t

Glosario

[últ. rev.: 20/10/2023]ImprimirAlternar visualización dos exemplos
tan ~ tanto2 ~ atan ~ atanto2 adv. cant. 'tan, tanto; moi, de tal modo, en tal medida'
2.3 porque nós aqui cantando / andamos tan segurado||2.4 porque nós aqui cantando / andamos tan segurado, / a tan gran sabor andando||2.6 Mal grad’aja, que cantamos / e que tan en paz dançamos||2.14 E venha-lhe maa guaança / porque nós tan seguradas / andamos fazendo dança||3.12 e con tal coit’e tan descomunal, / ..., / defenson outra non tenh’eu por min||14.6 pola ira en que mi andades / tan graves dias levei||14.42 quando vós, que ben queria, / tan sen razon fui perder||28.23 E, pois me vos Deus, mia senhor / fremosa, tan en poder deu||37.18 pero sei ben, sen contenda, / da que me faz tan longada- / -mente viver||56.7 porque pod’ome seer guardado, / pois vos ja vee, de vos ta[n] muit’amar.||56.12 que preito tan desguisado / de poderdes vós teer negado / tan muito ben como vos quis Deus dar!||65.17 e porque sei tan ben, per bõa fe, / que non sei cousa no mundo mellor||72.12 e tan mal dia eu naci / porque vós fazedes por mí / cousa que vos non está ben||75.15 E, pois por ben que vos eu sei / querer me fazedes assi / viver, tan mal dia vos vi||83.27 tan grave me foi de sofrer / de m’aver de vós a quitar!||89.12 nen Deus, que mi-a fez tan gran ben / querer||90.15 Tan vil vos serei de pagar / se o vós quiserdes fazer||92.26 mais Deus me faz assi viver / en tan gran coita||96.28 ca assi o faz a min perder / Amor, tan gran coita me dá!||104.14 pero que sén cuid’a fazer / por en tan gran vergonha entrar||106.3 E non mi valra i Deus nen mesura / que vós tan grande sabedes aver / en tod’outra ren senon contra mí?||110.14 e sequer non ei ja razon que lhis apõer / quando me preguntan [por] que ei tan trist’andar.||120.2 Meus ollos, quer-vos Deus fazer / ora veer tan gran pesar||130.10 e m’ar faz viver tan alongado / d’u eu os ollos vi da mia sennor||133.3 por meu mal é que tan ben parecedes||133.16 E desta cuita’n que me vós tẽedes, / en que oj’eu vivo tan sen sabor, / que farei eu, pois mi-a vós non creedes?||135.15 Nen sera tan preguntador / null’ome que sábia de min / ren per que seja sabedor / [d]o ben que vos quix||136.3 porque me non faz ben / e me por tan poderos’ora ten / de m’én partir||152.18 que nunca ja tan coitado sera / ome no mund’, ...||157.4 Pois que vós avedes, senhor, /  tan gran sabor de me matar||169.20 E, pois Amor á sobre min / de me matar tan gran poder||171.2 Assi me trag’ora coitad’Amor / que nunca lh’ome vi trager tan mal||174.3 ca, pois tan coitado / jaço morrend’, alguen se doeria / de min||174.10 mais, se tan acordado / foss’algun deles, ben mi ajudaria / se llo dissesse||177.7 ca, de quantas donas eu vi, / tan bõa dona nunca vi / tan comprida de todo ben||177.8 ca, de quantas donas eu vi, / tan bõa dona nunca vi / tan comprida de todo ben||178.18 ca non / vi nunca dona tan ben parecer / nen tan fremoso nen tan ben falar||178.19 ca non / vi nunca dona tan ben parecer / nen tan fremoso nen tan ben falar||178.19 ca non / vi nunca dona tan ben parecer / nen tan fremoso nen tan ben falar||184.20 pero Deus meta seu poder / por outra tan bõa fazer, / come vós non faria ja!||185.23 pois mi-a fezestes tan gran ben querer||190.4 por Deus, que vos deu tan bon parecer||191.14 porque me trag’Amor tan en desden / e faz-m’aver de mia morte sabor||195.9 ca tan fremosa dona nunca fez / Nostro Sennor de quantas donas fez||195.11 ca tan fremosa dona nunca fez / Nostro Sennor de quantas donas fez, / nen tan comprida de tod’outro ben||195.16 ca me quis ante mia coita ‘ndurar / ca me perder con tan bõa sennor||200.3 pois me tan bõa dona fez morrer / e mi ora fez veer outra moller||200.13 ca nunca tan fremosa dona vi / de quantas donas pude connocer||201.13 Pois mi ante vós en tan gran coita ten / e me tolleu, mia sennor, o dormir||205.12 e quen aquesta viu ja non veerá / tan mansa e tan fremosa e de bon sén||205.12 e quen aquesta viu ja non veerá / tan mansa e tan fremosa e de bon sén||205.15 E, pois tan bõa sen[h]or fez morrer, / ja eu ben sei que me non fara mal||220.9 que me non sei consell’achar / con tan gran coita de sofrer||222.16  ... mais non, / tan gran pesar, nunca, se vos prouguer||227.11 mais en tan grave dia foi por mí||231.9 e dizen-m’eles, quand’esto dig’eu, / que ben mi fez porque sõo tan seu||240.21 E quen / sofreu tantas coitas tan gran sazon?||241.10 e tan bon consello non poss’aver||241.25 pois ja quisestes que ll’eu tan gran ben / quisess’e non mi-o fazer alongar / de a veer||241.27 pois ja quisestes que ll’eu tan gran ben / quisess’e non mi-o fazer alongar / de a veer, e tan a meu pesar||243.9 E tenno que me fez Deus mui gran ben / en me fazer tan bõa don’amar||243.22 pero estou led’en meu coraçon / porque quero tan bõa dona ben||245.4 e, pero que lle quero tan gran ben, / ainda ll’eu mui mellor querria / se podesse, mais non poderia||248.8 Pois que m’ouve preguntado / de que era tan coitado, / dixe-ll’eu este recado: / ... ||267.11 u mia sennor vi en tan grave dia||267.20 mas tan mal dia ante non perdi / os ollos e quant’al no mund’avia||270.7 ca non fora tan gran cousa dizer / se se mi a min ben ouvess’a parar / a mia fazenda||274.3 nunca tan desguisada cousa vi / se por ũa destas duas non é: / ... ||274.12 poi-la eu vi, nunca vi tan amada||274.15 E nunca vi cousa tan desguisada / de chamar ome «ama» tal moller / tan pastorinn’, ...||275bis.1 En tan grave dia sennor fillei / a que nunca «sennor» chamar ousei||280.6 e morte m’é de m’end’assi queixar, /  tan grave dia, sennor, que vos vi!||283.1 Da mia sennor, que tan mal dia vi, / como Deus sabe (e máis non direi én / ora daquesto, ca me non conven)||288.13 E rog’eu Deus, que tan de coraçon / me vos fez amar des quando vos vi||291.21 quen dormirá / con tan gran prazer ou pesar?||292.6 nunca tan leal amigo d’amiga vistes, amiga||300.14 Amei-vos tant’u vos primeiro vi / que nunca ome tan de coraçon / amou moller||303.8 e non amar mia sennor, que eu vi / tan fremosa||303.16 pois me Deus tan bõa sennor deu||303.22 e, poi-la Deus tan bõa dona fez||306.9 mais, porque amo tan boa sennor, / Deus non mi-a mostre||309.4 Sennor, parecedes assi / tan ben que nunca tan ben vi||310.19 tan ben me catou!||325.3 Pois tan muit’á que mia senhor non vi / e me máis vejo no mundo viver / e m’eu tan gran coita pudi sofrer||337.2 Coitado vivo, ... / que nunca ome tan coitado vi / viver no mundo des quando naci||339.9 E non ouvera pois quen o servir / com’eu servi, nen tan longa sazon||361.14 e mal dia naci / porque vos fui dizer tan gran pesar||362.1 Por Deus, sennor, tan gran sazon / non cuidei eu a desejar / vosso ben a vosso pesar||363.15 tan grave dia vos eu vi: / ...||380.1 Tan grave dia que vos conhoci / por quanto mal me ven per vós, sen[h]or||381.6 en tan bon dia foi nado / se dos seus olhos ben guarda / o vosso cos ben-talhado||383.5 Vedes camanha perfia / e cousa tan desguisada||399.7 tan gran sabor ouv’eu de lle dizer / a mui gran coita que sofr’e sofri / por ela!||399.9 Mais tan mal dia naci / se llo oj’eu ben non fiz entender||407.23 E por aquesto ben vej’eu que non / posso fazer a cantiga tan ben||409.28 e, se m’ela d’Am[or] / quer defender, por fazer a[l mellor], / tan gran mesura non pode [fazer!]||412.8 ca, pois eu ei tan gran coita d’amor / de que ja muito non posso viver||420.16 pois m’El non quis nen quer del defender / e de meu mal ouve tan gran sabor||453.10 Gran foi o palheiro / onde carregaran tan gran mostea»||464.12 E, pois que o Deus assi quis, / que eu sõo tan alongado / de vós||464.16 ca ja Paris / d’amor non foi tan coitado / nen Tristan||466.3 enquant’eu for / de vós tan alongado||475.29 que non cuid’eu que i á tres / no mundo de tan gran valor||482.18 tan gran coita sofri||482.23 Nunca, de-lo dia en que eu naci, / fui tan coitado||485.6 E ben vej’ora que trobar vos fal, / pois vós tan louca razon cometestes||485.8 E, pois razon [a]tan descomunal / fostes filhar, e que tan pouco val||496.12 mais ar ei pavor / de mi-a non querer Deus tan cedo dar||501.13 porque era meu ben de non durar / en tan gran coita nen tan gran pesar||501.13 porque era meu ben de non durar / en tan gran coita nen tan gran pesar||501.16 Assi non er quis que m’eu percebesse / de tan gran meu mal nen o entendi||503.4 veed’, amigos, que tort’ei, / que nunca tan gran torto vi||504.20 pois tan coitad’and’eu||506.2 Pois mia ventura tal é ja / que sodes tan poderosa / de min, mia senhor fremosa||510.3 Pois que vos Deus fez, mia senhor, / fazer do ben sempr’o melhor / e vos én fez tan sabedor||527.14 E, pois tamanho foi o erro meu / que lhi fiz torto tan descomunal||544.7 Pero filhar-lh’-ia por galardon / de a veer se soubesse que non / lh’era tan grave||544.19 e, porque viv’en tan gran perdiçon, / que mi dé morte peç’a Deus per don||551.15 «Amigo loução, / que faria por amores, / pois m’errastes tan en vão?»||556.5 que, par Deus, ja poder non ei / de tan grave coita sofrer||558.6 E por én / peç’eu tant’a Nostro Senhor: / que vos mud’esse coraçon / que mi avedes tan sen razon||561.9 mais Deus, que sab’a sobeja / coita que m’ela dá, veja / como vivo tan coitado||561.17 rog’eu mui de coraçon / que El m’ajude a tan forte / coita||561.38 por én rog’e rogarei / a Deus, que sabe que vivo / en tal mal e tan esquivo||567.4 e, por Santa Maria, / que vos fez tan mesurada, / doede-vos algun dia / de mí||591.5 ca nunca tan gran maravilha vi||591.27 ca, des quand’eu naci, / nunca d’outr’ome tan leal oi / falar||592.8 El andava trist’e mui sen sabor, / come quen é tan coitado d’amor||594.6 non cuido que oj’ome quer /  tan gran ben no mund’a molher||594.15 – Amig’, eu non vos creerei, / ..., / que m’avedes tan grand’amor||596.3 Por Deus, amigo, quen cuidaria / que vós nunca ouvessedes poder / de tan longo tempo sen mí viver!