221 [= Tav 43,18]
Sennor fremosa, que sempre servi

Sennor fremosa, que sempre servi,
se Deus me leixe de vós ben aver,
pero mi-o vós non queredes creer,
des aquel dia, sennor, que vos vi,
sen vosso grado me vos faz Amor,
e sen o meu, querer gran ben, sennor.
E, mia sennor, assi Deus me perdon
e me dé cedo, sennor, de vós ben,
que eu desejo máis que outra ren,
des que vos vi, mia sennor, des enton
sen vosso grado me v[os] faz Amor,
[e sen o meu, querer gran ben, sennor].
E, mia sennor, assi m’ajude Deus
escontra vós, que me faz tant’amar
que non sei i consello que fillar,
des que vos viron estes ollos meus
sen vosso grado me v[os] faz Amor,
[e sen o meu, querer gran ben, sennor].
 
 
 
 
5
 
 
 
 
10
 
 
 
 
15
 
 
 

Manuscritos


A 121, B 237

Ediciones


I. Edicións críticas: Michaëlis (1990 [1904]: I, 250); Spampinato Beretta (1987: 104-106 [= LPGP 298]); Littera (2016: I, 321-322).
II. Outras edicións: Molteni (1880: 101); Carter (2007 [1941]: 74); Machado & Machado (1949: I, 385); Arbor Aldea (2016b); Rios Milhám (2018a: II, 221).
III. Antoloxías: Fernández Pousa (1951: 33).

Variantes manuscritas


4 vos] uus A   5 sen] Senº B; vos] uos A; faz] fez B   7 me] mj B    8 me] mj B   9 que] ca B   10 vos] uus A   11 v[os] faz] fez B   14 escontra] escout̃   16 vos] uos A : om. B   17 v[os] faz] fez B

Variantes editoriales


4 vos] vus Michaëlis, Spampinato Beretta   5 vos] vos Michaëlis, Spampinato Beretta   8 dé] dê MichaëlisSpampinato Beretta, Littera   10 vos] vus Michaëlis, Spampinato Beretta   16 vos] vus Michaëlis, Spampinato Beretta

Métrica


Esquema métrico: 3 x 10a 10b 10b 10a 10C 10C (= Tav 160:54)

Encontros vocálicos: 3 mi-‿o

Notas


Texto
 • 2

  Nótese o uso de se ~ si equivalente a assi en frases optativo-desiderativas (100.1, 177.10, 188.11, 202.2 etc.) tal como tamén aparece en frases formularias do tipo se ~ si Deus me perdon e variantes. Tal forma procede de sīc con cruzamento coa conxunción condicional se. En calquera caso, o texto ofrece paralelismo construtivo con estas cláusulas desiderativas, que nos v. 7 e 13 van introducidas por assi.

 • 5

  Como acontece con certa frecuencia, percíbese unha diferente opción temporal entre o Cancioneiro da Ajuda, que ofrece a forma verbal faz, presente histórico, fronte a fez, forma de pretérito no Cancioneiro da Biblioteca Nacional (véxase 130.10, 217.4, 303.1); con todo, noutras pasaxes acontece exactamente ao contrario. Véxase nota a 193.3.

 • 9

  Os datos subministrados polos cancioneiros revelan que as conxuncións que e ca son intercambiábeis tanto en función causal como completiva. En liñas xerais, existe certa preferencia por ca en A (fronte a BV): 66.6, 84.6 e 15, 92.27, 94.20, 142.28, 166.23, 167.18, 170.10 e 27, 177.14, 178.24, 179.19 e 26, 249.5, 276.r2, 317.16, 320.8, 355.3, 430.13, 812.3, 980.8, 981.19 e 26, 984.6, 995.7. Mais tamén encontramos a preferencia inversa (que A, ca B): 68.19, 84.6, 94.20, 221.9. E, finalmente, aínda entre os propios apógrafos italianos se encontra tal variación: ca B vs. que V (725.22 e 1102.5) e mais nas cantigas 655.14 e 984.r2 en que a primeira versión presenta ca face á segunda con que1 .

 1. ^

  Resultan tamén significativas algunhas correccións e/ou vacilacións, como as de 530.4 (<(qu) ca> B) e 1450.17 (<ca que> B, <ca > V), así como o erro de copia de A en 414.r1 (<que / ca> A, <> B, <que> V).

Buscar
  Sin resultados