l

Glosario

[últ. rev.: 20/07/2023]ImprimirAlternar visualización dos exemplos
leixar v. tr., intr. e pr.
1. 'deixar, abandonar, deixar libre, cesar nunha actividade'
Nesta acepción o verbo leixar pode rexer as preposicións de e a
11.32 ca non quer’eu filhar o seu / nen lh’ar querrei leixar o meu||24.25 mais non me leixarán / os desejos que de vós ei||40.9 se eu morresse u mia senhor leixei||42.3 mais non me quer leixar, ergo morrer||42.4 como leixar-m’en seu poder d’Amor||60.6 e que far[ei]?, / que eu conselho non me sei / nen atendo de me leixar / esta cuita’n que m’eu andar / vejo por vós nunca saber||60.12 pero nunca mi á Deus perder / e leixar per vós, per que a ei||64.17 ca non éste cuita d’amor / ũa que ome fillar ven / se ome leixa sen seu ben||104.33 Todo o mund’eu leixarei / e perder-m’-ei, u non á al, / se m’ela de sí alongar||110.16 leixar quer’a terra u vós sodes, senhor||145.9 E, se quiserdes, mia sennor, / min en poder d’Amor leixar, / matar-m’-á el||148.10 essa per ren non na quer’eu leixar / nen lhe valra se se chamar «mesela»||339.3 poi-lo leixou a mia senhor e non / pud’i viver e fui alhur guarir||339.6 e por esto quer’eu por seu amor / leixa-lo mundo falso, traedor||371.27 «Le[i]xade-m’ora, por Nostro Sen[h]or»||382.6 amad’aquel que vos ten en desden / e leixade min que vos quero ben||382.18 aquel que vos filhou nunca vos leixe, / e moira eu por vós com’é razon||420.4 que mi-a tollesse e non quis toller / e me leixou en seu poder d’Amor||423.26 ca, pois m’eles non queren amparar / e me no seu poder queren leixar, / nunca per outre emparado serei||472.3 Don Meendo, Don Meendo, / ..., / quen leva o baio non leixa a sela||481.4 ca Gris furtaran tanto que por én / non lhi leixaron que possa cobrir||484.5 e el fez-lhi leixar, / ..., / prez e esforço, e passou a serra||484.12 e el guardó-o log’enton mui ben / deles e fez-l[h]i de destro leixar / lealdad’e de seestro lidar / [...]||484.18 porque [o] fez desguiar da fronteira / e en tal guerra leixar seu sen[h]or||484.19 e direi-vos al que lhi fez leixar: / ... ||487.30 E, pol’amor de Deus, estad’en paz / e leixade maa voz||496.1 Oimais quer’eu ja leixa-lo trobar / e quero-me desemparar d’amor||642.5 En gran coita me leixades / se vós alhur ir cuidades / viver||647.2 Madre, passou per aqui un cavaleiro / e leixou-me namorad’e co[n] marteiro||647.7 Madre, passou per aqui un filho d’algo / e leixou-m’assi penada com’eu ando||647.12 Madre, passou per aqui (...) / e leixou-m’assi penada, máis leixasse||647.12 Madre, passou per aqui (...) / e leixou-m’assi penada, máis leixasse||684.15 ca me leixastes por atal senhor||688.1 Amigo, pois me leixades / e vos ides alhur morar||716.12 [E] por aquel Deus que vos fez nacer, / leixade-me||737.9 Log’oj’, amiga, polo meu amor / preguntad’os que aqui chegaron / com’ou de qual guisa o leixaron||751.9 – Leixemos ess’e falemos en al||828.3 madre, namorada me leixou||828.5 madre, namorada me leixou||831.15 E ben se devi’a nembrar / das juras que m’enton jurou / u m’el mui fremosa leixou||834.4 e, por Deus, que faremos i, / ca namorada me leixou?||867a.8 Pois min Amor non quer leixar / e dá-me esforç’e asperança||867b.1 Pois min Amor non quer leixar / e dá-me esforço e asperança||876.16 leixaron-me qual fui nado no meio da rua||878.8 ca non leixan [e]spital nen egleja, / romeu nen dona nen omen fidalgo / nen omen d’orden, ... / que non desonren por levar del algo||901.15 Que ledo me fezera ja / quando s’Amor de min quitou / un pouco que mi a min leixou!