j

Glosario

[últ. rev.: 01/06/2017]ImprimirAlternar visualización dos exemplos
Joan Soarez ~ Joan Soares antrop. 'o trobador Joan Soarez Coelho'. Cf. Joan Coelho
1197.29 – Joan Soarez, u soia viver / non tecen donas nen ar vi teer / berç’ant’o fog’a dona muit’onrada||1419.1 – Joan Soarez, comecei / de fazer ora un cantar, / vedes por que||1419.15 – Joan Soarez, responder / non mi sabedes desto ben||1421.1 – Joan Soarez, non poss’eu estar / que vos non diga o que vej’aqui||1421.15 – Joan Soarez, nunca eu direi / senon aquelo que eu souber ben||1431.8 – Joan Soarez, logo vos é dado, / e mostrar-vo-lo-ei en poucas razões||1431.22 – Joan Soarez, por me deostardes / non perç’eu por esso mia jograria||1431.32 – Joan Soarez, mui de coraçon / vos perdoarei, que mi dedes don / e mi busquedes prol per u andardes||1432.8 – Joan Soarez, ora m’ascuitade||1432.22 – Joan Soarez, par Santa Maria, / fiz eu entençon e ben a iguava / com’outro trobador que ben trobava||1501.1 Joan Soarez, pero vós teedes / que trobades e[n] esta terra ben, / quero-vos én conselhar ũa ren: / ... ||1520.5 Joan Soarez foi, e di-lh’assi: / ...
1197.1 – Joan Soares, de pran as melhores / terras andastes que eu nunca vi||1197.15 – Joan Soares, nunca vi chamada / molher ama, nas terras u andei