Actualizacións

1. 17-5-2017 Versión 2 do Glosario da poesía medieval profana galego-portuguesa (GLOSSA)
a) Mudanzas nalgunha voz e mais nos contextos afectados por cambios textuais como consecuencia dunha fixación crítica máis apurada.
b) Matización na definición dalgunhas voces e/ou ampliación de acepcións.
c) Reformulación e restruturación interna en voces especialmente complexas.
d) Correccións dos erros ou lapsos detectados no conxunto do glosario.

2. 17-5-2018 Integración do glosario (http://glossa.gal) no Universo Cantigas