b

Glosario

[últ. rev.: 21/10/2023]ImprimirAlternar visualización dos exemplos
buscar v. tr. 'buscar'
14.23 ei log’a buscar, sen grado, / razon por me lhe salvar||29.4 sempr’eu punhei en lhi buscar / quant’én soubi maior pesar||29.8 mais ora non me saberei / conselhar quando lh’averei, / ..., a buscar prazer||32.16 Se me mal ou coita veer, / come guisado eu mi-o busque[i] / muit’...||43.4 E non me dev’end’a queixar / erg’a mí, ca eu mi-o busquei||43.5 eu me busquei este mal, e maior, / u eu dixi pesar a mia senhor||45.13 que coita tal, por eu buscar perdon / ou outro ben, devi’a demandar||59.17 Mais pero non ei eu razon / de me por ende a vós queixar, / mais a min que mi-a foi buscar||66.22 mais por vos buscar / muito serviç’enquant’eu vivo for||90.1 Sennor fremosa, fui buscar / consell’e non o pud’aver / contra vós||95.8 Pero lle nunca mal busquei, / ei-ll’ora de buscar perdon||95.9 Pero lle nunca mal busquei, / ei-ll’ora de buscar perdon||107.5 ca dizen que eu mi-o busquei / mui ben porque eu vos amei||108.63 Assi / quer[r]ei / buscar / viver / outra vida que provarei||152.7 quen me quiser venna-m’aqui buscar||212.10 por én serei sempr’a Deus rogador / de min e dela, que m’esto buscou||264.10 mais de tod’esto ne m’én chal, / ca eles xo buscaron ben||285.2 Dizen que digo que vos quero ben, / sennor, e buscan-me convosco mal||312.10 e por én vou aquel buscar||319.1 Se eu moiro, ben o busquei / porque eu tal sennor fillei||389.19 sandece e morte que busquei sempre i||389.20 e seu amor me deu quant’eu buscava||478.50 ante quer’andar sinlheiro / e ir come mercadeiro / algũa terra buscar||496.3 e quer’ir algũa terra buscar / u nunca possa seer sabedor / ela de mí||524.14 e des oimais, fremosa mia senhor, / se me matardes, ben vo-lo busquei||581.2 Amiga, sei eu ben d’ũa molher / que se trabalha de vosco buscar / mal a voss’amigo po-lo matar||581.7 E busca-lhi convosco quanto mal / ela máis pode, aquesto sei eu||593.24 – Non, mia senhor, mais por guardar / vós, mato mí, que mi-o busquei||647.4 se me los ei, ca mi-os busquei, outros me lhe dei||684.13 En toda ren que vos possa buscar / mal, buscar-vo-lo-ei mentr’eu viva for||684.14 En toda ren que vos possa buscar / mal, buscar-vo-lo-ei mentr’eu viva for||728.2 O meu amig’, ai amiga, / a que muita prol buscastes / quando me por el rogastes||809.28 e vou-m’eu d’aqui, / ..., / buscar u viva pouc’e sen sabor||812.31 ca non ei eu outro ben de buscar||841.3 e quen m’este mal fui buscar / guise-lhi Deus por end’assi||865.2 Porque no mundo mengou a verdade, / punhei un dia de a ir buscar||865.4 Alhur-la buscade||865.10 Non busquedes vós a verdad’aqui||865.27 outro caminho conven a buscar, / ca non saben aqui dela mandado||919.6 e os que lhe mal buscan por foder / non lhe vaan jajũar o seu pecado||927.5 ca me busca convosco mal||934.7 Outra senhor vos conven a buscar||938.16 que non creades nen un dizedor / escontra min, ... / dos que me queren mal [e] mal buscar||970.14 e rog’a Deus que m’ajud’e mi valha / e nuncas valh’a que mi mal buscar||974.9 Nunca lh’outro pesar busquei, / senon que lhi quero gran ben||982.3 e podess’algun mal buscar / a quen me sempre mal buscou||982.4 e podess’algun mal buscar / a quen me sempre mal buscou||1003.13 E os que cuidan que mi buscarán / per i mal vosc’...