j

Glosario

[últ. rev.: 25/04/2017]ImprimirAlternar visualización dos exemplos
jantar2 s. m. 'xantar, comida do mediodía'
1015.13 que El[e] me dé, ... / capon cevado pera meu jantar / e dé o corvo ao agoirador||1348.24 e onde sal i s’ar torn’a jazer / ou jantar ou, se non, aa cẽa||1456.2 Un ricomaz, un ricomaz, / que de maos jantares faz!||1462.7 E trage tenda e trage manjar / e sa cozinha, u faz seu jantar||1471.4 – O jantar ést’aguisado, e, por Deus, amigo, trei-nos||1493.3 e contarei-vo-lo jantar aqui, / ca x’á ome de falar i sabor||1493.9 nen vistes nunca, se Deus mi perdon, / melhor jantar, e contar-vo-lo-ei||1493.16 nen vistes nunca nulh’ome comer / com’eu comi, nen vistes tal jantar||1544.3 Non é Amor en cas de rei, / ca o non pod’om’i achar / aa cea nen ao jantar||1571.2 Un infançon mi á convidado / que seja seu jantar loado / per mí||1571.7 Diss’el, poi-lo jantar foi dado||1571.8 «Load’este jantar onrado!»||1590.2 Foi Don Fagundo ũu dia convidar / dous cavaleiros pera seu jantar||1632.7 muit’é sandeu / d’ir mal nen ben de seu jantar dizer||1632.14 tenh’eu por fol / se mal nen ben de seu jantar disser||1632.18 pois ben nen mal nunca lh’o jantar deu||1632.21 e, máis que a ben, a mal lhe d’err’an / de ben nen mal dizer do jantar seu||1632.25 poi[s] ben nen mal do jantar non gastou||1636.3 por que veestes jantares comer, / que ome nunca de vosso logar / comeu?||1636.12 mais non quen ouvesse maior prazer / de comer quando lhi dan bon jantar||1636.21 mui gran temp’á que non foi en Carrion / nen mi deron meu jantar en Monçon||1636.24 ca de mui bõo jantar ei gran sabor||1648.6 e, tanto que se partiu do jantar, / trobou-lhi mal, nunca vistes peior||1649.8 un dia mui grand’á i, e un jantar mui pequeno||1649.14 a jornada que d’aqui / vós oi queredes filhar / sera grande, pois des i / cras non é ren o jantar