n

Glossary

[last revised: 25/04/2017]PrintSwitch between examples
Nogueira place name 'prob. se refira ao antigo mosteiro de Nogueira, en Meis, na comarca do Salnés (Galiza)'
1235a.1 [N]on ést’a de Nogueira a freira que m’[en] poder ten||1235a.4 [e] moiro-m’eu pola frei / mais non pola de Nogueira||1235a.4 [e] moiro-m’eu pola freira, / mais non pola de Nogueira||1235a. [N]on ést’a de Nogue[i]ra a freira ond’eu ei ||1235a.5 [N]on ést’a de Nogue[i]ra a freira ond’eu ei amor||1235b.1 Non ést’a de Nogueira a freira que eu quero ben