||1027.2 Queredes ir, meu amigo, eu o sei, / buscar outro conselh’e non o meu||1073.3 nunca m’eu dela queixarei, / nen é dereito, ca eu mi-o busquei||1151.5 E, se el for, como me demandou, / a San Servando, u m’outra vez buscou, / i-lo quer’eu, [madre, veer]||1189.1 Buscastes-m’, ai amigo, muito mal / ali u vos enfengistes de mí||1190.7 Muito ben se soube buscar / por mí ali||1199.16 E, se assi é, / como m’el busca mal, busque-lhe eu ben||1199.16 E, se assi é, / como m’el busca mal, busque-lhe eu ben||1249.6 mais esto buscou el mui ben||1253.11 Pois mandado non m’envia, / busque-lho Santa Maria||1263.16 tod’aquesto eu mi-o busquei / mui ben e lazera-lo-ei||1275.5 Disseron-m’, ai amigas, ca mi buscou mal, / pero vẽo-m’ora jurar jura [a]tal||1354.5 «Non é aqui essa, / alhur buscade vós essa, / mais é aqui a abadessa»||1361.1 Os zevrões foron buscar / Rodrigo po-lo matar||1371.6 – Pois armas tanto desejades, / buscad’ante con quen comiádes||1375.4 e, pois assi per vós son vençudos, / busquen per al servir sas senhores||1391.5 buscade quen vos entouque melhor||1419.27 mais ben sei eu que o mizcrou / alguen convosc’e lhi buscou / mal||1431.25 e a vós, senhor, melhor estaria / d’a tod’ome de segre ben buscardes||1431.34 que mi dedes don / e mi busquedes prol per u andardes||1446.9 por én quer ir sa guarida buscar / con gran despeit’en terra deserta||1469.8 oimais quer’eu ja leixar o trobar / e buscar outra razon, se poder, / por que possa esta dona servir||1470a.20 e, sennor, preguntar-vos-ei, / por serviço que vos busquei, / se ei, por én, mort’a prender||1470b.27 e, senhor, preguntar-vos-ei, / por serviço que vos busquei, / se ei, por én, mort’a prender||1474.16 E Maior Garcia, por non perder / sua alma, quando esto oio foi buscar / clerigo e non s’atreveu a ‘lbergar||1475. ...] en buscar, / ... / e ach’aqui o corno de Roldan||1507.7 Seu dono non lhi buscou / cevada nen o ferrou||1519.7 se pudi, sempre a servi / e sempr’a ele busquei mal||1528.13 mais foi pois u[n] patriarca buscar, / fi’-d’Escalhola, que lhi fez fazer||1534.13 buscade per u, como ou onde quer, / ajades est’;...||1544.4 a estas oras o busquei / nas pousadas dos privados||1544.11 eu o busquei / nas tendas dos infanções / e nas dos de criações||1544.18 direi-vos eu u o busquei: / ... ||1559.4 e buscava-lhi lorbaga||1563.2 Joan Fernandiz, aqui é chegado / un freir’e anda un mouro buscando||1580.20 e sabedes buscar / gran mal detras a muitos||1597.3 ca me buscades vós mal cada dia||1597.6 ca nunca velha fududancua vi / que me non buscasse mal se podesse||1597.8 mais son vel cent’as que m’andan buscando / mal quanto poden||1613.12 ainda que o ome queira buscar||1635.20 a[r] busquei ben aalen de Fariza||1635.24 [por én] busque-me liça||1640.5 «A boi velho non lhi busques abrigo»||1673.8 E tal vila foi el buscar, / de que nunca quiso sair

◆ IPr.: P3 busca, P6 buscan||ICp.: P1 buscava, P3 buscava||IPt.: P1 busquei, P3 buscou, P5 buscastes, P6 buscaron||IFt.: P1 buscarei, P6 buscarán||SPr.: P1 busque, P2 busques, P3 busque, P5 busquedes, P6 busquen||SPt.: P3 buscasse||Imp.: P5 buscade||Inf.: P5 buscardes||Xer.: buscando