||610.6 come quen viv’, amigo, en tan gran desejo||610.11 e maravilhada / sõo de como vivo / sofrendo tan esquivo / mal||626.5 u perdi tan gran ben de senhor||628.20 por Deus, vos rogo que esto non seja / nen façades cousa tan sen razon||632.11 sei eu que a fez tan ben parecer / se m’ela con todo esto non valer||634.15 e, mia sen[h]or, en gran ben vos terria / de me darde-la morte / ca de viver eu en coita tan forte||634.17 Non fez Deus par a desejo tan grande / nen a qual coita sofro i||634.23 ca de viver eu en tan gran tristura / Deus Senhor non no mande!||651.1 pois vós tan gran pesar / avedes de mi vos eu assanhar||683.6 non sabera como mi á gradecer / nen que mi diga con tan gran prazer||683.16 e, pois que lh’eu disser tan grand’amor||698.4 e direi-vos que lhi dix’u m’el disse / por que lhi fezera tan gran pesar||698.15 preguntou-m’ele por que lhi fazia / tan gran pesar ou se o entendia||702.17 mais non vos creerei per ren / que no mundo á que quera tan gran ben||710.8 Non cuidei que tan gran sazon / el podesse per ren guarir / sen mí||712.5 [E] con tan gran coita perderei o sén||713.9 e fez mal sé[n], nunca tan mal sén vi||723.9 e non vi meu amig[o] e meu senhor, / que oj’el por mí vive tan sen sabor||733.6 como farei eu [a]tan gran prazer / a quen mi tan gran pesar quer fazer?||735.8 sei eu que avedes / amor mui coitado, que tan ben dizedes / cantigas [d’amigo]||735.11 sei [eu] que andades / d’amor mui coitada, que tan ben cantades / cantigas [d’amigo]||745.14 e direi-lhi tan gran prazer / per que el dev’a gradecer||762.7 por s’ir queixar, mias donas, tan sen guisa, / fez-mi tirar a corda da camisa||791.13 E, pois eu ei en vós tan gran poder / e averei enquant’eu viva for||804.14 e outro con razon / non vo-lo pode tan grande querer||824.6 amigo, por que andades /  tan trist’ou por que chorades?||825.8 ca, se a viss’eu penada, / non seria tan coitada / ond’eu amor ei!||826.11 e d’amor tan ben dizia||826.15 e d’amor tan ben cantava||829.26 d’el viver tan alongado / d’u el os meus olhos vira!||830.6  tan coitad’é seu coraçon!||830.10 pois meu amigo en cas d’el-rei / me tarda tan longa sazon?||833.19 Aquesta ida tan sen meu prazer, / por Deus, amigo, sera quando for||836.10 tan gran ben mi quer||836.16 tan gran ben mi quer||837.2 Mia filha, non ei eu prazer / de que parecedes tan ben||840.13 pois vosco fica a tan gran sabor, / no[n] o devedes a desemparar||842.15 e foi-mi ora fazer tan gran pesar||861.6 Non foi no mundo tan leda molher / en sonho nen no podia seer||864.22 Que coita ei tan grande de sofrer, / amar amig’e non’ousar veer!||875.9 Mentr’eu con ela falava en al, / eu nunca molher tan ben vi falar||887.42 Mais, pois me Deus deu ventura / d’en tan bon logar servir, / atender quero mesura||889.9 Gradesc’a Deus que mi deu tal senhor / tan de boo prez e que tan muito val||889.25 «Tan bõo dia servi / senhor que tan bon galardon mi dá?»||889.26 Pois en cuidar tan gran sabor ach’eu||893.19 e por meu mal vos quero tan gran ben||896.23 e sennor tan sen maldade / non me fara sempre mal||900.16 por aver a estar / a tan grave pesar veer||925.14 peca mortal, pois é tan alto Rei||926.20 que ala non poderia aver tal / coita qual sofro, tan descomuna[l]||946.6 se vos grave é de vos eu ben querer, /  tan grav’é a mí, mais non poss’al fazer||958.6 pero no mundo non sei eu molher / que tan ben diga o que dizer quer||959.18 e esta vida foi tan sen sabor||961.14 mais non posso querer mal a quen / Nostro Senhor quis dar tan muito ben / como lh’El deu, e tan bon parecer||968.23 Se mi justiça non val / ante rei tan justiceiro, / ir-m’-ei ao de Portugal||975.1 Tan grave dia vos eu vi, / senhor||975.2 senhor, tan grave foi por mí / e por vós||975.3 tan grave foi por mí / e por vós, que tan gran pesar / avedes de que vos am’eu!||985.7 Con est’afan tan longado, / en forte pont’eu fui nado||989.3 Que ben se soub’acompanhar / Nostro Senhor esta sazon, / que filhou tan bon companhon||989.5 rei Don Fernando, tan de prez||989.30 mais, pois nos tan bon rei leixou, / non nos devemos a queixar||1031.10 mais, pois end’avedes tan gran sabor, / faze-lo [quer’e non farei end’al,||1050.13 e vós, se tan gran mentira de min / crevestes||1050.22 E cofonda quen á tan gran sabor / d’antre min e vós meter desamor||1055.23 E mal dia mi Deus deu conhocer / u vos eu vi tan fremoso catar||1065.4 ca tant’ei de vós gran pavor / que nunca tan grand’ouvi d’al||1074.34 se vós vistes algũa dona tal, / tan fremosa e que tan muito val, / mia senhor é||1092.21 grave dia, ca non- / ca eu dona tan fremosa veerei||1100. vi ũa pastor / que, pois fui nado, nunca v ... nunca vi tan bela / nen vi outra que falasse milhor||1117.8 aos que dizen que tan pouc’á i / que m’eu, d’u ést’a mia senhor, parti||1117.16 máis me valria log’en me matar / se m’oito dias tan gran sazon for||1117.22 forte preito tenho começado, / pois m’oito dias foi tan gran sazon!||1128.20 ca non ei d’outra ren tan gran sabor||1136.1 – Vejo-vos, filha, tan de coraçon / chorar tan muito que ei én pesar||1136.5 e venho-vos por esto preguntar / que me digades, ... / por que mi andades tan triste chorando||1137.1 Fremosas, a Deus grad’, é tan bon dia comig||1137.3 Ca ven o meu amig’, é tan bon dia comigo!||1137.4 Tan bon dia comigo é, fremosas, a Deus grado||1148.10 mais, porque m’el fez tan gran torto, / direi-o a Deus||1174.5 Tan bon dia migo, / pois que os meus desejos desejades||1174.15 pois que vivedes de min tan longe||1174.17 Pois tan bon dia oje, / pois [que] o que eu quero vós queredes||1176.19 Pois me quisestes tan ben aguardar, / par Deus, non me leixes sen ti morar||1184.6 foi el tan ledo que des que naci / nunca tan led’ome con molher vi||1192.6 ca nunca foi tan leda pois naci||1193.1 Aquestas noites tan longas, ... / ..., e por que as non fazia / no tempo que meu amigo / soia falar comigo?||1193.5 Porque as fez Deus tan grandes, non posso eu dormir, coitada||1193.9 Porque as Deus fez tan grandes, sen mesura desiguaes||1198.14 Atan trist’anda que nunca vi quen / tan trist’andasse no seu coraçon||1211.6 o meu amigo sera oj’aqui, / e nunca eu tan bon mandad’oi||1220.8 E ben sei [eu] de pran que por meu mal / me fez[o] Deus tan fremosa nacer||1223.7 – Pois vós sodes por mí tan coitado, / quando quiserdes, falade migo||1233.25 Mais aquel que tan de coraçon / quer ben, par Deus, mal seria se non / o guarisse||1236.16 Mais quis Deus enton, e vi-a, / nunc’a tan fremosa vi||1246.13 – Par Deus, amiga, vinga tan sen sén / nunca vós faredes||1255.6 mais nunca tan desejado / d’amiga fostes, amigo||1255.14 que nunca vistes amigo / tan desejado de molher||1255.21 que nunca vissen amigo / tan desejado d’amiga||1279.10 que nunca o trobadores vencer / poderon, tan trobador é||1315.3 – Direi-vo-lo eu, senhora, pois m’én tan ben preguntastes||1315.7 ou qual é essa fremosa que vos tan ben parecia?||1323.8 Pois ela trage camisa / de sirgo tan ben lavrada / e vai a cada pousada / por algo||1325.13 Pois anda tan aficado / por teu preito aver juntado||1326.12 pois en tan alta razon [tanto] ousas||1333.20 é aquest’o feito tal, / Martin Gil, tan desigual||1334.7 d’Alvar Rodrig[u]iz punha de saber / se fode ja este mouro tan moço||1334.21 sab’i ora ben / d’Alvar Rodrig[u]iz, ... / se fode ja este mouro tan neno||1335.18 que non quis guardar / de seu foder, a que tan moço veo||1338.7 ca pera vós, per bõa fe, / é ela, que tan bõa é||1338.14 ca, se filharades en cos / molher pera vós, tan igual / pera ela, que tanto val, / filha d’algo é pera vós||1338.17 Pois sodes tan ben casado, / non devedes i al dizer||1338.20 mais a Deus muito gradecer / casamento tan onrado||1339.3 O caparon do marvi / que vos a testa ben cobre / con pena veira tan nobre||1339.12 cal vo-l’apostou tan ben?||1344.10 Nen ũas graças non rendo / a quen lhi deu tan gran renda||1367.10 molhercinha tan pastor / saber a seu marido / fogir||1372.9 [E] eu cuitado non chegaria / por comprar corpo tan ben talhado!||1377.9 Tan pouco soub’el de mercar / que nunca eu tan pouco vi||1377.21 pois el tan mal mercou||1388.12 saia tan curta non conven a vós||1394.3 que non guarra, cuid’eu, tan mal se sente||1394.18 e deste mal guarecer non podedes / tan ced[o]||1396.13 e non cavalguedes tan sen razon||1401.2 pois que vos vejo tan coitad’andar / con Amor, que vos non leixa [ ... ...]||1406.3 que sei mui posfaçador / [e] de posfaçar á tan gran sabor||1406.14 que eu nunca vi / ome no mundo des quando naci / en posfaçar tan mal deostado||1408.27 mais Deus, que o fez tan descomunal, / lhi queira dar, por saude, doença||1410.9 ca nunca ome tan sanhudo vi||1415.6 que tan ben mandastes pensar / i do vosso comendador!||1418.5 «Por Deus Sen[h]or, que vos tan bon rei fez, / perdoad’a meu amig’esta vez»||1425.13 sequer manjar nunca tan pouco ten / de que vós vossa parte non ajades||1426.21 e nunca pois molher achei / que a mí fosse de foder tan grave||1427.20 cuidades de mí preitos tan desguisados||1431.4 como fui en teu preito tan errado||1432.20 ca non cuidei que entençon soubesses / tan desigual fazer nen a fezesses||1439.4 e deron-lhi linguados por milhoria, / que nunca vi tan poucos des que naci||1477.20 «Vós, que conhocedes / a min tan ben, por que non entendedes / como son covas essas caaveiras?»||1485.12 mais, Justiça, pois tan gran torto fez, / metede-a ja so ele ũa vez||1487.18 ca me non posso de dano guardar / deste corvo que vejo tan chegado / à nossa casa||1488.6 ca lh’oi eu muitas vezes jurar / que tan pastor non podia casar||1488.20 ca me non podedes tanto coitar / que eu, tan pastor, quisesse casar||1494.8 E tan mal dia vosco, tant’afan / e tanta coita convosc’á levar||1499.6 nunca vós tan gran coita vistes||1500.15 E, pois sodes ora tan ben-andante||1555.2 De Joan Bol’and’eu maravilhado / u foi sen siso, d’ome tan pastor / e led’e ligeiro cavalgador||1555.12 se x’el non for, non sera tan ousado||1556.10 nen ar semelhara cousa tan crua||1561.3 Deus! Com’ora perdeu Joan Simion / tres bestas non vi de maior cajon / nen perdudas nunca tan sen razon||1572.2 Ai amor, amore de Pero Cantone, / que amor tan saboroso á sen tapone!