||917.14 e vi alhur quen mentiral seer / non quer nen pode, nen bon prez leixar||932.7 – Non vos leixedes én por mí, / filha, que lhi non faledes / se vós én sabor avedes||940.16 pois outra deseja / e leixou min, que servia||978.6 que me teedes en poder / e non me leixades noite nen dia||989.28 ca, se nos bon senhor levou, / mui bon senhor nos foi leixar||998.5  leixei-ll’a terra por lle non fazer / pesar||1040.5 mais log’en aquel dia / non leixará el, amiga, / nulh’ome a que o non diga||1058.7 E leixar-[m’-ia] qual coita mi deu / Amor, que [eu] en grave dia vi||1096.11 e, polos outros, que [ja] o leixaron, / quer matar min por esto, mal pecado||1104.2 Senhor fremosa, oi eu dizer / que vos levaron d’u vos eu leixei||1138.6 se vos prouguer con el, gracir-vo-lo-ei, / e, se vos pesar, non o leixarei||1233.18 e assi as leixou||1250.6 e, se molher amar / filh’aquel ben que lhi Deus quiser dar / e leix’o máis||1319.3 A molher d’Alvar Rodriguiz tomou / tal queixume, quando s’el foi d’aquen / e a le[i]xou||1319.7 jurando-lhe ante que, a bõa fe, / non na er le[i]xe como a leixou||1319.7 jurando-lhe ante que, a bõa fe, / non na er le[i]xe como a leixou||1319.14 mais, se a quer desta sanha tirar, / a bõa fe lhe conven a jurar / que a non le[i]xe en neun tempo ja||1342.23 conven que leix’a cura e atenda / a capelan igual da sa pessoa||1363.4  leixar-te quero, mia sela, por én, / e irei en ousso e baratarei ben||1363.8 e por ende te quero [ja] leixar||1365.2 leixad[e] o selegon / e tornad’a o albardar||1376.27 e leix[o] i putas de mí ben dizer / e de mias manhas e de mia folia||1381.4 Foi a citola temperar / Lopo que citolasse, / e mandaron-lh’algo dar / en tal que a leixasse||1381.10 U a citola temperou, / logo lh’o don foi dado / que a leixasse||1394.1 Fernand’Escalho leixei mal doente / con olho mao tan coitad’assi / que non guarra||1420.23 por que leixarei eu trobar atal / que mui ben faç’e que muito mi val?||1420.27 e, pois eu tod’est’ei, / o trobar nunca [o] eu leixarei||1443.6 ar diz que o leix’eu, que sei seguir / o trobar e todo quant’en el jaz||1445.2 – Joa[n] Vaasquez, moiro por saber / de vós por que me leixastes o trobar / ou se foi el vós primeiro leixar||1445.3 – Joa[n] Vaasquez, moiro por saber / de vós por que me leixastes o trobar / ou se foi el vós primeiro leixar||1445.7 e leixa-vos por se non perder||1469.7 pois me non val trobar por mia senhor, / oimais quer’eu ja leixar o trobar||1503.6 Ben merec’algo Don Martin Galo, / quando quiser cantar, por leixa-lo||1505.12 dizede vós, se a terra leixar / que me non achen i a justiçar, / se poderá en mí justiça fazer||1513.24 e leixade mí, que sei ben fazer / estes mesteres que fui começar||1514.27 e vossa paga ben a leixarei, / e pagad[e] outro jograr qualquer||1547.20 le[i]xar velhas feas, e as fremosas / e mancebas filha-las por esposas||1558.6 «Boa ventura ajades, / porque vos ides e me leixades»||1569.28 demais, quis Deus, que ten seu filh’aqui, / que, se s’el for, aqui nos leixaria||1583.26 mais, pois sanha p[r]endedes, / aqui ante todos leix’eu a tençon||1585.5 e disse-mi agora un cavaleiro / que o leixara eire, ao serão, / seer ant’a sa porta guarid’e são||1668.14 e, se non, leixad’e / del, que vos dá mal dia, vos vingade||1670.6 e queres leixar / a capa velha, Elvira, pera ti||1675.9 «Pois vos ides vossa via, / a quen leixades o voss’escolar / ou vosso filh’e vossa companhia?»||1676.20 E leixei eu assi, per bõa fe, / Joan Baveca e Pero d’Ambrõa||1680.27 e por esto lhi conselh’eu / que leix’esto, que non é seu||1680.30 E eu, que lh’o conselho dou / que leix’est’a que se filhou, / diz que ando po-l’enganar
