s

Glosario

Voces do S
[últ. rev.: 17/04/2018]ImprimirAlternar visualización dos exemplos
sandeu ~ sandeo, sandia adx. 'louco/a, insensato/a, necio/a'
151.11 Mais eu, que por sandeu [e] tolheito / and’, e como non moiro, cativo?||170.1 Preguntan-me por que ando sandeu, / e non lle-lo quer’eu ja máis negar||182.3 de grado querria seer / sandeu||182.4 por quant’ouço dizer / que o sandeu non sabe ren / d’amor||182.20 e, se for sandeu, perderei / a gran coita que d’amor ei||189.26 que El me faç’ensandecer, / ..., / ou morrer se sandeu non for||202.1 Quantos oj’eu con amor sandeus sei / dizen, ... / que a dona lles fez o sén perder||202.18 e son por én / sandeus e non an d’outra ren sabor||202.19 non son sandeus senon por mia sennor||327.6 «A mia sobrinha mi tolheu / o sén, por que ando sandeu»||360.11 mais o sandeu, quer diga mal, quer ben, / e o cordo dira sempre cordura||386.3 ca me vejo sandeu andar / e con sandece o direi||402.15 porque ando sandeu / por vós||630.2 Estes que agora, madre, aqui son / dizen que é sandeu meu amigo||630.5 mais ben creo, se me vis[s]en, que non / terrian meu amigo por sandeu||630.14 E aqueles que ja dizen que é / por mí sandeu||640.3 Viv’e cuida por én se[e]r sandeu||746.4 mais ando-me por én sandeu / por quanto mi faz cuidador / d’aver eu ben de mia senhor||746.19 ca o sandeu quanto máis for / d’amor sandeu tant’é milhor||746.20 ca o sandeu quanto máis for / d’amor sandeu tant’é milhor||771.8 El chora muito e filha-s’a jurar / que é sandeu||771.14 Ora vejamos o que nos dira, / pois veer viv’e pois sandeu non for||782.11 – Sodes, amiga, sandia||842.4 mais eu, sandia, quando m’acordei, / non soub’eu al en que me del vengar||842.10 mais eu, sandia, que lhe fiz por én?||842.16 mais eu, sandia, que lhe fiz enton?||854.16 E da gran coita que me faz levar / pesar-lh’-á end’e de que ando sandeu / por ela||877.15 [E] de profaçar a gente sandia / non avedes por que vos embargar||911.10 que non visse, ca des ali / fui sandeu!||919.8 E posfaça del a gente sandia / e non no fazen senon con meiça||1092.33 E non mi ponhan culpa des aqui / de seer sandeu||1093.2 O meu amigo, que por min o sén / perdeu, ai madre, tornad’é sandeu||1094.6 eu o dev’a lazerar, que o fiz /  sandeu, e el con sandice o diz||1201.9 A feito me ten ja por sandia, / que el non ven||1330.8 e o ben-fazer o torna sandeu / por padecer o que non padeceu||1403.20 pois lhe morren, a velha sandia / per pis[s]as sera en terra deitada||1506.6 dona fea, velha e sandia!||1587.5 do vivo, mort’, e do cordo, sandeu, / e faz o ceg’adestrar pelo pao||1591.11 ca sõo eu cord’e leal, / pero me dan prez de sandeu||1607.4 non dev’a começar / en mí, que ando por ela sandeu||1632.6 muit’é sandeu / d’ir mal nen ben de seu jantar dizer||1674.10 que, se vós oje migo non jouverdes, / sera sandeu
1237.32 o rafec’ome que vai seu amor / empregar u desasperado for, / este faz mal, ... / e est’é sandeo e est’outro non