||1572.3 Que amor tan viçoso e tan são, / quen o podesse teer atá o verão!||1572.3 Que amor tan viçoso e tan são, / quen o podesse teer atá o verão!||1572.9 Que amor tan delgad[o] e tan frio!||1572.9 Que amor tan delgad[o] e tan frio!||1572.15 Que amor tan pontoso, se cuidades!||1572.21 Que amor tan astroso e tan delgado, / quen o tevess’un ano soterrado!||1572.21 Que amor tan astroso e tan delgado, / quen o tevess’un ano soterrado!||1572.27 Que amor tan astros’e tan pungente, / quen o podess’aver en remordente!||1572.27 Que amor tan astros’e tan pungente, / quen o podess’aver en remordente!||1587.26 E non sabemos, de-los tempos d’ante, / tan bõo meestre||1587.27 E non sabemos, de-los tempos d’ante, / tan bõo meestre, ... / que tan ben leve seu preç’adeant[e]||1603.22 E, pois ela de tan refece don / se peendeu, ben tenho eu que non / mi des[s]’outro||1606.8 E, pois achou logar tan aguisado / en que morasse, por dereito ten / de morar i||1613.2 Pero d’Armea, quando composestes / o vosso cuu, que tan ben parescesse||1613.16 E, Don Pedro, os beiços lh’er põede / a esse cuu, que é tan ben barvado||1615.11 quer’e[u] vos ja esto dar, / ca non tenho al tan aginha||1617.26 ca tan coitado sejo / pola mia senhor do bon sén||1645.12 ca nunca eu tan gran miragre vi / polo açougue refeçar assi||1646.6 e tal cozinha lh’achará / que tan fria casa non á / na oste de quantas i son||1647.15 que ũa cousa senlheira / podesse seer [tan] cara / e rafez en tal maneira||1648.20 en que lhi troba tan mal e tan lai||1648.20 en que lhi troba tan mal e tan lai||1656.13 E quen viu terra tan mal empregada / nen a cuida nunca máis a veer||1656.18 e muitas terras pod’ome saber, / mais nunca terra tan mal empregada||1657.12 mais en tod’aqueste logar / non poss’eu trobador veer / tan venturad’e[n] ũa ren: / ... ||1662.5 pero d’al non sodes tan trobador||1663.14 molher de seus dias non á / que tan ben s’acorde d’ambrar||1664.35 como direi tan gran pesar / a que[n] servi sempr’e amei?||1669.11 demo o fezo tan trebelhador / por sempre migo querer trebelhar!||1671.7 mais daqueste mi venha mal / se nunca tan sen conca vi||1672.13 e, por molher tan guardada, ficar / vos vej[o] eu prob’e sen-conhocer||1675.24 das aves vos ar conven a saber / vós que tan longa carreira filhades||1679.7 E, pois xe vos en tan gran cunta pon||1683.2 Maior Garcia vi tan pobr’ogano / que nunca tan pobr’outra molher vi
3.18 a morrer me conven, / pois vivi tanto sen tornar ali / u ela é||48.3 Non sei dona que podesse / vale-la que eu amei / nen que eu tanto quisesse / por senhor||72.6 porque vos vejo en mí perder / mesura, que tanto valer / sol sempre a quen na Deus quer dar||113.18 tanto son bõas sen[h]ores!||195.19 mais rogarei tanto Nostro Sennor / que El me lev’u a possa veer||216.12  ... serei rogador / a Deus assi: que confonda, sennor, / el muit’e vós e min, en que errar / vos el faz tanto||217.15 Mai-la mesura, que tanto valer, / sennor, sol sempr’a quen na Deus quer dar, / me valla contra vós||230.2 Non pode Deus, pero pod’en poder, / poder El tanto, pero poder á||230.21 pod’El én tanto, p[er]o tanto val?||230.21 pod’El én tanto, p[er]o tanto val?||304.3 poi-la tant’amo e mi-o creer non quer||315.7 E, pois vos amo tanto, mia sennor, / ..., quero-vos dizer / qual coita me vós fazedes sofrer||333.14 pero non poss’eu per tanto viver / se vós i máis non quiserdes fazer||362.6 ca non cuidei sen vosso ben /  tanto viver per nulla ren||370.5 nunca me vall’a min Nostro Sennor / se eu cuidasse que tanto vivera / sen a veer||379.14 nen un deles ja mal non sentirá, / tant’averan de a catar sabor!||424.21 ca por meu mal mi-a fez El conhocer, / esto sei ben, e tanto desejar||485.20 E por én, Don Pedr’, e[n] Vila Real / en mao ponto vós tanto bevestes||511.4 sabed’agora per mí / que tanto fui desejar / vosso ben||532.13 ca me vos fez Deus tant’amar||559.9 Ben parecedes, sen falha, / que nunca viu ome tanto / por meu mal e meu quebranto||561.30 mais Deus, ... / ..., mi dé conorto / a este mal sen mesura, / que tanto comigo dura||563.24 pois vos tant’am’, ...||576.15 non se podia guardar de morte, / tant’averia én coita forte||649.10 E rog’eu, meu amigo, aquel Deus que me fez / que nunca eu ja viva sen vós tan[t]’outra vez||661.4 E morrerá por mí, tant’é coitado||701.14 ca eu nunca con nulh’ome falei, / tanto me non valha Nostro Senhor, / des que naci||710.6 como pôd’aquesto fazer, / poder sen mí tanto morar / u mi non podesse falar?||710.17 que terra foi a que achou / u el sen min tanto morou||747.6 mais eu non cuido, se el cuidasse / en mí, que tanto sen mí morasse||747.8 Nunca lhi ja creerei nulha ren, / pois tanto tarda||798.9 tanto punha de me servir / o senhor do meu coraçon||800.8 mais, poi-lo tanto jurades, / dizede por que morastes / mui longi [de min ||809.27 e vou-m’eu d’aqui, / d’u eu tanto lazerei e servi||852.3 e, pois vos vi, log’i tanto cuidei / que non era cuidado pera mí||875.5 foi sanhuda e nunc’a tanto vi||889.2 Ben poss’Amor e seu mal endurar, / tant’é o ben que de mia senhor ei / sol en cuidar no ben que dela sei||889.23 Ai Deus Senhor, quando se nembrará / esta dona, que tant’amo, de min||977.13 des que me viu nunca ren tant’amou||981.2 Tan muito vos am’eu, sennor, / que nunca tant’amou sennor / ome que fosse nado||1000.10 e, pois eu tanto viv’a meu pesar, / morrerei eu, meus [amigos, por én,||1000.16 e, pois eu tanto mia fazenda sei, / morrerei eu, m[eus amigos, por én,||1016.20 E por que o non guisamos, / pois nos tanto desejamos?||1031.4 mais, pois vos ja tant’aficades i, / faze-lo quer’e non farei end’al||1117.14 se m’oito dias tant’an a durar, / máis me valria log’en me matar||1134.10 Nen o viss’eu nen o tant’amasse||1154.9 e logo disse, por me non pesar, / que por meu ben me soube tant’amar||1154.14 Aquel dia que se foi mi jurou / que por meu ben me sempre tant’amou / e amará||1226.2 – Amiga, vistes amigo / d’amiga que tant’amass’e / que tanta coita levasse / quanta leva meu amigo?||1231.14 e vós faredes, pois en voss’amor / vos esforçades tanto [e] no seu||1233.15 mai-la que vos disser / que ama tant[o] om’outra molher / mentir-vos-á||1240.3 e vi-o tan coitado / por vós que nunca vi tant’ome nado||1242.15 el partid’é / de nunca ja máis viir a logar / u me veja, tanto m’an de guardar||1245.7 Quisera-m’eu non aver jurado, / tanto vos vejo viir coitado / à mia mesura||1252.7 torto mi ten ora / o meu namorado, / que tant’alhur mora / e sen meu mandado||1258.3 e, pois vos tanto desejo, / en grave dia foi nada||1260.8 E ando maravilhada / porque tanto tarda||1269.2 que mi tanto guardades / d’ir a San Leuter falar con meu amig||1326.12 pois en tan alta razon [tanto] ousas||1337.23 mais tanto avemos de noite a seer / que é meiada ou mui preto én!||1338.15 tan igual / pera ela, que tanto val, / filha d’algo é pera vós||1371.5 – Pois armas tanto desejades, / buscad’ante con quen comiádes||1394.7 e non cuido que possa guarecer / dest’olho mao, tant’é mal doente||1402.6 Pois eu tanto por voss’amor ei feito, / ali u vós migo talhastes preito||1402.16 Pois m’eu [tanto] por vós de peidos vazo, / ali u vós migo talhastes prazo||1544.10 que Amor aqui non chegou, / que tant’ogano del levou / e non vẽo||1546.14 Se a non á, pera que quer / pois tant’a bõa Maria?||1556.9 non lhi pesara tant’, a meu cuidar, / nen ar semelhara cousa tan crua||1587.15 e aqueste mal, que te tanto dura, / ora to quero eu mui ben departir||1588.5 e guarda-se, ja nunca tanto vi||1605.5 pois [m]’ũa dona fez querer gran ben, / fea e velha, nunca eu vi tanto||1661.7 demais, nunca lh’ome soube molher / des que naceu, tant’é de bon cristão
37.25 ben cuid’eu que morte prenda / con atan longa espada||103. en me fazeren perder atan bon cuidar. / Estranho and’eu dos que me queren ben||103.12 e eles non saben se me fazen mal / en me fazeren perder atan bon cuidar||466.6 nen atan coitado / foi eno mundo por sa senhor / omen que fosse nado||479.9 atan longa deve toda [a] seer / per antr’as pernas da [e]scaleira||485.7 E, pois razon [a]tan descomunal / fostes filhar, ... / pesar-mi-á én se vos pois a ben sal / ante o diaboo||733.5 como farei eu [a]tan gran prazer / a quen mi tan gran pesar quer fazer?||752.14 El mi jurou que se non cuidava / que end’ouvess’[eu] atan gran pesar||765.9 Cuidava-m’eu que non avian par / de parecer as donas que eu vi, / atan ben me parecian ali||1119.19 matar-se devian con sas mãos / porque perderon atan bõo senhor||1198.13 Atan trist’anda que nunca vi quen / tan trist’andasse no seu coraçon||1326.11 enquanto es [a]tan pastor d’idade||1442.22-23 – Lourenço, enasterras u eu andei / non vi vilan [a]tan mal departir||1517.1-2 Nunca [a]tan gran torto vi / com’eu prendo d’un infançon||1585.28 ja s’enton a el chegar non podia, / atan mal dizia que lhe cheirava||1609.9 Mais eu me matei, que fui começar / con dona ata[n] velha [e] sabedor||1610.16 u se non catavan nada / d’ũu ome atan rafez
152.6 por un dia que mia sennor non vi, / d’atant’ouver’a morrer con pesar||215.12 atanto Deus non me perdon / nen me dé nunca de vós ben||260.18 sol por atanto vos quer’eu servir||282.14 E non á no mundo filla de rei / a que d’atanto devess’a pesar||315.17 e dizedes de quanto vos servi / que fiz mal sén, que atant’i perdi||819.14 – Amiga, nunca lhi mal verria / de lhi dizerdes atanto por mí, / que non dades por el ren des aqui||924.15 Pero de atant’amar, a meu sén, / máis de quantos outros Deus quis fazer / nen quantos me cuidan dest’a vencer, / venço-os eu querendo-lhi gran ben||1388.8 E, porque vos lhi talharon atanto / so o giron, vo-la talharon mal

