s

Glosario

Voces do S
[últ. rev.: 11/07/2023]ImprimirAlternar visualización dos exemplos
se3 ~ si3 adv. mod. 'así'
Estas formas son perfectamente equivalentes a assi en frases optativo-desiderativas
100.1 Se Deus me leixe ben aver / de vós, senhor, e gradoar!||177.10 per bõa fe, esto sei ben, / se Nostro Sennor me dé ben / dela||188.11 que nunca ome vio mellor / nen tal, se Deus me leix’aver / dela ben e me mostr’o seu / bon parecer, que lle Deus deu||202.2 si Deus me leixe ben aver||209.15 e, se eu faça bõa fin, / non me faredes outro ben||221.2 se Deus me leixe de vós ben aver||224.1 Se Deus me leixe de vós ben aver, / sennor fremosa, nunca vi prazer / des quando m’eu de vós parti||277.23 que ben dev’end’a Deus a dar bon grado / de quantas coitas por ela sofri, / se Deus mi-a mostre como a ja vi / seendo con sa madre en un estrado!||315.2 se Deus me leixe de vós ben aver, / e, se non, leixe-me por vós morrer||316.14 nen rog’a Deus eu ja por outra ren / senon por morte que me dé por én / (se perderei coita pois que morrer!)||511.14 que verdade vos direi, / se Deus mi dé voss’amor: / ... ||526.6 ca non poss’entender, / se Deus me leixe de vós ben achar, / en que vo-l’eu podesse merecer||559.2 Se mi contra vós valvesse / Deus, que vos fez, e quisesse / [que] do mal que mi fazedes / mi fezessedes enmenda!||573.12 Se Deus bon mandado mi dé, / querria saber, amiga, / deles novas||703.1 Ai meu amigo, se [vós] vejades / prazer de quanto no mund’amades, / levade-me vosc’, amigo||720.1 Meu amigo, se vejades / de quant’amades prazer, / quand’alhur muito morades||733.15 mas, se Deus vos leixe cedo viir, / dized’, amigo, se o eu fezer: / ... ||824.1 Se gradoedes, amigo, / de mí, que gran ben queredes, / falad’agora comigo||845.11 se Deus m’ajud’e / assi Deus mi-o mostre con saude, / demandar-lh’-ei que se veja migo||863.6 e, ... / pois mi assi cega vosso parecer, /  se cegu’assi quantos vos van veer!||940.10 Eu era maravilhada / porque tan muito tardava, / pero sempr’esto cuidava, / se eu del seja vingada||1042.16 mais ben vos jur’e digo-vos assi, / se Deus mi leix’én fazer o melhor: / ... ||1139.4 – Ai fremosinha, se gradoedes, / longi de vila quen atendedes?||1140.10 dized’, amigo, se Deus vos lev’a Bonaval: / ... ||1174.13 – Dizede, amigo, se gradoedes, / a vossa morte se a queredes||1268.1 – Filha, se gradoedes, / dizede que avedes||1284.18 se de Deus ajades grado, / madre ben-aventurada, / leixedes-mi-o ir veer||1466.8 Se Deus mi valha, vedes por que non / vos trobei d’Acri nen desse logar

se ben ajades
708.1 Amigo, se ben ajades, / rogo-vos que mi digades / por que non vivedes migo||1139.1 – Ai fremosinha, se ben ajades, / longi de vila quen asperades?||1152.4 E non me guardedes, se vós ben ajades, / d’ir a San Servando||1268.4 – Filha, se ben ajades, / dized’e non mençades
se ben me venha
1471.1 Eu convidei un prelado a jantar, se ben me venha
se Deus (a) mí perdon ~ si Deus a mí perdon
1400.12 «Este sinal, se Deus [a] mí perdon, / é negro ben come ũ[u] carvon, / cabeludo a derredor da caldeira»||1506.7 Dona fea, se Deus [a] mí perdon, / ... / ..., en esta razon / vos quero ja loar toda via
202.6 ca tal dona, si Deus a mí perdon, / non á no mundo, se mia sennor non
se Deus + pron. pers. + ampar ~ se Deus + pron. pers. + empar

478.29 Nen de lançar a tavolado / pagado / non sõo, se Deus m’ampar||480.4 e dixe-lhis logo, se Deus m’ampar: / ... ||1076.2 Amigos, cuido sempr’en mia senhor / por lhi fazer prazer, [se Deus m’ampar]||1210.10 ca morr’el, e moiro eu, se Deus m’ampar / se o non vir
1136.10 e dized’ora, se Deus [vos] ampar / por que mi an[dades tan triste chorando.||1140.6 ai meu amigo, dizede, se Deus vos ampar: / ...