1058.4 de tod’esto m’eu queria leixar / se me leixasse a que me faz aver / aquestas coitas||1058.10 de tod’esto me leixaria eu / se me leixasse a que [me faz aver / aquestas coitas||1058.13 [E] leixar-m’-ia de cuidado meu / e da gran coita do meu coraçon / e de servir Amor||1058.16 de tod’esto me leixaria eu / se me leixasse a [que me faz aver / aquestas coitas||1643.12 e, pois se quer de folia leixar, / de pran Deus lhi mostrou aquel logar
36.5 non a leixarei a loar||724.6 leix’a coidar eno mal que lhi én ven||724.13 Leix’a coidar eno mal que lhi eu dei||724.20 leix’a coidar eno seu grande afan / e coida sempre en meu bon semelhar||911.2 ca non leixarei a trobar / nen a dizer, eno cantar / que eu fezer, o mui gran ben / que vos eu quero, mia senhor||1416.14 e, se o ben pagou, / non leix’a guarir po-lo el preguntar||1590.14 Quisera-x’el da vaca despender / tanta per que non leixass’a pacer
2. 'permitir, consentir, non se opor á acción'
Nesta acepción pode rexer ocasionalmente a preposición a
42.2 Ja m’eu quisera leixar de trobar / se me leixass’a que mi-o faz fazer||1058.5 de tod’esto m’eu queria leixar / se me leixasse a que me faz aver / aquestas coitas||1149.8 e fora oj’eu con elas, mais non me queren leixar / porque ven i meu amigo||1502.6 se algun ome virdes mal fazer, / non lho leixedes, a vosso poder
308.16 non mi-o querra nen oir, / mas leixar-m’a morrer ir||1065.5 e por én vos leix’a dizer / meu mal
3. 'dar, ceder, entregar, legar'
142.29 mais creê-ll’-ei a quen leixar / tod’outro ben por desejar- / -vos, que sempre desejarei||723.13 Quand’eu vi esta cinta que m’el leixou, / chorando con gran coita||833.8 Ides-vos vós ora e tan grand’afan / leixades mí e[n]o meu coraçon / que mi non jaz i al se morte non||840.1 Vou-m’eu, senhor, e quero-vos leixar / encomendad’este meu coraçon / que fique vosc’, ...||988.18 E en forte ponto e en fort’ora / fez Deus o mundo, pois non leixou i / nen un conort[o] e levou d’aqui / a bõa Rainha||989.30 mais, pois nos tan bon rei leixou, / non nos devemos a queixar||990.6 leixou-lhi tant’ome sen prez, / e foi-lhi Don Lopo tolher||991.15 Mais a min ja esto leixou / con que me posso conortar||1390.12 e ren de seu aver non lhi leixou, / ca peeu ced’, ...||1390.18 log’el ouve por seu filh’enviado, / ca lhi queria leixar seu aver / e sa erdad’;...||1429.10 se ricome foss’e grand’alg’ouvesse / [...] / a quen leixar meu aver e mia erdade||1473.27 e pagou-a, e leixou-lh’o tralado||1495.13 e de que ficaredes / con mal escarnho se vos emprenhar / d’algun rapaz e vos depois leixar / filho d’outro que por vosso criedes||1538.13 Filh’a que leixass’o que ei / quisera-m’eu, senhor, fazer / que fosse voss’, ...||1556.4 ca perdeu quant’avia guaanhado / e o que lhi leixou a madre sua||1556.6 ũ[u] rapaz que era seu criado / levou-lh’o rocin e leixou-lh’a mua||1556.8 Se el a mũa quisesse levar / a Joan Bol’e o rocin leixar, / non lhi pesara tant’, ...