tan muito1 ~ atan muito 'tanto'
23.25 a que Deus tan muito de ben deu, / non por meu ben, mia senhor||110.17 leixar quer’a terra u vós sodes, senhor, / [e] u eu de vós tan muito pesar prendi||120.6 e non poss’eu saber / por que vos faz agora Deus /  tan muito mal, ai ollos meus!||133.5 e por meu mal tan muito ben oi / dizer de vós||163.2 Que prol vos á vós, mia sennor, / de me tan muito mal fazer||163.7 E que prol vos á de fazer / tan muito mal a quen voss’é?||190.16 mais, pois per vós tan muito de mal ei||304.16 Deus, que lle fez tan muito ben aver, / me dé seu ben||566.20 por Deus, que vos deu / tan muito ben||748.4 pois eu, fremosa, tan muito ben ei / se non viver mig’enquant’eu viver||954.16 Ca, pois que vos El tan muito ben fez, / en que vos podia [Nostro Senhor / fazer máis ben do que vos fez, senhor?]||1284.12 Pois el foi d’atal ventura / que sofreu tan muito mal / por mí
948.3 e dizen que meus cantares non / valen ren porque [a]tan muitos son

tan ... como ~ atan ... como ~ tan ... come ~ atan ... come 'tan ... como'
23.21-22 que outra ren / non sei no mundo querer tan gran ben / com’a vós quer’, ...||23.34 [e] tever / vosco tan mal mia fazenda com’eu / tenho convosco, non [me sera] greu / de morrer||34.16-17 da que me faz viver tan sen sabor / como quen ten a morte por melhor||65.25-26 ca esta cuita, sennor, tan grand’é / com’eu vos dix’...||85.21-22 mui máis sa morte ca ‘tender / de viveren tan sen sabor / com’oj’eu viv’, ...||129.15-16 devia-s’a nembrar do seu / omen coitad’e a doer / de tan cuitado, mia sennor, / com’oj’eu vivo||150.1-2 Nunca tan coitad’ome por moller / foi com’eu por ũa que me non quer / fazer ben||178.7 ca nunca vira nen vi nen verei / tan fremosa dona com’ela vi||242.12-13 porque nunca vejo tan gran prazer / com’en vee-las||268.6-7 Vi eu viver coitados, mas nunca tan coitado / viveu com’oj’eu vivo||283.13-14 que tan pret’está / de mí mia morte como veerán / muitos que pois mia coita creerán||297.15 E, mia sennor, tempo seria ja / de vos nembrardes de me non leixar / en tan gran coita, com’eu viv’, andar||315.6 nunca dona vi / tan fremosa come vós nen de mí / tan amada com’eu vos sei amar!||318.4-5 pois end’agora tan gran coita ei /  como se dela ben cuidass’aver||346.6 e por aquist’ando / [m]aravillado de como vivo / en tan gran coita com’oj’eu vivo||411.23-24 ca sen desejos nunca eu vi quen / podess’aver tan verdadeir’amor / com’oj’eu ei||670.4-5 nunca no mund’, a meu cuidar, / foi outra tan leda molher / com’eu serei des que o vir||721.12 ca non ven por al coitado / de tan longi com’el ven, / ai dona-, lo meu amigo||756.10-11 Nunca con taes novas tan leda foi molher / com’eu soo con estas||805.19-20 ca nunca lhi tan ben posso fazer / serviço morto como se viver||812.16-17 E o que esto diz non sab’amar / neũa cousa tan de coraçon / com’eu, sennor, amo vós||882.23-24 se viss’ela o meu coraçon tan ben / com’el ela, dever-s’-i’a doer / del e de min||976.1-2 Nunca tan gran coita sofri / com’ora quando me quitei / de mia senhor||977.15-16 Non vistes omen tan gran coit’aver / com’el por min á, assi Deus me perdon||977.17-18 nen por sen[h]or tan gran coita sofrer / com’el sofre á mui longa sazon||987.30 nunca tan bel presente recebeu / como [o] del recebeu aquel dia / de San Clement’en que se conquereu||1038.6 farei-lh’eu ben, par Santa Maria, / mais non tan cedo com’el querria||1092.14 grave dia, mi-a fez Deus / tan gran ben, como lh’eu quero, querer||1121.5 e non mi queria /  tan gran ben como dizia||1233.1-2 Sei eu, donas, que non quer tan gran ben / om’outra dona com’a mí o meu / amigo quer||1251.5-6 e que queredes a mí tan gran ben /  com’elas queren os que queren ben||1375.10-11 tan ben se chaman por vossos quites / como se fossen vossos comprados / por estes cantares que fazedes d’amor||1418.7-8 Porque o amo tan de coraçon / como nunca amou amigo molher, / irei ali u el-rei estever||1431.11-12 e de seer en corte tan preçado / como segrel que diga mui ben ves[s]’ / en canções e cobras e serventés||1431.20-21 nunca Nostro Senhor tan cortês fez / como vós sodes, se o ben catardes||1514.13 non mi mandedes a cevada dar / mal nen o vinho que mi non dan i / tan ben com’[o] eu sempre mereci||1582.1-2 ca vós non sedes d’amor tan forçado / como dized[e]s||1593.6 Mari’Mateu, Mari’Mateu, /  tan desejosa m’es de cono com’eu!||1604.1-2 Non sei no mundo outro omen tan coitado / com’oj’eu vivo, de quantos eu sei||1645.17-18 demais, en ano que era tan car / com’este foi que ogano passou||1646.10-12 tan bõa sesta non levei, / ..., / como dormir en tal logar / u nunca Deus quis mosca dar / ena máis fria ren que vi||1650.6-7 eu por aquesto ben vos jurarei / que tan mal torpe no mundo non sei / com’é o torpe mui desembargado
1461.10-11 dé-lhis Deus [a]tan gran sabor / com’end’eu ei||1488.12 per quanto el a mí avia jurado / que, mentr’atan pastor fosse com’é, / que non casaria, per bõa fe||1517.1-2 Nunca [a]tan gran torto vi / com’eu prendo d’un infançon
43.14-15 Nunca ome pesar dira, / nen prazer, que lhi tan gran ben / queira come eu, per nulha ren||194.6-7 se nunca tan fremosa dona vi / come vós||194.10-11 nunca i tan fremosa dona achei / come vós, per que me muito mal ven||243.1-2 Nunca fiz cousa de que me tan ben / achasse come de quanto servi / sempr’ũa dona des quando a vi||266.27-28 tan ben vos diran por mí «traedor» / come a min por vós se vos matar||315.5 nunca dona vi / tan fremosa come vós nen de mí / tan amada com’eu vos sei amar!||318.10-11 e, pero ést’assi, / ei tan gran coita d’ir u ela é /  come se dela ben cuidass’aver||369.5-7 sennor, ca nunca outra dona vi /  tan mansa nen tan aposto catar / nen tan fremosa nen tan ben falar / come vós||369.5-7 sennor, ca nunca outra dona vi / tan mansa nen tan aposto catar / nen tan fremosa nen tan ben falar / come vós||369.6-7 nen tan fremosa nen tan ben falar / come vós||369.6-7 nen tan fremosa nen tan ben falar / come vós||369.12-13 [nen tan fremosa nen tan ben falar] / come vós||369.12-13 [nen tan fremosa nen tan ben falar] / come vós||496.13-14 Mais se fez Deus a tan gran coita par / come a de que serei sofredor||700.10-11 nunca tan bon man[dad]’oi / come quando mi-o disse||953.2-3 Ouço dizer dos que non an amor / que tan ben poden jurar que o an, / ant’as donas, come min ou melhor||953.5-6 ca nunca pod’o mentiral tan ben / jurar come o que verdade ten||1110.11 E aqueles que ja medo non an / que lhis faça coita sofrer Amor, / veen ant’elas e juran melhor / ou tan ben come os que amor an||1118.23 se fosse seu o tesouro / que el-rei de França ten, / tan ben prata come ouro, / daria todo, a seu sén||1119.4-5 porque perderon tan boo senhor / come el-rei Don Denis de Portugal||1225.5-6 mas ja Deus nunca mi perdon / se nunca eu vi tan amigo / d’amiga come meu amigo||1332.31-32 mais era tan certo e apreçado / come o vinho forte en Alhariz||1426.18-19 que nunca eu achei [molher] tan grave / come Maria (e ja o provei) / do Grav’...||1432.10-11 e quen tan gran parte ouvesse sigo / en trobar com’eu ei, par caridade, / ben podia fazer tenções quaes / fossen ben feitas||1535.20-21 e as lazeiras per que passava, / andand[o] alo, tan pouco dava / por elas come se nunca fosse [i]||1543.3 Os vossos mil maravedis, senhor, / que eu non ouvi, que servi melhor / ou tan ben come outr’a que os dan||1574.9-10 ca, se s’ora d’aqui vai, / ben fara tan gran domage / come Fernan de Romai||1588.15-16 E anda-s’ela tan dessegurada / come se nunca i prendes[s]e afan||1673.26 ca, se preguntar / por novas, ben as posso oir / tan ben come el en Mompirler||1673.30-31 E, pois end’as novas souber, / tan ben poss’eu, se mi quiser, / come un gran palmeiro chufar
438.6 pois eu non quero min nen al /  atan gran ben come vós, mia sennor||1613.11 que atan bel cuu come esse vosso, / ..., / que o non possan en toda a terra achar / de San Fagundo atá San Felizes
tan + adx. + de 'tan + adx. + como'
274.13-14 E nunca vi cousa tan desguisada / de chamar ome «ama» tal moller / tan pastorinn’, ...
tan muito como / tan muito ... como ~ tan muito ... come 'tanto ... como'

1141.4 Se vos fordes, non tardedes /  tan muito como soedes
15.9-10 que vos tan muito dura / de mal com’eu por vós ei a sofrer||849.7-8 mais non que eu tan muito possa amar / com’ela||950.2 Non vi molher des que naci / tan muito guardada com’é / a mia senhor, per bõa fe
218.14 é muit’amada, pero que non sei / quen na tan muito ame come min||840.12 ca non sab’el amar / tan muit’outra ren come vós, senhor||1140.9-10 E, pois vos eu ouço dizer ca non amades tan muit’al / come
tanto ... ben como 'tanto ... como'
1414.5-6 que tanto dades que bon tempo faça / ben como mao nen como boança
tanto como / tanto ... como ~ tanto ... come 'tanto ... como'

