1206 [= Tav 134,8]
Preguntar-vos quer’eu, madre

Preguntar-vos quer’eu, madre,
que mi digades verdade,
se ousará meu amigo
ante vós falar comigo.
Pois eu mig’ei seu mandado,
querria saber de grado
se ousará meu amigo
[ante vós falar comigo].
Irei, mia madre, a la fonte
u van os cervos do monte,
se ousará meu [amigo
ante vós falar comigo].
 
 
 
 
5
 
 
 
 
10
 
 

Manuscritos


B 1190, V 795

Edições


I. Edicións críticas: Nunes (1973 [1928]: 378); Méndez Ferrín (1966: 177 [= LPGP 874-875]); Azevedo Filho (1995 [1974]: 76); Cohena (2003: 423); Cohenb (2014 [2013]: 55); Littera (2016: II, 414); Cohenc (2016b: 20).
II. Outras edicións: Monaci (1875: 273); Braga (1878: 149); Bell (1922: 260); Machado & Machado (1956: V, 293-294); Montero Santalha (2004).
III. Antoloxías: Seoane (1941: 53-54); Bernárdez (1952: 116); Nunes (1959: 318); Álvarez Blázquez (1975: 210); Torres (1977: 362); Beltrán (1987: 80); Dobarro Paz et alii (1987: 98-99); Tavani (1989: 4); Ferreiro & Martínez Pereiro (1996a: 218); Diogo (1998: 240); Morán (1999: 65-66); [Morán] (2001: 79).

Variantes manuscritas


6 querria] Q̅iria B

Paráfrase


(I) Quérovos preguntar, madre, para que me digades a verdade, se ousará o meu amigo falar comigo diante de vós.

(II) Xa que del recibín o recado, de bo grado querería saber se ousará o meu amigo falar comigo diante de vós.

(III) Irei, miña nai, á fonte onde van dos cervos do monte, se ousará o meu amigo falar comigo diante de vós.

Métrica


Esquema métrico: 3 x 7’a 7’a 7’B 7’B (= Tav 37:56)

Encontros vocálicos: 9 madre,‿a

Notas


Texto
 • *

  Sobre a utilización dos elementos da natureza con valor simbólico, en particular o cervo e a fonte, véxase nota á cantiga 1200.

  Por outra parte, sobre a rima toante nas cantigas de Pero Meogo (nesta composición só na estrofa I) véxase a nota á cantiga 1204.

 • 9

  De novo en Meogo se manifesta a conservación de /l/ nunha forma do artigo en posición posvocálica na procura dunha retórica arcaizante na elaboración de cantigas de amigo (véxase Ferreiro 2008, 2013), igual que acontece noutras moitas cantigas (609, 704, 735, 781, 825, 864, 891, 892, 9039691130, 1166, 1167, 1169, 1201, 1281, 1294, 1297, 1299, 1304 e 1314) e do mesmo xeito que acontece coas correspondentes formas pronominais (véxase nota a 586.5).

 • 9-12

  Repárese nesta estrofa como non existe un verbo que introduza o refrán, tal como na estrofa I (digades, v. 2) e na estrofa II (queria saber, v. 6).

Procurar
  Não foram encontrados resultados