239 [= Tav 148,1]
Agora viv’eu como querria

Agora viv’eu como querria
veer viver quantos me queren mal:
que non vissen prazer de sí nen d’al,
com’eu fiz sempre des aquel dia
que eu mia sennor non pudi veer,
ca, se nunca depois ar vi prazer,
Deus no’me valla, que poderia?
E quen vivess’assi viveria,
per bõa fe, en gran coita mortal,
ca ‘ssi viv’eu por ũa dona qual
sab’oje Deus e Santa Maria,
que a fezeron mellor parecer
de quantas donas vi e máis valer
en todo ben; e ben veeria
quen visse mia sennor, e diria,
eu [o] sei, ben por ela, que é tal
como vos eu dig’, e, se me non val
Deus (que mi-a mostre!), ja non guarria
eu máis no mundo, ca non ei poder
de ja máis aquesta coita sofrer
do que sofri, e desejaria
muito mia mort’, e querria morrer
por mia sennor, a que prazeria,
e por gran coita en que me viver
vejo por ela, que perderia.
 
 
 
 
5
 
 
 
 
10
 
 
 
 
15
 
 
 
 
20
 
 
 
 
25

Manuscritos


A 133, B 254

Edicións


I. Edicións críticas: Michaëlis (1990 [1904]: I, 270-271 [= LPGP 918-919]); Lorenzo Gradín & Marcenaro (2010: 136-137); Littera (2016: II, 482-483).
II. Outras edicións: Molteni (1880: 107-108); Carter (2007 [1941]: 80-81); Machado & Machado (1950: II, 22-23); Arbor Aldea (2016b); Rios Milhám (2018a: II, 239).
III. Antoloxías: Ferreiro & Martínez Pereiro (1996b: 219); Diogo (1998: 111-112).

Variantes manuscritas


1 querria] queria B   2 me] mj B   5 pudi] pud A   6 ca] om. A   7 no’me] nō mj B   10 ca ‘ssi] ca assy B; qual] tal B   11 santa] sc̄a A : scā B   17 vos] uus A; me] mj B   18 mi-a] ma B; guarria] guairia B   19 eu] ea B; no] nō A   22 querria morrer] q̄ria moirer B   25 perderia] ꝑ(o)deria AB

Variantes editoriais


5 pudi] pud’i Lorenzo Gradín & Marcenaro : pude Littera   7 no’me] non me Lorenzo Gradín & Marcenaro : nom me Littera   10 ca ‘ssi] c’assi Michaëlis : ca si Lorenzo Gradín & Marcenaro : ca ‘si Littera   11 Santa] sancta Michaëlis   15-17 e diria, / eu [o] sei, ben por ela, que é tal / como vos eu dig’...] e diria: «eu sei ben» por ela que é [a]tal / como vus dig[u]’... Michaëlis : e diria: «Eu sei ben por ela que é [a]tal / como vus dig[u]’» Lorenzo Gradín & Marcenaro   17 vos] vus Michaëlis, Lorenzo Gradín & Marcenaro   21 sofri] sofr’i Littera

Métrica


Esquema métrico: 3 x 9’a 10b 10b 9’a 10c 10c 9’a + 2 x 10c 9’a (= Tav 161:224)

Encontros vocálicos: 18 mi-‿a

Notas


Texto
 • *

  Sobre o carácter de cantiga próxima ás cantigas ateúdas, cunha copulativa e das dúas primeiras estrofas, véxase nota á cantiga 74.

 • 7

  Este verso só ten sentido se se introduce a interrogación (admiración no texto michaëliano); na versión de Lorenzo Gradín & Marcenaro, en que o verso é simplemente enunciativo, semella que o trobador solicita que Deus, a pesar do seu poder, non o axude a conseguir ver a senhor.
  Para a asimilación no’me, véxase nota a 66.13.

 • 10

  Sobre ca ‘ssi (cfr. si ou ‘si nalgúns editores) véxase nota a 82.10. Con todo, nótese a variante de B, que mostra a tendencia ao uso da forma plena do adverbio assi, como revelan algunhas variantes (véxase nota a 94.10).

 • 12-14

  Estes versos aparecen case literalmente en Pero Garcia Burgales. Véxase nota a 197.11-13.

 • 15-17

  A introdución do estilo directo, con diferente estruturación, que realizaron os anteriores editores non encaixa no desenvolvemento conceptual da cantiga, que fica pleno de sentido coa consideración da repetida frase formularia eu o sei (véxase nota a 212.14), con integración necesaria do pronome para a ortométrica versal.

Buscar
  Non se atopou ningún resultado