155 [= Tav 11,1]
Ai Deus, como ando coitado d’amor!

Ai Deus, como ando coitado d’amor!
E, se o for dizer a mia sennor,
logo dira que lle digo pesar,
e quero-mi ante mia coita ‘ndurar
ca lle dizer, quando a vir, pesar.
Pero m’eu moiro querendo-lle ben,
se lle disser a coita’n que me ten,
logo dira ca lle digo pesar,
e quero-mi ante mia coita ‘ndurar
ca lle dizer, qua[n]do a vir, pesar.
Ben m’oirá se al dizer quiser;
mais, se lle ren de mia coita disser,
logo dira c[a lle] d[igo] p[esar],
e q[uero]-m[i ante] m[ia] c[oita ‘n]d[urar]
c[a lle] d[izer, quando a vir, pesar].
 
 
 
 
5
 
 
 
 
10
 
 
 
 
15

Manuscritos


A 67, B 179

Edicións


I. Edicións críticas: Michaëlis (1990 [1904]: I, 142); Minervini (1974: 43-44 [= LPGP 109]); Littera (2016: I, 109).
II. Outras edicións: Molteni (1880: 73); Carter (2007 [1941]: 41-42); Machado & Machado (1949: I, 273); Arbor Aldea (2016b); Rios Milhám (2017: I, 155).
III. Antoloxías: Nunes (1932: 7).

Variantes manuscritas


1 como ando coitado d’amor] comando cuytado B   3 lle] lhi B   5 lle] lhi B   6 lle] lhi B   7 lle] lhi B   8 lle] lhi B   10 qua[n]do] quado A   12 lle] lhi B

Variantes editoriais


1 como ando coitado] com’ando cuytado Minervini : com’ando coitado Littera   2 a] à Minervini   3 lle] lhi Minervini, Littera   5 lle] lhi Minervini   6 lle] lhi Minervini   7 lle] lhi Minervini, Littera   8 lle] lhi Minervini, Littera   10 lle] lhi Minervini   11 m’oirá] moira [eu] Michaëlis   12 lle] lhi Minervini, Littera   13 lle] lhi Minervini, Littera   15 lle] lhi Minervini

Métrica


Esquema métrico: 3 x 10a 10a 10B 10B 10B (= Tav 42:5)

Encontros vocálicos: 1 como‿ando; 4 mi‿ante; 9 mi‿ante; 11 o·i·rá; 14 m[i‿ante]

Notas


Texto
 • 3

  Nótese a variación lingüística no v. 1 do refrán, con que na estrofa I fronte a ca nas estrofas II e III, con lección coincidente en AB. Véxase nota a 31.5.

 • 4

  O verbo endurar presenta elisión da vogal inicial e-, do mesmo modo que outras voces foneticamente similares que se poden achar ao longo do corpus, sempre após vogal a: encobrir: a ‘ncobrir (6.4, 261.11); endurar: coita ‘ndurar (195.15 e 18); ensandecer: querria ‘nsandecer (182.7), a ‘nsandecer (182.16), ela ‘nsandeci (389.5); entender: ela ‘ntendi (1092.9), podia ‘ntender (1249.9). A mesma elisión pode verse en a ‘ndar (700.r2) e mais en ela ‘nton (1400.5), para alén doutros encontros con crases similares. Véxase nota a 18.16, 51.1, 73.19, 358.21, 878.1.

 • 6

  O pronome me con morrer debe ser interpretado como un dativo ético, pois morrer é un verbo intransitivo.

 • 7

  Neste verso volve aparecer a preposición en nunha crase coa voz anterior (habitualmente coita e dia), tal como se rexistra esporadicamente no corpus; en calquera caso, esta crase ten unha maior presenza no Cancioneiro da Ajuda, que nalgúns casos a presenta fronte a B, que mantén a integridade de en (87.3, 133.15, 279.r1, 306.10) ou que, alternativamente, omite a preposición (70.28, 89.19, 199.14). Véxanse tamén 28.14, 43.20, 59.3, 60.7, 83.19, 133.2, 138.7 e 9, 141.9, 154.r1 e r3, 155.7, 263.6, 267.2, 270.19, 282.8, 388.5390.2, 395.7, 460.4, 465.10, 804.7, 1062.10, 1080.1, 1145.23 e 1420.11. Cfr. nota a 6.4.

 • 11

  A errada interpretación de Michaëlis, con moira, bisilábico, por m’oirá, trisilábico (talvez levada pola aparición de eu moiro no v. 6) obrigouna a acrecentar un suxeito eu ausente dos manuscritos.

Buscar
  Non se atopou ningún resultado