s

Glosario

Voces do S
[últ. rev.: 08/06/2023]ImprimirAlternar visualización dos exemplos
sobre prep.
No encontro de sobre co artigo (lat. super + illum), pode manterse a forma arcaica lo (sobe-lo), após asimilación [ɾl] > [l] ou, con maior frecuencia, aparecer unha refacción fonomorfolóxica (sobe-lo ~ sobre-lo)
 
1. Introduce complemento circunstancial de lugar, concreto ou abstracto (‘sobre, por cima de’)
10.30 se me Deus én poder non der / contra ela, ... / qual dou a ela sobre min||141.2 tolled’Amor de sobre mí / e non me leixedes assi / en tamanna coita viver||141.18 o que eu non coido perder / mentr’Amor sobre mí poder||169.19 E, pois Amor á sobre min / de me matar tan gran poder||184.13 sobre todas vos quis Deus dar, / senhor, bondad’en todo ben||185.18 sobre todas lhi destes tal poder||187.16 ca tanto a fez Deus ben parecer / sobr’outras donas||187.17 e melhor falar / sobre quantas eu pudi [ja] veer||193.10 u Deus sobre min á tan gran poder / que m’eno mundo faz viver assi / sen ela||225.5 pois eu per vós sei / ca non á Deus sobre vós tal poder||230.8 E p[er]o é sobre todos maior / senhor en poder de quantos eu sei||230.11 pero é Deus sobre todos maior||231.10 o ben sobre todo ben / me fez e faz, ... / desejar||289.2 Per mí sei eu o poder que Amor / á sobr’aqueles que ten en poder||303.2 Tanto faz Deus a mia sennor de ben / sobre quantas no mundo quis fazer||303.15 tan muito val sobre quantas eu sei||328.9 E, mia senhor, mui gran poder vos deu / Deus sobre min||430.1 Mui gran poder á sobre min Amor||435.18 pois Deus sobre mí [vos] tal poder deu||549.18 ca tal a fez / Deus, que lhi deu sén e bon prez / sobre quantas no mundo son||631.13 Pois sobre todas en ben parecer / vos Deus fez máis fremosa e en sén||632.8 Mui ben na fez falar e entender / sobr’aquantas donas El fez nacer||641.22 e tornou-s’én sobre mí a folia||645.10 ca sobr’el deit’eu toda mia sanha||839.3  Sobre mar ven quen frores d’amor ten||880.6 ca vejo boos cada dia decer / e vejo maos sobr’eles poder||993.16 ca Deus lhi deu esforç’e sén / por sobre Valença reinar||1019.23 [E] filhad’o seu preito, como diz, / sobre vós||1342.11 cujo poder einda sobr’el dura||1350.6 filhou-s’e poso Vela sobre||1350.12 non quer Vela de sobre sí tolher||1397.6 se o pode por malfeitor saber, / vai sobr’el||1397.13 e, se ouve de malfeitor falar, / vai sobr’el e non lhi pod’escapar||1397.20 e trasnoitou sobr’un om’a Leon||1397.21 e trasnoitou sobr’un om’a Leon / e fez sobr’el gran justiça log’i||1414.2 sempr’oi cantar / que nunca vós andastes sobre mar / que med’ouvessedes||1435.5 cata capelo / que ponhas sobr’elo||1473.23 Fazede vós qual / carta quiserdes sobre min||1473.26 E o mouro log’a carta notou / sobr’ela e sobre quanto lh’achou||1482.5 ja Deus no’me leixe entrar sobre mar||1486.23 e ou[v]’un corvo sobre||1528.25 des i mal levou / sobre sí quanto se fez en Jaen / e en Eixares||1580.18 ca seus vassalos, ... / non queren om’estranho sobre||1598.17 nen avedes sobre min poder tal / per que vos foda||1612.9 Vós andades dizend’en concelho / que sobre todas parescedes ben||1620.5 Ja sobre min filhei o capelan||1620.6 e, poi-lo sobre min filhei, de pran / mal fazia se o non ajudasse||1620.13 que, poi-lo capelan, per bõa fe, / sobre min filh’e seu feit’en min é, / ajuda-l’-ei||1620.14 ajuda-l’-ei, poi-lo sobre min tenho||1620.20 poi-lo eu filhei / ja sobre min||1620.21 ajuda-l’-ei, poi-lo sobre min filho||1637.17 pode lavrar / en salvo sobr’el||1683.4 que, se non foss[e] o arcediano, / non avia que deitar sobre||1683.5 ar cobrou pois sobr’ela o daian
1096.24 pois non á poder / sobre-los outros de lhi mal fazer||1164.1 En Lixboa, sobre-lo mar, / barcas novas mandei lavrar||1164.4 En Lixboa, sobre-lo ler, / barcas novas mandei fazer||1631.10 sobrancelhas mesturadas, / grandes e mui cabeludas, / sobre-los olhos merjudas||1676.12 sobre-la terra de Jerusalen
723.1 Quand’eu sobi nas torres sobe-lo mar
2. Introduce complemento circunstancial de materia ou de relación (‘acerca de, a respecto de’)
47.16 dona ca vós ei por sen[h]or, / ..., / que fara a dur tal traiçon / sobre seu ome sen razon||183.19 e Deus Sen[n]or non me dé [de] vós ben, / ..., / se vos lo’eu sobr’aquesto, sen[n]or||476.12 e sobr’esto vos digo eu ora al: / ... ||487.24 ca, se peleja sobr’ela ouver||628.2 De vós, senhor, quer’eu dizer verdade / e non ja sobr’[o] amor que vos ei||757.10 ca el de pran sobr’aquesto perfia||830.16 faz sobre mí gran traiçon||846.4 mais sobr’aquesta perfia / sera oj’aqui con migo / mandado do meu amigo||867a.24 ca trob’e canto por senhor, de pran, / que sobre quantas oj’eu sei máis val / de beldad’e de ben falar||1410.11 eu oi ja que un ome d’Espanha / sobre peagen mataron aqui||1473.20 Sol non é pensado / que vós paguedes ren do meu aver, / meos d’eu carta sobre vós fazer||1473.26 E o mouro log’a carta notou / sobr’ela e sobre quanto lh’achou||1535.14 E ja sobr’esto con muitos departi||1620.3 Con gran coita rogar que m’ajudasse / a ũa dona fui eu noutro dia / sobre feito d’ũa capelania||1621.18 non m’er temen sobr’ele, mal pecado||1676.10 Joan Baveca e Pero d’Ambrõa / ar foron outra razon começar / sobre que ouveron de pelejar||1676.17 e pelejaron sobr’esto de pran / J[o]a[n] Baveca e Pero d’Ambrõa
1035.20 E assanha-xi-m’el, mais ben sei eu / que a sanha, todo, é sobre-lo meu||1433.2 o que vos a vós deu / sobre-los trobadores a julgar||1636.17 porque an pavor / d’aver sobre-lo seu vosco entençon