369 [= Tav 3,6 (= 101,12)]
Sennor fremosa, creede per mí

Sennor fremosa, creede per mí
que vos amo ja mui de coraçon,
e gran dereito faç’e gran razon,
sennor, ca nunca outra dona vi
tan mansa nen tan aposto catar
nen tan fremosa nen tan ben falar
come vós, sennor; e, pois assi é,
mui gran dereito faç’en vos querer
mui gran ben, ca nunca pude veer
outra dona, sennor, per bõa fe,
tan mansa nen tan aposto catar
[nen tan fremosa nen tan ben falar]
come vós, por que cedo morrerei;
pero direi-vos ant[e] ũa ren:
dereito faç’en vos querer gran ben,
ca nunca dona vi nen veerei
tan mansa nen tan aposto catar
[nen tan fremosa nen tan ben falar].
 
 
 
 
5
 
 
 
 
10
 
 
 
 
15
 
 
 

Manuscritos


A 226, B 401, V 11

En A a cantiga comeza no terceiro verso –ou, máis en concreto, coa última sílaba, çon, do v. 2–debido á ausencia do folio anterior.

Edicións


I. Edicións críticas: Michaëlis (1990 [1904]: I, 439 [= LPGP 671-672]); Littera (2016: II, 153).
II. Outras edicións: Monaci (1875: 10-11); Braga (1878: 3); Carter (2007 [1941]: 131-132); Machado & Machado (1950: II, 200); Arbor Aldea (2016b); Rios Milhám (2018b: III, 369).
III. Antoloxías: López-Aydillo (1914: 44); Ferreiro & Martínez Pereiro (1996b: 144).

Variantes manuscritas


1-2 <...>çon A   2 coraçon] corazon V   3 dereito faç’e gram] dereit faç e mui grā A   4 outra] oura V   5 tan mansa nen tan] an mansa nē tan {T} {tan} / {tā māsa nē tā}  A : tā māsa netā V   8 dereito faç’en] deito fazan V; vos] uus A   9 pude] pudi BV; veer] ueer {(uiuer) ueer} A   10 senhor] f’mosa BV; bõa] bona V   13 morrerei] moirerey B   14 vos] uus A; ũa] uhā B : uħa V   15 faç’en] fazen V; vos] uus A

Variantes editoriais


2 vos] vus Michaëlis   8 vos] vus Michaëlis   9 pude] pud'i Littera   14 vos] vus Michaëlis   15 vos] vus Michaëlis

Métrica


Esquema métrico: 3 x 10a 10b 10b 10a 10C 10C (= Tav 160:5)

Notas


Texto
 • *

  Esta cantiga é tamén atribuída a Afonso Fernandez Cebolhilha.

  Sobre o carácter de verdadeira cantiga ateúda atá a fiinda desta composición, incluída na relación de Gonçalves (2016 [1993]: 269-270), véxase nota á cantiga 15.

 • 3

  Probabelmente, o erro do Cancioneiro da Ajuda coa introdución do adverbio mui, que converte o verso en hipermétrico, estea condicionado pola reiterada aparición da partícula en mui de coraçon (v. 2), mui gran dereito (v. 8) ou mui gran ben (v. 19). Véxase nota a 65.1.

 • 10

  Obsérvese o lapso de BV na copia da cantiga, que a lección de A permite emendar convenientemente. En calquera caso, o evidente erro, por razóns métricas, remite a algunha outra equivalencia deste tipo que se pode achar nos cancioneiros (cfr. dona / senhor en 405.20).

  A presenza de -n- na forma manuscrita <bona> de V é simple indicación gráfica da nasalidade fonolóxica de /õ/ (confirmada neste caso pola lección de AB), o mesmo que noutras voces que se rexistran esporadicamente, en especial, nos apógrafos italianos (case sempre con unha das documentacións correcta) en <alguna> algũa e <(h)una> ũa, <capaton es> çapatões, <certano> certão, <lontano> loução, <lunar> lũar, <mano> mão, <pardonar> perdõar, <poner> põer, <uano> vão, <ueno> vẽo, <uilano> vilãoSobre estas grafías e as formas do tipo irmana, véxase Ferreiro 2008b. Cfr. nota a 582.3.

Buscar
  Non se atopou ningún resultado