853 [= Tav 8,4]
Ora entend’eu quanto me dizia

Ora entend’eu quanto me dizia
a mia senhor ca era guisado,
ca inda lh’eu muito graceria
o de que lhi nunca ouvera grado,
po-la amar e servir doado,
como fez ora Sancha Garcia,
que me fezo tornar ond’eu ia.
 
 
 
 
5
 
 

Manuscritos


B 857, V 443

Edicións


I. Edicións críticas: Nunes (1972 [1932]: 268 [= LPGP 100]); Lopes (2002: 116); Negri (2012: 156); Littera (2016: I, 65).
II. Outras edicións: Monaci (1875: 165); Braga (1878: 84); Machado & Machado (1953: IV, 184);  Montero Santalha (2004).

Variantes manuscritas


2 senhor] ssenor B   3 eu] en V; graceria] graçeria B : grazeria V

Variantes editoriais


3 ca inda] c’ainda Lopes   4 nunca ouvera] nunc(a) ouvera Nunes : nunc’houvera Littera

Paráfrase


(I) Agora entendo eu que era acertado canto me dicía a miña señora: que aínda eu lle agradecería moito aquilo polo que eu nunca lle mostrara recoñecemento, por amala e servila de balde, tal como fixo agora Sancha Garcia, que me fixo tornar cando eu me ía.

Métrica


Esquema métrico: 9’a 9’b 9’a 9’b 9’b 9’a 9’a (= Tav 80:1)

Encontros vocálicos: 1 Ora‿entend’; 4 nunca‿ouvera

Notas


Texto
 • *

  Esta composición é, probabelmente, incompleta: parece estrofa dunha cantiga de escarnio, tal como apunta o seu contido.

 • 3

  A forma reducida inda do adverbio ainda, en xeral precedida de ca1 , atéstase por veces no corpus (67.21, 68.12, 1093.3, 1099.13), a convivir coa maioritaria ainda e a esporádica einda (cfr. nota a 70.9). En calquera caso, a autonomía métrica de ca impide unha crase c’ainda, proposta na edición de Lopes.
  Por outra banda, e se non for un erro de copia, é de notar a variante fonética graceria, do verbo gracir, forma con disimilación a partir de graciria (presente en 663.5 e 7).
   

 • 6

  Non foi identificada2 a dona Sancha Garcia citada nesta breve composición, sen que sexa posíbel máis do que aludir á Sancha presente en tres composicións de Pero Garcia Burgales (179, 197, 198).

 1. ^

  Nestes contextos a variante ainda provocaría unha sinalefa anómala coa conxunción comparativa (véxase Ferreiro 2012b).

 2. ^

  Véxase unha hipótese de identificación (Sancha Garcia de Paiva) en Lopes & Ferreira & al. (2011-: http://cantigas.fcsh.unl.pt [consult. 25-3-2020]).

Buscar
  Non se atopou ningún resultado