1186.4 – Non vos pes, madre, se Deus vos empar, / irei veer se ven meu amig’i
se Deus ben mi dê
603.10 fic’end’eu leda, se Deus ben mi dê||862.16 porque, amiga, se Deus ben mi dê, / sonhei, muit’á, [que veera meu ben / e meu amig’, e non veo nen ven]
se Deus + pron. pers. + dé ben ~ si Deus + pron. pers. + dé ben

1029.10 – Direi-vo-l[o] eu, se Deus mi dé ben
1029.7 – Por que fezestes, se Deus vos dé ben, / filha, quanto vos el vẽo rogar
954.1 Maravilho-m’eu, si Deus mi dé ben, / senhor, por quanto vos vejo rogar / Nostro Senhor
se Deus me de mal defenda
383.9 D’al and’ora máis nojado, / se Deus me de mal defenda, / estand’ora segurado||824.9 se Deus me de mal defenda, / queria saber de grado, / amigo, por que andades / [tan trist’ou por que chorades]
se Deus me salve
358.23 e, des i, pois que m’eu assi salvasse, / se Deus me salve, que nunca o meu / mal máis diria de mia coita eu / a mia sennor
se Deus + pron. pers. + perdon ~ si Deus + pron. pers. + perdon

57.22 e vos venho cada dia rogar / que me valhades, se Deus mi perdon||250.16 mais devedes creer / del, que s’as[s]anha, se Deus me perdon||305.3 e entendo ca son / mui boas donas, se Deus me perdon||337.10 e, meus amigos, se Deus mi perdon, / non querria [deste mundo outro ben / senon poder negar quen quero ben]||342.2 Cativ’, e sempre cuidarei / e cuido, se Deus mi perdon!||353.8 pero m’é grave, se Deus me perdon||363.5 averei, se Deus me perdon, / gran coita no meu coraçon!||385.2 Queixum’ouvi dos olhos meus, / mais ora, se Deus mi perdon, / quero-lhis ben de coraçon||444.9 dizer-vos quero, se Deus me perdon: / ... ||482.23 Nunca, de-lo dia en que eu naci, / fui tan coitado, se Deus me perdon||484.22 Muito foi ledo, se Deus me perdon, / quando se viu daqueles passos fóra / que vos ja dix’, ...||499.11 prazer / ei ende, se Deus mi perdon, / porque por morte perderei / aquel dia coita que ei||514.16 Desej’eu con mui gran razon / vosso ben, se Deus mi perdon, / mui máis de quantas cousas son||540.2 Senhor, cuitad’é o meu coraçon / por vós, e moiro, se Deus mi perdon||541.11 sõo sabedor / que os que troban quand’a frol sazon / á, e non ante, se Deus mi perdon, / non an tal coita qual eu ei sen par||543.16 mais das que passei, se Deus mi perdon, / de mal en [mal e peior de peior, / non sei qual é maior coita, senhor]||560.3 e no meu coraçon / ei mui gran pesar, se Deus mi perdon, / porque vej’end’a vós aver pesar||597.7 Tanto mal sofre, se Deus mi perdon, / que ja eu, amiga, del doo ei||600.16 ca ja vos eu desemparei / en guisa, se Deus mi perdon, / que non [ei, de vos ben fazer, / pero m’eu quisesse, poder]||618.9 ca diz andando mui gran traiçon / de min e de vós, se Deus mi perdon, / u se louva de min que lhi fiz ben||683.9 ca lhi direi ca mui melhor ca mí / lhi quer’eu ja, nen ca meu coraçon / nen ca meus olhos, se Deus mi perdon||697.8 No meu coraçon / ei oj’eu posto, se Deus mi perdon, / que o veja e que lhi faça ben||701.9 ca, pero m’end’eu gran sabor ouver / e mui gran coita no meu coraçon / de lho [a]guisar, se Deus mi perdon, / non lho [a]guisarei||739.9 amiga, se Deus mi perdon, / ..., / non averia queixume [de mí / com’oj’el á nen s’iria d’aqui]||747.8 Nunca lhi ja creerei nulha ren, / pois tanto tarda, se Deus mi perdon||748.12 Façan-lh’ora quant’el quiser e non / more comigo, se Deus mi perdon||749.1 Direi verdade, se Deus mi perdon||753.4 e, poi-lo non vi, / vedes, amigas, se Deus mi