar||360.15 E mui ben vej’eu que perden seu sén / aqueles||362.14 nen ar cuidei depois d’amor / a sofrer seu ben nen seu mal||362.14 nen ar cuidei depois d’amor / a sofrer seu ben nen seu mal||372.26 que á dona que m’en seu poder ten, / que sodes vós||378.7 perdi seu ben, que non atenderei||379.9 que, se lá vir o seu ben parecer, / coita nen mal outro non poss’aver||381.7 en tan bon dia foi nado / se dos seus olhos ben guarda / o vosso cos ben-talhado||383.13 quis-la chamar per seu nome, / e chamou-lhe Dona Ousenda||384.13 esta do coraçon non me salra / e atenderei seu ben se mi-o fara||388.14 que ja máis nunca veerei / se non vir o parecer seu||389.20 e seu amor me deu quant’eu buscava||395.2 Gran sazon á que eu morrera ja / por mia sennor desejando seu ben||395.14 ouç’eu as gentes no seu ben falar / e ven Amor logo por me matar||396.4 e do seu ben nunca m’El outro desse||405.6 por én / me faz a min sen meu grado viver / longe dela e sen seu ben-fazer / Deus||405.9 por mal de min e destes ollos meus / me guisou ora que non viss’os seus||407.14 pera falar no que sempre cuidei: / no seu ben e no seu bon parecer||407.14 pera falar no que sempre cuidei: / no seu ben e no seu bon parecer||409.7 fezo-m’el que amas[s]e tal sennor / en que m[e] ben mostrass’o seu poder||409.25 e desejar seu ben e atender / sempre seu ben||409.26 e desejar seu ben e atender / sempre seu ben||412.31 ca non quis nen querra / nen quer que eu seja seu servidor||414.13 E por aquesto cuida que seu prez / tod’á perdud’, ...||420.4 e non quis toller / e me leixou en seu poder d’Amor||422.17 ca non me dé Deus de vós ben, sennor, / que me pod’amparar de seu pavor||423.26 ca, pois m’eles non queren amparar / e me no seu poder queren leixar||424.16 pois m’a mort’en seu poder ten||429.6 por que moir’eu polo seu / parecer que lhi Deus deu / a esta louçana||445.13 [O] seu fremoso parecer / me faz en tal cuita viver / qual non posso nen sei dizer||445.19 e o seu ben / desejando perço meu sén||452.14 osas d’ũu javaril, / que dessen per seu quadril, / [...]||454.22 mais, se o el non comprir, / os seus penhos ficar-mi-an||458.7 Se m’el graça fezesse con os seus cardeaes||458.13 Se con os cardeaes, con que faça seus conselhos, / posesse que guardasse nós de maos trebelhos||476.9 E com[o] omen que quer mal doitear / seus naturaes sol non no provedes||477.2 Vi ũu coteife de mui gran granhon / con seu porponto||477.7 Vi ũu coteife mao, val[a]di, / con seu porponto||477.12 Vi ũu coteife mal guisad’e vil / con seu perponto todo de pavil||478.3 Non me posso pagar tanto / do canto / das aves nen de seu son||480.13 u jaz seu padr’e sa madr’outro tal||480.14 e jara el e todos seus erdeiros||480.16 E, sen esto, er foi el gaanhar / máis ca os seus avoos primeiros||480.19 e Vilar de Paos ar foi comprar / pera seu corp’, ...||480.21 falecer-lh’-a[n] todos seus companheiros||481. e, se aquesto sofredes, ben lheu / querran a outro ‘ssi furtar-lo seu||483.2 Pero da Pont’á feito gran pecado / de seus cantares||483.8 pois Pero da Ponte erda seu trobar||483.16 porque foi filhar / a Coton, pois-lo ouve soterrado, / seus cantares||483.21 come quen a seu amigo jurado, / bevendo con ele, o foi matar||484.5 tan gran sabor ouve d’ir a sa terra / que log’enton por adail filhou / seu coraçon||484.18 porque [o] fez desguiar da fronteira / e en tal guerra leixar seu sen[h]or||487.20 nen d’outras festas de Nostro Sen[h]or / nen de seus santos||487.28 querra que seja quanto avedes seu||489.3 O genete / pois remete / seu alfaraz corredor||489.23 e ouveron tal pavor / que os seus panos d’arraizes / tornaron d’outra color||489.36 ao son do atambor / os deitavan dos arções / ant’os pees de seu senhor||491.20 que con nos seus livros d’artes, ... / fod’el as mouras||491.22 E máis vos contarei de seu saber / que con nos livros que el[e] ten faz||493.18 e demais á preço que nunca erra / de dar gran colpe con seu tragazeite||494.14 O que tragia o pendon [sen] cinco / e [e]no dedo seu pedr’á o vi[n]co / non ven al maio||506.20 e que me grado non dades / como dan outras aos seus||513.2 Pero que eu mui long’estou / da mia senhor e do seu ben||513.3 nunca me Deus dé o seu ben||513.6 se non é o coraçon meu / máis preto dela que o seu||513.15 Deus non mi dé o seu ben-fazer||513.19 c’a vezes ten en al o seu, / e sempre sigo ten o meu||521.14 A por que mi quer este coraçon / sair de seu logar||527.2 Non sei como me salv’a mia senhor / se me Deus ant’os seus olhos levar||527.4 ca, par Deus, non ei como m’assalvar / que me non julgue por seu traedor||527.6 pois tamanho temp’á que guareci / sen seu mandad’oir e a non vi||527.10 julgar-m’-á / por seu traedor con mui gran razon||527.16 julgar-m’-á por én por traedor seu||537.20 e por esto non sei oj’eu quen / possa compridamente no seu ben / falar||537.21 ca non á, tra-lo seu ben, al||540.14 e tanto mal sofro ja en poder seu||541.5 sei eu ben que non / an tan gran coita no seu coraçon||544.15 ca me ten seu amor tan aficado||549.13 non querra que o seu bon sén / err’en min||551.2 Ũa pastor ben-talhada / cuidava en seu amigo||564.4 ũa fremosa pastor, / que