l

Glosario

[últ. rev.: 15/03/2022]ImprimirAlternar visualización dos exemplos
lume s. m.
1. 'lume, fogo'
1218.22 En mi tolher meu amigo filhou comigo perfia, / por end’arderá, vos digo, ant’el lume de bogia||1682.4 Pediu oj’un ricome, / de que eu ei queixume, / candeas a un seu ome, / e deu-lh’o ome lume||1682.5 e, pois que foi o lume ficado no esteo, / diss’assi Pedro Gar[c]ia, ... / que al ést’a candea e al ést’o candeo||1682.11 El candeas e vinho / pediu ao serão, / e log’un seu meninho / troux’o lume na mão / e foi log’a dereito fica-lo no esteo||1682.18 El candeas pedia, / e logo mantenente, / ..., / foi-lh’o lume presente
2. 'vista, visión'
Con este significado, só aparece na expresión perder (o) lume ‘cegar’
388.10 quanto vej’eu non me val ren, / ca perdi o lume por én / por que non veja quen me deu / esta coita que oj’eu ei||389.11 trobei eu tanto e tanto a servi / que ja por ela lum’e sén perdi
3. fig. 'luz, alegría'
Lume aparece como apelativo da amada ou do amado, en xeral no sintagma lume de + det. + olhos e/ou en series sinonímicas con amigo, senhor, ben etc.
3.16 ca daquel dia en que m’eu parti / da mia sen[h]or e meu lume e meu ben, / porque o fiz, a morrer me conven||161.16 mais que farei, ai meu lum’e meu ben||163.16 E vós, lume dos ollos meus, / oir-vos-edes maldizer / por min se eu por vós morrer||173.6 ai lume destes meus / ollos e coita do meu coraçon!||178.2 Se eu soubesse, u eu primeiro vi / a mia sennor e meu lum’e meu ben||181.8 pesa-me muito que non veerei, / ante que moira, meu lum’e meu ben||194.1 Ai mia sennor e meu lum’e meu ben, / per bõa fe, verdade vos direi||194.8 E, mia sennor e meu lum’e meu ben, / ..., / nunca i tan fremosa dona achei / come vós||196.6 ai!, mia sennor e meu lum’e meu ben, / máis fremosa das donas que eu vi!||255.13 Ai mia sennor, lume daquestes meus / ollos, que eu vi sempre por meu mal||262.17 E os meus ollos non poden veer / prazer, ... / pois vos non viren, meu lum’e meu ben||266.30 E de tal preço guarde-vos vós Deus, / sennor e lume destes ollos meus||279.1 Sennor e lume destes ollos meus, / per bõa fe, direi-vos ũa ren||296.7 E, pois m’el en tal coita ten / por vós, ai meu lum’e meu ben, / que vos non doedes de min||296.16 Ai lume destes ollos meus, / dizede-mi agora, por Deus, / que vos non doedes de min||322.1 Ai mia senhor, lume dos olhos meus, / u vos non vir, dizede-mi, por Deus: / ... ||413.6 ai meu lume, doede-vos de min!||444.2 Pero eu vejo aqui trobadores, / sennor e lume destes ollos meus||506.17 E, lume destes olhos meus, / ... / ... / ..., / ..., / ... / [de vos amar non vos pes én, / senhor||558.14 Muito vos praz do mal que ei, / lume daquestes olhos meus||634.20 non quedarei ar, meu ben e meu lume, / de chorar sempre||690.10 ca, meu lum’e meu ben, / cada [que migo quiserdes falar, / falade mig’, ...||693.3 por meu amig’e meu lum’e meu ben, / que ei perdud[o], e el mi [á] perduda||712.14 foi-s’o meu amig’, e o lume dos meus||738.13 Chamava-m’el lume dos seus / olhos e seu ben e seu mal||793.5 pois mal queredes meu lum’e meu ben, / mal vos querrei eu, mia madre, por én||808.14 ca, se vos eu prazer / fezess’, ai lume destes olhos meus, / nunca mui mal poderia morrer||810.1 Par Deus, senhor e meu lum’e meu ben / e mias coitas e meu mui grand’afan / e meus cuidados||823.1 – Ai meu amig’e meu lum’e meu ben, / vejo-vos ora mui trist’...||861.5 «Falad’, amig’, ai meu lum’e meu ben!»||923.2 Ai meu amig’e meu senhor / e lume destes olhos meus||926.27 [ai] lume destes meus / olhos, que sempre máis que min amei!||938.15 E, meu amor, eu vos venho rogar / que non creades nen un dizedor / escontra min, meu lume e meu amor||983.11 ca, pois non vir meu lum’e meu espello, / ai eu!, / ja por mia vida non daria nada, / mia sennor||999.2 Por vos veer vin eu, sennor / e lume destes ollos meus||1016.16 ai meu amig’e meu lume, / algun conselho [ajamos / ante que assi moiramos]||1043.10 meu amig’e meu lum’e meu ben, / de mentira non me [poss’eu guardar||1059.16 temp’era ja, lume dos olhos meus, / de mi fazerdes [aver algun ben / de vós||1060.8 Senhor fremosa, direi-vos eu al / e creed’esto, meu lum’e meu ben||1060.13 Creede, lume destes olhos meus, / que, ... / pero viia, nunca vi prazer||1068.4 A que tenh’eu por lume destes olhos meus / e por que choran sempre, amostrade-mi-a, Deus||1082.14 E non vos ous’én máis dizer, / senhor e lume destes meus / olhos||1082.15 E non vos ous’én máis dizer, / senhor e lume destes meus / olhos (ai lume destes meus / olhos!)||1084.6 mais Deus Senhor non mi faça lezer / se eu ja mui gran coita tenh’en ren, / pois que vos vejo, meu lum’e meu ben||1094.10 É meu ben e meu lume||1126.10 mais faç’a mí mui gran pesar por én: / viver sen vós, ai meu lum’e meu ben!||1162.2 – Os meus olhos e o meu coraçon / e o meu lume foi-se con el-rei||1176.4 e non me quiseste desemparar / atá que ven meu lum’e meu prazer / e meu amigo||1176.10 que te non quiseste partir de min / atá que veo meu lum’e meu ben / e meu amigo||1176.16 atá que ven meu ben e meu lume / e meu amigo||1182.14 u migo man meu lum’e meu senhor, / ven log’a luz de que non ei sabor||1195.20 De vós me faz ũa parte, ai senhor / e meu amig’e meu lum’e meu ben||1213.1 Ai meu amig’e lume destes meus / olhos e coita do meu coraçon, / por que tardastes á mui gran sazon?||1214.9 ca se quer ir meu lum’e meu senhor||1220.5 e choro muit’e faço gran razon, / ..., de muito chorar / por meu amig’e meu lum’e meu ben||1256.4 – Ai mia senhor e meu lume, / se de mí queixum’avedes, / por Deus que o melhoredes||1265.7 O meu amig’e meu lum’e meu ben / non s’ouver’assi de mí a partir