258 [= Tav 152,5]: Vaasco Gil «[M]uito pun[n]ei de vos negar» [A 150]

Transcrición paleográficaImprimir

A


[ ]uito1  punei de uus negar sen  
nor fremosa o ( )2 gran ben que  
uus quero mais ia per ren. no ei  
poder de me guardar. que uus non  
aia de fazer. do ben que uus quero sa  
ber.  
   
[Q]uisera meu que fossassi.  
que podesse meu coraçon  
en cobrir mais nome ꝑdon  
deus. se ia poss al fazer y  
[Q]ue3 uus non aia de fazer  
   
[C]a entendy4 eu por meu mal {j}
que uos parecedes mellor  
de quantas eu ui mia sēnor  
ꝑo nō poss y fazer al.  
[Q]ue uus non aia de fazer.  
   
[T]al5  ben uus quero que ben sei  
per ren que non posso guarir  
ꝑo non me posseu partir  
mais e si que poder non ei.  
[Q]ue6 uus non aia de fazer.  
   
[C]A todo non sei ogeu quen o podes  
se dizer per ren.  
   
[E] negara uoleu mais non (quis)  
quis deus neno meu coraçon.7  
 1. ^

  Talvez queden restos da maiúscula para o rubricador; podería ser m.

 2. ^

  Anulado por raspadura un vocábulo.

 3. ^

  A letra de espera está moi apagada.

 4. ^

  O último grafema do vocábulo é froito de corrección; está escrito sobre raspadura.

 5. ^

  A letra de espera está moi apagada.

 6. ^

  A minúscula destinada ao rubricador apréciase levemente.

 7. ^

  Fiinda con disposición similar á da primeira cobra da cantiga.