211 [= Tav 43,11]
Quand’eu mia senhor conhoci

Quand’eu mia senhor conhoci
e vi o seu bon parecer
e o gran ben que lhi Deus dar
quis por meu mal, log’entendi
que por ela ensandecer
me ve[e]rian e levar
grandes coitas e padecer.
Pero que eu soub’entender,
quando os seus olhos catei,
que por ela, e non por al,
me veerian morte prender,
por que me log’i non quitei
d’u a non visse? É que o mal
que oj’eu sofro rec[e]ei.
Muit’er temi, mais eu cuidei,
con mui mal sén que ouv’enton,
que podess’eu sofrer mui ben
as grandes coitas que levei
por ela eno coraço[n];
e provei-o e pois, quand’én
me quis partir, non foi sazon
de m’én partir, ca noutra ren
non pud’eu cuidar des enton.
 
 
 
 
5
 
 
 
 
10
 
 
 
 
15
 
 
 
 
20
 
 
 

Manuscritos


B 227

Edicións


I. Edicións críticas: Michaëlis (1990 [1904]: I, 810-811); Spampinato Beretta (1987: 58-60 [= LPGP 294-295]); Littera (2016: I, 315).
II. Outras edicións: Molteni (1880: 97-98); Machado & Machado (1949: I, 370-371); Rios Milhám (2018a: II, 211).

Variantes manuscritas


14 receei] rechei B   22 ca noutra] ca en out̃ B

Variantes editoriais


10 por ... por] per ... per Spampinato Beretta   12 por que] perque Spampinato Beretta   13 É] om. Michaëlis, Spampinato Beretta   14 rec[e]ei] rechei Spampinato Beretta   15 er] e Littera   19 por] om. Spampinato Beretta   22 noutra] en outra Michaëlis, Spampinato Beretta, Littera

Métrica


Esquema métrico: 3 x 8a 8b 8c 8a 8b 8c 8b + 8c 8b (= Tav 210:1)

Encontros vocálicos: 11 ve͜e·ri·an; 13 visse?‿É

Notas


Texto
 • 6

  A isometría versal é restaurada por medio da forma veerian, que neste verso computa como tetrasilábica, por máis que no v. 11 equivalla a tres sílabas.

 • 13

  As anteriores editoras omitiron o verbo é por consideraren que era unha copulativa excedente no verso, sen teren en conta que <e> tamén pode ser lido como a forma verbal é e que estabelece sinalefa con visse.

 • 14

  Talvez o rechei de Spampinato Beretta sexa unha gralla por recehei ou receei, pois no glosario final da súa edición é recollida literalmente aquela forma como pertencente a recear.

 • 14-15

  En Littera preséntase unha ligazón interestrófica (receei / muit'e temi) condicionada pola mudanza er > e, contra a lección do manuscrito.

 • 19

  Outra gralla podería explicar tamén a omisión de por neste verso, así condenado á hipometría na edición de Spampinato.

 • 22

  A conservación da lección manuscrita ca en outra ren implica unha anómala sinalefa de ca (véxase nota a 47.5-8) que facilmente se evita con ca noutra ren, con base na alternancia en outro ~ noutro ao longo dos textos trobadorescos e nos mesmos sintagmas (cfr. os frecuentísimos noutro dia ~ en outro dia, por exemplo).

Buscar
  Non se atopou ningún resultado