s

Glosario

Voces do S
[últ. rev.: 30/06/2022]ImprimirAlternar visualización dos exemplos
segundo prep. 'segundo, conforme'
77.12 Ela viv’en tormenta, / segundo o eu sei, / per como a quer casar seu pai||114.4 segundo lh’eu oi contar||230.10 E p[er]o é sobre todos maior / senhor en poder de quantos eu sei, / non pod’El poder, segund’apres’ei||1487.14 segund’eu ei o agoiro provado||1682.6 diss’assi Pedro Gar[c]ia, segun[do eu] creo, / que al ést’a candea e al ést’o candeo

segundo como loc. conx. mod. 'como, segundo, conforme'
1118.20 e muito ben del diremos, / segundo como apres’ei||1182.13 E, segundo com’a mí parece, / ..., / ven log’a luz de que non ei sabor||1384.6 e fui-lh’escass’, a meu cuidar, /  segundo com’el canta

segund’agora meu cuidar 'na miña opinión'
92.2 Muito per-dev’a gradecer, / segund’agora meu cuidar, / a Deus
segundo meu conhoscer 'segundo a miña opinión ou xuízo'
117.19 E, de pran, segundo meu connoscer, / en vos querer mui gran ben, mia sennor, / ..., / ..., / máis mi-o deviades vós gradecer
segundo meu sén 'segundo o meu xuízo ou opinión'
415.29 E [e]stas mannas, segundo meu sén, / que o mar á, á el-rei||487.2 Quero-vos ora mui ben conselhar, / meestre Joan, segundo meu sén||943.4 e nunca máis coitada foi molher / do que eu i fui, segundo meu sén||944.8 Servi-a sempre mui de coraçon / enquanto pudi, segundo meu sén||1063.8 E, se outr’ome, segundo meu sén, / tanto soubesse quant’eu sei d’Amor||1110.7 e por esto perç’eu e os que ben / lealmente aman, segundo meu sén||1172.5 que ant’eu quisera en poder d’Amor / morrer ou viver, segundo meu sén||1183.2 Da noite d’eire poderán fazer / grandes tres noites, segundo meu sén||1583.3 e, segundo meu sén, / tenh’eu de pran de vós que o sabedes
segundo quant’é meu cuidar 'na miña opinión'
1401.10 – Pero Garcia, non poss’eu saber / como vos vós possades emparar / d’Amor, segundo quant’é meu cuidar
segund’ora o meu conhocer 'segundo a miña opinión ou xuízo'
65.3 e, segund’ora o meu connocer, / enquant’est’é, faço mui gran razon