ao parecer seu / ja máis nunca lhi par vi||571.13 Amiga, o coraçon seu / era de tornar ced’aqui / u visse os meus olhos e min||572.2 Que trist’oj’é meu amigo, / amiga, no seu coraçon||574.8 Muito mi tarda, sen falha, / que non vejo seu mandado||576.4 ca m’atrevo tanto no feito seu||576.19 E assi pode seu tempo passar, / quando con prazer, quando con pesar||581.9 e tod’aquest’ela faz polo seu||581.19 [E] por esto faz ela seu poder||582.2 Bon dia vi amigo, / pois seu mandad’ei migo, / louçana||582.5 Bon dia vi amado, / pois mig’ei seu mandado, / louçana||582.7 Pois seu mandad’ei migo, / rog’eu a Deus e digo, / louçana||582.10 Pois migo ei seu mandado, / rog’eu a Deus de grado, / louçana||584.8 quando vej’esta cinta que por seu amor cingo||584.11 quando vej’esta cinta que por seu amor trago||584.13 Quando vej’esta cinta que por seu amor cingo||584.16 Quando vej’esta cinta que por seu amor trago||588.16 ca nos seus olhos entenden que non / pod’el poder [aver d’aver prazer / de nulha ren||601.7 e foi pecado seu / de sol põer no coraçon, / madre, passar mia defenson||607.12 u é todo seu cuidado||611.14 Non sei molher que se pague / de lh’outras o seu amigo / filhar||617.12 Pois de me levar vejo / que éste o seu desejo||619.11 que, de quan ben parecia, / que tod’era seu quebranto||624.6 e o dia en que ma fez veer / El quis assi que foss’en seu poder||624.13 ca sol u cuido no seu parecer / ei morte máis d’outra ren desejar||626.14 e quis log’i que foss’en poder seu||627.8 E, pois Amor en tal guisa me ten / en seu poder que defensa non ei / de partir morte||630.15 ũu deles no seu coraçon, / ..., nunca, ... / terrian meu amigo por sandeu||633.8 [D]a sa bondade e seu prez mui loado / e sa mesura nen do seu bon sén / non mi ven mal||633.9 [D]a sa bondade e seu prez mui loado / e sa mesura nen do seu bon sén / non mi ven mal||637.20 e que peor / poss’aver ca seu desamor?||641.6 e eu mi-o fiz, que non prix seu castigo||641.9 [E] eu mi-o fiz que non prix seu castigo||647.3 ai madre, os seus amores ei||647.5 ai madr’, e seus amores ei!||654.11 Foi-m’el en seus cantares enmentar||659.14 e non mi dan seus amores lezer||659.17 e non mi dan seus amores vagar||662.4 Quando m’el viu, non foi polo seu ben||667.5 Non vo-lo dix’eu por seu ben||672.11 mentr’eu en seu poder / for||674.20 leixar dona seu amigo morrer||679.6 que sei que me quer maior ben / ca sí nen ca seu coraçon||679.9 o meu amigo, que mi quer melhor ca os seus / olhos e que morre por mí||684.6 e tal queixum’end’ei / que direi, amigo, ... / como parec’e seu nom’e quen é||693.12 que ben mil vezes no seu coraçon / rog’el a Deus que lhi dé meu perdon||694.7 e nunca depois vi el nen seu mandado||712.13 Que a dur quitou de meus olhos [os] seus||713.13 Por lhi dar coita por sabe-lo seu / coraçon ben||721.9 Enviou-mi seu mandado / dizer||723.11 quando me nembrei del e do seu amor||724.20 leix’a coidar eno seu grande afan||729.16 nen m’ousar el catar dos seus||735.1 Sedia la fremosa seu sirgo torcendo||735.4 Sedia la fremosa seu sirgo lavrando||738.13 Chamava-m’el lume dos seus / olhos e seu ben e seu mal||738.14 Chamava-m’el lume dos seus / olhos e seu ben e seu mal||738.14 Chamava-m’el lume dos seus / olhos e seu ben e seu mal||741.2 O voss’amig’, amiga, foi sazon / que desejava no seu coraçon / outra molher||744.15 log’i ben vi eu / que seu erades, ca non meu||745.16 poi-lo seu mal cedo meu é||748.14 ca nunca ben no mundo pod’aver / nen gran prazer eno seu coraçon||758.6 que presta seu bon parecer / nen seu bon talh’a quen o á?||758.7 que presta seu bon parecer / nen seu bon talh’a quen o á?||758.17 non s’esforc’enos olhos seus||759.15 mais, poi-la dona seu amig’oer||764.7 E ja cobrad[o] é seu coraçon||765.10 mais, po[i]-la moça filhou seu logar||768.9 seu dano fez, que se non calava||773.2 Estas donzelas que aqui demandan / os seus amigos que lhis façan ben||773.16 Mai-la donzela que muit’á servida / o seu amigo, esto lh’é mester: / ... ||774.9 e el quis oj’os seus olhos merger||775.1 Fez meu amigo, amigas, seu cantar, / ..., en mui boa razon / e sen enfinta||775.16 e ũa [dona] o teve por seu||778.12 «Passad’aca!», lhe fui logo dizer / que s’ergesse d’antre os cochões seus||807.7 mais quen a viss’e podess’entender / todo seu ben «sennor»-la chamaria||807.17 mas tant’oi falar / no seu ben que me non soube guardar||807.20 mais, u eu vi o seu bon parecer, / vi, amigos, que mia morte seria||807.23 É por esto que ben consellaria / quantos oiren no seu ben falar / non a vejan||819.11 ca sei eu ja pelo seu coraçon / mui ben que log’el [morto seria]||821.7 nen que non ouvi seu mandado migo||828.16 – Pois escusar non podedes, mia filha, seu gasalhado||830.6 e el por mí outrossi, / tan coitad’é seu coraçon!