18.24 que eu sempre ei ja a desejar / (tanto com’eu viver poder) / mia mort’, ...||798.3 nunca cuidei, des que naci, / viver tanto como vivi / aqui u meu amigo é||1121.11-12 Se m’el desejasse tanto / como dizia, logo ant’o / tempo que disse verria
30.11-12 Ca, mal pecad’, en tanto ten / ela meu mal como meu ben!||370.14-15 mas non / cuidei que tanto podesse viver / como vivi sen a poder veer||563.9-10 pois vos sei tant’amar / como vos am’;...||859.13 mais sei que, des i, / tanto [so]fresse com’eu sofr’aqui||902.5-6 non cuidara tant’a viver /  como vevi sen vos veer||912.8-9 Pero que oje no mund’al / [qu]e tanto deseje non á / como d’ir u a possa ja / veer, non a veer máis val||1404.20-21 tanto mi valia / como se dissess’: «Ala quer’entrar»||1414.5-6 e que avedes tan gran coraçon / que tanto dades que bon tempo faça / bencomo mao nen como boança
478.1-8 Non me posso pagar tanto / do canto / das aves nen de seu son, / ... / [...] / [...] / ..., / come d’un bõo galeon / que mi alongue muit’aginha||899.6-7  tanto me nembr’agora ja /  come se nunca fosse ren||1033.6  tanto mi val come non lho dizer||1140.5-6 E, pois dizedes ca poder non avedes d’al tant’amar / come min||1678.13 ca diz que tant’é come seu, / pois que mi á por entendedor

ben tanto ... ben quanto 'tanto ... canto'
1420.6-7 ben tanto sabes tu que é trobar / ben quanto sab’o asno de leer
por quanto ... por tanto 'por canto ... por tanto'
1679.4 por quant’está con seu senhor mui ben, / por tanto se non quer ja conhocer / a quen sab’onde ven e onde non
quan ... tan 'can ... tan'
1312.5 «Quan longe d’olhos, tan longe de coraçon»
quanto ... atan muito 'canto ... tanto'
516.1-2 Quant’á, senhor, que m’eu de vós parti, / atan muit’á que nunca vi prazer / nen pesar
quanto ... maior ... tanto ... máis 'canto maior ... tanto máis'
1069.10-11 quant’eu ouver por vós coita maior, / tanto me máis aficarei / [...]
quanto máis ... atanto ... maior / quanto ... máis ... tanto ... maior
293.15-17 [E], mia senhor, quanto máis ben fazedes, / atanto fazedes a min levar / maior coidado no meu coraçon
23.16-17 e quant’eu máis viver tant’averei / maior amor de vos servir
quanto máis ... tanto ... máis / quanto ... máis ... tanto ... máis ~ quanto máis ... atanto ... máis

951.5-6  quantas máis donas, senhor, ala vi, /  tanto vos eu mui máis precei des i
54.9-10 quant’eu máis cedo podesse morrer / ta[n]to m’a mí máis devia a prazer!||423.5-6 e, por én, quanto m’el quiser matar / máis cedo tanto llo máis gracirei||1039.23-24 quant’ome máis ouver ou acabar / tanto d’aver máis avera sabor
305.1-5 Quant’eu máis donas mui ben parecer / vej’u eu and’e entendo ca son / mui boas donas, ... / e quantas donas máis posso veer /  atant’eu máis desejo mia sennor||305.4-5 Quant’eu máis donas mui ben parecer / vej’u eu and’e entendo ca son / mui boas donas, ... / e quantas donas máis posso veer /  atant’eu máis desejo mia sennor||305.4-6 e quantas donas máis posso veer / atant’eu máis desejo mia sennor / e atant’entendo máis que é mellor||305.10-11 e quant’eu ouç’as outras máis loar /  atant’eu máis desejo mia sennor||305.16-17 e quant’eu vej’às outras máis de prez /  atant’eu máis desejo mia sennor||1251.9-10 quanto lhis máis ides en min falando / atant’en[ten]den máis que lhis mentides
quanto ... máis ... tanto ... melhor ~ quanto máis ... tanto ... milhor
989.15-16 E quant’ome en el máis falar / tant’achará melhor razon
746.19-20 ca o sandeu quanto máis for / d’amor sandeu tant’é milhor
quanto ... tanto ~ quanto ... atanto 'canto ... tanto'
186.30 quanto a vir tanto mi averei én, / ca outro ben non atend’eu d’aver||365.1-2 Quant’á, senhor, que m’eu quitei / de vós, tant’á que d’al prazer / non vi||728.13 Quanto quiser tanto more / meu amigo en outra terra / e ande comigo a guerra||748.7 e quanto x’el quiser tanto lhi den||1074.12-14 que, quant’é mia senhor, / Don Bernaldo, que a vossa melhor, / tanto me faz maior coita sofrer||1237.40 quant’é melhor, tant’erra máis i||1237.48 quant’ela é melhor, tant’erra máis i
649.2 Sabedes: quant’á, ‘migo, que m’eu vosco veer / non pud’, atant’á oje que nunca vi prazer||1123.7  quant’el quiser atant’ande / sanhud’e non mi-o demande
tan muito ... quan muito 'tanto ... canto'
1098.1-2 Meu Senhor Deus, pois me tan muit’amar / fezestes, quan muit’amo, ũa molher, / rogue-vos outren quanto xi quiser
tan muito (subst.) quan muito 'tanto (subst.) canto'
526.3 que ést’aquel’en que vos mereci / tan muito mal quan muito vós a mí / fazedes
tan ... qual ~ atan ... qual 'tan ... cal'
203.15-16 e ei tan gran coita po-la veer / qual non posso, amigos, nen sei dizer||205.8-9 ca tan bõa sen[h]or me foi tolher / qual El ja enno mundo non fara / nen ja eno mundo par non pode aver||499.15-17 E, pero ei tan gran pavor / daquel dia grave veer / qual vos sol non posso dizer||541.5-6 sei eu ben que non / an tan gran coita no seu coraçon / qual m’eu por mia senhor vejo levar||1216.3-4 ouv’én tan gran coita des i / qual vos ora quero dizer: / ...
1104.5-6 e non vira atan gran pesar /  qual mi Deus quis de vós amostrar
tan ... quan 'tan ... tan'
1192.4-5 rog’eu a Deus, ... / que vos faça tan ledo seer migo /  quan leda fui oj’eu quando vos vi||1192.16-17 faça-vos Deus en algũa sazon / seer migo tan led’e tan pagado /  quan leda fui oj’eu [quando vos vi,||1192.16-17 faça-vos Deus en algũa sazon / seer migo tan led’e tan pagado /  quan leda fui oj’eu [quando vos vi,
tanto quanto / tanto ... quanto ~ atanto ... quanto 'tanto ... canto'

187.13 ben / lhi faz Deus tanto quant’eu ja per ren / nunca direi nen o seu parecer||1673.5 morar tanto quant’el morou / na melhor rua que achou
672.1 Tanto sei eu de mí parte quant’é de meu coraçon||1037.20 E, depois que s’el[e] de min partir, / tanto dórmia quanto quiser dormir||1063.9 E, se outr’ome, segundo meu sén, / tanto soubesse quant’eu sei d’Amor, / ben saberia com’é forçador||1086.9 E sabe Deus e Santa Maria / ca non am’eu tant’al no coraçon / quant’amo vós||1604.9-10 pois esta dona sempre tant’amei, / des que a vi, quanto vos eu direi
1037.6 ca daquel tempo que migo guarir /  atanto perderá quanto dormir
u ... tanto ... máis 'cando ... tanto máis'
305.14-15 u a juntar con quantas no mund’á / das mellores, tant’ela máis valra

aver tan gran coraçon ~ aver atan gran coraçon 'ter atrevemento, atreverse'
1414.4 e que avedes tan gran coraçon / que tanto dades que bon tempo faça / ben como mao nen como boança
1506.8 pois avedes [a]tan gran coraçon / que vos eu loe, en esta razon / vos quero ja loar toda via
dar tanto 'ser indiferente a, non lle importar'
1414.5 e que avedes tan gran coraçon / que tanto dades que bon tempo faça / ben como mao nen como boança

tan muito2 loc. adv. cant. 'tanto'
8.34 tan muito a desejava||48.13 cuido que lho non quisesse, / tan muito me despaguei / dela, poi-la cinta achei||76.3 ca vos faço mui gran pesar / de que vos sei tan muit’amar||128.9 tan muito a faz Deus valer / por bon prez e por ben falar||195.36 leve-os Deus cedo, que pod’e val, / u veran ela, que tan muito val||199.17 por que morren tan muito por saber / a dona por que eu ando coitado?||216.9 E vosso sén, porque en mí errar / vos faz tan muito, serei rogador / a Deus assi||303.8 que eu vi / tan fremosa e que tan muito val / e en que eu tanto ben entendi||306.16 e porque ontre quantas no mund’á / val tan muito||325.1 Pois tan muit’á que mia senhor non vi / e me máis vejo no mundo viver||407.8 Tan muit’avia mester de saber / trobar mui ben||492.5 Pois el agora tan muito erra, / maldito seja!||557.2 pois que, tan muit’á, [a] que eu servi / ja máis nunca se quis doer de mí||571.7 Porque tarda tan muito lá / e nunca me tornou veer||579.9 doi-me del, tan muito chorava||589.5 pois tan muit’á que nos veo veer / mí e meus olhos e meu parecer?||595.9 Non poss’, u vos non vejo, / viver, ben o creede, / tan muito vos desejo||639.13 por lhi pedir ben que tan muito val / sol non no dev’en coraçon poer||674.14 que tan muit’á que desejou / meu ben-fazer||715.2 el, que tan muito tarda, se outr’amor á sigo / erga-lo meu, querria / morrer oj’este dia||715.6 el, que tan muito tarda, se outro ben deseja / ergo o meu, [querria / morrer oj’este dia]||715.10 el, que tan muito tarda, se rostro outr’olho cata / ergo o meu, [querria / morrer oj’este dia]||729.3 Quando meu amigo souber / que m’assanhei por el tardar / tan muito||729.6 muito terrá que baratou / mal porque tan muito tardou||747.13 Porque tan muito tarda desta vez, / seu pouc’e pouco se vai perdendo / comig’, ...||881.14 a que Deus por meu mal / me vos tan muito ben conhocer fez||889.9 Gradesc’a Deus que mi deu tal senhor / tan de boo prez e que tan muito val||940.8 Eu era maravilhada / porque tan muito tardava||942.9 mais, porque tan muito [o] desejo, / se veess’én, ja lh’eu perdoaria||1074.34 se vós vistes algũa dona tal, / tan fremosa e que tan muito val, / mia senhor é||1082.6 que vos non pes de vos amar, / ca non sei al tan muit’amar||1083.2 Cuidades vós que mi faz a mí Deus / por outra ren tan muito desejar / aquesta dona||1099.24 «Por que leixou / assi morrer quen a tan muit’amava?»||1114.16 pois que tan muit’á ja, si Deus m’empar, / que non fui i [e por esto mi aven:||1263.26 e irei / ced’u a vi po-la veer, / ca non sei al tan muit’amar||1340.4 perdeu feuza polo grand’engano / dos planetas, per que veo a dano, / en que tan muito ante s’atrevia||1345.2 A mí dizen quantos amigos ei / por que vivo tan muit’en Portugal||1350.3 pero a nunca vi, / por tan muito que fez por se guardar / por molher||1442.9 – Lourenço, tu fazes i teu prazer / en te quereres tan muito loar||1547.6 ca non sei tan muito de vosso Padre||1594.15 E en bõo ponto el tan muito leeu, / ca per [i] o preçan condes e reis||1670.21 a capa velh’, Elvira, que ja ten / pouco cabelo, tan muito s’usou

por tanto ~ por atanto loc. conx. consec. 'por tanto, por conseguinte'
1658.20 om’é, de seu padr’é filho; / por tanto me maravilho / d’a esto seer chegado
1158.21 e non foi el enton, / e por atanto, ... / achar-s’-á en[d’el mal se eu poder;
tan muito que / tan muito ... que ~ atan muito ... que loc. conx. comp.-consec. 'tan(to) ... que'

