50 [= Tav 46,7]
Vedes, senhor, pero me mal fazedes

Vedes, senhor, pero me mal fazedes,
mentr’eu viver, ja vós sempre seredes,
senhor fremosa, de mí poderosa.
Pero me mal fazedes cada dia,
mentr’eu viver, seredes toda via,
senhor fremosa, [de mí poderosa].
Per como quer que vós de mí façades,
mentr’eu viver, vos quer’eu que sejades,
senhor fremosa, [de mí poderosa].
 
 
 
 
5
 
 
 
 

Manuscritos


B 77

Ediciones


I. Edicións críticas: Michaëlis (1990 [1904]: I, 711); Martínez Pereiro (1992: 49 [= LPGP 312]); Littera (2016: I, 343).
II. Outras edicións: Molteni (1880: 25); Machado & Machado (1949: I, 101-102); García (2001: 36); Rios Milhám (2017: I, 50); Arbor Aldea & Santiago Gómez (2019: 57).
III. Antoloxías: Nemésio (1961 [1949]: 29-30); Nunes (1959: 237-238); Jensen (1992: 114); Ferreiro & Martínez Pereiro (1996b: 69).

Variantes manuscritas


5 toda via] codauia   8 vos] uos B

Variantes editoriales


En Michaëlis o refrán está composto por dous versos (4+5)

7 Per] Pero Littera   8 vos] vos Michaëlis, vós Martínez Pereiro

Métrica


Esquema métrico: 3 x 10’a 10’a 10’B (= Tav 37:44)

Notas


Texto
  • 3

    A disposición partida do refrán (v. 3, 6 e 9), presente no códice e mantida por Michaëlis, provocaría a aparición dun infrecuente refrán anisosilábico (4+5) coa rima -osa; tal como o aquí presentamos, mantense unha estrutura métrica regular e habitual, con rima interna.
    Por outra parte, a expresión seer poderosa de mi(n) / seer poderosa del, con que se mostra o dominio da senhor sobre o trobador, aparece posteriormente só na obra de Don Denis (véxanse 506.2-3, 569.7-8 e 575.15-16).

Buscar
    Sin resultados