||834.6 pois vos seu amor enganou, / que o engane voss’amor||842.14 Sab’ora Deus que no meu coraçon / nunca ren tiv[e] enno seu logar||846.13 Sera migo seu mandado||851.22 Por sandice mi pod’ome esto contar, / mais por coita non quen vir seu semelhar||854.8 E dizen-me, porque me chamo seu, / que lhi pesa e que me quer gran mal||867a.27 atal am’eu e por seu quer’andar||867b.30 atal am’eu e por seu quer’andar||875.4 e quant’afan sofro por seu amor||882.12 e no seu poder son||882.14 semelha-mi razon / de a servir e seu ben aguardar||882.29 E non dev’omen seu cor encobrir||883.18 Am’eu e trobo e sérvi’, a máis poder, / aquesta dona por seu ben aver||884.10 ja enquant’eu viver poder / ledo serei de seer seu||888.59 Dar, que valia, / compria / seu tempo||889.1 Ben poss’Amor e seu mal endurar||889.4 ca sa mesur’e seu mui bon falar / e seu bon sén e seu bon parecer / tod’é meu ben||889.5 ca sa mesur’e seu mui bon falar / e seu bon sén e seu bon parecer / tod’é meu ben||889.5 ca sa mesur’e seu mui bon falar / e seu bon sén e seu bon parecer / tod’é meu ben||889.15 ca seu fremoso catar e riir / e falar ben sempr’en bõa razon / assi m’alegra||889.19 que non cuid’al senon en a servir / e no seu ben se mi-o Deus dar quiser||889.27 ren non daria, se ouvess’o seu / ben, por quant’outro ben eno mund’á||889.29 E por end’am’e sérvi’e sõo seu, / desta senhor||896.27 ca sempr’eu serei pagado / de quanto s’ela pagar, / e de fazer seu mandado||897.24 Viv’eu en tal mund’, e faz-m’i viver / ũa dona, que quero mui gran ben / e muit’á ja que m’en seu poder ten||907.5 tan muito parec’ela ben / que o seu mui bon parecer / mi-a faz à força ben querer||913.6 assanha-s’ora contra mí, / e pero faz seu prazer i||916.2 Os meus olhos, que viron mia senhor / e o seu mui fremoso parecer||918.4 porque fezestes ũa cavalgada, / sen seu mandad’, a Roda noutro dia||918.5 sen sa ajuda e sen seu dinheiro / fostes ala matar un cavaleiro||918.25 porque dizen que sodes do seu bando||919.7 e os que lhe mal buscan por foder / non lhe vaan jajũar o seu pecado||924.3 Muitos a que Deus quis dar mui bon sén / e muit’alto linhag’e gran poder / e muit’outro ben, polo seu plazer, / de tod’esto me poden vencer ben||925.4 ca lhe vej’eu muitos desemparar / seus vassalos||925.10 ca desampara os vassalos seus / en mui gran coita d’amor qual eu ei||925.13 e o senhor, que acorrer non quer / a seus vassalos quando lh’é mester||931.22 ca en seu poder seja eu / se el ven [e m’eu non vingar<||944.4 pois que m’ela non val nen seu amor||956.3 mais non desej’aver ben dela tal, / por seer meu ben, que seja seu mal||956.6 non queria que mi fezesse ben / en que perdesse do seu nulha ren||956.7 ca non é meu ben o que seu mal for||956.8 Ante cuid’eu que, o que seu mal é, / que meu mal ést’, ...||956.12 en que non perça ren de seu bon prez||956.20 se eu mia senhor amo polo meu / ben e non cato a nulha ren do seu||956.23 ca, des que eu no mund’andei por seu, / amei sa prol muito máis ca de min||961.15 [E] sa bondad’e seu bon parecer / mi faz a mí mia senhor tant’amar||961.17 e seu bon prez e seu mui bon falar||961.17 e seu bon prez e seu mui bon falar||964.16 Nostro Senhor, que á mui gran poder, / é sempre ledo no seu coraçon||966.6 Par Deus, sempr’eu alongado vevi / dela e do seu ben||967.2 punhei sempre d’o seu amor gaar / e non o ouvi||967.8 E des que a vi sempre a muit’amei / e sempre lhi seu amor demandei||967.10 mais, se cent’anos for seu servidor, / nunca lh’eu ja amor demandarei||970.18 [...] que en seu parecer / non ...||971.34 E faça quis-cada-quen seu mester||973.6 e que queria eu melhor / de seer seu vassalo e ela mia senhor?||974.21 mais diga a seu marido / que a non guarde de min ja||976.20 quando me d’aqui / fui e os seus olhos catei||977.20 nunca de min parte o seu coraçon||979.7 ca a mia coita non á par, / que me faz seu amor sofrer||979.13 e mal per-foi de min pensar / Amor, que me seu fez tornar||980.13 Semella que foi por seu mal / quanto prazer viron enton||984.7 en qual coita me seus desejos dan / toda sazon||984.20 Tal sazon foi que me tev’en desden / quando me máis forçava seu amor||987.18 e por end’, a Deus grado, / ja o bon rei en seu pode-la ten||988.12 E, pois el assi fal, / seu prazer faz quen per tal mundo fia||991.10 e punhou / sempr’en bondade guaanhar / e en seu bon prez avantar||1000.7 ca ja perdi o dormir e o sén / polo seu ben||1000.13 ca ja perdi o dormir e o sén / polo seu ben||1001.8 Non me val ela, que eu sempr’amei, / nen seu amor, que me forçado ten||1008.6 ca ja todas saben que sodes meu / e nen ũa non vos querra por seu||1008.20 Cofonda Deus a que filhar o meu / amig’, e min, se eu filhar o seu||1013.8 Se vo-lo fustan estevesse mal, / non vos mandaria ir ant’os seus / olhos||1019.20 vós julgad’i o voss[o] e o seu||1019.22 [E] filhad’o seu preito, como diz, / sobre vós||1024.8 e vai triste no seu coraçon||1028.13 Diz muito ben de min en seu trobar / con gran dereit’, ...||1032.15 Do que me guarda tal é seu cuidar: / ... ||1036.8 se lhi filhardes nulha ren do seu||1036.11 se lhi filhardes nulha ren do seu, / [que diredes por lhi non fazer ben?]