perdon||764.10 e, mias amigas, se Deus mi perdon, / se m’el quisesse como soia, / [j’agora, amigas, migo seria]||818.4 e, se [o] ora fezer, / pesar-mi-á muito, se Deus mi perdon||834.9 – Ca me non sei [i] conselhar, / mia madre, se Deus mi perdon||862.2 Ora vej’eu que non á verdade / en sonh’, amiga, se Deus me perdon||868.3 e praz-me de coraçon / por duas cousas, se Deus me perdon||885.8 E que mi queirades valer, / ai coita do meu coraçon, / ben sei eu, se Deus mi perdon||893.2 [S]ennor, eu vivo muit’a meu pesar / e mui coitado, se Deus me perdon, / por vós||948.1 Con coitas d’amor, se Deus mi perdon, / trob’, ...||959.5  ..., ca, se Deus mi perdon / os dias que viv’om’a seu prazer / dev’a contar que viv’, e outros non!||971.19 en nossa terra, se Deus me perdon, / a todo escudeiro que pede don / as máis das gentes lhe chaman segrel||995.4 e sei ja esto, se Deus me perdon||1001.3 se Deus me perdon, / veed’a coit’en que ei a viver||1029.16 – Direi-vo-l[o] eu, se Deus mi perdon||1045.7 – Disseron-mi ora, se Deus mi perdon, / que vos trage dõas de Portugal||1106.9 por esto, m’esforcei enton / e foi ant’ela, se Deus mi perdon, / por lho dizer||1108.7 E por aquesto, se Deus mi perdon, / entendo ja que nunca perderei / a maior coita do mundo que ei||1109.14 ca me coita voss[o] amor assi / que nunca dorm’i, se Deus mi perdon||1113.16 e digo-lhis eu, se Deus mi perdon||1115.6 que sen vós more, se Deus mi perdon, / que mi non seja mui grand’, e o sei||1116.9 ca des enton / non falou migo, se Deus mi perdon||1158.21 e por atanto, se Deus mi perdon, / achar-s’-á en[d’el mal se eu poder;||1211.9 madr’e senhora, se Deus mi perdon, / que vos quer’eu [o] mandado dizer||1305.9 D’u m’eu vi con meu amigo vin leda, se Deus mi perdon||1392.20 e, se descreerdes, se Deus mi perdon, / per sonho, mui gran vergonça averedes||1395.20 e ficou ora, se Deus mi perdon, / con a peior voz que [eu] nunca vi.||1401.24 [e] farei esso, se Deus mi perdon, / pois lhi per al non posso guarecer||1405.12 que nunca vos ome diz nulha ren / que non ouçades, se Deus mi perdon||1420.10 – Joan d’Avoin, ja me cometer / veeron muitos por esta razon, / que mi dizian, se Deus mi perdon, / que non sabia’n trobar entender||1462.1 Sei eu un ricome, se Deus mi perdon, / que trag’alferez e trage pendon||1463.8 El vẽo, se Deus mi perdon, / des que viu que era [a] paz||1466.1 Pero d’Ambroa, se Deus mi perdon, / non vos trobei da terra d’Ultramar||1488.2 Oi d’Alvelo que era casado, / mais non o creo, se Deus mi perdon||1493.8 nen vistes nunca, se Deus mi perdon, / melhor jantar, e contar-vo-lo-ei||1513.32 – Joan Garcia, se Deus mi perdon, / mui gran verdade dig’eu na tençon||1515.15 E ves, Lourenço, se Deus mi perdon, / pois que mi tolhes do cepo pavor / e de cantar, farei-t’eu sempr’amor||1580.13 ca as gentes son / de tal natura, se Deus mi perdon, / que non querran i su vós guarecer
52.20 dizede, se Deus vos perdon, / sera ben d’eu assi morrer?||296.12 Ai coita do meu coraçon, / dizede, se Deus vos perdon, / que vos non doedes de min: / ... ||382.22 Do que diran pois, se Deus vos perdon, / por vós, sen[h]or, quantos no mundo son, / leade todo e fazed’end’un feixe||437.14 Pois m’en tal coita podedes valer / come de morte, se Deus vos perdon, / que diredes, fremosa mia sennor, / u vos aquesto preguntado for||500.19 E por én, se Deus vos perdon, / coita deste meu coraçon, / a quen direi o meu pesar?