126 [= Tav 97,30]
Pero que punh’en me guardar

Pero que punh’en me guardar
eu, mia senhor, de vos veer,
per ren non mi-o queren sofrer
estes que non poss’eu forçar:
meus olhos e meu coraçon
e Amor, todos estes son
os que me non leixan quitar,
ca os meus olhos van catar
esse vosso bon parecer,
e non os poss’end’eu tolher
nen o coraçon de cuidar
en vós; e a toda sazon
ten con eles Amor, e non
poss’eu con tantos guerr[e]ar,
ca lhi non poderei guarir
nelhur se o provar quiser;
e por esto non mi á mester
de trabalhar en vos fogir,
ca eu como vos fugirei,
pois estes, de que tal med’ei,
me non leixan de vós partir?
E, pois m’alhur non leixan ir,
estar-lhis-ei, mentr’eu poder,
u vos vejan, se vos prouguer,
e aver-lhis-ei a comprir
esto que lhis praz, eu o sei,
e outro prazer lhis farei:
morrer-lhis-ei, pois vos non vir.
 
 
 
 
5
 
 
 
 
10
 
 
 
 
15
 
 
 
 
20
 
 
 
 
25
 
 
 

Manuscritos


A 61, B 151

En A a copia interrómpese no derradeiro verso da primeira estrofa (falta leixan quitar do v. 7).

Edicións


I. Edicións críticas: Michaëlis (1990 [1904]: I, 126-127); Bertolucci Pizzorusso (1992 [1963]: 65-66 [= LPGP 654]); Littera (2016: II, 133).
II. Outras edicións: Molteni (1880: 61); Carter (2007 [1941]: 39); Machado & Machado (1949: I, 220-221); Arbor Aldea (2016b); Rios Milhám (2017: I, 126).
III. Antoloxías: Arias Freixedo (2003: 621-622); Fidalgo (2009a: 76); Souto Cabo (2017: 174).

Variantes manuscritas


1 en] eu B   2 eu] en B; vos] uos A   4 forçar] forcar B   5 coraçon] coracon B   6 estes] stes B   7 que] qⁱ B   10 non os] nou B   28 morrer-] moire\r/ B

Variantes editoriais


2 vos] vus Michaëlis, Bertolucci Pizzorusso   7 me] m’e[n] Bertolucci Pizzorusso, Littera   8 olhos] olhus Bertolucci Pizzorusso   10 non os] nonus Bertolucci Pizzorusso   13 Amor] amor Michaëlis, Bertolucci Pizzorusso   14 tantos] tantus Bertolucci Pizzorusso; guerr[e]ar] guerr[ei]ar Littera   15 ca lhi] C’alhi Michaëlis   18 vos] vus Michaëlis, Bertolucci Pizzorusso   19 vos fugirei] vus fogirei Michaëlis : vus fugirei Bertolucci Pizzorusso   24 vos ... vos] vus ... vus Michaëlis, Bertolucci Pizzorusso   28 vos] vus Michaëlis, Bertolucci Pizzorusso

Métrica


Esquema métrico: 4 x 8a 8b 8b 8a 8c 8c 8a (= Tav 161:263)

Encontros vocálicos: 3 mi-‿o; 17 mi‿á

Notas


Texto
 • *

  Sobre o carácter de cantiga próxima ás cantigas ateúdas, cunha ligazón copulativa das dúas últimas estrofas, véxase nota á cantiga 55.
  Nas anteriores edicións (Michaëlis, Bertolucci Pizzorusso, Littera) non aparece reflectida ningún tipo de ligazón interestrófica.

 • 7

  A introdución do pronome én en Bertolucci non parece necesaria, pois me é o CD de quitar.

 • 14

  Guerrear (<guerra + -ear) é documentación única no corpus, fronte a guerrejar. Véxase nota a 254.15.

 • 15

  A lectura de Michaëlis da secuencia <Calhi> é obviamente errada, pois ca non sofre elisión (véxase Ferreiro 2012b) e alhi sería un flagrante castelanismo.

 • 16

  Nelhur é ocorrencia única fronte a nenllur (241.29), forma que tamén é utilizada nas Cantigas de Santa Maria.

 • 19

  O verbo fugir é variante da forma, aínda maioritaria, fogir (< fŭgĕre) (cfr. v. 18), que sofreu un proceso de asimilación e harmonización vocálica ([o...í] > [u...í]) que afecta tamén as formas conxugadas; un proceso similar verifícase noutros verbos con representación no corpus profano: bulir (vs. bolir), cuspir (vs. cospir), destruir (vs. destroir), nuzir (vs. nozir); o mesmo acontece coas formas avurrido ou fugido. Cfr. nota a 460.2.

Buscar
  Non se atopou ningún resultado