||1037.7 E quen ben qu[is]er seu tempo passar, / u é con sa senhor, non dorme ren||1040.10 mais, se guisar u me veja / e lhi fezer seu mandado||1041.3 sei muitas donas que saben amar / seus amigos e soen-lhis falar||1041.8 quando quer veer / seu amigo, a que sabe ben querer||1064.6 leixa-me sen seu ben viver / coitad’, e, se mi non val[v]er||1064.20 pois eu poder / veer o seu bon parecer||1083.7 E non mi-os fui os seus olhos mostrar / Deus||1083.13 E vi eu os seus olhos por meu mal / e o seu mui fremoso parecer||1083.14 E vi eu os seus olhos por meu mal / e o seu mui fremoso parecer||1085.9 e muitas coitas polo seu amor||1091.9 Perço meu sén que sol non ei poder / en mí de pran desejando seu ben||1092.5 e grave dia vi os olhos seus||1096.15 E sabor [á] de min, que por seu ando||1096.21 com’eu fiquei muit’á, que por seu ando||1096.28 mata-los-ia, seu ben desejando||1097.7 mais esta dona nunca quis que seu / fosse||1097.14 e, pois quis Deus assi, / que por seu nunca me quis receber||1097.16 se, meus amigos, podess’én põer / que fosse seu||1098.8 porque non quis nen quer que seja seu||1099.11 ca de guisa me ten / o seu amor ja fóra de meu sén||1100.5 e demandei-lhe logo seu amor / e fiz por ela esta pastorela||1118.13 e o ifante Don Pero, / seu filho||1118.16 e des i, e sempre, cura / d’el-rei, seu padre, guardar||1118.21 se fosse seu o tesouro / que el-rei de França ten||1119.9 Os trobadores que pois ficaron / enno seu reino e no de Leon||1119.14 nunca cobraron panos nen aver / e o seu ben muito desejaron||1119.28 todo seu ben dizer non poderei||1119.30 Mais con tanto me quero confortar / en seu neto||1123.19 e atendi seu mandado||1128.3 ca me temia de seu desamor||1128.7 ca ja i fezo todo seu poder||1142.4 coitad’é no seu coraçon / porque non foi migo na sagraçon / de Bonaval||1142.7 Pois eu migo seu mandado non ei||1142.10 Pois m’aqui seu mandado non chegou||1145.24 ca dix’a meu amigo a coita’n que me ten / o seu amor||1151.2 polo seu amor, / i-lo quer’eu, madre, veer||1173.9 pois meu coraçon é en poder seu||1173.15 poi-lo coraçon ten en seu poder,||1184.8 e non folgava o seu coraçon / cuidand’en mí||1191.3 nen soub’i que x’era pesar / a que seu amigo non viu, / ..., falar / con outra||1195.22 e faz-m’outra de grand’algo que ten / e pon-me demais i o seu amor||1198.14 Atan trist’anda que nunca vi quen / tan trist’andasse no seu coraçon||1204.8 passou seu amigo, que lhi ben queria||1204.11 passa seu amigo, que [a] muit’a[ma]ava||1204.13 Passa seu amigo, que lhi ben queria||1204.16 Passa seu amigo, que a muit’amava||1206.5 Pois eu mig’ei seu mandado||1210.9 e tal non me lhi mostrou por seu ben||1210.15 [e] eu naci por mal dos olhos seus||1212.9 chorou muito dos seus olhos enton / e foi coitado no seu coraçon||1218.10 nunca tantos estadaes arderan ant’o seu altar||1222.13 Ouv’el gran coita no seu coraçon, / mias amigas, u se de min partiu||1228.9 non sei se x’é meu pecado, se seu||1231.14 e vós faredes, pois en voss’amor / vos esforçades tanto [e] no seu||1231.28 ca o poder non é / seu nen delas, mais meu, per bõa fe||1232.21 tanto que el un cantar fezer / por outra dona e pois por seu for||1234.7 E sei, filha, que vos trag’enganada / con seus cantares||1237.29 o rafec’ome que vai seu amor / empregar u desasperado for, / este faz mal||1249.7 El quis comprir sempre seu coraçon||1254.12 d’amor non quero seu mal nen seu ben||1254.12 d’amor non quero seu mal nen seu ben||1266.5 mais eu soo aleivosa / se s’ele foi polo seu ben||1279.8 tan ben se sab’a todos defender / en seu trobar||1284.8 O que vistes esse dia / andar por mí mui coitado / chegou-m’ora seu mandado||1288.10 desta guisa / irei ala mias candeas queimar, / ..., / a Santa Cecilia, ant’o seu altar||1289.17 e pois eu non farei seu mandado, / e, louçana, irei||1308.6 Atende-lo quer’eu, madre, pois m’enviou seu mandado||1309.9 non sei ren que o detenha, / amiga, pelo seu grado||1310.23 Poi-lo seu ben cedo coita mi val||1311.5 des que vós el vira / [p]olo seu mal||1311.9 e diz que morte lhe foi voss’amor / des que vós el vira / polo seu mal||1313.7 fora sofredor / de grandes coitas no seu coraçon||1313.20 no coraçon seu, / tá que a vir, ledo non pod’andar||1313.22 E enton pode perder seu pesar: / ...||1314.8 seu arco na mano a [la]s aves ferir||1314.11 seu arco na mano a las aves tirar||1314.13 Seu arco na mano a [la]s aves ferir||1314.16 Seu arco na mano a las aves tirar||1316.11 mais, pois que os tragedes vós / a vender, é per seu talan?||1317.4 ca el non cura sol / de a querer per seu tempo cavar||1320.12 que non dá / en seu feit’ajuda de sí||1322.3 un cavaleiro oficial seu||1322.10 nen a reinha nen seu filh’el-rei, / pero lhe manden, nunca m’oirá||1323.5 que a min razon parece / de trager, por seu Pedrolo, / o filho d’outro no colo||1327.4 a que praz d’averdes logar / no seu conselho máis d’outro prelado||1329.14 que pode log’acertar con seu dedo||1330.14 [E], pois lhi Deus atal ventur[a] deu / que en pobreza todo seu sén á||1332.6 per qual razon Don Foã[o], judeu, / a que ja talha foi posta no seu, / s’escusa sempre de vosco peitar?||1332.17 u do seu den quanto lhi foi talhad’, ...||1332.24 e foi per el seu feito desputado||1332.27 mais, pois seu senhor / lha peita, quanto val tal quitaçon!