||590.15 – Amigo, dizede, se Deus vos perdon, / o que eu i faça, ca eu non o sei||631.1 Ai boa dona, se Deus vos perdon, / que vos non pes do que vos eu direi||685.15 vivede migo, se Deus vos perdon||733.10 mais dized’ora, se Deus vos perdon: / ... ||819.10 – Non mi-o digades, se Deus vos perdon||823.9 dizede-mi ora, se Deus vos perdon, / que ést’aquest’ou por que o fazedes||877.19 dizede-m’ora, se Deus vos perdon, / ...||971.29 – Pero da Ponte, se Deus vos perdon, / no[n] faledes máis en armas||1005.10 mais dized’ora, se Deus vos perdon, / que perç’eu i se x’el morrer quiser||1024.9 mais, se o virdes, se Deus vos perdon, / dizede-lhi que lhi mand’eu dizer / que se [venha mui ced’...||1029.13 – Por que fezestes, se Deus vos perdon, / filha, quanto vos el vẽo dizer||1136.4 e venho-vos por esto preguntar / que me digades, se Deus vos perdon, / por que mi andades tan triste chorando||1162.3 – Quen ést’, ai filha, se Deus vos perdon? / Que mi-o digades gracir-vo-lo-ei||1186.9 – Non vos pes, madre, se Deus vos perdon, / [irei veer se ven meu amig’i]||1187.3 e dized’ora, se Deus vos perdon, / ..., / com[o] ousastes viir ant’os meus / olhos, amigo, por amor de Deus?||1248.11 mais, pois lh’eu poss’a tal coita valer / come de morte, se Deus vos perdon, / vós [catad’i o que devo fazer]||1307.10 e, se Deus vos perdon, / non vos enten[dan, per ren que seja, / que vos eu mand’ir u vos el veja]||1508.19 e dized’ora, se Deus vos perdon: / ... ||1531.1 – Rei Don Alfonso, se Deus vos perdon, / desto vos venho [ora] preguntar||1611.5 Que bispo sedes, se Deus vos perdon, / que passastes ora per min e non / me falastes

75.3 Quero-vos eu, sennor, gran ben / e non ei al de vós senon / muito mal, si Deus me perdon||119.7 E eles, si Deus me perdon, / desejan sas terras assi / que non dormiron muit’á i||168.7 E praz-me, si Deus me perdon, / de morrer||170.19 Mais, pois me coitan, dizer-lle-la ei / a meus amigos, e a outros non, / mui gran verdade, si Deus me perdon||178.16 En tal coita qual m’oides dizer / me ten, amigos, si Deus me perdon, / des que a vi||181.1 Moir’eu e praz-me, si Deus me perdon||188.17 ca Deu-la fez por mal de min / máis fremosa de quantas son / no mundo, si Deus me perdon!||196.18 que ben mil vezes, si Deus me perdon, / esmoresco no dia||199.20 ca por dizer-la, si Deus me perdon, / non mi porran consello, mal pecado!||203.22 ca, pero vej’u é mia sennor, non / ous’ir vee-la, si Deus me perdon||228.14 E nunca eu tamanna coita vi / aver a ome, si Deus me perdon, / a qual oj’eu ei no meu coraçon / por vós||245.16 e con tod’esto, si Deus me perdon, / ainda ll’eu mui mellor querria / [se podesse, mais non poderia]||252.21 e, si Deus me perdon, / a meu pesar a fazer-ll’ei / a mia sennor mui gran pesar||257.4 ca depois nunca, si Deus me perdon, / pud’eu en outra ren aver sabor, / erg’en coidar en vós, ai mia sennor!||259.20 e, si Deus me perdon, / non vos faç’i pesar pelo meu grado||289.15 por én querria, si Deus me perdon, / o que vos digo, por esto que sei||368.3 e quer’ir ora, si Deus mi perdon, / u é mia senhor||403.4 e pesar-mi-á én, si Deus me perdon, / de me partir de vós per nulla ren||880.10 e quantas cousas [e]no mundo son / a aves[s]as andan, si Deus mi perdon||1388.6 muit’i é corta, si Deus me perdon, / porque lhi cabo do giron talharon
190.9 dizede-mi ora, si Deus vos perdon, / ..., / mia sennor fremosa, que prol vos ten / [a vós de quanto mal me por vós ven?]