306.14 porque desejo de vee-los seus / ollos tan muito que non guarrei ja||1136.2 – Vejo-vos, filha, tan de coraçon / chorar tan muito que ei én pesar
1.5 mais pois enmendei / tan muit’en min que, / ... / ... / ..., / e sol non me preçavan ren||60.30-31 vedes, nunca vos poderei / tan muit’en mia coita falar / que vos per ren possa mostrar / quan grave m’é de padecer||123.1-2 Eu sõo tan muit’amador / do meu linnagen que non sei / al no mundo querer mellor / d’ũa mia parenta que ei||160.1-2 Am’eu tan muito mia sennor / que sol non me sei consellar||301.1-3 Tan muit’á ja que non vi mia sennor / e tan coitado fui, ... / que ũa ren sei eu mui ben de mí||303.15-16 tan muito val sobre quantas eu sei / que, ... / non querria das outras a mellor||309.10-11 tan muito vos fezo de ben / que non soub’El no mundo ren / per que vos fezesse mellor||313.5-6 chorei tan muito destes ollos meus /  que non vi ren||373.15-16 ca tan muit’é o vosso ben, sen[h]or, / que eu non cuido nen posso cuidar / que se podesse nulh’omen guardar||425.10-11 ca me guardei / tan muit’en vos dizer pesar /  que nunca [vos ousei dizer / o que vos queria dizer]||441.13 [T]an muito vos fez Deus de ben / que, se vos prougu ... des aqui / serei voss’om’, ...||466.22-23 fui d’amor aficado / tan muit’en min / que non dormi / nen ouve gasalhado||511.11-13 ca tan muito desejei / aver ben de vós, senhor, / que verdade vos direi||532.14-15 er fez-vos tan muito valer / que non poss’oj’en mí osmar, / senhor, como possa viver||752.5-6 chorou tan muit’e tan de coraçon /  que chorei eu con doo del enton||882.3-4 no ben de mia senhor / mi-a fazen ja tan muito desejar / que moir’e non perco coitas d’amor||907.4-5 tan muito parec’ela ben /  que o seu mui bon parecer / mi-a faz à força ben querer||981.1-2 Tan muito vos am’eu, sennor, / que nunca tant’amou sennor / ome que fosse nado||1035.13-14 Diz que tan muito é coitado d’amor / que ren de morte non o tornará||1161.3-4 Quen vis[s]e andar fremosinha / com’eu vi, d’amor coitada / e tan muito namorada / que chorando as[s]i dizia: / ...||1281.7-9 Tan muito mi dizen que é coitado / por mí, ... / que non dorme nen á [o] sén consigo||1553.9-10 Tantos son os pecados seus / e tan muito é de mal talan / que eu sõo certo, de pran, / quant’aquest’é, amigos meus
91.13-14 atan muit’ouve que veer / na vossa que me faz peor!||926.8 cando vos vejo dos olhos catar / atan muit’aposto que non á par||1664.30 e, se s’én queixar, / atan muito a servirei / que, por servir, cuid ... cuid’acabar / quanto ben sempre desejei
tan ... que ~ tanto que / tanto ... que ~ atan ... que ~ atanto ... que loc. conx. comp.-consec. 'tan que, tanto que'

