t

Glosario

[últ. rev.: 29/06/2022]ImprimirAlternar visualización dos exemplos
trobador s. m. 'trobador'
278.1 Desmentido m’á ‘qui un trobador / do que dixi da ama sen razon||407.3 Que mui de grad’eu querria fazer / ũa tal cantiga por mia sennor / qual a devi’a fazer trobador / que atal sennor fosse ben querer / qual eu ben quer’;...||444.1 Pero eu vejo aqui trobadores, / sennor e lume destes ollos meus, / que troban d’amor por sas sennores||444.4 non vej’eu aqui trobador, par Deus, / que m’oj’entenda o por que digo / al é Alfanx’e al Seserigo||778.1 Ũu ricome, a que ũu trobador / trobou ogan’aqui en cas d’el-rei||783.2 Ai amigas, perdud’an conhocer / quantos trobadores no reino son / de Portugal||783.10 os trobadores ja van pera mal||783.14 Maldita sej’a que nunca disser / a quen non troba que é trobador!||867a.3 e faz-m’alegr’e faz-me trobador / cuidand’en ben sempr’;...||867b.16 e faz-m’alegre e faz-me trobador / cuidand’en ben sempre||971.4 e dized’ora tant’, ai trobador: / ... ||971.18 quer[r]ei-vo-lh’eu responder, se souber, / como trobador deve responder||1011.10 mais el fara, come mui trobador, / un cantar en que dira de min ben||1119.8 Os trobadores que pois ficaron / enno seu reino e no de Leon, / no de Castela [e] no d’Aragon, / nunca pois de sa morte trobaron||1119.27 ca el foi rei as[s]az mui prestador / e saboroso e d’amor trobador||1190.4 mais, como x’é mui trobador, / fez ũas lirias no son / que mi sacan o coraçon||1197.10 – Juião, outros máis sabedores / quiseron ja esto saber de min, / e en todo trobar mái[s] trobadores / que tu non es||1197.23 – Juião, por est’, outra vegada / con outro tal trobador entencei||1232.13 – O meu amigo non é trobador||1279.1 Assaz é meu amigo trobador||1279.9 tan ben se sab’a todos defender / en seu trobar, per bõa fe, / que nunca o trobadores vencer / poderon, tan trobador é||1279.10 que nunca o trobadores vencer / poderon, tan trobador é||1357.20 Ben t’ajudaran d’Orzelhon / quantos trobadores i son / a escarnir o infançon||1358.3 A mí quer mal o infançon, / a mui gran tort’e sen razon, / por trobadores d’Orzelhon / que lhi cantan a seu brial||1375.2 Cavaleiro, con vossos cantares / mal avilastes os trobadores||1375.7 ca vos vej’eu máis das gentes gaar / de vosso bando, por vosso trobar, / ca non eles, que son trobadores||1375.22 Os trobadores e as molheres / de vossos cantares son nojados||1398.4 e, por se meter por máis trobador, / ..., / feze-s’el en seus cantares morrer||1417.7 mais este[s] seguides ben, sen falha, / e non vi trobador per tantos logares||1417.26 mais-los trobadores travar-vos-an / ja-que nos tempos, que ben non gardastes||1420.18 ca ben sei eu quen troba ben ou mal, / que non sabe máis nen un trobador||1426.6 sen leterad’ou trobador seer, / non pod’omen departir este «grave»||1426.16 E, pois vos assi departi este «grave», / tenho-m’e[n]d’ora por máis trobador||1430.31 – Pero Martiiz, respondestes tan ben / en tod’esto que fostes i con sén / e trobador||1432.24 fiz eu entençon e ben a iguava / com’outro trobador que ben trobava||1432.27 mais, se trobador mig’entençar, / defender-mi-lh’-ei mui ben toda via||1433.2 Don Vuitoron, o que vos a vós deu / sobre-los trobadores a julgar, / ou non sabia que x’era trobar / ou sabia como vos trobei eu||1434.12 eu vos farei que nen un trobador / non trobe en talho senon de qual for||1434.16 porque á én despeito, / que troben os melhores trobadores / polas máis altas donas e melhores||1434.19 e o coteife que for trobador / trobe||1442.19 dos sarilhos sodes vós trobador||1444.2 – Quero que julguedes, Pero Garcia, / d’antre min e todo-los trobadores / que de meu trobar son desdezidores||1501.19 cantar julgamos de bon trobador||1513.4 des i ar filhas-te log’a trobar / e tees-t’ora ja por trobador||1515.7 e faras-m’ora desejos perder / do trobador que trobou do Juncal||1533.3 os trobadores queremos poer / que se non faça tanto mal cantar||1533.6 nen ar chamemos, per nen un amor / que lh’ajamos, nulh’ome trobador / senon [a] aquel que souber trobar||1569.2 – Ai Pedr’Amigo, vós, que vos teedes / por trobador, agora o verei / eno que vos ora preguntarei||1583.12 e por én / non dig’estes «bõos» que vós fazedes, / ante digo dos que faz trobador / que troba ben e á coita d’amor||1595.8 E outro trobador ar quis travar / en ũa cobra||1595.17 po-lo jograr a cantiga dizer / igual, non dev’o trobador perder||1648.1 Sueir’Eanes, este trobador, / foi por jantar a cas d’un infançon, / e jantou mal||1648.8 Eno mundo non sei eu trobador / de que s’ome máis devess’a temer / de x’el mui maas tres cobras fazer||1657.11 mais en tod’aqueste logar / non poss’eu trobador veer / tan venturad’e[n] ũa ren||1662.5 pero d’al non sodes tan trobador||1662.10 Entendestes un dia ant’el-rei / como vos meteron en un cantar / polo peior trobador que eu sei||1662.16 Ca vos vi eu aqui mui gran sazon / e non vos vi por trobador meter||1662.19 se de mal trobador enmentan i, / que vós logo non digades||1680.12 ca trobador non á / eno mundo nen avera / a que s’el quera conhocer