s

Glosario

Voces do S
[últ. rev.: 20/07/2023]ImprimirAlternar visualización dos exemplos
soer v. intr. e pr. 'soer, acostumar, adoitar, ser costume'
Este verbo rexe ás veces as preposicións a e de
764.5 se m’el quisesse como soia, / j’agora, amigas, migo seria||784.16 E, se lh’eu mias dõas desse, / amigas, como soia, / a toda-lo el diria||904.1 Ja eu non am[o] a quen soia / nen ei a coita que ant’avia||921.4 De tardar máis ca suia, / madr’, ei én ben mui gran medo||965.4 e vej’as gentes partir de fazer / ben que soian ||1021.15 Ja m’eu do tempo acordar non sei / que vos oisse fazer un cantar, / como soiades, por me loar||1103.1 Maior guarda vos deron ca soian, senhor||1122.1 Deu-lo sabe, coitada vivo máis ca soia||1134.14 Des que o vi en Julhan un dia, / ja me non leixan, como soia, / a Santa Maria ir||1141.4 Se vos fordes, non tardedes / tan muito como soedes||1141.6 «Non tardedes, / amigo, como soedes»||1307.9 u fale vosco como soia / o voss’amig’, ...||1632.3 Quen mal nen ben con el non sol jantar / e del ben diz nen mal, faz sou prazer
29.16 mais gran prazer lhi per-farei / ora quando m’alongarei / d’u a eu soia a veer||371.28 ca as[s]i se sol meu padr’a emparar||723.2 e vi onde soia a bafordar / o meu amig’, ...||817.14 en me partir de vosso parecer / e d’u soia convosc’a falar||1074.42 ca ben sabemos, Don Bernaldo, qual / senhor sol sempr[e] a servir segrel||1382.4 ca lhi viron trager / un citolon mui grande sobarcado / con que el sol muito mal a fazer||1621.9 E noutra parte tolheu mias naturas / en que eu soia a guarecer||1622.8 Se a romaria fazer quiser / como a sempre [a] fazer soia
1622.15 e da Triidade, per u soia / d’ir, mandade que se guard’el mui ben||1675.16 «Cada que vos deitades, / que esturnudos soedes d’aver?»