1.10-11 ante me tiinhan tan en vil / que, se de mí falavan mil, / nunca dezian nen un ben||2.9-10 a tan gran sabor andando / que pouco lho gradecemos||10.25-26 ca sõ[o] tan en seu poder / que, ... / non o poderei eu fazer / se me Deus én poder non der||17.1-2 Ei eu tan gran medo de mia senhor / que nunca lh’ouso nulha ren dizer||32.26-27 Tan grave m’é de cometer / que mi-o non cab’o coraçon||37.12-13 é tan alongada / de min que non sei mandado / dela nen de mia fazenda||39.3-4 teve-m’en tan gran coita voss’amor / que peç’a Deus mia mort’, e non mi ven||55.20 mais eu tan grave coita ei / por vós, senhor, que sol non sei / que me dig’, ...||65.6 ca ei por vós eno meu coraçon / tan gran cuita que mil vezes me ten, / sennor, sen fala e sen todo sén||77.19-20 Viv’en tan gran tormenta / que quer perder o sén||82.15-16 Mais Amor á tan gran poder / que forçar pode quen quiser||82.22-23 ca Deus me deu tan gran poder / que, ... / ..., / que non poss’este ben perder||129.15-16 e a doer / de tan cuitado, mia sennor / com’oj’eu vivo, que poder / non ei de gran cuita perder||130.24-25 ca entendi que foi tan sen seu grado / que lle fogi da terra con pavor / que ouve dela||178.9-10 pois me por ela tan gran cuita ven / que ben mil vezes no dia me ten, / meus amigos, desjuigad’assi||184.2-3 Senhor fremosa, pois vos vi, / ouve tan gran coita d’amor / que non fui ledo nen dormi||186.10-11 ca, se a vejo, tan gran sabor ei / de a veer, amigos, que por én, / ... / ..., / teend[o] olho, saio de meu sén!||186.20-21 que lhi quis tan gran ben, des que a vi, / que me faz ora por ela morrer||193.10-11 u Deus sobre min á tan gran poder / que m’eno mundo faz viver assi / sen ela||196.17-18 pois que mi-a Deus tan gran ben fez querer / que ben mil vezes, ... / esmoresco no dia||199.4-6 mais eu tan coitad’ando, / ..., / ..., que sol non lles torn’i||204.5-6 mais vi-a tan fremoso parecer / que lhi non pudi nulha ren dizer||210.3-4 mais ei dela tan gran pavor / que lle non ouso falar ren / con medo de se m’assannar||245.7 ca lle quero tan gran ben que perdi / ja o dormir||245.13-14 ca lle quero ben tan de coraçon / que sei mui ben que, ... / que morrerei cedo||246.7-9 Tan mansa vos quis Deus, sennor, fazer, / e tan fremosa e tan ben falar / que non poderia eu mal estar / de vós por quanto vos quero dizer: / ... ||246.8-9 Tan mansa vos quis Deus, sennor, fazer, / e tan fremosa e tan ben falar / que non poderia eu mal estar / de vós por quanto vos quero dizer: / ... ||246.8-9 Tan mansa vos quis Deus, sennor, fazer, / e tan fremosa e tan ben falar / que non poderia eu mal estar / de vós por quanto vos quero dizer: / ... ||246.13 Amo-vos tant’e con tan gran razon, / ..., / que coid’eu est’, e vós que non é ‘ssi||259.8-10 a vós, sennor, que tan ben parecedes, / ..., / que quantas donas eno mundo vi / de parecer todas-las vós vencedes||262.8-9 Non sei oj’eu tan bon consellador / que me podesse bon consello dar||269.5-7 tanto a vi fremoso parecer / e falar mans’e fremos’e tan ben / e tan de bon prez e tan de bon sén / que nunca dela mal cuidei prender||269.6-7 tanto a vi fremoso parecer / e falar mans’e fremos’e tan ben / e tan de bon prez e tan de bon sén / que nunca dela mal cuidei prender||269.6-7 tanto a vi fremoso parecer / e falar mans’e fremos’e tan ben / e tan de bon prez e tan de bon sén / que nunca dela mal cuidei prender||271.2-3 Pelos meus ollos ouv’eu muito mal / e pesar tant’e tan pouco prazer / que me valvera máis non os aver||281.4 tan sen ventura foi que non morri||281.10-11 fiquei coitado e con tan gran pavor /  que, ... / ...mẽor coita me fora de sofrer||289.3-4 ca me faz el tan coitado viver / que muit’á i que ouvera sabor / que me matasse||291.13-14 ouvi tan gran sabor / que nunca m’al pode nembrar||300.2-3 logo vos soube tan gran ben querer / que non coidei que ouvesse poder, / per nulla ren, de vos querer mellor||301.2-3 Tan muit’á ja que non vi mia sennor / e tan coitado fui, ... / que ũa ren sei eu mui ben de mí: / ... ||301.9-10 tan gran sabor ei eu de a veer / que, se a visse, sei eu ũa ren: / ... ||302.5-6 e vi-a tan ben parecer /  que lle non pude ren dizer||303.19-20 ca me faz Deus tan bõa don’amar / que me val máis vee-la ũa vez / que quanto ben mi outra podia dar||306.4 é tan bõa que Deus non me perdon / se eu querria no mundo viver / por lle non querer ben nen a veer||309.4 Sennor, parecedes assi / tan ben que nunca tan ben vi||330.13-14 «Sen[h]or minha, tan gran pesar ei én, / ..., que morrerei por én»||350.3-4 mais ei de vós tan gran pavor / que vos direi, mia sennor, que mi aven: / ... ||352.2-3 De mort’é o mal que me ven / muit’e tan grave de sofrer / que ja máis enquant’eu viver, / ..., / nunca me pode toller al / mal nen gran coita||354.3-4 mais sõo por vós tan coitado d’amor /  que me faz ora mia morte desejar||354.7-8 ca soo por vós tan coitado des i /  que me faz ora mia morte desejar||404.4-5 e na terra u eu vivi / andei sempre tan sen sabor /  que nunca eu pude veer / de ren, u vos non v ... prazer.||404.10-11 e fez-me tan coitad’andar /  que nunca eu [pude veer / de ren, u vos non v ... prazer].||404.16-17 e sempre tan coitad’andei /  que nunca eu pude veer / ...de ren, u vos non v ... prazer].||412.15-16 ca non á no mundo tan sofredor / que a veja que se possa sofrer / que lle non aja gran ben de querer||431.5  tan grande que me faz perder o sén||443.15-16 e non sei ome tan entendudo / que m’oj’entenda a por que digo / [a]i Sentirigo, ai Sentirigo, / [al é Alfanx’e al Seserigo!]||444.13-14 Amo-vos tant’e tan de coraçon / que o dormir ja o ei perdudo||444.16-17 non vej’eu ome tan entendudo /  que m’oj’entenda o p[or] q[ue] d[igo / al é Alfanx’e al Seserigo]||484.3-4 tan gran sabor ouve d’ir a sa terra / que log’enton por adail filhou / seu coraçon||491.19-20 e sabe d’arte do foder tan ben / que con nos seus livros d’artes, que ten, / fod’el as mouras cada que lhi praz||493.3-4 empero foi ela i tan ardida / que ouve depois a vencer sen falha||493.6-7 mais empero era-x’el tan braceiro / que ouv’end’ela de ficar colpada||508.7-9 En tan gran coita viv’, á gran sazon, / por vós, senhor, e levo tanto mal / que vos non posso nen sei dizer qual||529.7-8 ca tan / cuitad’ando que querria morrer||538.5 tan grave que non ei poder / d’aquesta coita máis sof[r]er||544.15-17 ca me ten seu amor tan aficado, / ..., / que non ei en min força nen poder||548.3-4 Assi me trax coitado / e aficad’Amor / e tan atormentado / que, ... / [...] / ..., da mor- / t’averei prazer e sabor||550.5-6 E por esto me terria / por tan ben-andante /  que por rei nen ifante / des ali adeante / non me cambiaria||567.1-2 Senhor, en tan grave dia / vos vi que non poderia / máis||569.7-8 Vós sodes tan poderosa / de mí que meu mal e meu ben / en vós é todo||570.9-10 Mui ben soub’eu por verdade / que erades tan coitado / que non avia recado||575.4-5 e aquel que falou migo / diz-mi que é tan coitado /  que, ... / ja o guarir non podedes||575.9-11 mais ouv’el coita tan forte / e tan coitad’er jazia /  que, ... / ...ja o guarir non podedes||575.10-11 mais ouv’el coita tan forte / e tan coitad’er jazia /  que, ... / ...ja o guarir non podedes||588.1-3 O voss’amigo tan de coraçon / pon ele en vós seus olhos e tan ben, / par Deus, amiga, que non sei eu quen / o veja que non entenda que non / pod’el poder aver d’aver prazer||588.2-3 O voss’amigo tan de coraçon / pon ele en vós seus olhos e tan ben, / par Deus, amiga, que non sei eu quen / o veja que non entenda que non / pod’el poder aver d’aver prazer||591.15-16 – Ai amiga, eu ando tan coitada / que sol non poss’en mí tomar prazer||592.2 O voss’amig’, amiga, vi andar / tan coitado que nunca lhi vi par||610.4-5 e por én sejo / sempr’en coita tan forte / que non m’é senon morte||610.7-8 Por vos veer, amigo, vivo tan coitada, / ..., que oimais non é nada / a vida que fazemos||619.22-23 E foi-s’end’el tan coitado / que tom’end’eu ja coidado||625.16-17 pois m’El pesar con tan gran coita deu / que nunca prazer no coraç[on] meu / me pode dar||632.2-3 A mia senhor fezo Deus por meu mal / tan fremosa, tan de bon sén, atal /  que semelha que nunca en al cuidou||632.2-3 A mia senhor fezo Deus por meu mal / tan fremosa, tan de bon sén, atal /  que semelha que nunca en al cuidou||639.10-11 mais est’é tan gran ben / que lhi non pod’outro ben par seer||650.6 eno meu coraçon vos ei / tan grand’amor, meu amigo, que cousa no mundo non sei / que a mí tolha desejo / ...de vós||666.6-7 – Pois vos quer tan gran ben / que non pode guarir||667.11-12 mais oi dizer / a quen o viu assi jazer / que tan coitado jazia / que ja non guarria per ren||669.4 Tan coitado que morrerá se me non vir||684.10-11 mais tan sen guisa o fostes fazer /  que direi, amigo, per bõa fe, / [como parec||689.15-16 e mentiu-m’ora tan sen guisa mal / que non fiarei en ren des aqui||693.11-12 Tan cruamente lho cuid’a vedar / que ben mil vezes no seu coraçon / rog’el a Deus que lhi dé meu perdon||696.3-4 e á end’el tan gran pesar / que dizen que morre por én||713.4-5 pois m’el tan gran ben quer, /  que o tive sempr’en desden||722.25-26 E á tan gran coita de me veer / que lh’averan este preit’a saber||723.3-6 tan gran pesar / ouv’eu enton por ele no coraçon, / ..., /  que a morrer ouvera por el enton||731.17-18 Pois vos eu faço tan grand’amor / que non quero ao meu catar||752.5-6 chorou tan muit’e tan de coraçon /  que chorei eu con doo del enton||760.7-8 [E] de pran non son tan louca / que ja esse preito faça||770.3-4 e crece-m’end’ũa coita tan fera / que non ei o cor migo||807.18-19 nen cuidava que tan ben parecia / que log’eu fosse por ela morrer||808.1-3 Senhor fremosa, tan de coraçon / vos faria, se podesse, prazer / que Jesu Cristo nunca mi perdon / nen de vós ben nunca me leix’aver / se eu soubesse que vos praz[er]ia / de mia mort’...||833.7-9 Ides-vos vós ora e tan grand’afan / leixades mí e[n]o meu coraçon / que mi non jaz i al se morte non||842.9 e foi-m’ora fazer / tan gran pesar que ouver’a morrer||850.17-18 mais sei-vos tan gran ben querer / que vos faz contra mí queixar||877.6  ... [e] que vos faz viver / tan gran tempo que podedes saber / mui ben quando naceu Adan e Eva||878.6-7 e na gent’é tan grande a cobiiça / que non á i conselho nen mesura||889.24-25 «Tan bõo dia servi / senhor que tan bon galardon mi dá?»||896.13-14 e faz-me sennor amar / tan de prez e que parece / tan ben que per parecer / e per prez outre merece / que a possa merecer||896.14 e faz-me sennor amar / tan de prez e que parece / tan ben que per parecer / e per prez outre merece / que a possa merecer||907.10-11 pois [que] tan bon parecer á /  que o seu mui [bon parecer / mi-a faz à força ben querer]||907.16-17 tan bon parecer lhi foi dar /  que o seu [mui bon parecer / mi-a faz à força ben querer]||941.13-14 Esta [i]d’, amigo, tan grave m’é / que vo-lo non saberia dizer||943.7-8 El é por mí tan coitado d’amor / que morrerá se meu ben non ouver||943.15 mais foi i tan coitado que mester / non m’én fora, pois que o vi, per ren||945.6  tan mal é que o non direi||946.1 Tan grave m’é, senhor, que morrerei||946.7-8 Tan grave m’é esta coita en que me ten / o voss’amor que non lh’ei de guarir||946.13 Tan grave m’é que non atendo ja / de vós senon mort’ou mui gran pesar||959.16-17 E os dias que me sen mia senhor / Deus fez viver passei-os eu tan mal / que nunca vi prazer de min nen d’al||987.8-9 a quen Deus mostrou tan gran maravilha / que ja no mundo sempr’an que dizer / de quan ben soube conquerer Sevilha / per prez [e] per esforç’e per valer||987.15-16 Non sei oj’ome tan ben razõado / que podesse contar todo o ben / de Sevilha||1004.3-4 ca tan gran ben mi quer / que ben vos dig’eu, ... / ..., que non ei de cuidar: / ... ||1036.7-9 Vós non seredes tan sen-conhocer, / ..., / que lhi non ajades ben a fazer||1040.13-14 Tan coitado por mí anda / que non á paz nen mesura||1043.13-15 E ben sei de quen tan gran sabor á / de mentir, ... / que mi assaca tal mentira e al||1056.14 [E] ést’a coita que mi a morte ten / tan chegada que non lh’ei de guarir||1060.2-3 ouvi tan gran pesar / que nunca mi Deus d’al prazer quis dar||1070.1-2 Senhor fremosa, tan gran coita ei / por vós que bon conselho non me sei||1098.19-20 ca sei que non é tan forços’Amor / que me mate se m’achar con senhor||1115.5-6 ca non sera tan pequena sazon / que sen vós more, se Deus mi perdon||1120.7-8 Tan sanhudo non m’é, se m’eu quiser, / que muit’alhur sen mí possa viver||1172.2-4 e avia eu i tan gran prazer, / ..., / que ant’eu quisera en poder d’Amor / morrer||1173.4 ca tan ben está ja do meu amor / que nunca ja máis o pode perder||1184.5 foi el tan ledo que des que naci / nunca tan led’ome con molher vi||1198.7 Anda tan triste que nunca máis vi / andar nulh’ome||1209.5-6 ca lhi cuid’eu a parecer tan ben / que lhe non nembre, do que cuida, ren||1221.4 Amiga, grand’engan’ouv’a prender / do que mi fez creer mui gran sazon / que mi queria ben de coraçon, / tan grande que non podia guarir||1232.14-15 pero tan grand’é o ben que m’el quer / que filhará outra entendedor / e trobará||1234.19-20 – Coidades vós, madre, que é tan sage / que podess’el con mig’esso põer?||1238.7-8 E tan coitad’é, ... / que o non pode guarir nulha ren / de morte ja||1240.2-3 e vi-o tan coitado / por vós que nunca vi tant’ome nado||1257.19-20 E sei ben que non é tan ousado / que vos el veja sen vosso grado||1260.10-11 ca viv’oj’eu tan coitada /  que me non pode guarir ren / ...de morte||1273.14 e and’ora por én / tan triste que me non sei conselhar||1276.5-6 ca nunca tan cedo verrei /  que eu non cuide que muito tardei!||1279.7-9 tan ben se sab’a todos defender / en seu trobar, ... / que nunca o trobadores vencer / poderon||1312.11-12 E tan gran coita d’amor ei migo / que o non sabe Deus, mal pecado||1313.8 Tan trist’estava que ben entender / pode quen quer que o vir que trist’é||1317.9-10 ca tan menguado ficou o terçon / que a cepa non pode ben deitar||1320.5-6 e o meestre pressopon / o de que o dereit’está / tan contrairo, ... / que, se lh’outren non acorr’i, / o meestre dequeerá||1333.11-12 ca se sente tan maltreito / que non cuida en guarir||1333.15-17 Tan cruamente e tan mal / diz que foi ferido enton / que teedes i cajon / s[e] el desto non guarece||1333.15-17 Tan cruamente e tan mal / diz que foi ferido enton / que teedes i cajon / s[e] el desto non guarece||1341.13 e, per saber que lh’el mostrou, o ten / tan coitado que a morrer conven / de mort’estrãia que á padecer||1377.8-9 Tan pouco soub’el de mercar / que nunca eu tan pouco vi||1377.11-12 e tan grand’engano prês i / que, ... / ja nunca poderá valer / o meio do que deu por sí||1377.16 De se comprar ouv’el sabor / tan grande que se non guardou / de mercar mal||1387.20-21 e nunca i tan forte preso jaz / que én saia||1393.13-14 tan estreito lhi fez end’o caston / que lhi non pôd’i o olho caber||1394.2-3 Fernand’Escalho leixei mal doente / con olho mao tan coitad’assi / que non guarra||1414.4-5 e que avedes tan gran coraçon / que tanto dades que bon tempo faça / ben como mao nen como boança||1416.5-7 ca nunca tan mal doent’ome achou / nen tan perdudo, ... / ..., que non fosse catar||1416.6-7 ca nunca tan mal doent’ome achou / nen tan perdudo, ... / ..., que non fosse catar||1425.15-16 E, pois el-rei de vós é tan pagado / que vos seu ben e sa mercee faz||1430.19 e partistes-mi-o tan ben que m’é mal||1430.29-30 respondestes tan ben / en tod’esto que fostes i con sén / e trobador||1494.1-2 Don Estevã[o], tan de mal talan / sodes que non podedes de peior||1494.15-16 pois sodes tan / sanhudo que non catades por quen / vos faz serviço||1513.11-12 pero non sodes tan desloador / que con verdade possades dizer / que meus mesteres non sei ben fazer||1517.15-16 En tan gran coita vivo oj’eu / que non poderia maior||1545.9 É tan louco que tal med’ei||1552.15-16 E, pois el sa fazenda tan mal cata / contra elas que faz viver tal vida||1605.1-2 Meus amigos, tan desaventurado / me fez[o] Deus que non sei oj’eu quen / fos[s]e no mund’en peor ponto nado||1617.29-31 e que me parec’er tan ben, / ..., / que semelha rosa que ven||1633.27 e tan lev’era que ben de corõa / a trageria aqui ũa formiga||1639.14-15 tan negra ora vos eu vi / que o meu cor sempre des i / nas vossas feituras cuidou||1641.12-13 e tanto me convidou / que ouvi a jantar log’i / con el||1641.19-20 e tanto me convidou / que ouvi a jantar enton / con el||1641.26-27 e el i /  atanto me convidou / que, sen meu grado, jantei / con el||1657.15-16 ca lhi troban en tan bon son / que non poderian melhor||1661.16-17 E [a]tan bõ[o] dia foi nado / que tan ben soub’o pecad’enganar / que nunca por molher ren quis[o] dar||1674.8-9 ca x’anda tan coitado / que, ... / sera sandeu||1683.1-2 Maior Garcia vi tan pobr’ogano / que nunca tan pobr’outra molher vi
Nesta estrutura tan ... que a conxunción que pode aparecer repetida após un período parentético
82.22-25 ca Deus me deu tan gran poder / que, ... / ..., / que non poss’este ben perder

