432 [= Tav 157,46]
Q[ue Deus Sennor] me guisou de viver

Q[ue Deus Sennor] me guisou de viver
na mui gran coita, mentr’eu vivo for,
quando [me fez] querer ben tal sennor
que me non quer sol dos ollos catar:
quando a vejo, non ll’ouso dizer
que lle fiz ou por que me quer matar.
E non me poss’eu queixar con razon
d’Amor nen d’outre, se me venna ben,
senon de Deus, que me tolle o sén,
en me fazer tal sennor muit’amar,
que me non diz en algũa sazon
que lle fiz ou por que me quer matar.
E por aquesto nunca perderei
ja mui gran coita, pois assi Deus quer
que eu queira mui gran ben tal moller
[...............................................-ar]
e me dizer ja que morrerei
[que lle fiz ou por que me quer matar].
 
 
 
 
5
 
 
 
 
10
 
 
 
 
15
 
 
 

Manuscritos


A 267

Os vv. 5 e 11 aparecen no Cancioneiro da Ajuda como se fosen parte do refrán, inexistente na estrofa III.

Edicións


I. Edicións críticas: Michaëlis (1990 [1904]: I, 527-528 [= LPGP 989]); Fernández Graña (2007: 281); Littera (2016: II, 565-566).
II. Outras edicións: Carter (2007 [1941]: 157-158); Arbor Aldea (2016b); Rios Milhám (2018b: III, 432).

Variantes editoriais


1 Q[ue Deus Sennor]] [Que mal Amor] Michaëlis : [Nostro Senhor] Fernández Graña, Littera   16 om. Michaëlis   17 morrerei] me morrerei Michaëlis, Littera   18 om. Michaëlis

Métrica


Esquema métrico: 3 x 10a 10b 10b 10c 10a 10C (= Tav 183:13)

Notas


Texto
 • *

  Esta cantiga é considerada anónima.

 • 1

  A presenza de <Q> no inicio do verso condiciona a reconstrución (conxectural) que presentamos para a lacuna de A, máis neutra do que a achegada en Michaëlis ou Fernández Graña.

 • 5

  Michaëlis respecta a disposición (errada) de A e edita este verso (e tamén o v. 11) como se fose parte do refrán.

 • 13-18

  Michaëlis presenta os catro versos transmitidos por A como se fosen unha fiinda, sen considerar a posibilidade de omisión do v. 16, por interrupción do traballo do copista. Porén, aínda que o folio está moi deteriorado (estivo colocado en abertura do Nobiliário), non se aprecian interrupcións na copia: probabelmente había un problema nas fontes, como apunta o feito de que fosen rasuradas varias pasaxes do texto, que non chegaron a completarse con texto (repárese en que tampouco hai notas marxinais).

 • 15-16

  A colocación da lacuna textual nestes versos é diferente en Fernández Graña: e me dizer ja que morrerei [.... -ar] / [.... -ei].

 • 17

  No verso falta unha sílaba métrica, suplida en Michaëlis e Littera co pronome me, feito que fixa unha rara forma pronominal de morrer (cfr. nota a 395.20). Porén, a ausencia dun verso non permite tomar unha decisión fundada a respecto da hipometría versal.

Buscar
  Non se atopou ningún resultado