se Deus + pron. pers. + valha
71.1 Se Deus me valla, mia sennor, / de grado querria saber / se avedes algun sabor / en quanto mal m’ides fazer||182.1 Se Deus me valla, mia sennor, / de grado querria seer / sandeu||358.17 pero m’a min pesaria muit’én, / se Deus me valla||361.3 Quand’eu, mia sennor, convosco falei / e vos dixe ca vos queria ben, / sennor, se Deus me valla, fiz mal sén||361.8 mas non pud’eu i al, / mia sennor, se Deus me valla, fazer||371.23 – Meen Rodriguiz, quer[r]ei-m’emparar, / se Deus me valha, como vos direi||381.22 mais aquele que vos manda / sei tanto, se Deus me valha, / que pero convosco manda / por vós pouc’ou nimigalha||400.8 – U vos non vejo, non vejo prazer, / se Deus me valla, de ren nen de mí||443.8 Ela e outra, amigo, vi-as, / se Deus me valla, non á dous dias||493.11 e pesa-m’ende porque essa ida, / ..., se Deus me valha, / venceu ela||572.7 Trist’anda, se Deus mi valha, / ca me non viu||574.10 pero ouve-m’el jurado / ben aqui, se Deus mi valha, / que logo m’enviaria / [mandad’ou s’ar tornaria]||748.9 ca nunca ben no mundo pod’aver, / se Deus mi valha, que lhi valha ren / se non viver [mig’enquant’eu viver]||846.10 mia madre, se Deus mi valha, / sera oj’aqui comigo / [mandado do meu amigo]||862.10 porque, amiga, se Deus me valha, / sonhei, muit’á, [que veera meu be / e meu amig’, e non veo nen ven||961.9 ca, se eu migo podesse poer, / se Deus mi valha, de a non amar, / ela non avia que mi rogar||1090.5 se Deus mi valha, non poss’eu achar / quen vosso ben todo possa dizer||1252.20 mais, se Deus mi valha, / torto [mi ten ora / o meu namorado||1427.3 e, pois fodo, se Deus mi valha, / fic’end’afrontado ben por tercer dia||1466.8 Se Deus mi valha, vedes por que non / vos trobei d’Acri nen desse logar||1509.2 Elvira Lopez aqui noutro dia, / se Deus mi valha, prendeu un cajon||1531.20 ante tenho-[o] por trajeitador / (se Deus mi valha, nunca vi melhor!)||1605.12 e con tod’aquesto, se Deus mi valha, / jasc’eu mor[r]endo d’amor||1611.9 Non vos conhocia, / se Deus me valha||1677.11 e depois daquesto, se Deus mi valha, / Marinha Mejouchi, ... / ..., atal o vi end’eu
930.4 Irei, se Deus vos valha, / por non meter en falha / meu amigo, [no monte]||1016.10 e, pois que morremos, / amigo, se Deus vos valha, / algun conselh’i ajamos / [ante que assi moiramos]||1385.4 e fazed’ora [a]tanto por mí, / se Deus vos valha
se El me perdon
139.13 pero Deus sabe quan de coraçon / oj’eu vos amo, e, se El me perdon, / desamo min porque me desamades
se (eu) veja prazer
440.9 e, pois-lo non ei, se veja prazer, / todos dizen que fill’outra sennor
416.4 e os meus ollos gran coita que an / por vós, sennor, se eu veja prazer, / ir-m’-ei d’aqui
se m’ampar Deus
1664.37-38 – Pero da Ponte, se m’ampar / Deus, praz-mi que nos julgu’el-rei
se me valha Nostro Senhor ~ se mi valha Nostro Senhor
147.4 mais d’outra guis’aven a mí, / se me valla Nostro Sennor
510.5 ũa verdade vos direi, / se mi valha Nostro Senhor: / ...