||1334.8 Diz que, per manhas e per seu sembrante, / sab’el do mouro que ome comprido / é pera parar-s’a todo ruido||1334.11 e que sabe que tal é seu talante||1335.15 Ala guarde toda prol en seu seo / Alvar Rodrig[u]iz||1335.18 que non quis guardar / de seu foder||1336.2 Dizen, senhor, que un vosso parente / vos ven fazer de seus serviços conta||1340.17 por lhe non seer seu mester defeso / nen er ficar en tanta peioria||1340.29 E no seu livro, ... / ..., log’i prometeo / que nunca per el máis estudaria||1341.2 Com’avẽo a Merlin de morrer / per seu gran saber||1341.7 que o ten mort’ũa molher assi, / a que mostrou por seu mal seu saber||1341.7 que o ten mort’ũa molher assi, / a que mostrou por seu mal seu saber||1342.9 Outras planetas de bõa ventura / achou per vezes en seu calandairo||1342.16 El rapou barva e fez gran coroa / e cerceou seu topet’espartido||1345.10 ca enquant’eu poder veer os seus / olhos, meu dano ja nunca farei||1346.4 mais de seu padr’ei gran doo||1346.11 mais-la coit’á de sa madre / porque ficou a seu padre / del no coraçon a lança||1346.16 e seu padre e seu linhage, / ..., / todos cuidamos que moira||1346.16 e seu padre e seu linhage, / ..., / todos cuidamos que moira||1346.22 ca eu a seu padre ouví-lho||1346.23 que a lança do seu filho / eno coraçon a sente||1348.18 Quand’el-rei sal de Todela, estrẽa / ele sa ost’e todo seu poder||1350.9 que nunca end’ouve seu padre sabor / nen lho mandou nunca||1358.4 por trobadores d’Orzelhon / que lhi cantan a seu brial||1358.6 e pesa-m’én e é-m’i mal, / que lh’escarniron seu brial||1358.15 E seu irmão, o zevron, / que lhi quer mal de coraçon / porque lhi reng’o selegon||1361.9 mais rengeron por seu ben / as selas, por que guariu||1366.24 Dei eu ao infançon / e a seu brial [enton] / tregoa||1366.37 e a[a] canterlada / e o seu brial d’alvan / tregoa lhi dei eu de pran||1367.3 non quer seu marido ben||1367.11 molhercinha tan pastor / saber a seu marido / fogir||1370.2 Saben en Morraz’e en Salnes / meu preit’e seu||1373.20 ca nunca el de seu / aver deu ren||1380.10 Ouvera el gran coraçon / de seer [i] vingado, / e do seu punho||1380.14 [e] Pero Perez i ficou / con seu rostro britado||1381.11 el cantou, / e diss’un seu malado: / [...],||1381.18 disse-lho log’e, per ren, / seu cantar non ois[s]e||1384.8 Escasso foi o infançon / en seus couces partir en don||1385.9 Levad’o mour’e ide-vos d’aqui, / poi-l’a seu don’entregar non queredes||1387.16 pois que Caralhote ouv’en seu poder, / mui ben soube o que del[e] fazer||1389.6 achei sas mentiras, ..., / e sa repost[e] e seu pousadeiro||1389.10 e demais seus amigos / pagará delas||1389.11 e demais seus amigos / pagará delas, e seus enmiigos||1389.18 dá-lhis mentiras, en paz e en guerra, / a seus cavaleiros por sa soldada||1390.7 e ficou / seu aver todo mal desemparado||1390.12 e ren de seu aver non lhi leixou||1390.14 e o filho ficou, / pois que seu padre peeu, mal pecado||1390.17 log’el ouve por seu filh’enviado||1390.18 ca lhi queria leixar seu aver / e sa erdad’;...||1390.21 e ficou / seu filho mal, ca ficou exerdado||1393.24 e con seu olho de boi xi ficou||1398.2 Roi Queimado morreu con amor / en seus cantares||1398.6 feze-s’el en seus cantares morrer||1398.19 e faz en seu cantar morte prender||1404.9 E começava-os el d’arriçar / de tra-la porta d’un seu celeiro||1404.24 «Sei-m’eu que assi convidaria / o coteife peideir’en seu logar»||1406.11 pois que ja tal é seu pecado||1407.9 [E] qual desden lhi vós fostes fazer / nunca outr’om’a seu amigo fez||1408.6 e o seu ben-fazer é fazer mal||1408.7 e todo seu saber é sen sabença||1408.16 Des i er fala sempr’en conhocença / que sabe ben seu conhocer mostrar||1413.11 e dan-lhas por seu amor / quaes ela queria||1416.18 se quis[er] filhar / seu conselho, pode ben guarecer / se se ben guardar||1424.2 Don Estevan fez[o] sa partiçon / con seus irmãos||1425.16 E, pois el-rei de vós é tan pagado / que vos seu ben e sa mercee faz||1430.12 e ena escasseza é o seu priol||1432.3 ome que entençon furt’a seu amigo / semelha ramo de deslealdade||1440.8 mal a roe / a g[r]ossa pixa misquinha, / que lhi no seu cono moe||1441.13 E por én seerei ja sempre do seu lado||1443.5 con seus cantares vai-o escarnir||1443.11 ena ũa vai-o escarnecer / con seus cantares sempre en seu son||1443.11 ena ũa vai-o escarnecer / con seus cantares sempre en seu son||1447.3 Os privados que d’el-rei an, / ..., gran poder, / seu saber é juntar aver||1447.7 e, de quanto no reino á, / se compre todo seu talan||1447.10 se do seu band’, ou se non, son)||1447.15 Se[u] sén e seu saber é tal / qual vos ja i agora contei||1447.15 Se[u] sén e seu saber é tal / qual vos ja i agora contei||1447.23 E, u comprir conselh’ou sén / a seu senhor, non saben ren / senon en todo desigual||1450.11 e disse-me un seu mininho / que ben certo foss’eu disto||1462.7 E trage tenda e trage manjar / e sa cozinha, u faz seu jantar||1462.16 [E] trage seu leit’e seu cobertor||1462.16 [E] trage seu leit’e seu cobertor||1468.10 e pois non ousass’ir / u ést’aquela que sa vida ten / en seu poder||1468.10 e seu ben e seu mal, / como ela ten de mí||1468.10 e seu ben e seu mal, / como ela ten de mí||1468.18 e meu gran ben-querer / e meu serviço tod’é seu pesar||1469.3 trobei eu sempre polo seu amor||1476.27 e desses vossos narizes log’i / fic’o seu cuu quebrantad’assi||1479.10 ca non