372 [= Tav 3,7]
Senhor fremosa, des quando vos vi

Senhor fremosa, des quando vos vi
sempr’eu punhei de me guardar que non
soubessen qual coita no coraçon
por vós sempr’oue, pois Deus quer assi:
que sábian todos o mui grand’amor
e a gran coita que levo, senhor,
por vós des quando vos primeiro vi.
E, pois souberen qual coita sofri
por vós, senhor, muito mi pesará
porque ei medo que alguen dira
que sen mesura sodes contra mí,
que vos amei sempre máis d’outra ren,
e nunca mi quisestes fazer ben
nen oir ren do que por vós sofri.
E, pois eu vir, senhor, o gran pesar
de que sei ben que ei mort’a prender,
con mui gran coita averei a dizer:
«Ai Deus, por que me van assi matar?».
E veer-m’-an mui trist’e sen sabor
e por aquesto entenderán, senhor,
que por vós ei tod’aqueste pesar.
E, pois assi é, venho-vos rogar
que vos non pes, senhor, en vos servir
e me queirades por Deus consentir
que diga eu atanto en meu cantar:
que á dona que m’en seu poder ten,
que sodes vós, mia senhor e meu ben,
e máis desto non vos ouso rogar.
 
 
 
 
5
 
 
 
 
10
 
 
 
 
15
 
 
 
 
20
 
 
 
 
25
 
 
 

Manuscritos


B 404, V 15

Edicións


I. Edicións críticas: Nunes (1972 [1932]: 14-15); Marroni (1968: 73-74 [= LPGP 84-85]); Littera (2016: I, 41).
II. Outras edicións: Monaci (1875: 13-14); Braga (1878: 3); Machado & Machado (1950: II, 209-210); Rios Milhám (2018b: III, 372).
III. Antoloxías: Spina (1972: 314); Ferreiro & Martínez Pereiro (1996b: 17).

Variantes manuscritas


3 coraçon] coracon BV   4 quer] quet V   5 sábian todos o mui] sabhant todꝯ omni V   6 e] om. V   7 vos] ꝯ B   8 sofri] sofa V   13 fazer] fazet V   14 sofri] sosri V   16 mort’a] morra V   25 en] eu V   28 rogar] roguart B : roguar V

Variantes editoriais


1 vos] vus Marroni   4 oue, pois] ou[v]’, e pois Marroni : ou[v]’e, poys Nunes : houv', e pois Littera   5 todos] todus Marroni   6 e a] a [mui] Nunes   7 vos] vus Marroni   12 vos] vus Marroni   20 aquesto] aquest(o) Nunes; entenderán] entenderam Nunes, Marroni   22 vos] vus Marroni   23 vos ... vos] vus ... vus Marroni   25 atanto] atant(o) Nunes : atant' Littera   26 á] a Nunes, Marroni, Littera   28 vos] vus Marroni; rogar] roguar Nunes

Métrica


Esquema métrico: 4 x 10a 10b 10b 10a 10c 10c 10a (= Tav 161:4)

Encontros vocálicos: 5 sá·bian; 17 coita‿averei; 20 aquesto‿entenderán; 25 atanto‿en

Notas


Texto
 • 4

  Todos os editores emendaron a unánime lección <oue> que se desprende da secuencia <sempro ue> de BV na crenza dun erro por ouve. Sendo un feito confirmado que no pretérito de haver (lat. habui) existen resultados con desaparición de -b- intervocálico (cfr. ouer, 10.18), e, máis comunmente, con posterior monotongación de -ou- (oera, oesse, oer) por aparecer nunha secuencia trivocálica fonotacticamente anómala (Ferreiro 1999: §23b), tamén deben ser consideradas as formas oue ~ oui, que con frecuencia desaparecen nas edicións e que deben ser reconsideradas á luz destes datos: qual coita no coraçon / por vós sempr’oue (372.4); Veend’eu ben que do mui grand’amor, / que lh’eu sempr’oui (635.8); u oui passar / per Campos, 1412.2). Todas e cada unha destas formas encontran comprida confirmación nos datos subministrados polas obras en prosa, literarias ou notariais (véxase Ferreiro 2016a: 120-123). Véxase nota a 10.18. Cfr. tamén notas a 130.23 e 534.4.

 • 20

  O tempo futuro de entenderán non presenta dúbidas, tendo en conta que vai coordinado con veerán (veer-m’-an) no verso anterior.

 • 26

  Por máis que os editores precedentes interpretasen <a> como artigo, só semella ter sentido como forma verbal á; isto é, ‘que existe dona que me ten no seu poder, que sodes vós, ...’.

Buscar
  Non se atopou ningún resultado