leixar(-se) + de + inf. (perífr. aspectual terminativa)
28.9 leixei-vos por én [de] veer / atẽ[es] ora, que poder / non ouve de fazer end’al||42.1 Ja m’eu quisera leixar de trobar / se me leixass’a que mi-o faz fazer||170.24 E, se a eles viren, creerán / ca lles dig’eu verdade, u al non á, / e leixar-m’-an de me preguntar ja||752.2-3 Pero que eu meu amigo roguei / que se non fosse, sol non se leixou / por mí de s’ir||873.7 Pero ela faça quanto quiser / contra min, ca, pero me ben non quer, / non leixarei de a servir por én||882.8 E por esto non leixei pois [d]’amar / e servir ben e faze-lo milhor||900.23 que Deus, que m’esto foi mostrar, / por én me leixa de matar, / que aja sempre que doer||942.13 Ben vos dig’, amiga, én verdade: / que jurei de nunca lhi fazer ben / ant’el, e non leixou de s’ir por én||1027.15 Sabor avedes, a vosso dizer, / de me servir, amig’, e pero non / leixades d’ir al rei||1058.1 Ja m’eu queria leixar de cuidar / e d’andar trist’e perder o dormir / e d’Amor, que sempre servi, servir||1058.1-2 Ja m’eu queria leixar de cuidar / e d’andar trist’...||1058.1 Ja m’eu queria leixar de cuidar / e d’andar trist’e perder o dormir / e d’Amor, que sempre ... servir;||1058.19 E leixa-m’ela de mi ben fazer, / mais non me leixa en sas coitas viver||1650.17 Ca o torpe que sempr’anda calado / non o deven por torpe a razõar, / pois que é torp’e leixa de falar
28.2-3 Quero-vos eu dizer, senhor, / por que me leixei, muit’á [i], / de vos veer

leixar(-se) + inf.
Igual que acontece cos verbos cuidar ~ coidar, ousar, recear e soer, a rexencia de leixar coa preposición a forma unha estrutura leixar + a + inf. equivalente a este complexo verbal (vid. supra)
6.27 ja mi ora leixarán folgar, / ca lhis non podia guarir||7.12 mais leixemos ela estar, / e desso que dizedes / [... -ar]||8.8 e non gradecia / a Deus qual ben mi fazia / en sol me leixar veer / o seu mui bon parecer!||20.12 nunca me Deus leixe i máis viver!||38.2 Que cousiment’ora fez mia senhor / que me non quis leixar morrer d’amor||38.6 ca me mostrou o seu bon parecer / e non me quis le[i]xar d’amor morrer||38.10 nen ja Deus nunca m’outra leix’aver||40.10 assi Deus me leixe cedo tornar||45.11 mais Deus Senhor a leixe perdoar / a min||46.34 mais leixar-me-vos-ei matar, / pois m’outro conselho non sei||53.18 que, macar vos oj’eu tanto pesar / digo, que vós me leixedes viver / u vos veja||54.2 e ora que farei, / pois que me vós non leixades viver / u vos eu possa, mia senhor, veer?||61.16 e nunca m’én Deus leixe ben achar / se m’ora oj’eu non quisesse matar / que máis daquesto end’ela fazer!||67.17 e rogarei / o máis que eu poder rogar / a Deus que El mi-a leixe oir / falar e mi-a leixe veer||67.18 e rogarei / o máis que eu poder rogar / a Deus que El mi-a leixe oir / falar e mi-a leixe veer||72.19 porque me leixades assi / morrer||83.14 e Deus poder / me leix’aver d’i sempr’estar||83.21 e os que esto van fazer / Deu-los leix’ende mal achar||83.22 E Deu-los leix’assi ficar / com’eu, sennor, sen vós fiquei / u vos vi ir||88.24 mais Deus vo-lo leixe saber / per min, sennor||89.3 rogar-ll’-ia que me leixasse / u ela vivesse morar||96.19 Non o dev’a leixar morrer||97.14 ca por ela conhosc’eu ben / que, se Amor matass’alguen, / non leixaria min viver||99.10 Deus, e nunca me leix’estar / assi no mund’, a meu pesar||99.24 e Deus morrer / me leix’u m’eu de vós quitar!||100.1 Se Deus me leixe ben aver / de vós, senhor, e gradoar!||101.1 Per com’Amor leixa viver / mí non se dev’i d’esforçar / omen contra el||101.7 e, por fazer a mí peor, / por én me non leixa morrer||112.2 Quand’ora for a mia senhor veer, / que me non quer leixar d’amor viver||126.7 e Amor, todos estes son / os que me non leixan quitar||126.21 ca eu como vos fugirei, / pois estes, ... / me non leixan de vós partir?