pode provar / que me lhe oisse nulh’omen chamar / senon seu nome||1482.13 e ar dizen que mercou atan mal / que nunca end’avera seu cadal||1485.18 foi-o ela logo matar por én, / tanto que el en seu poder entrou||1487.15 E tornou-se contra seu gasalhado||1488.10 ca mi mostrou el ben seu coraçon||1488.15 E seus parentes teen por guisado / que se casass’á i [mui] gran sazon||1491.1 Deu ora el-rei seus dinheiros / a Belpelho||1492.2 Don Estevã[o] achei noutro dia / mui sanhudo depos un seu om’ir||1492.4 e sol non lhi pôd’un passo fogir / aquel seu ome||1492.12 máis era eu seu ca era el meu||1497.15 [E] o que vendeu Faria por remiir seus pecados, / se máis tevesse, máis daria||1497.24 falou enton Don Soeiro por sacar seu filho d’erro||1498.17 ca ren non vee, ... / que el máis am’eno seu coraçon / nen veerá nunca?||1507.7 Seu dono non lhi buscou / cevada nen o ferrou||1507.13 Seu dono non lhi quis dar / cevada nen o ferrar||1512.3 ca ja britades seu degred’e sei / que lho faremos mui cedo saber||1516.16 E seria conhocedor / de seu trobar por non fazer / os outros errados seer||1517.18 vai-se deitar con mia senhor / e diz do leito que é seu||1523.5 pormeteu, polo mal en que andou, / que tevess’un clerig’a seu poder||1523.15 E, pois que ben seus pecados catou, / de sa mort’ouv[e] ela gran pavor||1524.16 E pesa-m’ende, par Santa Maria, / deste seu mal||1528.21 fi’-d’Escalhola non á poder tal / per que solt’, ergo seus presos que ten||1528.32 – Vaasco Perez, á-x’en Meca seu / poder||1530.15 E seu marido de crastar verrões / non lh’achan par de Burgos a Carrion||1530.26 e al faz ben, como diz seu marido: / ... ||1531.5 quen dá seu manto que lho guard’alguen||1533.11 pon ora assi en seu degred’el-rei / que se non chame fidalgo per ren||1533.20 que lhi non dé ome [o] seu aver, / mais que lhi filhen todo quant’ouver||1535.5 nen [eu] seus numes non os conhosco||1544.6 preguntei a seus prelados / por Amor e non o achei||1546.21 catade que mi foi fazer, / confiand’eu no seu amor!||1549.5 e non poss’aver seu amor||1549.19 [e] perco preç’e tenho que perd’i / seu conhocer contra mí||1549.22 Assi and’eu atendendo seu ben / por quanto mal por seu amor sofri||1549.23 Assi and’eu atendendo seu ben / por quanto mal por seu amor sofri||1550.11 [e] travan-lhi por algo que filhou / a seus amigos||1552.14 e, poi-las ten [con]sigo noit’e dia, / seu mal é trage-las mal lazeradas||1553.8 Tantos son os pecados seus||1555.5 e disse-m’ora aqui un seu vilão / que o avia por mua cambiado||1555.13 Mais non foi esto senon seu pecado||1555.15 ir seu rocin, de que el gran sabor / avia, dar por mua mal manhada||1556.5 ũ[u] rapaz que era seu criado / levou-lh’o rocin e leixou-lh’a mua||1557.14 Ali u comigo falou / do casamento seu e d’al||1558.7 E, muit’enfadado de seu parlar, / sevi gran peça||1559.3 Disse-m’oj’un cavaleiro / que jazia feramente / un seu amigo doente||1560.7 Andan o seu comendo / e mal o despendendo||1560.13 O que seu, mal pecado, / foi é desbaratado||1560.16 e anda én guisado / quen sempr’o seu guardou||1569.12 por que non entendedes / que o seu preço e o seu valor / todo noss’é||1569.12 por que non entendedes / que o seu preço e o seu valor / todo noss’é||1569.27 demais, quis Deus, que ten seu filh’aqui||1570.28 atal prazer veja da ren / que máis amar no seu coraçon||1571.2 Un infançon mi á convidado / que seja seu jantar loado / per mí||1574.28 ca assi fez[o] seu pai||1580.17 ca seus vassalos, ... / non queren om’estranho sobre sí||1585.20 e dizen dereito, / que peeu ben, pois peeu en seu leito||1585.24 non no ousavan changer seus vassalos||1587.27 E non sabemos, ... / tan bõo meestre, ... / que tan ben leve seu preç’adeant[e]||1588.2 Maior Garcia ést’omiziada, / que tanto guarda seu corpo, de pran||1588.9 E con todo esto as[s]i é custuiada / que non pode ome saber seu talan||1589.24 per ensinar os pobres seus / máis ca por outro jajũar||1590.2 Foi Don Fagundo ũu dia convidar / dous cavaleiros pera seu jantar||1592.2 Fernan Gil an aqui ameaçado / d’ũu seu rapaz e doestado mal||1592.4 Fernan Gil teve-se por desonrado, / ca o rapaz é mui seu natural||1592.5 é filho d’ũu vilão de seu padre||1594.8 E sabe seus livros sigo trager||1595.21 ca todos os seus cantaron||1602.10 e dei-o a seu don’e tenho que fiz gran cousa||1602.14 e dei-o a seu don[o] e ei medo da morte||1604.16 E vej’aqui outros eu, desemparado, / que an seu ben||1605.14 jasc’eu mor[r]endo d’amor e, sen falha, / polo seu rostro velh’e enrugado||1610.2 Chegou Paio de maas artes / con seu cerome de Chartes||1610.8 [E] semelha-me busnardo / viind’en seu ceramen pardo||1618. que prol nen coita non peça recado, / que a seu dono [...]