t

Glosario

[últ. rev.: 27/06/2018]ImprimirAlternar visualización dos exemplos
tres pron. num. 'tres'
114.26 de Santaren tres legoas é, / e quatro ou cinco de Loule,||148.5 mais quer’én duas per força prender, / ou tres ou quatro, quaes me escolher||197.4 e pero non dixe por qual morria / de todas tres||197.10 Tant’ouve medo que lle pesaria / que non dixe qual era mia sennor / de todas tres||198.7 ca, ... / me soube log’ũa dona des i, / daquestas tres, que por ela dizia||199.5 cuidando en ũa destas tres que vi||475.28 que non cuid’eu que i á tres / no mundo de tan gran valor||691.4 e ũa pastor siia / cantando con outras tres / pastores||870.1 Bailemos nós ja todas tres, ai amigas, / so aquestas avelaneiras frolidas||870.7 Bailemos nós ja todas tres, ai irmanas, / so aqueste ramo destas avelanas||987.19 en todas tres-las leis, / quantas conquistas foron d’outros rei[s], / apos Sevilha todo non foi ren!||1085.15 log’enton / ouvi tal coita que perdi meu sén, / ben tres dias que non conhoci ren||1183.2 Da noite d’eire poderán fazer / grandes tres noites, segundo meu sén||1259.4 ca, se oje i van tres / fremosas, eu serei / a ũa, ben o sei||1278.1 Tres moças cantavan d’amor, / mui fremosinhas pastores||1278.7 Todas tres cantavan mui ben / come moças namoradas / e dos amores coitadas||1384.4 e mandou-lh’ele por don dar / tres couces na garganta||1384.10 ca non deu a Lop[o] enton / máis de tres na garganta||1404.15 Tres cães eran grandes no logar, / mais non saio o gran fareleiro||1424.7 caeu en Runa atá eno Arnado, / en todos tres os portos que i ten||1430.17 ca todos tres eran senhores i / das comendas (comendadores estes!)||1467.4 Come asno no mercado / se vendeo un cavaleiro / de Sanhoan’a Janeiro / tres vezes (est’é provado)||1467.8 El foi comprado tres vezes / ogano de tres senhores||1467.9 El foi comprado tres vezes / ogano de tres senhores||1467.16 Se máis senhores achara / ca os tres que o compraron||1474.13 dous ou tres clerigos, ũa sazon / ... ||1474.19 e ja tres clerigos pagados ten||1512.7 e provar-vos-an / que vo-la viron tres anos trager||1512.13 ca ben tres anos a vimos andar / no vosso col’e de vossa molher||1512.21 e do garda-cos / en cas d’el-rei vos provaremos nós / que á quatr’anos e passa per tres||1517.12 siquer tres filhos que fiz i / filha-os todos pera sí||1529.13 e, des que s’el ben coberto sentiu, / estornudou tres peidos e guariu / ja-quanto máis||1529.20 feriu tres peidos e determinhou / e conhoceu, ca ja non conhocia!||1534.1 Jograr, tres cousas avedes mester / pera cantar de que se paguen én||1561.2 Deus! Com’ora perdeu Joan Simion / tres bestas non vi de maior cajon||1561.12 con olivas morreron todas tres||1561.14 Ben as cuidara de morte guardar / todas tres quando as fez[o] sangrar||1614.11 ca lhe pariron tres en ũu dia, / e outras muitas prenhadas que ten||1630.3 achar-lh’-edes tres sinaes per que o conhosceredes||1630.9 mais per estes tres sinaes que[n]-quer o conhoceria||1630.15 achar-lh’-edes tres sinaes se lhos ben fordes catando||1631.14 á un palm’e meio no pé / e no cos tres polegadas||1648.10 Eno mundo non sei eu trobador / de que s’ome máis devess’a temer / de x’el mui maas tres cobras fazer||1648.13 ca, des que vo-lh’el cae na razon, / maas tres cobras, ou quatr’, e o son, / de as fazer muit’é el sabedor||1680.5 e, pero se mi creess’én / de tres cousas que ben direi, / podia per i con el-rei / e con outros ben guarecer

dez e tres 'trece'
1370.4 un sold’e dous e dez e tres||1610.10 e u non ouvesse reguardo / en nen ũu dos dez e tres