||126.22 E, pois m’alhur non leixan ir, / estar-lhis-ei, mentr’eu poder, / u vos vejan||129.6 e maravillo-me log’i / de vós por leixardes assi / voss’om’en tal cuita viver||129.24 E ja mia cuita, mia sennor, / non vo-la ouver’a dizer, / ante me leixara morrer||131.2 Nunca bon grad’Amor aja de mí / nen d’al porque me máis leixa viver||131.8 Por én me leixa viver des aqui / Amor, e ben o pod’ome entender||134.3 e de qual guisa leixades Amor / fazer en mí quanto x’el quer fazer||134.13 e non me quer leixar / partir de vós nen de vos ben querer||138.10 e, por mi-a non leixar escaescer / e mi-a fazer cada dia maior, / faz-me, sennor, en vós sempre cuidar||141.3 tolled’Amor de sobre mí / e non me leixedes assi / en tamanna coita viver||145.2 Por Deus vos rogo, mia sennor, / que me non leixedes matar, / ..., a voss’amor||146.15 E, mia sennor, por Deus, non me leixedes, / se vos prouguer, a voss’amor forçar||146.23 E, pois nos ambos en poder tẽedes, / non me leixedes del forçad’andar||148.3 non as quer’eu leixar estar quedadas||152.26 e, pois Amor non me leixa partir / da mia sennor nen daqueste logar||156.6 en que teedes por razon / de me leixar morrer d’amor||157.6 rogar quer’eu Nostro Senhor / que vo-lo leix’acabar||157.8 quer’eu rogar Nostro Senhor que me non leixe máis viver||161.10 nen Deus, sennor, non me leixe viver||164.3 Quer’eu a Deus rogar de coraçon, / ..., / que El me leixe veer mia sennor / mui ced’, ...||164.6 que me non leixe máis eno mundo viver||164.20 E rogá-ll’-ei, ... / que El me leixe viver en logar / u a veja e lle possa falar||170.4 e, pois me deles non poss’amparar / nen me leixan encobrir con meu mal||171.5 Nostro Senhor, non me leixes viver / se estas [coitas] non ei a perder!||182.14 ou me non leixe máis viver||182.15 E Deus non me leixe viver / se eu a ‘nsandecer non ei,||188.11 se Deus me leix’aver / dela ben e me mostr’o seu / bon parecer||193.7 e leixou mí / viver no mundo||199.33 Mai-lo que vai tal pregunta fazer / Deu-lo leixe moller gran ben querer||202.2 si Deus me leixe ben aver||212.5 que El i leixe mao prez aver / a quen mal preço vos quer apoer||216.14 que ar cofonda quen / me non leixa convosco máis morar||221.2 se Deus me leixe de vós ben aver||224.1 Se Deus me leixe de vós ben aver||232.24 o que Deus non leixe seer!||237.14 e, se quisessedes, sennor, por én / non me deviades leixar morrer||254.3 Pois que me faz sempre pesar veer, / por que me leixa no mundo viver?||265.18 por én / me leix’assi desemparad’andar / e non me quer contra ela valer||266.12 ca me non quiso Deus leixar morrer / por me fazer maior coita sofrer||273.10 mal quer’, e Deus, que me vos fez veer, / e a morte, que me leixa viver||285.5 se o dixe, mal me leixe morrer||289.5 mais, por me leixar / viver en coita, non me quer matar||297.14 E, mia sennor, tempo seria ja / de vos nembrardes de me non leixar / en tan gran coita, com’eu viv’, andar||304.7 E, se non é, ca me leixe prender / por ela morte||308.13 a que me toll’o dormir, / ..., pedir- / -ll’-ia logo que guarir / me leixass’u a servir / podess’eu||310.21 e, pois viu que seu amor me forçou, / leixou-m’assi desemparad’andar||315.2 se Deus me leixe de vós ben aver, / e, se non, leixe-me por vós morrer||315.3 se Deus me leixe de vós ben aver, / e, se non, leixe-me por vós morrer||358.10 se s’acordasse / e acordado foss’en me partir / ante da terra e leixasse-m’ir||387.9 – Mia sennor, por Deus, que vos fez, / que me non leixedes assi / morrer||396.3 leixar-m’aqui, u m’ora ‘stou, viver||411.13 mais