c

Glosario

Voces do C
[últ. rev.: 09/04/2018]ImprimirAlternar visualización dos exemplos
cavaleiro s. m. 'cabaleiro, home nobre'
7.10 – Cavaleiro, i aviltar / nunca ja m’oiredes||7.28 – Cavaleiro, non darei||336.14 e as[s]i guar[r]ei come cavaleiro||453.8 Vi-a cavalgar en ũu seendeiro, / e non ia mig’or’ũu cavaleiro||456.5 mandou cozer o vil ome / meio rabo de carneiro, / assi como cavaleiro||461.22 E, pois que sodes aposto e fremoso cavaleiro||478.35 ca máis me pago do mar / que de seer cavaleiro||492.8 O que levou os dinheiros / e non troux’os cavaleiros||493.5 e, de pran, venceu bõo cavaleiro||493.12 mais [pel]o cavaleiro, / ..., / ja sempre end’ela seera sinalada||494.1 O que da guerra levou cavaleiros / e a sa terra foi guardar dinheiros||647.1 Madre, passou per aqui un cavaleiro / e leixou-me namorad’e co[n] marteiro||734.1 Q[u]iso-m’oj’un cavaleiro dizer, / amigas, ca me queria gran ben||757.9 preçade sempr’amor de cavaleiro||918.6 fostes ala matar un cavaleiro / porque soubestes que o desservia||918.10 daquestes dinheiros / que lh’o demo leva nos cavaleiros, / parti-los-ia vosco||918.13 ca non foi tal que a Roda entrass’e / que cavaleiro da vila matasse / senon vós||1119.15 Os caval[e]iros e cidadãos||1321.1 Un cavaleiro me diss’en baldon / que me queria põer eiceiçon / mui agravada||1322.3 Meu dano fiz por tal juiz pedir, / ..., / un cavaleiro oficial seu||1339.5 dized’ora, cavaleiro: / ... ||1339.11 mais i dos dous mesteiraes / me dized’o que vos digo, / cavaleiro, meu amigo||1351.1 Vistes o cavaleiro que dizia / que Joan Moniz era?||1356.7 Sei eu un tal cavaleiro, / que lhi talhou en Janeiro / un brial a mia senhor bela||1375.1 Cavaleiro, con vossos cantares / mal avil[t]astes os trobadores||1377.1 Un cavaleiro se comprou / pera quitar-se de Jaen / u jazia pres’, ...||1378.2 Ouv’Albardar caval’e seendeiro / e cuidava cavaleiro seer||1378.6 ca non vi fazer, / des que naci, d’Albardar cavaleiro||1389.18 dá-lhis mentiras, en paz e en guerra, / a seus cavaleiros por sa soldada||1404.2 O demo m’ouvera oj’a levar / a ũa porta d’un cavaleiro / por saber novas||1408.1 Un cavaleiro á ‘qui tal entendença / qual vos eu agora quero contar||1412.4 e quix pousar / en casa d’un cavaleiro / que se ten por infa[n]çon||1448.1 Ũu cavaleiro avia / ũa tenda mui fremosa||1452.3 vede-lo cos, ai cavaleiro!||1467.2 Come asno no mercado / se vendeo un cavaleiro / de Sanhoan’a Janeiro||1491.3 que mostrasse / en alardo cavaleiros / e por ricomen ficasse||1497.27 O que ofereceu Sintra fez come bon cavaleiro||1531.28 e, por se meter por máis sabedor, / fez [Foan] cavaleiro do Espital||1535.1 Non troux’estes cavaleiros aqui / este ricome nunca na guerra||1537.6 A concelhos e a cavaleiros / mandan comer vacas e carneiros||1539.15 Quen nunca troux’escudeiro / nen comprou armas d’armeiro / quitan come cavaleiro / d’el-rei ou de Don Fernando||1559.1 Disse-m’oj’un cavaleiro / que jazia feramente / un seu amigo doente||1565.1 O que veer quiser, ai cavaleiro, / Maria Perez, leve algun dinheiro||1585.4 e disse-mi agora un cavaleiro / que o leixara eire, ao serão, / seer ant’a sa porta guarid’e são||1590.2 Foi Don Fagundo ũu dia convidar / dous cavaleiros pera seu jantar||1634.4 e esto saben donas e saben cavaleiros||1642.2 Eu ben cuidava que er’avoleza / d’o cavaleiro mancebo seer / escasso muit’...||1642.5 ca ũu cavaleiro sei eu vilan / e torp[e] e brav’e mal barragan||1643.11 ca non veerá i máis nulh’omen nado, / de mil cavaleiros, se non quiser||1667.13 Pero un cavaleiro sei eu, par caridade, / que vos ajudari’a tolher del soidade||1679.1 Un cavaleiro, fi’-de clerigon, / que non á en sa terra nulha ren