soer(-se) + inf.
Igual que acontece cos verbos cuidar ~ coidar, leixar, ousar e recear, a rexencia de soer coa preposición a forma unha estrutura soer + a + inf. equivalente a este complexo verbal (vid. supra)
6.25 Os que me soian coitar / foi-lhes mia senhor descobrir||7.8 devedes / oj’a mia barva a onrar, / que sempr’onrada sol andar||20.11 pois eu de vós os meus olhos partir / e vos non vir u vos soia veer||20.16 e perdud’ei gasalhad’e sabor / de quanto al no mundo soia amar||58.12 tal sabor / ei que me faz escaecer / quanta coita soia prender||72.7 que tanto valer / sol sempre a quen na Deus quer dar||97.8 E gran medo soia aver / de morrer eu por mia senhor||103.5 e cuid’en vós como vos soio veer, / e atant’ei de ben eno meu coraçon.||103.20 Vós me fazedes estranhar, mia senhor, / todo de quanto m’eu pagar soia||110.2 Senhor, perdud’ei por vós ja o coraçon / e sabor do mundo que soia eu aver,||131.25 sequer mia morte desejei des i, / que ant’eu muito soia temer||134.15 E, quand’ar soio cuidar no pavor / que me fazedes, mia sennor, sofrer||134.26 nen como pode d’al ben desejar / senon de vós que[n] sol oir falar / en quanto ben Deus en vós faz aver?||217.16 Mai-la mesura, que tanto valer, / sennor, sol sempr’a quen na Deus quer dar, / me valla contra vós||317.3 que o que soian por ben tẽer / ora o teen por desguisado,||385.14 E mui gran queixum’ei d’Amor, / ca sempre mi coita sol dar||398.17 ca non vej’i quen soia veer / meu pouc’e pouc’, e per esso guaria||447.4 perdi o sén que eu aver / soia e ja perdud’ei, / de quant’al avia, sabor||521.8 A que mi faz querer mal mí medês / e quantos amigos soia aver||541.1 Proençaes soen mui ben trobar / e dizen eles que é con amor||689.5 ca mi mentiu o que mi soia / dizer verdad’e nunca mentia||741.7 El outra dona soia querer / gran ben, amiga||783.4 ja non an coraçon / de dizer ben que soian dizer / [de vós]||796.5 – Ai madre, de vós se temia, / que me soedes por el mal trager||824.14 Todos andan trebelhando / (estes con que vós soedes / trebelhar) e vós chorando||833.3 A como me vós soedes tardar, / outro conselh’, amigo, non sei i / senon morrer||860.20 Non choredes, ca o pesar / sol Deus tost’en prazer tornar||865.15 E en Cistel, u verdade soia / sempre morar||879.1 – Vós, que soedes en corte morar||880.12 por én non dev’ant’a mort’a fogir / quen sabe o ben que soia seer||887.31 Porque sol dizer a gente / do que ama lealmente / «se s’én non quer enfadar, / na cima gualardon prende»||888.34 e nos logares, / u nobres falares / soian dizer, / vej’alongados||897.25 e muit’á ja que m’en seu poder ten / ben de-lo temp’u soian amar||915.14 E, mentr’eu a guarir ouver / u vos eu soia veer||928.9 e el querra, como me sol, servir / se m’eu quiser||965.2 Toda-las cousas eu vejo partir / do mund’en como soian seer||974.33 nen vi a sa malada, / que con ela sol ben estar||984.3 A mia sennor, ... / ..., / que non soia dar nada por mí||990.4 mentre lhi fezer / qual escarnho lhi sol fazer / e qual escarnho lh’ora fez||990.14 mal o cofondeu / quando lhi Don Lopo tolheu, / que o soia manteer||1009.1 O que soia, mia filha, morrer / por vós dizen que ja non morr’assi||1041.3 sei muitas donas que saben amar / seus amigos e soen-lhis falar||1189.9 ca sempr’o falso sol / jurar muit’, ...||1193.4 e por que as non fazia / no tempo que meu amigo /  soia falar comigo?||1197.19 enas terras u eu soia viver / nunca mui bõa dona vi tecer||1197.29 – Joan Soarez, u soia viver / non tecen donas||1362.13 pois a sela non ouço, / a que renger soia / ao lançar do touço||1375.30 E tod’aquesto é mao de fazer / a quen os sol fazer desiguados||1395.16 de mui bõa voz que soia aver / soube-a per avoleza perder||1420.1 – Lourenço, soias tu guarecer / como podias, per teu citolon||1487.3 e o agüiro sol el ben catar, / ca muitas vezes-l’ouv’afaçanhado||1494.19 ca, se vos sanha, como sol, preser, / non cataredes ome nen molher / que non querades trager come can||1523.19 e log’enton un clerigo filhou / e deu-lh’a cama en que sol jazer||1531.9 – Don Vaasco, eu fui ja clerizon / e Degreda soia estudar||1531.10 e nas escolas, u soia entrar, / dos maestres aprendi tal liçon||1619.2 o vosso vilão, / que sempre vosco soedes trager, / é gran ladron||1635.1 Os d’Aragon, que soen donear||1666.20 i-la-an logo remolhar, / ca assi soen adubar / a cachaça quando lha dan
23.40 como se sol do seu / omen nembrar, depois sa mort’, alguen||181.9 Soia-m’eu mia morte recear / e avia gran sabor de viver||460.2 – Ũa pregunt’ar quer’a el-rei fazer, / que se sol ben e aposto vistir||888.44 A crerizia, / per que se soia / todo ben reger||1657.7 que, se m’eu faço bon cantar, / a ele mi-o soio fazer

◆ IPr.: P1 soio, P3 sol, P5 soedes, P6 soen||ICp.: P1 soia, P2 soias, P3 soia ~ suia, P5 soiades, P6 soian