quer’a Deus rogar / que me leixe meu temp’assi passar||422.21 mais, por Deus, ... / ..., / que me non leixedes escaecer / en me lle non defenderdes, sennor||424.6 rog’eu a Deus que mi-a faça veer / ced’e me lhi leixe tanto dizer: / ... ||424.12 ca mui melhor mi sera d’outra ren / de me leixar log’i morte prender||430.24 E quen soubesse como me vai non / terria que eu sõo de bon sén / en me leixar viver||433.15 que me leixades morrer sen razon / por vós, pero me podedes guarir||437.6 sennor, por que me leixades morrer||438.4 e non tenn’eu que fazedes bon sén / en me leixardes en poder d’Amor / morrer||438.7 Ben me podedes vós leixar morrer||484.26 Par Deus, adail, muit’ei gran razon / de sempre en vós mia fazenda leixar||526.6 se Deus me leixe de vós ben achar||533.6 rog’eu a Deus, que end’á o poder, / que mi-a leixe, se lhi prouguer, veer / cedo||555.6 por Deus, teede por razon, / ..., / de vos querer de mí doer / ou de me leixardes morrer||555.12 teede ja por ben, senhor, / ..., / de vos querer de min doer / ou de me leixardes morrer||556.6 mais Deus vos leixe part’aver / da mui gran coita que mi dades||563.6 como vos praz de me leixar morrer||569.6 por Deus, senhor ben-talhada, / querede-vos de min doer / ou ar leixade-m’ir morrer||591.9 – Amiga, estad[e] ora calada / un pouco e leixad’a min dizer||624.9 u me podia nunca máis ben dar / ... / se m’algũu tempo quisera leixar / ela servir||625.4 [e] oj’aquel que o rogar quiser / por sí o rog’e leix’a min pas[s]ar / as[s]i meu tempo||674.5 e, se o eu por mí leixar morrer, / sera gran tort’, ...||674.20 [sera gran tort’, e non ei de fazer] / o maior torto que pode seer / leixar dona seu amigo morrer||696.8 Gran sazon á que me serviu / e non mi-o leixastes veer||703.4 Por non leixardes mí, ben-talhada, / viver com’oj’eu vivo coitada||707.9 e puinharei de lhe fazer prazer / por quanto me non quis leixar morrer||733.15 mas, se Deus vos leixe cedo viir, / dized’, amigo, se o eu fezer: / ... ||742.23 E ante lhi quer’algun ben fazer / ca o leixar, como morre, morrer||742.25 por lhi falar ben ou po-lo veer, / non lhi quer’eu leixar morte prender||745.4 o que morre por mí d’amor / leixade-m’ir co[n] el falar||746.7 Mais leixade-mi andar assi||746.16 mais leixade-m’assi andar / por quanto mi faz cuida[do]r / [d’aver eu ben de mia senhor]||767.9 que el por mesura de min / o leixasse morrer aqui / e o veja quando morrer||783.18 atender temp[o] e non se queixar / e leixar ja avol tempo perder||783.24 E os que ja desemparados son / de vos servir (...) / leixe-os Deus maa morte prender!||788.15 e Deu-la leixe desto mal achar||808.4 nen de vós ben nunca me leix’aver / se eu soubesse que vos praz[er]ia / de mia mort’...||847.8 Gran sazon á, madre, que vos roguei / que o leixassedes migo falar||858.7 Ante me quis leixar perder o sén / por vós, sen[h]or||882.8 E por esto non leixei pois [d]’amar / e servir ben e faze-lo milhor||905.6 mai-lo vosso bon parecer / non mi-o leixou, senhor, fazer||905.7 nen mi-o leixa, senhor, fazer||925.5 ca os leixa morrer con grand’amor, / desemparados de ben de senhor||925.19 mais Deus non é tal, / ca os leixa con grand’amor morrer||927.7 e a mesura non me val / e leixa-me morrer d’amor||927.20 e leixa-me d’amor morrer, / e da mesura ben non ei||986.15 El me leix’ante por vós trager luito / ca vós por mí||1015.21 nunca o Deus leixe melhor escolher||1016.2 Meu amigo, vós morredes / porque vos non leixan migo / falar||1025.8 Queixades-vos que sempre fostes meu, / amig’, e vos leixo por mí morrer||1042.6 e mui grav’é de vos leixar morrer||1042.16 mais ben vos jur’e digo-vos assi, / se Deus mi leix’én fazer o melhor||1042.20 E