||1620.9 pois que en vós filhastes o seu feito||1620.10 «Mui gran fiuza tenho, / ..., / de dardes cima a todo seu preito»||1620.13 sobre min filh’e seu feit’en min é||1620.26 ca ja en min meteu do seu i ben||1620.30 ca non quero end’eu outro escarmentar / que me dé do seu||1621.3 el do seu aver ren non me quer dar||1621.20 gast’o seu con no da[no que me ven]||1625.13 Mui ledo seend’, u cantara seus lais, / a sa lidiça pouco lhi durou||1632.7 muit’é sandeu / d’ir mal nen ben de seu jantar dizer||1632.14 tenh’eu por fol / se mal nen ben de seu jantar disser||1632.21 e, máis que a ben, a mal lhe d’err’an / de ben nen mal dizer do jantar seu||1634.3 Non casará con ele nen polos seus dinheiros||1634.9 nen polos seus dinheiros velhos, que ten nas olas||1636.17 porque an pavor / d’aver sobre-lo seu vosco entençon||1638.3 e trob’a eles e a seus maridos||1643.14 i pode ben remiir seu pecado||1643.15 E, pois ben quer remiir seu pecado, / logar achou qual avia mester||1644.6 creceu-lhi del tal coraçon / que diss’a un seu om’enton: / ... ||1648.17 por lhi dar mui ben seu aver||1650.4 e nulh’ome non seer seu pagado||1650.11 e pelo mundo non poder achar / nen un ome que seja seu pagado||1651.10 vossa molher á bon drudo, / que fode ja en seu cabo||1655.11 quen querra i o seu perder?||1656.10 nen s’ar tem’el de nulha ren doada / que eu del lev’a todo seu poder||1658.19 om’é, de seu padr’é filho||1660.1 Quen seu parente vendia||1660.5 tenho que xo venderia / quen seu parente vendia||1660.7 e seu sobrinho, / ..., / tenho que xo venderia / quen seu p[arente vendia]||1661.10 nen nunca amou molher nen seu solaz||1663.13 molher de seus dias non á / que tan ben s’acorde d’ambrar||1663.28 demais, guarra per seu lavor||1669.2 Don Tisso Perez, queria oj’eu / seer guardado do tre[be]lho seu||1669.4 mais non me poss’a seu jogo quitar||1669.15 e eu por én ja mi assanhando vou / de seu trebelho mao||1672.21 É gran sandice d’ome, ... / ..., / d’ir despender quant’á por seu amor||1674.8 ainda oje vós migo jaredes / por seu amor||1674.20 dizede-lhi que comigo albergastes / por seu amor||1678.2 Quer’eu gran ben a mia senhor / polo seu mui bon parecer||1678.13 ca diz que tant’é come seu||1679.3 por quant’está con seu senhor mui ben||1679.10 contra quen sabe ond’ést’e onde non / é seu ba[r]nage e todo seu poder||1679.10 contra quen sabe ond’ést’e onde non / é seu ba[r]nage e todo seu poder||1679.13 El se quer muit’a seu poder onrar||1679.16 u seu padre ben a missa cantou||1679.18 e non quer ja por parente colher / un seu sobrinho que aqui chegou||1680.22 Ainda de seu citolar / vos direi eu quanto lh’oi: / ... ||1680.27 e por esto lhi conselh’eu / que leix’esto, que non é seu||1682.3 Pediu oj’un ricome, / ..., / candeas a un seu ome||1682.10 e log’un seu meninho / troux’o lume na mão
Nalgúns contextos, o posesivo seu funciona como artigo, indicando ao mesmo tempo a relación de terceira persoa
302.13 Seu medo, poi-la vi atal, / que ouve me tolleo assi,||423.21 mais el seja seu traedor / se me non mata||1620.22 Non queirades seu dano / do capelan
O encontro entre a preposición por e o posesivo seu pode provocar a asimilación fonética [ɾs] > [s̺]
283.7 se oj’eu máis de ben querri’aver / de saber o mal (e de me tẽer / pos-seu) que mi faz||283.13 se oj’eu máis de ben querri’aver / [de saber o mal (e de me tẽer] / pos-seu) que me faz||283.19 se oj’eu máis de ben [querri’aver / de saber o mal (e de me tẽer] / pos-seu) que me faz||303.14 e assi moir’e me non ten pos-seu||349.3 e pos-seu / non me ten nen me quer valer
10.12 ca nunca pudi aver sabor / de min nen d’al, des que foi sou, / senon dela! E que farei?||491.6 e con os outros que el ten dos sous / fod’el per eles quanto foder quer||1632.4 Quen mal nen ben con el non sol jantar / e del ben diz nen mal, faz sou prazer

de seu 'da súa propiedade; por el(a) mesmo/a'
115.15 – Paai Soares, o om’é de seu / triste e nojoso e torp’e sen mester||236.6 e non llo dizer eu / nen outre por min, mais ela de seu / o entender como seeria||238.5 ajan de seu quen delas diga ben / e a quen façan muito mal por én||238.12 ajan de seu quen as lo’e enton / nunca lles por én façan se mal non||238.17 mais ar ajan de seu quen as loar||913.16 mais ela ben assi de seu / assanha-s’ora contra min||1474.12 e diz que á ben per u o fazer / con o que ten de seu, se d’alhur non

aver o seu dereito 'obter aquilo a que se ten dereito'. Cf. aver dereito, aver meu dereito
1434.24 e avera cada ũu o seu dereito
catar dos seus olhos 'ollar, mirar'
589.8 Amiga, ou como s’atreverá / de m’ousar sol dos seus olhos catar
chorar dos seus olhos 'chorar'
1212.8 chorou muito dos seus olhos enton||1272.13-14 Quando s’el foi, chorou muito dos seus / olhos, amiga, se mi venha ben
cuidar no seu coraçon 'sentir, pensar no seu íntimo, no seu interior'
580.3 mais sei eu que non / cuidou el no seu coraçon / de mi pesar
errar seu dereito 'perder a causa'
1320.19 Ca o meestre entende ja, / se decaer, que lh’é cajon / antr’os que leterados son, / onde vergonha prenderá / d’errar seu dereito assi
poer o seu coraçon 'pensar, coidar'
Rexe a preposición en
812.24-25 e faz gran traicion / o que ben á se o seu coraçon / en al pon nunca senon en guardar / sempr’aquel ben
poer (os) seus olhos 'mirar, ollar'
588.2 O voss’amigo tan de coraçon / pon ele en vós seus olhos e tan ben||588.7 E quen ben vir com’el seus olhos pon / en vós, amiga, quand’ante vós ven
603.13 El pôs os seus olhos nos meus enton, / quando vistes que xi vos espediu||604.3-4 e non pon con tod’esto en mí os seus / olhos mia madr’, amig’;...
