i

Glossaire

[dern. rév. : 25/04/2017]ImprimerAlterner visualisation des exemples
infançoa subst. fém. 'fidalga da clase dos infanzóns'. Cf. infançon
1434.7 que non trobe quen trobar non dev’er / por ricas-donas nen por infançoas