se Nostro Senhor + pron. pers. + perdon
518.9 ca non atend’eu de vós al / nen er passa per coraçon, / se Nostro Senhor mi perdon||787.9 pero non pudi outra ren / fazer, se Nostro Senhor mi perdon
679.2 Irmãa, o meu amigo, que mi quer ben de coraçon / e que é coitado por mí, se Nostro Senhor vos perdon, / treide-lo veer comigo||732.7 – Se Nostro Senhor vos perdon, / pois aqui sedes coitado, / quando fordes alongado, / por Deus, que faredes enton?
se Nostro Senhor vos empar
1264.4 fazed’e[n]d’o que vos direi, / se Nostro Senhor vos empar
se prazer vejades
1174.1 – Dized’, amigo, se prazer vejades, / vossa morte se a desejades
se + pron. pers. + valha Deus
79.5 e ora ja este meu coraçon / anda perdudo e fóra de sén / por ũa dona, se me valha Deus, / que depois viro[n] estes olhos meus||195.13 e non llo disse, se me valla Deus||337.16 e, meus amigos, se mi valha Deus, / non querria [deste mundo outro ben / senon poder negar quen quero ben]||652.6 Quando vos eu con estes olhos meus / non posso veer, se mi valha Deus||764.16 quand’eu dixi (outro m’ouvira dizer!), / ai mias amigas, se mi valha Deus: / ... ||1192.14 Meu gasalhado, / se mi valha Deus, ... / faça-vos Deus en algũa sazon / seer migo tan led’e tan pagado / quan leda fui oj’eu [quando vos vi,||1194.10 mais, meu amigo, se mi valha Deus, / pesa-mi [a mí porque paresco ben,||1363.12 Des oimais non tragerei esteos / nen [os] arções, se mi valha Deus||1558.8 E, muit’enfadado de seu parlar, / sevi gran peça, se mi val[h]a Deus, / e tosquiavan estes olhos meus
276.10 sennor de min e do meu coraçon, / dizede-m’esto, se vos valla Deus||590.4 – Dized’, amigo, que poss’eu fazer i / en aqueste feito, se vos valha Deus||1213.4 Non mi-o neguedes, se vos valha Deus
se vejades prazer
877.12 dized’ora, se vejades prazer: / ...
se + pron. pers. + venha ben
374. que non é ‘ssi, ca, se me venha ben, / non é doado||432.8 E non me poss’eu queixar con razon / d’Amor nen d’outre, se me venna ben, / senon de Deus||1272.14 Quando s’el foi, chorou muito dos seus / olhos, amiga, se mi venha ben
719.8 dizede, se vos venha ben, / se vos disse novas alguen / dos que el-rei levou sigo
si Deus de mal m’ampar
191.10 Amor me faz viver en coita tal, / por vós, sennor, si Deus de mal m’ampar, / qual eu ja nunca poderei mostrar / mentre viver
si Deus m’ampar ~ si Deus m’empar
72.3 De cuita grand’e de pesar / non á oj’o meu coraçon / nulla mingua, si Deus m’ampar
1114.16 e valer-m’-ia mui máis én morrer, / pois que tan muit’á ja, si Deus m’empar, / que non fui i [e por esto mi aven:
si Deus ti valha
1325.9 di, doutor, si Deus ti valha, / se lhe cuidas dar merenda
si me valha Deus
257.10 ca, des i, nunca, si me valla Deus, / pud’eu en outra ren aver sabor, / [erg’en coidar en vós, ai mia sennor!]
si me valha Nostro Senhor
263.2 Non soube que x’era pesar, / si me valla Nostro Sennor, / quen Deus non fez, a seu pesar, / longe viver de sa sennor
si veja prazer ~ si veja plazer
571.9 amiga, si veja prazer, / máis de mil vezes cuidei ja / que algur morreu con pesar||778.8 Quando mi as[s]eentei, si veja prazer, / non me guardava eu de tal acajo[n]||1060.1 – Senhor fremosa, si veja prazer, / ..., ouvi tan gran pesar / que nunca mi Deus d’al prazer quis dar||1198.3 e non poss’entender / por que trist’anda, si veja prazer
1624.1 Suer Ferna[n]diz, si veja plazer, / veste-se ben, a todo seu poder