361 [= Tav 127,10]
Quand’eu, mia sennor, convosco falei

Quand’eu, mia sennor, convosco falei
e vos dixe ca vos queria ben,
sennor, se Deus me valla, fiz mal sén,
e, per como m’end’eu depois achei,
ben entendi, fremosa mia sennor,
ca vos nunca poderia maior
pesar dizer; mas non pud’eu i al,
mia sennor, se Deus me valla, fazer,
e fui-vo-lo con gran coita dizer;
mas, per com’eu depois m’end’achei mal,
ben entendi, fremosa mia sennor,
[ca vos nunca poderia maior]
pesar dizer; e mal dia naci
porque vos fui dizer tan gran pesar
e porque m’end’eu non pude guardar,
ca, por quant’eu depois por én perdi,
ben entendi, fremosa mia sennor,
[ca vos nunca poderia maior]
pesar dizer do que vos dix’enton;
mais, se menti, ja Deus non me perdon.
 
 
 
 
5
 
 
 
 
10
 
 
 
 
15
 
 
 
 
20

Manuscritos


A 222, B 392, V 2

Edicións


I. Edicións críticas: Michaëlis (1990 [1904]: I, 429); Nunes (1919: II, 321 [= LPGP 853]); Machado (1981: 27); Littera (2016: II, 387).
II. Outras edicións: Monaci (1875: 5-6); Braga (1878: 1); Carter (2007 [1941]: 129-130); Machado & Machado (1950: II, 183-184), Camargo et alii (1985: 33); Arbor Aldea (2016b); Rios Milhám (2018b: III, 361).
III. Antoloxías: Piccolo (1951: 54-55); Ferreiro & Martínez Pereiro (1996b: 200).

Variantes manuscritas


1 sennor, convosco] senor con uusco A   2 e vos] e uus A : euus V; dixe] dixi BV; vos] uus AV   3 me] mj B : mi V; fiz mal sén] fix sal sen V   4 depois achei] depous acheu V   5 ben] en {B reffran} A   6 vos] uus AV   7 dizer] diz B; mas] mays BV; pud'eu i] pudeu y {eu y} A : pudeu BV   8 Deus] des V; me] mj B : om. V; valla] nalha B : om. V; fazer] faz B   9 fui-vo-lo] fuynolo B; dizer] diz B   10 mas] mays B : Mays V; depois m’end’achei] despois meu achei BV   14 vos] uus A : ua V   15 pude] pudi BV   16 quant’eu depois] quanto ds̄ B : quāto d’z V   19 vos] uus A : nꝯ B; entón] ētō(n) V   20 mais] maus V; ja] om. BV; me] mj B : mi V

Variantes editoriais


1 convosco] convusco Michaëlis, Machado   2 vos] vus Michaëlis, Machado; dixe] dixi Nunes; vos] vus Michaëlis, Machado   3 me] mi Nunes; fiz] fix Nunes   4 achei] [mal] achei Littera   6 vos] vus Michaëlis, Machado   7 mas] mays Nunes : mais Littera   10 mas] mais Nunes, Littera; depois m’end’achei] despois m’en achei Nunes   12 vos] vus Michaëlis, Machado   14 vos] vus Michaëlis, Machado   15 pude] pudi Nunes, Littera   16 quant’eu] quanto Nunes, Littera   18 vos] vus Michaëlis, Machado   19 vos] vus Michaëlis, Machado   20 me] mi Nunes

Métrica


Esquema métrico: 3 x 10a 10b 10b 10a 10C 10C + 10d 10d (= Tav 160:211)

Notas


Texto
 • *

  Sobre o carácter de verdadeira cantiga ateúda atá a fiinda desta composición, incluída na relación de Gonçalves (2016 [1993]: 269-270), véxase nota á cantiga 15.

 • 3

  En V comparece a lección <fix>, cunha aparente palatalización de fiz que non volve aparecer nos cancioneiros (véxase nota a 18.8): debe, por tanto, ser un erro do copista do Cancioneiro da Vaticana.

 • 10

  A variación depois (< de-pŏst) vs. despois (< de-ex-pŏst) entre A e BV non indica preferencia por ningunha das formas (para alén da predominancia da forma depois) conforme os cancioneiros: en 176.13 e 279.r1. A ofrece despois fronte a depois en B, mentres que en 361.10 e 423.15 aparece depois en A e despois en BV.

Buscar
  Non se atopou ningún resultado