sair de seu sén 'tolear, perder o xuízo, ensandecer'
1330.7 Pois en pobreza non sal de seu sén / e o ben-fazer o torna sandeu
seer do seu lado 'ser partidario de alguén'
1441.13 E por én seerei ja sempre do seu lado, / per como m’ele os panos mandou / u me partia del desconfortado
teer eno seu coraçon 'sentir, ter presente'
67.1-2 Quen oje maior cuita ten / d’amor eno seu coraçon / de quantos del cuitados son, / Nostro Sennor lle ponna i / consello, se a El prouguer||213.10-11 ca de pran ten / assi eno seu coraçon / qual ben lhi quer de lho dizer
teer en seu cor 'tencionar, ter vontade de'. Cf. teer en coraçon
30.18 Mais queira Deus que máis de ben / me faça ca en seu cor ten!
teer o seu coraçon 'pensar'
Rexe a preposición en
1334.15-16 El diz do mouro que sabe que ten o / seu coraçon en se parar a feito / porque o cria e lhi sab’o jeito

a seu grado loc. adv. mod. 'voluntariamente, por vontade súa'
939.5 posera migo / que se veesse logo a seu grado||1254.6 E, pois m’el foi a seu grado mentir, / des oimais me quer’eu d’amor partir||1643.1 Marinha Lopez, oimais, a seu grado, / se quiser Deus, sera bõa molher
a seu olho loc. adv. mod. 'a ollo, aproximadamente'
1329.13 ca entend’el que se dev’a sentir / de mal dizer que, a seu olho, vir / que pode log’acertar con seu dedo
a seu pesar loc. adv. mod. 'contra a súa vontade, non obstante'
263.3 quen Deus non fez, a seu pesar, / longe viver de sa sennor||849.14 e que am’ela muit’a seu pesar||980.2 Os meus ollos, que mia sennor / foron veer a seu pesar||1063.14 ben saberia como vive quen / faz Deus no mund’a seu pesar viver||1212.2 Foi-s’un dia meu amigo d’aqui / trist’e coitad’e muit’a seu pesar||1564.6 ena Moeda Velha vai morar / Dona Maria Leve, a seu pesar
a seu prazer loc. adv. mod. 'pracerosamente, co seu gosto'
959.6 os dias que viv’om’a seu prazer / dev’a contar que viv’, e outros non!||1057.20 [E], pois que al non desejan veer, / Deus vós lhis mostre ced’a seu prazer
a seu sabor loc. adv. mod. 'gostosamente, con seu'. Cf. a (gran) sabor
959.20 os dias que viv’om’a seu sabor / [dev’a contar que viv’, e outros non]||1639.21 Mais que fara o pecador, / que viu vós e vossa coor / e vos non ouv’a seu sabor?
a seu sén loc. adv. mod. 'á súa vontade'
1118.24 tan ben prata come ouro, / daria todo, a seu sén||1441.5 ca os queria trager a seu sén / e pois, na cima, que mi-os non daria
a seu tempo loc. adv. temp. 'no seu momento'
1318.11 por én quer-s’ir a seu tempo passar / u, gran temp’á, serviu e afanou
a (todo) seu poder loc. adv. mod. 'o máis que for posíbel, con toda a súa forza'
1633.35 e eu lho recebi, / que me pagass’, a seu poder, de nada
1248.16 ca en todo logar / me serviu sempr’a todo seu poder||1624.2 Suer Ferna[n]diz, si veja plazer, / veste-se ben, a todo seu poder
mao seu grado loc. adv. mod. 'a seu pesar, contra a súa vontade'
782.13 non fogia mui coitado, / mais ele, mao seu grado, / aca verra
per seu grado loc. adv. mod. 'de boa vontade, voluntariamente, gostosamente'
199.28 castigar-s’én pelo seu coraçon / qual pera sí non quisesse, que non / dissesse a outre nunca per seu grado||583.17 Porque mentiu o perjurado, / pesa-mi, pois mentiu per seu grado||664.5 Do que mi ouve jurado, / pois mentiu per seu grado, / sanhuda [lh’and’eu]||1603.8 ca, se per seu grado fos[s]’, al seeria||1603.11 ca eu verdadeiramente o sei / que per seu grado nunca mi-o daria
sen seu grado 'contra a miña ... súa vontade'
130.24 ca entendi que foi tan sen seu grado / que lle fogi da terra con pavor / que ouve dela e fiz mui mal sén||148.17 Se eu netas de conde sen seu grado / tomar, ... / nunca por én serei desafiado / nen pararei mia natura peior||672.7 Por quanto m’outra vegada sen seu grado con el vi, / guarda-me del a perfia||851.13 [E] pero nunca lh’eu cousa mereci / per que me mate, ventura me faz i / sen seu grado ben querer||1051.6 mal i sera quando lho eu filhar / mui sen seu grad’e non a preguntar||1350.11 e, a pesar dele, sen o seu grado, / non quer Vela de sobre sí tolher||1382.14 [...] / e pois guarra a morte, sen [seu] grado||1603.7 ca jur’a Deus que nunca mi deu ren / senon ũu peid’, o qual foi sen seu grado
O posesivo pode levar artigo
292.9 vós e nós chorando vosco, / e el, mui sen o seu grado, ouve-s’enton d’ir connosco
sen seu prazer 'de modo doloroso, contra a súa vontade'
220.6 nen o ar faz longe morar / d’u ela é, sen seu prazer
seu pouc’e pouco loc. adv. mod. 'aos poucos, devagar, algunhas veces'. Cf. meu pouc’e pouco
747.14 Porque tan muito tarda desta vez, / seu pouc’e pouco se vai perdendo / comig’, ...

a seu cuidar 'na súa opinión, segundo pensa'
1659.3 Martin de Cornes vi queixar / de sa molher a gran poder, / que lhi faz i, a seu cuidar, / torto
por seu mal dia 'pola súa desgraza'
1252.28 e quant’ala tarda / é por seu mal dia