223 [= Tav 43,19]: Fernan Garcia Esgaravunha «Se vos eu amo máis que outra ren» [A 123, B 238bis]

Transcrición paleográficaImprimir

A


[S]e uus eu amo mais que outra
ren. sennor fremosa que senpre ƥui.
roga ds q̄ ten enpoder mi e uos1
sennor que me de uosso ben. e se assi
non est e mia sennor no( )2 me de
uosso ben nen uoss( )3 amor.
 
[S]e uus eu amo mais doutra moller
nen ca outrome mais ca mī nē al.
rogueu a d’s que muito pod e( )4 ual.
que el me de uosso ben se quiser.
[E] se assi non est e mia sēnor. n. m.

B


Seuꝯ eu amo mays ca out̃ rē
senhʳ fremosa que semp’ seruj
rogadeꝯ que ten en poder mj
euos senhor quemj de uosso ben
esse assy no hee mha senhor
non mj deuosso ben neu uossamor
 
Seuꝯ eu amo mays dout̃ Molher
nē ca outrome mays ca mj̄ nē al
rogueu ad’s q̄ muyto pode ual
q̄ el mj de uosso bē se qⁱƥ
Esse assi nō ē
 1. ^

  O texto está escrito sobre raspadura (a raspadura é tan agresiva que mesmo chegou a perforar o pergamiño). Non se observan indicios de texto nas marxes.

 2. ^

  Eliminado por raspadura un carácter.

 3. ^

  Anulado por raspadura un carácter.

 4. ^

  Raspado un elemento a seguir (non parece que se trate dun carácter; o espazo é moi reducido).