236.16 ca sennor ei que m’estrãiaria / tanto que nunc’averia poder / de ll’ar falar nen sol de a veer||400.13 – Amo-vos tanto que eu mui ben sei / que non podia máis||481.3 ca Gris furtaran tanto que por én / non lhi leixaron que possa cobrir||616.20 De vos veer a min praz / tanto que muito é assaz||692.5 non saben tanto que possan saber / qual ést’a dona que me faz morrer||1269.8 e guardades-me tanto que non ei poder / d’ir a San Leu[ter ||1321.15 Tal eiceiçon vos tenh’eu de põer / ... per que do voss’aver / vos custe tanto que fiquedes nuu||1395.13 ca fodeu tanto que lh’enrouqueceu / a voz e ora ja non canta ben
18.26-27 ca nunca tanto viverei / que desej’al||55.16-17 ca Deus vos fez tanto valer / que nunca devedes fazer / en nulha cousa se ben non;||74.1-2 Tanto me senç’ora ja cuitado / que eu ben cuido que poder / non aja ren de me valer||178.26-27 tanto a vejo fremoso falar / e parecer, amigos, que nembrar / non me posso senon de a veer||187.15-18 ca tanto a fez Deus ben parecer / sobr’outras donas, ... / ..., / que direi máis, e pes a quen pesar: / ... ||200.8-9 Tanto a vi fremoso parecer / e fremoso falar que sol mester / non m’ouvera per ren de a veer||221.14-15 que me faz tant’amar / que non sei i consello que fillar||230.18-19 non pod’El tanto, pero pod’e val, / que me faça perder, ... / da mia senhor ben||246.13 Amo-vos tant’e con tan gran razon, / ..., / que coid’eu est’, e vós que non é ‘ssi;||266.18-19 tanto me vej’en mui gran coit’andar / que morrerei por vós||269.4-7 tanto a vi fremoso parecer / e falar mans’e fremos’e tan ben / e tan de bon prez e tan de bon sén / que nunca dela mal cuidei prender||271.2-3 Pelos meus ollos ouv’eu muito mal / e pesar tant’e tan pouco prazer / que me valvera máis non os aver / nen veer nunca mia sennor nen al||300.8-9 logo vos tant’amei, / sennor fremosa, que assi coidei / que nunca vos podesse máis amar||300.13-14 Amei-vos tant’u vos primeiro vi / que nunca ome tan de coraçon / amou moller||303.1-3 Tanto faz Deus a mia sennor de ben / sobre quantas no mundo quis fazer / que vos direi eu ora que mi aven: / ... ||381.22-23 mais aquele que vos manda / sei tanto, ... / que pero convosco manda / por vós pouc’ou nimigalha||389.10-11 trobei eu tanto e tanto a servi / que ja por ela lum’e sén perdi||389.10-11 trobei eu tanto e tanto a servi / que ja por ela lum’e sén perdi||424.1-2 Por mal de mí me fez Deus tant’amar / ũa dona que ja per nen un sén / sei que nunca posso prender prazer / dela nen d’al||441.7-8 [S]e tanto de vós poss’aver / que vos non pes, sempr’andarei / por voss’om’...||444.13-14 Amo-vos tant’e tan de coraçon / que o dormir ja o ei perdudo||466.12-13 sen vosso ben, / que tant’ei desejado / que ja o sén / perdi por én||486.20-21 mais tant’á el de quitaçon sabor / que a nega, pero xa leva dobrada||508.3-4 e tanto me vejo coitad’andar / que nunca mi valha Nostro Senhor / se ant’eu ja non queria morrer||508.3-4 Tan muito mal mi fazedes, senhor, / e tanta coita e afan levar / e tanto me vejo coitad’andar / que nunca mi valha Nostro Senhor / se ant’eu ja non queria morrer||522.4-5 rogo-vos ora que, ... / ..., lhi queirades tanto rogar /  que se doia ja do meu mal||537.6-7 tanto a fez Deus comprida de ben / que máis que todas-las do mundo val||540.7-8 Tanto me coita e trax mal Amor / que me mata||597.2 O meu amigo á de mal assaz / tant’, amiga, que muito mal per-é||600.4-5 Ca tanto o trouxestes mal /  que non ei, de vos ben fazer, / ..., poder||608.2-3 ca tanto paresc’eu ben / que desto mal grad’ajades vós én / e Deus bon grado||641.13-14 Fiei-m’eu tant’en qual ben m’el queria / que non meti mentes no que fazia||643.5-6 Nunca lho posso tanto dizer / que o comigo possa fazer / estar||699.15-16 e tanto chorei / que perdi o sén des enton||804.1-3 Tanto falan do vosso parecer / e da vossa bondade, mia senhor, / e da vossa mesura que sabor / an muitos por esto de vos veer||804.16-17 ca tanto ben ouví de vós dizer / e tanto vos sodes vós a melhor / dona do mundo que o que non for / veer-vos logo non cuid’a viver||807.16-17 mas tant’oi falar / no seu ben que me non soube guardar||867b.26-27 ca trobei tanto por senhor, de pran, / que de beldade quantas eu sei val||914.1-3 Pero tant’é o meu mal d’amor / e a mui gran coita que ei / por vós que dizer non o sei||934.4-5 pois vos eu tanto non posso dizer /  que vos queirades, amigo, partir / de Sevi[lha] ||934.10-11 nen vos po[sso] tanto rogar /  que vos queirades, [amigo, partir / de Sevilha] ||934.16-17 pois m’eu tanto non poss’aficar i /  que vos queirades, [amigo, partir / de Sevilha] ||942.6-7 Tanto mi fez gran pesar sobejo / en s’ir d’aqui que ouve de jurar, / ..., de lhi non falar||961.16-18 [E] sa bondad’e seu bon parecer / mi faz a mí mia senhor tant’amar / ... / que non poss’eu, per ren, i al fazer||962.10-11 tanto a vi ben talhada / que parecia mui ben / en sua sela dourada||1003.9-10 e dig’eu tant’i / a vós que o non posso máis negar||1065.3-4 ca tant’ei de vós gran pavor / que nunca tan grand’ouvi d’al||1076.13 [E] tanto cuidei ja que non á par / en mia senhor se mi faria ben||1281.3 ca tant’era louco / contra mí que ainda máis querria||1390.10-11 tanto o tev’o peer aficado / que o non pôde per ren receber||1411.20-21 mais tant’é grand’a nossa folia / que nulhas graças lhis ende non damos||1448.14-15 que, tirando / foi tanto pelo esteo / que por esto, ... / se foi toda [e]speçando||1448.30-31 ca leixou, con mal recado, / a Meestra tirar tanto / da tenda que, ... / ..., seera posfaçado||1488.19-20 ca me non podedes tanto coitar / que eu, tan pastor, quisesse casar||1553.1-4 Tant’é Melion pecador / e tant’é fazedor de mal / e tant’é un ome infernal / que eu soo ben sabedor, / ..., / que nunca poderá veer / a face de Nostro Senhor||1553.2-4 Tant’é Melion pecador / e tant’é fazedor de mal / e tant’é un ome infernal / que eu soo ben sabedor, / ..., / que nunca poderá veer / a face de Nostro Senhor||1553.3-4 Tant’é Melion pecador / e tant’é fazedor de mal / e tant’é un ome infernal / que eu soo ben sabedor, / ..., / que nunca poderá veer / a face de Nostro Senhor||1588.2-3 Maior Garcia ést’omiziada, / que tanto guarda seu corpo, de pran, / que ja de noite nunca ela man, / como as outras, na sua pousada||1606.18-19 ca da ermida tant’é el pagado / que á jurado que non saia d’i / morto nen viv’, ...||1628.2-3 non o pode tant’ajudar / que o peior possa tornar||1641.5-6 e tanto me convidou / que ouvi logo a jantar / con el, mal que mi pesou
39.13-14 E, pois vos Deus atan nembrada fez / que non falecedes, senhor, en ren||42.5-6 atan falso nen atan traedor / que nunca punha erg’en destroir / o que é seu||42.5-6 atan falso nen atan traedor / que nunca punha erg’en destroir / o que é seu||430.6 atan gran pavor ei que mui gran ben / me lle fezesse, por meu mal, querer||576.8-9 ben sei / que lhi seria end’atan gran ben / que lh’averian d’entender por én / qual ben mi quer||855.19-20 e por én / a mia ventura me trag’or’assi / atan coitado, ... / ..., que per nulha ren / perder non posso a gran coita que ei||886.27-28 atan coitado foi log’i / que cuidar’a morrer enton||1038.13-15 El é por mí atan namorado / e meu amor o trag’assi louco / que se non pod’atender un pouco||1198.13 Atan trist’anda que nunca vi quen / tan trist’andasse no seu coraçon||1482.12-13 e ar dizen que mercou atan mal / que nunca end’avera seu cadal||1506.8-9 pois avedes [a]tan gran coraçon / que vos eu loe, en esta razon / vos quero ja loar toda via||1661.15-16 E [a]tan bõ[o] dia foi nado / que tan ben soub’o pecad’enganar / que nunca por molher ren quis[o] dar
863.9-10 atant’ei ja de vos veer sabor / que sol non vej’, ||1439.9-10 deron-lhis das fanegas e dos pescados / atanto, ... / que, des quando foi nado, nunca chus vi||1490.2-3 atant’ei gran sabor de a fazer / que ja máis custa non recearia
tanto que ~ atanto que loc. conx. temp. 'logo que, tan depresa como, unha vez que que'
219.18 ca Deus de tal coraçon é / que, tanto que sabe que ten / eno seu mui gran coita alguen, / que logo ll’i consello pon||502.7 Mais, tanto que me d’ant’ela quitei, / do que ante cuidava me nembrei||541.15 e, tanto que se for / aquel tempo, log’en trobar razon / non an||556.21 e vós cobrades conhocer / tanto que m’algun ben façades||683.20 O que el deseja máis d’outra ren / lhi direi oje tanto que o vir||758.21 e ora ven / e vai-se tanto que s’ir quer||775.7 Tanto que lh’eu este cantar oi, / logo lh’eu foi na cima da razon / por quen foi feit’, e ben sei por que[n] non||828.11 – Filha, dou-vos por conselho que, tanto que vos el veja, / que toda ren lhi façades que vosso pagado seja||863.14 Vosso parecer faz a min enton, / senhor, cegar tanto que venh’aqui / por vos veer||1038.16 mais, tanto que eu aja guisado, / farei-lh’eu ben, par Santa Maria||1183.11 e, tanto que mi a falar começou, / vẽo a luz [e foi logo comigo]||1232.20 – Eu, amiga, o farei sabedor / que, tanto que el un cantar fezer / por outra dona e pois por seu for, / que falará vosco quando quiser||1245.14 ca jurei, tanto que fostes ido, / que nunca ja máis vos fezesse ben||1390.15 Pero, tanto que s’el sentio coitado, / ..., / log’el ouve por seu filh’enviado||1485.18 foi-o ela logo matar por én, / tanto que el en seu poder entrou||1534.18 desto podedes guaanhar ou perder / tanto que x’ome a verdade souber||1637.4 tanto que ouver / madeira, logo punh’en a cobrir||1639.4 e fui-lh’eu log’assi dizer, / tanto que m’ela preguntou: / ... ||1644.4 e, tanto que o foi veer, / creceu-lhi del tal coraçon / que diss’a un seu om’enton: / ... ||1646.3 tanto que jante, pense d’ir / à cozinha do infançon||1648.6 e, tanto que se partiu do jantar, / trobou-lhi mal, nunca vistes peior
116.4 Cuidava-m’eu, ... / ..., / senhor fremosa, que m’én partiria / atanto que o podess’entender