rog’a Deus, que á end’o poder, / que El me leix’end’o melhor fazer||1051.8 E, se m’ela mui gran torto fez i, / Deus me leixe dereito dela aver||1058.20 E leixa-m’ela de mi ben fazer, / mais non me leixa en sas coitas viver||1064.6 leixa-me sen seu ben viver / coitad’, e, se mi non val[v]er||1064.16 Deus, meu Senhor, se lhi prouguer, / mi-a leix’ant’ũa vez veer||1066.6 Por én vos rog’, Amor, que me leixedes / viver se ben fazer non me queredes||1067.14 E, pois m’assi ten en poder Amor / que me non quer leixar per nulha ren / partir de vos ja sempre querer ben||1093.8 Por Deus vos rogo, mia madre, perdon, / que mi-o leixedes ũa vez veer||1099.23 «Por que leixou / assi morrer quen a tan muit’amava?»||1134.5 Guardan-me dele que o non veja / e non me leixan, ... / a Santa Maria ir||1134.11 pois mi Deus deu quen me non leixasse / a Santa Maria [ir]||1134.14 Des que o vi en Julhan un dia, / ja me non leixan, como soia, / a Santa Maria ir||1149.2 Ora van a San Servando donas fazer romaria / e non me leixan con elas ir||1150.3 que me leixedes ala ir / a San Servand’, ...||1153.2 Trist’and’eu, velida, ... / porque mi non leixan veer meu amigo||1161.5 Ai amor, leixedes-m’oje de so-lo ramo folgar||1176.20 Pois me quisestes tan ben aguardar, / par Deus, non me leixes sen ti morar||1188.7 e, porque mi-o non leixades aver, mia filha fremosa, / non ajade-la mia [graça<||1210.1 Madr’e senhor, leixade-m’ir veer / aquel que eu por meu mal dia vi||1210.14 madre, leixade-mi-o veer, por Deus||1284.5 mia madre, fe que devedes, /  leixedes-mi-o ir veer||1288.13 Se me leixardes, mia madr’, ala ir, / direi-vos ora o que vos farei||1290.5 Non poss’eu, madr[e], aver gasalhado, / ca me non leixades fazer mandado / do meu amigo||1290.10 Ca mi non leixades fazer mandado, / morrer-vos-ei con aqueste cuidado / por meu amigo||1290.14 e, se me leixassedes ir, guarria / con meu amigo||1314.14 e las que cantavan leixa-las guarir, / a las aves meu [amigo]||1340.23 E na coroa, que tapar queria, / leixa crecer a cient’o cabelo||1397.19 leixou a gente adormecer enton||1401.3 pois que vos vejo tan coitad’andar / con Amor, que vos non leixa [ ... ], / nen vos ar leixa dormir nen comer,||1401.4 nen vos ar leixa dormir nen comer||1408.23 E non lhi fazen mal de que se sença, / ante leix’assi o preito passar||1448.29 ca leixou, ... / a Meestra tirar tanto / da tenda que, ... / ..., seera posfaçado||1482.5 ja Deus no’me leixe entrar sobre mar / se, polo custo, queria filhar / o mercado que [e]l [á] algur feito||1492.9 E Don Estevã[o] assi dizia / a nós, que lho leixassemos ferir / máis||1496.6 e, con qual corv’el soubess’escolher, / o leixasse malandante seer / Deus||1496.12 [con] atal lhi leixasse Deus perder / a erdad’e o corp’e o aver||1496.20 con atal viss’el a casa arder / e lhi leixasse Deus morte prender / sen confisson||1502.12 e log’ide vosso passo calado / e non leixedes i nada perder / senon a vós||1509.17 leixó-o sigo na casa albergar, / e o peon fez [como] que dormia||1540.9 E non vos leixarei entrar, / como quer que m’avenha én||1599.10 pero non vos dig’eu que non vivades / quanto vos Deus quiser leixar viver||1679.6 e leixa-vos en gran conta põer
1584.11 e, primeira vez, po-lo ... po-lo escaentar, / leixou-se i logo perder un dinheiro / e des i outr’;...

◆ IPr.: P1 leixo, P3 leixa, P5 leixades, P6 leixan||IPt.: P1 leixei, P3 leixou, P5 leixastes, P6 leixaron||IAp.: P1 leixara||IFt.: P1 leixarei, P3 leixará, P6 leixarán||IPp.: P1 leixaria, P3 leixaria||SPr.: P2 leixes, P3 leixe, P4 leixemos, P5 leixedes||SPt.: P1 leixasse, P3 leixasse, P4 leixassemos, P5 leixassedes||SFt.: P5 leixardes||Imp.: P5 leixade||Inf.: P5 leixardes