369 [= Tav 3,6 (= 101,12)]: Meen Rodriguez Tenoiro «Sennor fremosa, creede per mí» [A 226, B 401, V 11]

Transcrición paleográficaImprimir

A


   
  [lacuna]
  çon e gran dereit faç e mui grā
  razon sennor ca nunca outra do
{T} {tan} na ui. [ ]an mansa nē tan1 a posto
‹tā māsa nē tā› catar nen tan fremosa nen
  tan ben falar.
   
  Come uos sennor e pois assi e
  mui gran dereito façen uus q̄rer
{uiuer ueer} mui gran ben ca nunca pude ueer2
  outra dona sennor per bōa fe
  Tan mansa nen tan a posto
   
  Come uos por que çedo morrerei
  pero direi uus ant uā ren
  dereito faç en uus querer gran ben
  ca nunca dona ui nen ueerei3
  [T]an mansa nen tan aposto catar

B


Senhor4 fremosa creede per mj
queuꝯ amo ia muj de coraçon
egram dereyto face gram razon
senhor ca nunca outra dona uj
Tan mā sa nentam aposto catar
nen tā fremosa nen tam ben falar
 
 
Come uos senhor epois assy e
mui g̃m d’eito facenuꝯ q̄rer
muj g̃m bē ca nūca pudi ueer
out̃ dona f’mosa ꝑ bōa fe
Tan manssa nē tā aposto catar
 
Come uos pᵉ q̄ cedo moirerey
ꝑo direyuꝯ antuhā rē
d’eyto façenuꝯ q̄rer g̃m ben
ca nūca dona uj nē ueerey
Tā māssa .

V


  Senhor fremosa creede per mi
    queuꝯ amoia muide corazon
    egram dereyto face gram razon5
    senhor ca nunca oura dona ui
    tam mansa netan a posto catar
    nen tan fremosa nen tan ben falar
     
     
  Come uos senhor epois assy e
    mui g̃m deito fazanuꝯ q̄rer
    mui g̃m bē. ca nūca pudi ueer
    out̃ dona f’mosa per bona fe
    tan manssa nē tā aposto catar
   
  Come uos pᵉ q̄ cedo morrerey
    pero direyuꝯ antuħa rē
    d’eyto fazenuꝯ q̄rer g̃m ben
    ca nūca dona ui nē ueerey. tan māssa.
 1. ^

  Desde o que debía ser o inicio do refrán ata tan, incluído, o verso foi corrixido; está escrito sobre raspadura.

 2. ^

  A forma está escrita sobre raspadura.

 3. ^

  O grafema final do verbo era, nun primeiro momento, r; despois anulouse a súa hasta.

 4. ^

  O papel está corroído por mor da tinta e da metade inferior da maiúscula inicial só se percibe a silueta.

 5. ^

  Por cima do <n> hai un pequeno trazo en forma de ángulo que non se semella con ningún dos signos de abreviatura e que non tería valor ningún.