1268 [= Tav 86,6]
Filha, se gradoedes

– Filha, se gradoedes,
dizede que avedes.
– Non mi dan amores vagar.
– Filha, se ben ajades,
dized’e non mençades.
– Non mi [dan amores vagar].
– Dizede, pois vos mando,
por que ides chorando.
– Non mi [dan amores vagar].
Par San Leuter vos digo:
cuidand’en meu amigo,
non [mi dan amores vagar].
 
 
 
 
5
 
 
 
 
10
 
 

Manuscritos


B 1252, V 857

Edicións


I. Edicións críticas: Nunes (1973 [1928]: 419-420 [= LPGP 587]); Cohen (2003: 486); Littera (2016: II, 46).
II. Outras edicións: Monaci (1875: 294); Braga (1878: 161); Machado & Machado (1956: V, 366).
III. Antoloxías: Seoane (1941: 132-133); Nemésio (1961 [1949]: 160); Fernández Pousa (1951: 34); Bernárdez (1952: 124); Nunes (1959: 340); Martín Gaite & Ruíz Tarazona (1972: 109); Álvarez Blázquez (1975: 75-76); Landeira Yrago (1975: 193); Torres (1977: 331); Reckert & Macedo (1980: 68); Ferreiro & Martínez Pereiro (1996a: 149).

Variantes manuscritas


7 vos] uus V   8 ides] lhides V   10 Leuter] l\o/uter B : louter V   11 cuidand’en] Cuydadē B

 

Variantes editoriais


5 dized’e non mençades] dizede, non mençades Nunes

Paráfrase


(I) –Filla, así esteades alegre, dicídeme que vos pasa.
Non me dan os amores lecer.
(II) –Filla, así teñades ben, dicide e non mintades.
Non me dan os amores lecer.
(III) –Dicídeme, xa que volo mando, por que estades chorando.
Non me dan os amores lecer.
(IV) Por San Leuter vos digo: pensando no meu amigo, non me dan os amores lecer.

Métrica


Esquema métrico: 4 x 6’a 6’a 8B (= Tav 26:121)

Notas


Texto
 • 1

  O verbo gradoar ‘alegrarse, estar satisfeito, congratularse’, do lat. gratulāri, ten un uso limitado no corpus das cantigas profanas: 100.2, 824.1, 896.18, 1065.28, 1139.4, 1174.13, 1268.1. Ausente da produción prosística (véxase CGPA, s.v.), só ofrece unha ocorrencia nas Cantigas de Santa Maria:
            Ond’avẽo pois assy que en Beja, u morava
            un ome casado ben con sa moller que amava,
            almoxerife del Rey era el, e confiava
            muit[o] en Santa Maria; mais avia gran tristura


            Porque non podi’aver fillo de que gradoasse
            e que pos sa mort’en seu aver erdeiro ficasse (CSM 224.25).

 • 7

  A relativa frecuencia da terminación gráfica -us no Cancioneiro da Vaticana en voces en que é xeral a terminación -os alcanza o pronome persoal vos, que por veces aparece como <uus> (cfr. un antecedente <uꝯ>), tal como acontece tamén no Cancioneiro da Ajuda.

 • 10

  San Leuter alude, con certeza, ao padroeiro dunha romaría dedicada a este santo. Non existe localización concreta para a romaría glosada por Lopo, mais, entre as diversas capelas e ermidas en Galiza con esta advocación, quizais se estea a referir ao santuario de Santo Eleuterio, en Tameiga (concello de Mós, Pontevedra) (Souto Cabo 2018: 94-95).

Buscar
  Non se atopou ningún resultado