285 [= Tav 79,15]: Joan Soarez Coelho «Dizen que digo que vos quero ben» [A 178, B 329]

Transcrición paleográficaImprimir

A


  Dizen1 que digo que uos que
  ro ben. sennor e buscan me conuusco2
  ro ben sennor e buscā con uusco mal mas
{sen̄or} rog a deus que pod e ual. e que omund e3
  uos en poder ten. Se o dixe mal me
  leixe morrer senon sennor quen uolo
  foy dizer.
   
  E uenn auos chorando destes meus
  ollos con uergonna e con pauor
  e con coita que ei desto sennor
  q̄ uos disserō e rog assi a deus
  Se o dixe mal me
   
  No me sei end outra guisa saluar.
  mas nunca o soub ome nē moller
  per mi nē uos e d’s selle ꝓuguer.
  rogueu assi quanto posso rogar.
  Se o dixe mal me.
   
{a} Elle faça tal coita soffrer4
  qual faz amī enon(o̻)5 ouso dizer.

B


Dizen que digo queuꝯ quero ben
Senhor e buscanmj con uosco mal
Mays rogadeꝯ senhor que pode ual
E que o munde uos en poder ten
Seo dixi mal me leixe moirer
Se non senhor quen uolo foy dizer
 
 
Euenhauos chorando destes meꝯ
Olhꝯ con u’gonha · e con pauor·
E con coyta que ei desto senhor
Queuos disƥom e rogassy d’s
Seo dixi
 
Nōme sey endout̃ gⁱsa saluar
Mays nūcao soubome nē molher
ꝑmj̄ nen uos . ed’s selhi prouguer
Rogueu assi ꝙʷto posso rogar
Seo dixi
 
Elhi faça · tal coyta sofrer ·
Qual faz amj̄ e nono ousa dizer
 1. ^

  A tinta da maiúscula está deteriorada.

 2. ^

  O texto está afectado polo corte excesivo que sufriu o folio na súa marxe superior. A tinta, ademais, está bastante deteriorada.

 3. ^

  A marca que sinala o punto do verso en que se debía introducir o vocábulo escrito na marxe localízase despois da voz deus.

 4. ^

  O sinal de chamada para realizar a corrección colocouse antes da forma tal.

 5. ^

  O último grafema do vocábulo foi anulado, ademais, cun trazo de pluma.